Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2006:124E:TOC

Az Európai Unió Hivatalos Lapja, CE 124, 2006. május 25.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-518X

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

C 124E

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Tájékoztatások és közlemények

49. évfolyam
2006. május 25.


Közleményszám

Tartalom

Oldal

 

I   Tájékoztatások

 

Európai Parlament

 

2005. június 6., hétfő

2006/C 124E/1

JEGYZŐKÖNYV

1

ÜLÉSEK JEGYZŐKÖNYVE

1

Az ülésszak folytatása

1

Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása

1

Az Elnökség nyilatkozata

3

A Parlament tagjai

3

A képviselőcsoportok tagjai

3

Bizalmatlansági indítvány a Bizottság ellen

4

Dokumentumok benyújtása

4

A megállapodások szövegeinek Tanács általi előterjesztése

7

Együttdöntéssel elfogadott jogi aktusok aláírása

7

Ügyrend

7

Egyperces felszólalások fontos politikai kérdésekben

8

Transzeurópai energiahálózatokra vonatkozó iránymutatások ***I (vita)

8

Az energia végfelhasználásának hatékonysága, energiával kapcsolatos szolgáltatások ***I (vita)

8

A Közösség pénzügyi érdekeinek védelme és a csalás elleni küzdelem (vita)

9

Térinformációs infrastruktúra a Közösségben (INSPIRE) ***I (vita)

9

Viszontbiztosítás ***I (vita)

10

Az EMVA-ból nyújtandó vidékfejlesztési támogatás * (vita)

10

A következő ülés napirendje

11

Az ülés berekesztése

11

JELENLÉTI ÍV

12

 

2005. június 7., kedd

2006/C 124E/2

JEGYZŐKÖNYV

13

ÜLÉSEK JEGYZŐKÖNYVE

13

Az ülés megnyitása

13

Dokumentumok benyújtása

13

A szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség (benyújott állásfoglalási indítványok bejelentése)

15

Vita az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság megsértésének eseteiről (benyújtott állásfoglalási indítványok bejelentése)

15

A terrorizmus elleni küzdelem (vita)

16

Szavazások órája

18

Transzeurópai energiahálózatokra vonatkozó iránymutatások ***I (szavazás)

19

Az energia végfelhasználásának hatékonysága, energiával kapcsolatos szolgáltatások ***I (szavazás)

19

Térinformációs infrastruktúra a Közösségben (INSPIRE) ***I (szavazás)

19

Viszontbiztosítás ***I (szavazás)

20

Az EMVA-ból nyújtandó vidékfejlesztési támogatás * (szavazás)

20

Információcsere a súlyos bűncselekmények, köztük a terroristacselekmények terén * (szavazás)

20

Információcsere és együttműködés a terrorista bűncselekményekkel kapcsolatban (határozat) * (szavazás)

21

A bűncselekmények, többek között a terrorizmus megelőzése, vizsgálata, feltárása és bűnüldözése * (szavazás)

21

A Közösség pénzügyi érdekeinek védelme és a csalás elleni küzdelem (szavazás)

21

Európai uniós cselekvési terv a terrorizmus ellen (szavazás)

22

Terrorista támadások: megelőzés, felkészülés és reagálás (szavazás)

22

A kritikus infrastruktúrák védelme a terrorizmus elleni küzdelem keretében (szavazás)

22

A terrorizmus finanszírozása elleni küzdelem (szavazás)

23

Javaslat a terrorista bűncselekményekre vonatkozó információcseréről és együttműködésről (szavazás)

23

A szavazáshoz fűzött indokolások

23

A szavazatok helyesbítései

23

Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása

24

A bizottságok és a küldöttségek tagjai

24

A kibővült Unió 2007 és 2013 közötti politikai kihívásai és költségvetési eszközei (vita)

25

Kérdések órája (a Bizottsághoz intézett kérdések)

25

A kisebbségek védelme és a megkülönböztetés elleni politikák a bővítés utáni Európában (vita)

26

A legális és az illegális bevándorlás közötti összefüggések, valamint a migránsok integrációja (vita)

27

Készpénzmozgások ellenőrzése ***II (vita)

27

Jövedékiadó-köteles termékek * (vita)

28

Betegmobilitás és az egészségügyi ellátás terén bekövetkezett fejlemények (vita)

28

A következő ülés napirendje

28

Az ülés berekesztése

28

JELENLÉTI ÍV

29

I. MELLÉKLET

31

II. MELLÉKLET

43

ELFOGADOTT SZÖVEGEK

68

P6_TA(2005)0211
Transzeurópai energiahálózatok ***I
Az Európai Parlament jogalkotási állásfoglalása a transzeurópai energiahálózatokra vonatkozó iránymutatásokról és a 96/391/EK és 1229/2003/EK határozatok hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi határozati javaslatról (COM(2003)0742 – C5-0064/2004 – 2003/0297(COD))

68

P6_TC1-COD(2003)0297
Az Európai Parlament álláspontja amely első olvasatban 2005. június 7-én került elfogadásra a transzeurópai energiahálózatokra vonatkozó iránymutatások megállapításáról és a 96/391/EK és az 1229/2003/EK határozat hatályon kívül helyezéséről szóló .../2005/EK európai parlamenti és tanácsi határozat elfogadására tekintettel

68

I. MELLÉKLET
TRANSZEURÓPAI ENERGIAHÁLÓZATOK

78

II. MELLÉKLET
TRANSZEURÓPAI ENERGIAHÁLÓZATOK
A közös érdekű projektekre vonatkozó, a 6. cikk (2) bekezdésében említett további kritériumok

81

III. MELLÉKLET
TRANSZEURÓPAI ENERGIAHÁLÓZATOK
A II. mellékletben meghatározott szempontok szerint jelenleg megnevezett közös érdekű projektek és leírásuk

85

P6_TA(2005)0212
Az energia végfelhasználásának hatékonysága, energiával kapcsolatos szolgáltatások ***I
Az Európai Parlament jogalkotási állásfoglalása az energia végfelhasználásának hatékonyságáról és az energiával kapcsolatos szolgáltatásokról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (COM(2003)0739 – C5-0642/2003 – 2003/0300(COD))

95

P6_TC1-COD(2003)0300
Az Európai Parlament álláspontja amely első olvasatban 2005. június 7-én került elfogadásra az energia végfelhasználásának hatékonyságáról és az energiahatékonysági szolgáltatásokról szóló 2005/.../EK európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadására tekintettel

95

I. MELLÉKLET
A VÉGFELHASZNÁLÁSI HATÉKONYSÁGI CÉLKITŰZÉSEK KISZÁMÍTÁSÁNAK MÓDSZEREI

109

II. MELLÉKLET
VÉGFELHASZNÁLÁSRA SZÁNT EGYES TÜZELŐANYAGOK ELSŐDLEGES ENERGIATARTALMA – KONVERZIÓS TÁBLÁZAT

109

III. MELLÉKLET
IGÉNYBE VEHETŐ ENERGIAHATÉKONYSÁGI PROGRAMOK ÉS EGYÉB ENERGIAHATÉKONYSÁGI INTÉZKEDÉSEK

110

IV. MELLÉKLET
AZ ENERGIAMEGTAKARÍTÁSOK MÉRÉSÉVEL ÉS HITELESÍTÉSÉVEL KAPCSOLATOS IRÁNYMUTATÁSOK

112

V. MELLÉKLET

115

P6_TA(2005)0213
Térinformációs infrastruktúra a Közösségben (INSPIRE) ***I
Az Európai Parlament jogalkotási állásfoglalása a térinformációs infrastruktúra (INSPIRE) Közösségen belüli kialakításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (COM(2004)0516 – C6-0099/2004 – 2004/0175(COD))

116

P6_TC-COD(2004)0175
Az Európai Parlament álláspontja amely első olvasatban 2005. június 7-én került elfogadásra a térinformációs infrastruktúra (INSPIRE) Közösségen belüli kialakításáról szóló 2005/…/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadására tekintettel

116

I. MELLÉKLET
A 6. CIKK A) PONTJÁBAN, A 10. CIKK (1) BEKEZDÉSÉBEN ÉS A 11. CIKK A) PONTJÁBAN HIVATKOZOTT TÉRBELIADAT-TÉMÁK

129

II. MELLÉKLET
A 6. CIKK A) PONTJÁBAN, A 10. CIKK (1) BEKEZDÉSÉBEN ÉS A 11. CIKK B) PONTJÁBAN HIVATKOZOTT TÉRBELIADAT-TÉMÁK

129

III. MELLÉKLET
A 6. CIKK B) PONTJÁBAN ÉS A 11. CIKK B) PONTJÁBAN HIVATKOZOTT TÉRBELIADAT-TÉMÁK

130

P6_TA(2005)0214
Viszontbiztosítás ***I
Az Európai Parlament jogalkotási állásfoglalása a viszontbiztosításról, valamint a 73/239/EGK és a 92/49/EGK tanácsi irányelv, illetve a 98/78/EK és a 2002/83/EK irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (COM(2004)0273 – C6-0038/2004 – 2004/0097(COD))

132

P6_TC-COD(2004)0097
Az Európai Parlament álláspontja amely első olvasatban 2005. június 7-én került elfogadásra a viszontbiztosításról és a 73/239/EGK, a 92/49/EGK tanácsi irányelvek és a 98/78/EK és 2002/83/EK irányelvek módosításáról szóló 2005/.../ EK európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadására tekintettel

132

I. MELLÉKLET

183

II. MELLÉKLET

184

P6_TA(2005)0215
Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatás *
Az Európai Parlament jogalkotási állásfoglalása a Tanács rendeletére irányuló javaslatról, amely a vidéki térség fejlesztésének az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) történő támogatásáról szól (COM(2004)0490 – C6-0181/2004 – 2004/0161(CNS))

191

P6_TA(2005)0216
Információcsere a súlyos bűncselekményekkel, köztük a terroristacselekményekkel kapcsolatban *
Az Európai Parlament jogalkotási állásfoglalása a Svéd Királyságnak az Európai Unió tagállamai bűnüldözési hatóságai közötti, különösen a súlyos bűncselekményekre, köztük a terroristacselekményekre vonatkozó információk és bűnüldözési operatív információk cseréjének leegyszerűsítéséről szóló, kerethatározat elfogadására irányuló kezdeményezéséről (10215/2004 – C6-0153/2004 – 2004/0812(CNS))

215

P6_TA(2005)0217
Információcsere a terrorista bűncselekményekről *
Az Európai Parlament jogalkotási állásfoglalása a terrorista bűncselekményekre vonatkozó információcseréről és együttműködésről szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról (15599/2004 – C6-0007/2004 – 2004/0069(CNS))

223

P6_TA(2005)0218
A Közösség pénzügyi érdekeinek védelme és a csalás elleni küzdelem
Az Európai Parlament állásfoglalása az Európai Közösségek pénzügyi érdekeinek védelméről és a csalás elleni harcról (2004/2198(INI))

232

P6_TA(2005)0219
Európai uniós cselekvési terv a terrorizmus ellen
Az Európai Parlament ajánlása az Európai Tanács és a Tanács számára az EU terrorizmus elleni cselekvési tervéről (2004/2214(INI))

241

P6_TA(2005)0220
Terrorista támadások: megelőzés, felkészülés és reagálás
Az Európai Parlament ajánlása az Európai Tanácsnak és a Tanácsnak a terrortámadások megelőzéséről, továbbá az azokra történő felkészülésről és reagálásról (2005/2043(INI))

246

P6_TA(2005)0221
A létfontosságú infrastruktúrák védelme
Az Európai Parlament ajánlása az Európai Tanácsnak és a Tanácsnak a terrorizmus elleni küzdelem keretében a létfontosságú infrastruktúra védelméről (2005/2044(INI))

250

P6_TA(2005)0222
A terrorizmus finanszírozása elleni küzdelem
Az Európai Parlament ajánlása az Európai Tanácsnak és a Tanácsnak, a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelemről (2005/2065(INI))

254

P6_TA(2005)0223
A terrorista bűncselekményekkel kapcsolatos információcsere és együttműködés
Az Európai Parlament ajánlása az Európai Tanácsnak és a Tanácsnak a terrorista bűncselekményekkel kapcsolatos információcsere és együttműködés területén (2005/2046(INI))

258

 

2005. június 8., szerda

2006/C 124E/3

JEGYZŐKÖNYV

262

ÜLÉSEK JEGYZŐKÖNYVE

262

Az ülés megnyitása

262

Írásbeli nyilatkozatok (az Eljárási Szabályzat 116. cikke)

262

Az Európai Tanács előkészítése, tekintettel az Európai Unió jövőjére az európai alkotmányról szóló referendumok után (Brüsszel, 2005. június 16–17.) (vita)

262

Köszöntés

263

A képviselőcsoportok tagjai

263

Szavazások órája

263

Bizalmatlansági indítvány a Bizottság ellen (szavazás)

263

A kibővült Unió 2007 és 2013 közötti politikai kihívásai és költségvetési eszközei (szavazás)

263

Készpénzmozgások ellenőrzése ***II (szavazás)

264

Jövedékiadó-köteles termékek * (szavazás)

264

A szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség (szavazás)

264

A kisebbségek védelme és a megkülönböztetés elleni politikák a bővítés utáni Európában (szavazás)

264

A szavazáshoz fűzött indokolások

265

A szavazatok helyesbítései

265

Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása

267

Az ENSZ reformja (vita)

267

Transzatlanti kapcsolatok (vita)

268

Az üzbegisztáni helyzet (vita)

269

Megállapodás a Bizottság és a tagállamok, illetve a Philip Morris között a csalás elleni küzdelemről (vita)

269

Kérdések órája (a Tanácshoz intézett kérdések)

269

A költségvetési egyenleg felügyeletének megerősítése és a gazdaságpolitikák felügyelete és összehangolása **I – Túlzott költségvetési hiány * (vita)

270

Az európai versenyképesség megerősítése (vita)

271

A lágyítóolajokban és gumiabroncsokban található egyes policiklusos aromás szénhidrogének ***I (vita)

271

Közösségi szabadalom (vita)

271

A következő ülés napirendje

272

Az ülés berekesztése

272

JELENLÉTI ÍV

273

I. MELLÉKLET

275

II. MELLÉKLET

288

ELFOGADOTT SZÖVEGEK

373

P6_TA(2005)0224
A kibővült Unió 2007 és 2013 közötti politikai kihívásai és költségvetési eszközei
Az Európai Parlament állásfoglalása a kibővített Unió 2007 és 2013 közötti politikai kihívásairól és költségvetési eszközeiről (2004/2209(INI))

373

MELLÉKLET
PÉNZÜGYI KERET 2007–2013

389

P6_TA(2005)0225
Készpénzmozgások ellenőrzése ***II
Az Európai Parlament jogalkotási állásfoglalása a Közösség területére belépő, illetve azt elhagyó készpénz ellenőrzéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására irányuló tanácsi közös álláspontról (14843/1/2004 – C6-0038/2005 – 2002/0132(COD))

390

P6_TC-COD(2002)0132
Az Európai Parlament álláspontja amely első olvasatban 2005. június 8-án került elfogadásra a Közösség területére belépő, illetve a Közösség területét elhagyó készpénz ellenőrzéséről szóló .../2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel

390

P6_TA(2005)0226
Jövedékiadó-köteles termékek *
Az Európai Parlament állásfoglalása a jövedékiadó-köteles termékekre vonatkozó általános rendelkezésekről és e termékek tartásáról, szállításáról és ellenőrzéséről szóló 92/12/EGK irányelvet módosító tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (COM(2004)0227 – C6-0039/2004 – 2004/0072(CNS))

395

P6_TA(2005)0227
A szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség
Az Európai Parlament állásfoglalása a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség (SZBJT) létrehozása terén 2004-ben elért eredményekről (EU-Szerződés 2. és 39. cikk)

398

P6_TA(2005)0228
A kisebbségek védelme és a megkülönböztetés elleni politikák a kibővített Európában
Az Európai Parlament állásfoglalása a kisebbségek védelméről és a megkülönböztetés elleni politikákról a bővítés utáni Európában (2005/2008(INI))

405

 

2005. június 9., csütörtök

2006/C 124E/4

JEGYZŐKÖNYV

416

ÜLÉSEK JEGYZŐKÖNYVE

416

Az ülés megnyitása

416

A képviselőcsoportok tagjai

416

Dokumentumok benyújtása

416

Előirányzatok átcsoportosítása

417

A Földközi-tenger halászati erőforrásainak fenntartható kiaknázása * (vita)

417

A Nemzetközi Delfinvédelmi Programról szóló megállapodás * (vita)

418

Társadalmi beilleszkedés az új tagállamokban (vita)

418

Kérelem a parlamenti mentelmi jog felfüggesztésére

419

Szavazások órája

419

A Nemzetközi Delfinvédelmi Programról szóló megállapodás * (az Eljárási Szabályzat 131. cikke) (szavazás)

419

Az európai versenyképesség megerősítése (az Eljárási Szabályzat 131. cikke) (szavazás)

419

A költségvetési egyenleg felügyeletének megerősítése és a gazdaságpolitikák felügyelete és összehangolása **I (szavazás)

420

A lágyítóolajokban és gumiabroncsokban található egyes policiklusos aromás szénhidrogének ***I (szavazás)

420

Túlzott költségvetési hiány * (szavazás)

420

A Földközi-tenger halászati erőforrásainak fenntartható kiaknázása * (szavazás)

421

A legális és az illegális bevándorlás közötti összefüggések, valamint a migránsok integrációja (szavazás)

421

Betegmobilitás és az egészségügyi ellátás terén bekövetkezett fejlemények (szavazás)

421

Az ENSZ reformja (szavazás)

421

Transzatlanti kapcsolatok (szavazás)

422

Üzbegisztáni helyzet (szavazás)

422

A foglalkoztatás és termelékenység hozzájárulása a gazdasági növekedéshez (szavazás)

423

A szavazáshoz fűzött indokolások

423

A szavazatok helyesbítései

423

Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása

424

A következő plenáris ülésszak napirendje

425

Társadalmi beilleszkedés az új tagállamokban (a vita folytatása)

426

Vita az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság megsértésének eseteiről (vita)

426

Szavazások órája

427

Bolívia (szavazás)

427

Sajtószabadság Algériában (szavazás)

428

Azerbajdzsán (szavazás)

428

Társadalmi beilleszkedés az új tagállamokban (az Eljárási Szabályzat 131. cikke) (szavazás)

429

A szavazáshoz fűzött indokolások

429

A szavazatok helyesbítései

429

Egyes okiratokra vonatkozó határozatok

429

A Parlament tagjai (helyesbítés a 2005.06.06-i jegyzőkönyvhöz)

431

Nyilvántartásba vett írásbeli nyilatkozatok (az Eljárási Szabályzat 116. cikke)

431

A jelen ülésen elfogadott szövegek továbbítása

431

A következő ülések időpontjai

432

Az ülés elnapolása

432

JELENLÉTI ÍV

433

I. MELLÉKLET

435

II. MELLÉKLET

454

ELFOGADOTT SZÖVEGEK

507

P6_TA(2005)0229
Nemzetközi Delfinvédelemi Program *
Az Európai Parlament jogalkotási állásfoglalása a Nemzetközi Delfinvédelmi Programról szóló megállapodás Európai Közösség által történő megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról (COM(2004)0764 – C6-0245/2004 – 2004/0268(CNS))

507

P6_TA(2005)0230
Az európai versenyképesség megerősítése
Az Európai Parlament állásfoglalása az európai versenyképesség megerősítéséről, a KKV-k szerepére és az ezzel kapcsolatos politikára vonatkozó, az iparban bekövetkező változások következményeiről (2004/2154(INI))

510

P6_TA(2005)0231
A költségvetési egyenleg és a gazdaságpolitikák **I
Az Európai Parlament jogalkotási állásfoglalása a költségvetési egyenleg felügyeletének, valamint a gazdaságpolitikák felügyeletének és összehangolásának megerősítéséről szóló 1466/97/EK rendeletet módosító tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2005)0154 – C6-0119/2005 – 2005/0064(SYN))

517

P6_TA(2005)0232
A lágyítóolajokban és gumiabroncsokban található egyes policiklusos aromás szénhidrogének ***I
Az Európai Parlament jogalkotási állásfoglalása a lágyítóolajokban és gumiabroncsokban található egyes policiklusos aromás szénhidrogének forgalomba hozatalának és felhasználásának korlátozásairól szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (a 76/769/EGK tanácsi irányelv huszonhetedik módosítása) (COM(2004)0098 – C5–0081/2004 – 2004/0036(COD))

521

P6_TC1-COD(2004)0036
Az Európai Parlament álláspontja amely első olvasatban 2005. június 9-én került elfogadásra a lágyítóolajokban és gumiabroncsokban található egyes policiklusos aromás szénhidrogének forgalomba hozatalának és felhasználásának korlátozásairól szóló 2005/…/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (a 76/769/EGK tanácsi irányelv huszonhetedik módosítása) elfogadására tekintettel

521

MELLÉKLET

524

P6_TA(2005)0233
Túlzott költségvetési hiányok *
Az Európai Parlament jogalkotási állásfoglalása a túlzott hiány esetén követendő eljárás végrehajtásának felgyorsításáról és pontosításáról szóló, a 1467/97/EK rendeletet módosító tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2005)0155 – C6–0120/2005 – 2005/0061(CNS))

524

P6_TA(2005)0234
A Földközi-tenger halászati erőforrásainak fenntartható kiaknázása *
Az Európai Parlament jogalkotási állásfoglalása a Földközi-tenger halászati erőforrásainak fenntartható kiaknázására vonatkozó irányítási intézkedésekről szóló és a 2847/93/EK, valamint a 973/2001/EK rendeleteket módosító tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2003)0589 – C5-0480/2003 – 2003/0229(CNS))

527

P6_TA(2005)0235
A jogszerű és jogszerűtlen bevándorlás, valamint a migránsok integrációja
Az Európai Parlament állásfoglalása a jogszerű és jogszerűtlen bevándorlás közötti kapcsolatról és a bevándorlók beilleszkedéséről (2004/2137(INI))

535

P6_TA(2005)0236
Betegmobilitás és fejlemények az egészségügyi ellátás terén
Az Európai Parlament állásfoglalása a betegek mobilitásáról és az egészségügyi ellátás területén bekövetkezett fejleményekről az Európai Unióban (2004/2148(INI))

543

P6_TA(2005)0237
Az ENSZ reformja
Az Európai Parlament állásfoglalása az ENSZ reformjáról

549

P6_TA(2005)0238
Transzatlanti kapcsolatok
Az Európai Parlament állásfoglalása a soron következő, 2005. június 20-án Washington DC-ben rendezendő EU–USA csúcstalálkozó sikerének biztosításáról

556

P6_TA(2005)0239
Üzbegisztán
Az Európai Parlament állásfoglalása Üzbegisztánról

560

P6_TA(2005)0240
Foglalkoztatottság és termelékenység
Az Európai Parlament állásfoglalása a foglalkoztatottságról és termelékenységről, és a gazdasági növekedéshez való hozzájárulásukról (2004/2188(INI))

563

P6_TA(2005)0241
Bolívia
Az Európai Parlament állásfoglalása a bolíviai helyzetről

566

P6_TA(2005)0242
Az algériai sajtószabadság
Az Európai Parlament állásfoglalása az algériai sajtószabadságról

567

P6_TA(2005)0243
Azerbajdzsán
Az Európai Parlament állásfoglalása Azerbajdzsánról

569

P6_TA(2005)0244
Társadalmi beilleszkedés az új tagállamokban
Az Európai Parlament állásfoglalása a társadalmi beilleszkedésről az új tagállamokban (2004/2210(INI))

572


 

2006/C 124E/5

s17


HU

 

Top