Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2006:033E:TOC

Az Európai Unió Hivatalos Lapja, CE 33, 2006. február 09.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-518X

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

C 33E

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Tájékoztatások és közlemények

49. évfolyam
2006. február 9.


Közleményszám

Tartalom

Oldal

 

I   (Közlemények)

 

EURÓPAI PARLAMENT

 

2005 - 2006 ÜLÉSSZAK

 

2005. április 11., hétfő

2006/C 033E/1

JEGYZŐKÖNYV

1

ÜLÉSEK JEGYZŐKÖNYVE

Az ülésszak folytatása

Köszöntés

In memoriam

Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása

Együttdöntéssel elfogadott jogi aktusok aláírása

A bizottságok tagjai

Dokumentumok benyújtása

A megállapodások szövegeinek Tanács általi előterjesztése

Petíciók

A Parlament álláspontjaival és állásfoglalásaival kapcsolatos további intézkedések

Írásbeli nyilatkozatok (az Eljárási Szabályzat 116. cikke)

2006. évi ülésnaptár

Ügyrend

Egyperces felszólalások fontos politikai kérdésekben

A szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség megvalósítása terén 2004-ben elért előrehaladás - Személyes adatok megtartása (vita)

A büntetőeljárásokban érvényesülő eljárási jogok * (vita)

Európai Rendőrakadémia (CEPOL) * (vita)

Közúti szállításra vonatkozó szociális jogszabályok ***II - Szociális jogszabályok összehangolása és ellenőrző készülékek a közúti szállítás terén ***II (vita)

Rövid távú tengeri hajózás (vita)

A következő ülés napirendje

Az ülés berekesztése

JELENLÉTI ÍV

17

 

2005. április 12., kedd

2006/C 033E/2

JEGYZŐKÖNYV

18

ÜLÉSEK JEGYZŐKÖNYVE

Az ülés megnyitása

A Parlament tagjai

A napirend és a módosítások benyújtásának határideje

Dokumentumok benyújtása

Vita az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság megsértésének eseteiről (benyújtott állásfoglalási indítványok bejelentése)

2003-as mentesítés: az általános költségvetés III. szakasza - 2003-as mentesítés: az általános költségvetés I. szakasza - 2003-as mentesítés: az általános költségvetés II., IV., V., VI., VII. és VIII. szakasza - 2003-as mentesítés: decentralizált ügynökségek - 2003-as mentesítés: 6., 7., 8. és 9. Európai Fejlesztési Alap (vita)

Millenniumi fejlesztési célok (vita)

Malária elleni küzdelem (vita)

Szavazások órája

Európai parlamenti alelnök megválasztása

Regionális célú állami támogatások (az Eljárási Szabályzat 131. cikke) (szavazás)

Statisztikai célú területi egységek közös nómenklatúrája (NUTS) a bővítést követően ***I (az Eljárási Szabályzat 131. cikke) (szavazás)

Az Europol kijelölése az euró-hamisítás elleni küzdelem központi hivatalává * (az Eljárási Szabályzat 131. cikke) (szavazás)

Európai Rendőrakadémia (CEPOL) * (az Eljárási Szabályzat 131. cikke) (szavazás)

Rövid távú tengeri hajózás (az Eljárási Szabályzat 131. cikke) (szavazás)

Harmadik országokból érkező kutatók befogadása: külön eljárás * - a befogadás megkönynyítése * - egységes vízumok ***I (szavazás)

Veszélyes anyagok (az Eljárási Szabályzat 81. cikke) (szavazás)

A büntetőeljárásokban érvényesülő eljárási jogok * (szavazás)

2003-as mentesítés: az általános költségvetés III. szakasza (szavazás)

2003-as mentesítés: az általános költségvetés I. szakasza (szavazás)

2003-as mentesítés: az általános költségvetés II., IV., V., VI., VII. és VIII. szakasza (szavazás)

2003-as mentesítés: decentralizált ügynökségek (szavazás)

2003-as mentesítés: 6., 7., 8. és 9. Európai Fejlesztési Alap (szavazás)

Millenniumi fejlesztési célok (szavazás)

A szavazáshoz fűzött indokolások

A szavazatok helyesbítései

Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása

A Bolgár Köztársaság Európai Unióhoz való csatlakozás iránti kérelme *** - A Bolgár Köztársaság kérelme az európai uniós tagság iránt - Románia Európai Unióhoz való csatlakozás iránti kérelme *** - A Román Köztársaság kérelme az európai uniós tagság iránt - Románia és Bulgária csatlakozásának pénzügyi hatásai (vita)

Az átfogó gazdaságpolitikai iránymutatás és a foglalkoztatási iránymutatás egyesített csomagja (vita)

Kérdések órája (a Bizottsághoz intézett kérdések)

Világméretű influenzajárvány veszélye (vita)

A Bizottság éves politikai stratégiai jelentése (2006) (vita)

A regionális politika kihívásai - A regionális politika kihívásai a pénzügyi kerettel összefüggésben (2007-2013) (vita)

Energiafelhasználó termékek környezetbarát tervezése ***II (vita)

Tengeri hajózásban használatos tüzelőanyagok/üzemanyagok kéntartalma ***II (vita)

A következő ülés napirendje

Az ülés berekesztése

JELENLÉTI ÍV

40

I. MELLÉKLET

42

II. MELLÉKLET

53

ELFOGADOTT SZÖVEGEK

132

P6_TA(2005)0083
Statisztikai célú területi egységek közös nómenklatúrája (NUTS) a bővítést követően ***I
Az Európai Parlament jogalkotási állásfoglalása a statisztikai célú területi egységek közös nómenklatúrájának (NUTS) létrehozásáról szóló 1059/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a Cseh Köztársaság, Észtország, Ciprus, Lettország, Litvánia, Magyarország, Málta, Lengyelország, Szlovénia és Szlovákia Európai Unióhoz történő csatlakozása kapcsán történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2004)0592 — C6-0118/2004 — 2004/0202(COD))

132

P6_TA(2005)0084
Az Europol kijelölése az euró-hamisítás elleni küzdelem központi hivatalává *
Az Európai Parlament jogalkotási állásfoglalása a Németországi Szövetségi Köztársaság, a Spanyol Királyság, a Francia Köztársaság, az Olasz Köztársaság, valamint Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága az euró pénzhamisítás elleni, az Europolnak az euró-hamisítás elleni küzdelem központi hivatalává történő kijelölése általi védelméről szóló tanácsi határozat elfogadására irányuló kezdeményezéséről (14811/2004 — C6-0221/2004 — 2004/0817(CNS))

132

P6_TA(2005)0085
Európai Rendőrakadémia (CEPOL) *
Az Európai Parlament jogalkotási állásfoglalása az Európai Rendőrakadémiának (CEPOL) az Európai Unió szerveként történő létrehozásáról szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról (COM(2004)0623 — C6-0203/2004 — 2004/0215(CNS))

136

P6_TA(2005)0086
Rövid távú tengeri hajózás
Az Európai Parlament állásfoglalása a rövid távú tengeri szállításról (2004/2161(INI))

142

P6_TA(2005)0087
Harmadik országokból érkező kutatók: befogadási eljárás *
Az Európai Parlament jogalkotási állásfoglalása a tudományos kutatás céljával érkező, harmadik országbeli állampolgárok esetében alkalmazandó különleges befogadási eljárásról szóló tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (COM(2004)0178 — C6-0011/2004 — 2004/0061(CNS))

146

P6_TA(2005)0088
Harmadik országokból érkező kutatók: befogadás megkönnyítése *
Az Európai Parlament jogalkotási állásfoglalása a tudományos kutatás céljával érkező, harmadik országbeli állampolgárok befogadásának megkönnyítéséről szóló tanácsi ajánlásra irányuló javaslatról (COM(2004)0178 — C6-0012/2004 — 2004/0062(CNS))

152

P6_TA(2005)0089
Harmadik országokból érkező kutatók: egységes vízumok ***I
Az Európai Parlament jogalkotási állásfoglalása a rövid időszakra szóló, egységes vízumok kibocsátásának az Európai Közösségbe tudományos kutatás céljával érkező, harmadik országbeli állampolgárságú kutatók esetében történő megkönnyítéséről szóló európai parlamenti és tanácsi ajánlásra irányuló javaslatról (COM(2004)0178 — C6-0013/2004 — 2004/0063(COD))

154

P6_TC1-COD(2004)0063
Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2005. április 12-án került elfogadásra a rövid távú tartózkodásra jogosító egységes vízumok kiadásának az Európai Közösségbe tudományos kutatás céljával harmadik országokból érkező kutatók esetében történő megkönnyítéséről szóló 2005/.../EK európai parlamenti és tanácsi ajánlás elfogadására tekintettel

154

P6_TA(2005)0090
Veszélyes anyagok
Az Európai Parlament állásfoglalása az egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának korlátozásáról szóló 2002/95/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv mellékletének a műszaki fejlődéshez történő hozzáigazítás céljából történő módosításáról szóló bizottsági határozattervezetről (CMT-2005-151 és CMT-2005-642)

157

P6_TA(2005)0091
A büntetőeljárásokban érvényesülő eljárási jogok *
Az Európai Parlament jogalkotási állásfoglalása az Európai Unióban a büntetőeljárás bizonyos eljárási jogairól szóló tanácsi kerethatározatra vonatkozó javaslatról (COM(2004)0328 — C6-0071/2004 — 2004/0113(CNS))

159

P6_TA(2005)0092
2003-as mentesítés: az általános költségvetés III. szakasza

169

169

170

171

P6_TA(2005)0093
2003-as mentesítés: az általános költségvetés I. szakasza

191

191

192

P6_TA(2005)0094
2003-as mentesítés: az általános költségvetés II. szakasza

203

203

204

P6_TA(2005)0095
2003-as mentesítés: az általános költségvetés IV. szakasza

205

205

206

P6_TA(2005)0096
2003-as mentesítés: az általános költségvetés V. szakasza

208

208

209

P6_TA(2005)0097
2003-as mentesítés: az általános költségvetés VI. szakasza

212

212

213

P6_TA(2005)0098
2003-as mentesítés: az általános költségvetés VII. szakasza

215

215

215

P6_TA(2005)0099
2003-as mentesítés: az általános költségvetés VIII. szakasza

218

218

219

P6_TA(2005)0100
2003-as mentesítés: Európai Újjáépítési Ügynökség

220

220

221

P6_TA(2005)0101
2003-as mentesítés: Európai Szakképzés-fejlesztési Központ

227

227

228

P6_TA(2005)0102
2003-as mentesítés: Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért

233

233

234

P6_TA(2005)0103
2003-as mentesítés: Európai Környezetvédelmi Ügynökség

239

239

240

P6_TA(2005)0104
2003-as mentesítés: Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség

245

245

246

P6_TA(2005)0105
2003-as mentesítés: Európai Gyógyszerértékelő Ügynökség

251

251

252

P6_TA(2005)0106
2003-as mentesítés: Európai Unió Szerveinek Fordítóközpontja

257

257

258

P6_TA(2005)0107
2003-as mentesítés: Európai Igazságügyi Együttműködési Egység (Eurojust)

263

263

264

P6_TA(2005)0108
2003-as mentesítés: Európai Képzési Alapítvány

268

268

269

P6_TA(2005)0109
2003-as mentesítés: Kábítószer és a Kábítószerfüggőség Európai Megfigyelőközpontja

274

274

275

P6_TA(2005)0110
2003-as mentesítés: Rasszizmus és Idegengyűlölet Európai Megfigyelőközpontja

280

280

281

P6_TA(2005)0111
2003-as mentesítés: Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság

286

286

287

P6_TA(2005)0112
2003-as mentesítés: Európai Tengerbiztonsági Ügynökség

292

292

293

P6_TA(2005)0113
2003-as mentesítés: Európai Repülésbiztonsági Ügynökség

297

297

298

P6_TA(2005)0114
2003-as mentesítés: 6., 7., 8. és 9. Európai Fejlesztési Alap

303

303

304

305

P6_TA(2005)0115
Millenniumi fejlesztési célok
Az Európai Parlament állásfoglalása az Európai Unió szerepéről a millenniumi fejlesztési célok megvalósításában (2004/2252(INI))

311

 

2005. április 13., szerda

2006/C 033E/3

JEGYZŐKÖNYV

320

ÜLÉSEK JEGYZŐKÖNYVE

Az ülés megnyitása

Írásbeli nyilatkozatok (az Eljárási Szabályzat 116. cikke)

Az Európai Tanács ülése (Brüsszel, 2005. március 22-23.) (vita)

Szavazások órája

2006. évi ülésnaptár (szavazás)

Románia és Bulgária csatlakozásának pénzügyi hatásai (szavazás)

Bulgária csatlakozási kérelme (szavazás)

Bulgária Európai Unióhoz való csatlakozás iránti kérelme *** (szavazás)

Románia csatlakozási kérelme (szavazás)

Románia Európai Unióhoz való csatlakozás iránti kérelme *** (szavazás)

Közúti szállításra vonatkozó szociális jogszabályok ***II (szavazás)

Szociális jogszabályok összehangolása és ellenőrző készülékek a közúti szállítás terén ***II (szavazás)

Energiafelhasználó termékek környezetbarát tervezése ***II (szavazás)

Tengeri hajózásban használatos tüzelőanyagok/üzemanyagok kéntartalma ***II (szavazás)

Toluol és triklór-benzol forgalomba hozatala és felhasználása ***I (szavazás)

A Bizottság éves politikai stratégiai jelentése (2006) (szavazás)

Az Európai Tanács ülése (Brüsszel, 2005. március 22-23.) (szavazás)

A szavazáshoz fűzött indokolások

A szavazatok helyesbítései

Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása

A regionális integráció helyzete a Nyugat-Balkánon (vita)

Közös kül- és biztonságpolitika (2003) - Európai biztonsági stratégia (vita)

Kérdések órája (a Tanácshoz intézett kérdések)

Elbocsátások az Alstomnál (vita)

Adóügyi és környezetvédelmi dömping (vita)

Az új tagállamokból származó munkavállalók és társaságok elleni diszkrimináció az Unió belső piacán (vita)

Gépjárművek újrafelhasználhatósága, újrafeldolgozhatósága és hasznosíthatósága ***I (vita)

A következő ülés napirendje

Az ülés berekesztése

JELENLÉTI ÍV

332

I. MELLÉKLET

334

II. MELLÉKLET

346

ELFOGADOTT SZÖVEGEK

403

P6_TA(2005)0116
Bulgária és Románia csatlakozásának pénzügyi hatásai
Az Európai Parlament állásfoglalása Bulgária és Románia csatlakozásának pénzügyi hatásairól (2005/2031(INI))

403

I. MELLÉKLET
A EURÓPAI PARLAMENT, A BIZOTTSÁG ÉS A TANÁCS EGYÜTTES NYILATKOZATA

403

II. MELLÉKLET
A BIZOTTSÁG ÁLTAL 2004. MÁRCIUS 22-ÉN JAVASOLT PÉNZÜGYI CSOMAG BULGÁRIA ÉS ROMÁNIA SZÁMÁRA

404

P6_TA(2005)0117
A Bolgár Köztársaság Európai Unióhoz való csatlakozás iránti kérelme
Az Európai Parlament állásfoglalása a Bolgár Köztársaság európai uniós tagságra irányuló csatlakozási kérelméről (2005/2029(INI))

404

P6_TA(2005)0118
Bulgária európai uniós tagságra irányuló kérelme ***
Az Európai Parlament jogalkotási állásfoglalása a Bolgár Köztársaság európai uniós tagságra irányuló kérelméről (AA1/2/2005 — C6-0085/2005 — 2005/0901(AVC))

409

P6_TA(2005)0119
A Románia Európai Unióhoz való csatlakozás iránti kérelme
Az Európai Parlament állásfoglalása Románia Európai Unióhoz történő csatlakozására irányuló kérelméről (2005/2028(INI))

410

P6_TA(2005)0120
Románia európai uniós tagságra irányuló kérelme ***
Az Európai Parlament jogalkotási állásfoglalása Románia európai uniós tagságra irányuló kérelméről (AA1/2/2005 — C6-0086/2005 — 2005/0902(AVC))

414

P6_TA(2005)0121
Közúti szállításra vonatkozó szociális jogszabályok ***II
Az Európai Parlament jogalkotási állásfoglalása a 3820/85/EGK és a 3821/85/EGK tanácsi rendeletnek a közúti szállításra vonatkozó egyes szociális jogszabályok tekintetében történő végrehajtásának minimumfeltételeiről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló tanácsi közös álláspontról (11336/1/2004 — C6-0249/2004 — 2003/0255(COD))

415

P6_TC2-COD(2003)0255
Az Európai Parlament és a Tanács álláspontja amely második olvasatban 2005. április 13-án került elfogadásra a 3820/85/EGK és a 3821/85/EGK tanácsi rendeletnek a közúti szállításra vonatkozó egyes szociális jogszabályok tekintetében történő végrehajtásának minimum feltételeiről szóló 2005/.../EK európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadására tekintettel

415

I. MELLÉKLET

423

II. MELLÉKLET

424

P6_TA(2005)0122
Szociális jogszabályok összehangolása és ellenőrző készülékek a közúti szállítás terén ***II
Az Európai Parlament jogalkotási állásfoglalása a közúti szállításra vonatkozó egyes szociális jogszabályok összehangolásáról, valamint a 3821/85/EGK tanácsi rendelet és a 2135/98/EK tanácsi rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására irányuló tanácsi közös álláspontról (11337/2/2004 — C6-0250/2004 — 2001/0241(COD))

424

P6_TC2-COD(2001)0241
Az Európai Parlament álláspontja, amely második olvasatban 2005. április 13-án került elfogadásra a közúti szállításra vonatkozó egyes szociális jogszabályok összehangolásáról, valamint a 3821/85/EGK tanácsi rendelet és a 2135/98/EK tanácsi rendelet módosításáról szóló .../2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel

425

P6_TA(2005)0123
Energiafelhasználó termékek környezetbarát tervezése ***II
Az Európai Parlament jogalkotási állásfoglalása az energiafelhasználó termékek környezetbarát tervezésére vonatkozó követelmények megállapításának kereteiről, valamint a 92/42/EGK tanácsi, illetve a 96/57/EK és 2000/55/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadására irányuló tanácsi közös álláspontról (11414/1/2004 — C6-0246/2004 — 2003/0172(COD))

442

P6_TC2-COD(2003)0172
Az Európai Parlament álláspontja, amely második olvasatban 2005. április 13-án került elfogadásra az energiafelhasználó termékek környezetbarát tervezésére vonatkozó követelmények megállapításának kereteiről, valamint a 92/42/EGK tanácsi, illetve a 96/57/EK és 2000/55/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról szóló 2005/.../EK európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadására tekintettel

443

I. MELLÉKLET
AZ ÁLTALÁNOS KÖRNYEZETBARÁT TERVEZÉSI KÖVETELMÉNYEK MEGHATÁROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ MÓDSZER

459

II. MELLÉKLET
A KÜLÖNÖS KÖRNYEZETBARÁT TERVEZÉSI KÖVETELMÉNYEK MEGHATÁROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ MÓDSZER

462

III. MELLÉKLET
CE JELÖLÉS

463

IV. MELLÉKLET
BELSŐ TERVEZÉS-ELLENŐRZÉS

463

V. MELLÉKLET
Megfelelőség-értékelési irányítási rendszer

464

VI. MELLÉKLET
MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

466

VII. MELLÉKLET
A VÉGREHAJTÁSI INTÉZKEDÉSEK TARTALMA

466

VIII. MELLÉKLET

467

P6_TA(2005)0124
Tengeri hajózásban használatos tüzelőanyagok/üzemanyagok kéntartalma ***II
Az Európai Parlament jogalkotási állásfoglalása az 1999/32/EK irányelvnek a tengeri hajózásban használatos tüzelőanyagok/üzemanyagok kéntartalma tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadását szolgáló tanácsi közös álláspontról (12891/2/2004 — C6-0248/2004 — 2002/0259(COD))

468

P6_TC2-COD(2002)0259
Az Európai Parlament álláspontja, amely második olvasatban 2005. április 13-án került elfogadásra a 1999/32/EK irányelvet a tengeri hajózásban használatos tüzelőanyagok/üzemanyagok kéntartalma vonatkozásában módosító .../2005/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadására tekintettel

469

MELLÉKLET
GÖRÖG HAJÓK

479

P6_TA(2005)0125
Toluol és triklór-benzol forgalomba hozatala és felhasználása ***I
Az Európai Parlament jogalkotási állásfoglalása a toluol és a triklór-benzol forgalomba hozatalának és felhasználásának korlátozásairól szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (a 76/769/EGK tanácsi irányelv huszonnyolcadik módosítása) (COM(2004)0320 — C6-0030/2004 — 2004/0111(COD))

480

P6_TC1-COD(2004)0111
Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2005. április 13-án került elfogadásra a toluol és a triklór-benzol forgalomba hozatalának és felhasználásának korlátozásairól szóló 2005/.../EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (a 76/769/EGK irányelv huszonnyolcadik módosítása) elfogadására tekintettel

480

MELLÉKLET

482

P6_TA(2005)0126
A Bizottság éves politikai stratégiája 2006-ra
Az Európai Parlament állásfoglalása a 2006. évi költségvetésről: a Bizottság éves politikai stratégiai jelentése (2004/2270(BUD))

482

P6_TA(2005)0127
Az Európai Tanács 2005. március 22-23-i brüsszeli ülésének eredménye
Az Európai Parlament állásfoglalása az Európai Tanács 2005. március 22-23-i brüsszeli ülésének eredményéről

487

 

2005. április 14., csütörtök

2006/C 033E/4

JEGYZŐKÖNYV

492

ÜLÉSEK JEGYZŐKÖNYVE

Az ülés megnyitása

Dokumentumok benyújtása

Doppingolás a sportban (vita)

Kulturális sokszínűség (vita)

Déli szürke tőkehalak és norvég homárok állománya * - Nyelvhalállományok * (vita)

A következő plenáris ülésszak napirendje

A Tanács közös álláspontjainak közlése

Kérelem a parlamenti mentelmi jog érvényesítésére

Köszöntés

Szavazások órája

Nyelvhalállományok * (az Eljárási Szabályzat 131. cikke) (szavazás)

Gépjárművek újrafelhasználhatósága, újrafeldolgozhatósága és hasznosíthatósága ***I (szavazás)

Déli szürke tőkehalak és norvég homárok állománya * (szavazás)

A regionális integráció helyzete a Nyugat-Balkánon (szavazás)

Közös kül- és biztonságpolitika (2003) (szavazás)

Európai biztonsági stratégia (szavazás)

Doppingolás a sportban (szavazás)

Kulturális sokszínűség (szavazás)

A szavazáshoz fűzött indokolások

A szavazatok helyesbítései

Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása

Előirányzatok átcsoportosítása

Aszály Portugáliában (vita)

Vita az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság megsértésének eseteiről (vita)

Banglades

Humanitárius segély a nyugat-szaharai menekültek részére

Lampedusa

Szavazások órája

Banglades (szavazás)

Humanitárius segély a nyugat-szaharai menekültek részére (szavazás)

Lampedusa (szavazás)

Aszály Portugáliában (szavazás)

A szavazatok helyesbítései

A parlamentközi küldöttségek tagjai

Egyes okiratokra vonatkozó határozatok

Nyilvántartásba vett írásbeli nyilatkozatok (az Eljárási Szabályzat 116. cikke)

A jelen ülésen elfogadott szövegek továbbítása

A következő ülések időpontjai

Az ülés elnapolása

JELENLÉTI ÍV

505

I. MELLÉKLET

507

II. MELLÉKLET

516

ELFOGADOTT SZÖVEGEK

540

P6_TA(2005)0128
Nyelvhalállományok *
Az Európai Parlament jogalkotási állásfoglalása a La Manche-csatorna nyugati része és a Gascogne-iöböl nyelvhalállományának helyreállításáról szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2003)0819 — C5-0047/2004 — 2003/0327(CNS))

540

P6_TA(2005)0129
Gépjárművek újrafelhasználása, újrafeldolgozása és hasznosítása ***I
Az Európai Parlament jogalkotási állásfoglalása a gépjárművek újrafelhasználhatóságra, újrafeldolgozhatóságra és hasznosíthatóságra tekintettel történő típusjóváhagyásáról és a 70/156/EGK tanácsi irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (COM(2004)0162 — C5-0126/2004 — 2004/0053(COD))

545

P6_TC1-COD(2004)0053
Az Európai Parlament álláspontja amely első olvasatban 2005. április 14-én került elfogadásra a gépjárművek újrafelhasználhatóságra, újrafeldolgozhatóságra és hasznosíthatóságra tekintettel történő típusjóváhagyásáról és a 70/156/EGK tanácsi irányelv módosításáról szóló 2005/.../EK európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadására tekintettel

545

MELLÉKLET
MELLÉKLETEK LISTÁJA

551

I. MELLÉKLET
KÖVETELMÉNYEK

551

II. MELLÉKLET
ADATKÖZLŐ LAP AZ EK TÍPUSJÓVÁHAGYÁSHOZ

553

III. MELLÉKLET
MINTA AZ EK-TÍPUSBIZONYÍTVÁNYHOZ

555

IV. MELLÉKLET
ELŐZETES ÉRTÉKELÉS

556

A IV. melléklet 1. függeléke
A MEGFELELŐSÉGI TANÚSÍTVÁNY MINTÁJA

556

V. MELLÉKLET
A NEM ÚJRAFELHASZNÁLHATÓNAK MINŐSÜLŐ ALKATRÉSZEK

557

VI. MELLÉKLET
A 70/156/EGK IRÁNYELV MÓDOSÍTÁSA

557

P6_TA(2005)0130
Déli szürke tőkehalak és a norvég homárállomány helyreállítására irányuló intézkedések *
Az Európai Parlament jogalkotási állásfoglalása a déli szürke tőkehal- és norvég homárállománynak a Cantabriai-tengerben és az Ibériai-félsziget nyugati részén történő helyreállításáról és a 850/98/EK rendelet módosításáról szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2003)0818 — C5-0042/2004 — 2003/0318(CNS))

558

P6_TA(2005)0131
A Nyugat-Balkánon zajló regionális integráció
Az Európai Parlament állásfoglalása a Nyugat-Balkánon zajló regionális integráció helyzetéről

565

P6_TA(2005)0132
Közös kül- és biztonságpolitika (2003)
Az Európai Parlament állásfoglalása a KKBP főbb vonatkozásai és alapvető választási lehetőségei tárgyában a Tanács által az Európai Parlamentnek tett éves jelentésről, beleértve az Európai Közösségek általános költségvetését érintő pénzügyi hatásokat — 2003 (8412/2004 — 2004/2172(INI))

573

P6_TA(2005)0133
Az európai biztonsági stratégia
Az Európai Parlament állásfoglalása az európai biztonsági stratégiáról (2004/2167(INI))

580

P6_TA(2005)0134
A sportban való doppingolás elleni küzdelem
Az Európai Parlament állásfoglalása a sportban való doppingolás elleni küzdelemről

590

P6_TA(2005)0135
A kulturális tartalmak és művészi kifejezések sokszínűségének védelmével kapcsolatos egyezményre irányuló munkáról
Az Európai Parlament állásfoglalása a kulturális tartalmak és művészi kifejezések sokszínűségének védelmével kapcsolatos egyezményre irányuló munkáról

591

P6_TA(2005)0136
Banglades
Az Európai Parlament állásfoglalása Bangladesről

594

P6_TA(2005)0137
A szaharai menekülteknek nyújtott humanitárius segélyek
Az Európai Parlament állásfoglalása a szaharai menekülteknek nyújtott humanitárius segélyről

596

P6_TA(2005)0138
Lampedusa
Az Európai Parlament állásfoglalása Lampedusáról

598

P6_TA(2005)0139
Portugáliai aszály
Az Európai Parlament állásfoglalása a portugáliai aszályról

599


HU

 

Top