Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2005:205:TOC

Az Európai Unió Hivatalos Lapja, C 205, 2005. augusztus 20.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-518X

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

C 205

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Tájékoztatások és közlemények

48. évfolyam
2005. augusztus 20.


Közleményszám

Tartalom

Oldal

 

I   Tájékoztatások

 

A Bíróság

 

A BÍRÓSÁG

2005/C 205/1

A Bíróság ítélete (nagytanács) 2005. június 28. a C-189/02. P., C-202/02. P., C-205/02. P.-C-208/02. P. és C-213/02. P. sz. Dansk Rørindustri A/S és társai kontra Európai Közösségek Bizottsága egyesített ügyekben (Fellebbezés – Verseny – Távhővezetékek (előszigetelt csövek) – Az EK 85. cikk (1) bekezdése (ma az EK 81. cikk (1) bekezdése) – Kartell – Bojkott – Bírság – Bírságkiszabási iránymutatás – A visszaható hatály tilalma – Bizalomvédelem – Jogszerűség – Engedékenységi közlemény – Indokolási kötelezettség)

1

2005/C 205/2

A Bíróság ítélete (ötödik tanács) 2005. június 30. A C-165/03. sz. (a Landgericht Stuttgart előzetes döntéshozatal iránti kérelme) a SABU Schuh & Marketing GmbH és társai részvételével folyó Mathias Längst ügyben (69/335/EGK irányelv – Tőkeemelést terhelő közvetett adók – Közjegyzői díj – Köztisztviselő közjegyző – Díjaknak az állam számára kifizetett átalányrésze)

2

2005/C 205/3

A Bíróság ítélete (második tanács) 2005. május 12. a C-287/03. sz. az Európai Közösség Bizottsága kontra a Belga Királyság ügyben („Tagállami kötelezettségszegés – Szolgáltatásnyújtás szabadsága – Törzsvásárlói programok – Bizonyítási teher”)

2

2005/C 205/4

A Bíróság ítélete (második tanács) 2005. június 30. a C-295/03. P. sz., Alessandrini Srl és társai kontra az Európai Közösségek Bizottsága ügyben (Fellebbezés – Banán – Harmadik országokból történő behozatal – 2362/98/EK rendelet – Az AKCS-államokból származó banánra vonatkozó behozatali engedélyek – Intézkedések a 404/93/EGK rendelet 20. cikkének d) pontja alapján – A Közösség szerződésen kívüli kártérítési felelőssége)

2

2005/C 205/5

A Bíróság ítélete (első tanács) 2005. június 30. a C-537/03. sz. (Korkein oikeus előzetes döntéshozatal iránti kérelme) Katja Candolin és társai kontra Vahinkovakuutusosakeyhtiö Pohjola és társai ügyben (Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás – 84/5/EGK és a 90/232/EGK irányelv – Polgári jogi felelősségi rendszer – Utas közrehatása a károkozásban – Kártérítési igény kizárása vagy korlátozása)

3

2005/C 205/6

A Bíróság ítélete (harmadik tanács) 2005. május 12. a C-542/03. sz., (a Bundesfinanzhof előzetes döntéshozatal iránti kérelme) a Hauptzollamt Hamburg-Jonas kontra Milupa GmbH & Co. KG ügyben (Mezőgazdaság – Export-visszatérítés – Feldolgozott és az EK-Szerződés II. melléklete [a módosítást követően EK I. melléklet] alá nem tartozó termékeknek megfeleltetett mezőgazdasági termékek – Pontatlan nyilatkozat – Szankció)

3

2005/C 205/7

A Bíróság ítélete (második tanács) 2005. június 30. A C-28/04. sz. (a tribunal de grande isntance de Paris előzetes döntéshozatal iránti kérelme), a Tod's SpA és Tod's France SARL kontra Heyraud ügyben (Egyenlő bánásmód – Az állampolgárság alapján történő hátrányos megkülönböztetés tilalmának elve – Szerzői jog és szomszédos jogok)

4

2005/C 205/8

A Bíróság ítélete (első tanács) 2005. június 2. a C-174/04. sz. az Európai Közösségek Bizottsága kontra az Olasz Köztársaság ügyben („Tagállami kötelezettségszegés – EK 56. cikk – Szavazati jogok automatikus felfüggesztése privatizált vállalkozásokban”)

4

2005/C 205/9

A Bíróság ítélete (első tanács) 2005. június 30. a C-286/04. P. sz., Eurocermex SA kontra Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM) ügyben (Fellebbezés – Közösségi védjegy – A 40/94/EK rendelet 7. cikke (1) bekezdésének b) pontja és (3) bekezdése – Citromszeletet rejtő, hosszú nyakú palack alakjából álló térbeli védjegy – Feltétlen kizáró ok – Megkülönböztető képesség)

5

2005/C 205/10

A Bíróság ítélete (ötödik tanács) 2005. június 30. a C-30/05. sz., az Európai Közösségek Bizottsága kontra Luxemburgi Nagyhercegség ügyben (Tagállami kötelezettségszegés – Az 1999/45/EK és a 2001/60/EK irányelv – Az előírt határidőn belüli átültetés elmaradása)

5

2005/C 205/11

C-233/05. sz. ügy: A Gerechtshof te's-Hertogenbosch 2005. február 16-i határozatával a V.O.F. Dressuurstal Jespers kontra Inspecteur van de Belastingdienst/Zuidwest/kantoor Breda van de rijksbelastingdienst ügyben benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem

6

2005/C 205/12

C-234/05. sz. ügy: A Hof van Beroep te Brussel 2005. május 25-i ítéletével az 1. Belga állam, Minister voor Sociale Zaken és a 2. Belga állam, Staatssecretaris voor volksgezonheid kontra BVBA De Backer ügyben benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem

6

2005/C 205/13

C-235/05 P. sz. ügy: Az Európai Közösségek Elsőfokú Bíróságának a T-112/03. sz., a L'Oréal SA kontra Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM) ügyben 2005. március 16-án hozott ítélete ellen, másik fél az OHIM fellebbezési tanácsa előtti eljárásban: a Revlon Suisse SA, a L'Oréal SA által 2005. május 28-án benyújtott fellebbezés

7

2005/C 205/14

C-238/05. sz. ügy: A Tribunal Supremo (Spanyolország) 2005. április 13-i végzésével az ASNEF-EQUIFAX, Servicios de Información sobre Solvencia y Crédito, S.L., Administración del Estado kontra Asociación de Usuarios de Servicios Bancarios (AUSBANC) ügyben benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem

7

2005/C 205/15

C-242/05. sz. ügy: A Gerechtshof te 's-Hertogenbosch 2005. május 31-i határozatával a G.M. van de Coevering kontra Hoofd van het District Douane Roermond van de rijksbelastingdienst ügyben benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem

8

2005/C 205/16

C-244/05. sz. ügy: A Bayerischer Verwaltungsgerichtshof 2005. április 19-én végzésével a Bund Naturschutz in Bayern e.V. és társai kontra Freistaat Bayern ügyben benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem

8

2005/C 205/17

C-248/05. sz. ügy: Az Európai Közösségek Bizottsága által Írország ellen 2005. június 14-én benyújtott kereset

9

2005/C 205/18

C-245/05. sz. ügy: A Finanzgericht Düsseldorf 2005. június 6-i végzésével a Metro International GmbH kontra Hauptzollamt Düsseldorf ügyben benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem

10

2005/C 205/19

C-251/05. sz. ügy: A Court of Appeal (England and Wales), Civil Division 2004. július 21-i végzésével a Talacre Beach Caravan Sales Ltd kontra Commissioners of Customs and Excise ügyben benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem

10

2005/C 205/20

C-252/05. sz. ügy: A High Court of Justice (England and Wales), Queens Bench Division (Administrative Court), Divisional Court 2005. május 20-i végzésével a The Queen (a Thames Water Utilities Ltd. kérelmére) kontra a South East London Division, Bromley Magistrates' Court (az Environment Agency részvételével) ügyben benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem

11

2005/C 205/21

C-254/05. sz. ügy: Az Európai Közösségek Bizottsága által a Belga Királyság ellen 2005. június 16-án benyújtott kereset

11

2005/C 205/22

C-255/05. sz. ügy: Az Európai Közösségek Bizottsága által az Olasz Köztársaság ellen 2005. június 16-án benyújtott kereset

12

2005/C 205/23

C-256/05. sz. ügy: A Telekom-Control-Kommission 2005. június 13-i végzésével a Telekom Austria AG ügyben benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem

13

2005/C 205/24

C-261/05. sz. ügy: A Komárom-Esztergom Megyei Bíróság 2005. április 29-i végzésével a Lakép Kft., Pár-Bau Kft. és Rottelma Kft. kontra Komárom-Esztergom Megyei Közigazgatási Hivatal ügyben benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem

13

2005/C 205/25

C-262/05. sz. ügy: Az Európai Közösségek Bizottsága által az Osztrák Köztársaság ellen 2005. június 22-én benyújtott kereset

13

2005/C 205/26

C-264/05. sz. ügy: Az Európai Közösségek Bizottsága által a Németországi Szövetségi Köztársaság ellen 2005. június 22-én benyújtott kereset

14

 

ELSŐFOKÚ BÍRÓSÁG

2005/C 205/27

Három bíróból álló tanács elnökének megválasztása

15

2005/C 205/28

A bírák tanácsokba történő beosztása

15

2005/C 205/29

Az Elsőfokú Bíróság ítélete 2005. június 15. a T-17/02. sz. Fred Olsen, SA kontra az Európai Közösségek Bizottsága ügyben (Állami támogatás – Tengeri szállítás – Létező támogatás – Új támogatás – Általános gazdasági érdekű szolgáltatás)

17

2005/C 205/30

Az Elsőfokú Bíróság ítélete 2005. június 15. a T-171/02. sz., Regione autonoma della Sardegna kontra az Európai Közösségek Bizottsága ügyben (Állami támogatások – A mezőgazdasági kisvállalkozások szerkezetátalakítási célú támogatási rendszere – A tagállamok közötti kereskedelmet befolyásoló és a versenyt torzító, vagy annak torzításával fenyegető támogatások – Állami támogatások a nehéz helyzetben lévő vállalkozások megmentésére és szerkezetátalakítására – Feltételt megállapító határozat – Az állami támogatások ellenőrzési eljárására alkalmazható határidők – Bizalomvédelem – Indokolás – Beavatkozás – A beavatkozók kérelmei, jogalapjai és érvei)

17

2005/C 205/31

Az Elsőfokú Biróság ítélete 2005. június 15. a T-71/03., T-74/03., T-87/03. és T-91/03. sz., Tokai Carbon Co. Ltd és társai kontra az Európai Közösségek Bizottsága ügyben (Verseny – Megállapodások – Speciális grafitok piaca – Árrögzítés – Felróhatóság – A bírság összegének kiszámítása – A szankciók halmozása – Indokolási kötelezettség – Védekezéshez való jog – A bírság összege kiszámításának iránymutatásai – Alkalmazhatóság – A jogsértés súlya és időtartama – Enyhítő körülmények – Súlyosbító körülmények – Fizetőképesség – Együttműködés a közigazgatási eljárás során – Fizetési módok)

18

2005/C 205/32

Az Elsőfokú Bíróság ítélete 2005. június 22. a T-102/03. sz., Centro informativo per la collaborazione tra le imprese e la promozione degli investimenti in Sicilia SpA (CIS) kontra Európai Közösségek Bizottsága ügyben (Európai Regionális Fejlesztési Alap – Pénzügyi támogatás törlése – A támogatás kedvezményezettje által eszközölt kiadások figyelmen kívül hagyása – A 4253/88 rendelet 24. cikke – Indokolási kötelezettség – Hivatalból végzett vizsgálat)

19

2005/C 205/33

Az Elsőfokú Bíróság ítélete 2005. június 15. a T-349/03. sz. Corsica Ferries France SAS kontra az Európai Közösségek Bizottsága ügyben (Állami támogatás – Megsemmisítés iránti kereset – Szerkezetátalakítási támogatás – A támogatást a közös piaccal összeegyeztethetőnek minősítő határozat – Bizottsági iránymutatás – Indokolási kötelezettség – A feltételek teljesítése – A támogatás jelentéktelen volta)

19

2005/C 205/34

Az Elsőfokú Bíróság ítélete 2005. június 16. a T-352/03. sz., Giorgio Lebedef kontra az Európai Közösségek Bizottsága ügyben (Tisztviselők – Értékelő jelentés – A jelentés késedelmes elkészítése – Kártérítés)

20

2005/C 205/35

Az Elsőfokú Bíróság ítélete 2005. június 15. a T-7/04. sz., Shaker di L. Laudato & C. Sas kontra Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM) ügyben (Közösségi védjegy – A Limoncello della Costiera Amalfitana shaker közösségi ábrás védjegy bejelentése – LIMONCHELO korábbi nemzeti szóvédjegy – Összetéveszthetőség – A 40/94/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontjak)

20

2005/C 205/36

Az Elsőfokú Bíróság ítélete 2005. június 22. a T-19/04. sz., Metso Paper Automation Oy kontra Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM) ügyben (Közösségi védjegy – PAPERLAB szóvédjegy – Feltétlen kizáró ok – A 40/94/EK rendelet 7. cikke (1) bekezdésének c) pontja – Leíró megjelölés)

20

2005/C 205/37

Az Elsőfokú Bíróság ítélete 2005. június 22. A T-34/04. sz., Plus Warenhandelsgeselschaft mbH kontra Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM) ügyben (Közösségi védjegy – a „Turkish Power” szóelemet magában foglaló közösségi ábrás védjegy bejelentése – A POWER korábbi szóvédjegy – Felszólalási eljárás – Esetleges összetéveszthetőség – A 40/94 rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja)

21

2005/C 205/38

Az Elsőfokú Bíróság ítélete 2005. június 15. a T-186/04. sz. az Spa Monopole, compagnie fermière de Spa SA/NV kontra a Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM) ügyben (Közösségi védjegy – Felszólalási eljárás – SPAFORM közösségi szóvédjegy bejelentése – SPA és SPA THERMES korábbi szóvédjegyek – A felszólalás részbeni elutasítása – A 2868/95/EK rendelet 18. szabályának (1) bekezdése)

21

2005/C 205/39

Az Elsőfokú Bíróság végzése 2005. június 2. a T-326/03. sz., Hippocrate Vounakis kontra az Európai Közösségek Bizottsága ügyben (Tisztviselők – Előléptetés – A személyzeti szabályzat 90. cikkének (2) bekezdése – Előzetes közigazgatási panasz – Határidő – Hivatalból figyelembe veendő – Elfogadhatatlanság)

22

2005/C 205/40

Az Elsőfokú Bíróság végzése 2005. május 25. a T-330/04. sz., Jörg-Michael Fetzer kontra Európai Parlament ügyben (Kifogás és közbenső kérdés – Elfogadhatatlansági kifogás – A keresetindítási határidő lejárta – Nyilvánvaló elfogadhatatlanság)

22

2005/C 205/41

Az Elsőfokú Bíróság végzése 2005. május 26. a T-377/04. sz., Bart Nijs kontra az Európai Közösségek Számvevőszéke ügyben (Tisztviselők – 2003. évi előléptetési időszak – Előléptetést megtagadó határozat – Megsemmisítés iránti kereset – Előzetes igazgatási panasz – A tárgy és az ügy meghatározása – Panaszbenyújtási határidő – Nyilvánvaló elfogadhatatlanság)

22

2005/C 205/42

Az Elsőfokú Bíróság végzése 2005. május 27. a T-485/04. sz., Agence de coopération des bibliothèques et centres de documantation en Bretagne (COBB) kontra az Európai Közösségek Bizottsága ügyben (Elfogadhatatlanság – Közzé nem tett és nem is közölt jogi aktusok – Érintett kötelezettsége, hogy ésszerű határidőn belül kérjen másolatot – Kereset elkésettsége)

23

2005/C 205/43

Az Elsőfokú Biróság elnökének végzése 2005. június 2 a T-125/05 R. sz. Umwelt- und Ingenieurtechnik GmbH Dresden kontra Európai Közösségek Bizottsága ügyben (Pályázati eljárás – Ideiglenes intézkedés iránti eljárás – Sürgősség – Hiány)

23

2005/C 205/44

T-214/05. sz. ügy: Hippocrate Vounakis által az Európai Közösségek Bizottsága ellen 2005. május 27-én benyújtott kereset

23

2005/C 205/45

T-215/05. sz. ügy: Marie-Yolande Beau által az Európai Közösségek Bizottsága ellen 2005. május 27-én benyújtott kereset

24

2005/C 205/46

T-217/05. sz. ügy: A Marker Völkl International GmbH által a Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM) ellen 2005. június 3-án benyújtott kereset

25

2005/C 205/47

T-219/05. sz. ügy: Marta Andreasen által az Európai Közösségek Bizottsága ellen 2005. június 6-án benyújtott kereset

25

2005/C 205/48

T-220/05. sz. ügy: Kurt Jacobs által az Európai Közösségek Bizottsága ellen 2005. június 7-én benyújtott kereset

26

2005/C 205/49

T-224/05. sz. ügy: Olivier Chassagne által az Európai Közösségek Bizottsága ellen 2005. június 10-én benyújtott kereset

27

2005/C 205/50

T-225/05. sz. ügy: Guido Strack által az Európai Közösségek Bizottsága ellen 2005. június 17-én benyújtott kereset

28

2005/C 205/51

T-226/05. sz. ügy: Dimitra Lantzoni által az Európai Közösségek Bírósága ellen 2005. június 14-én benyújtott kereset

28

2005/C 205/52

T-227/05. sz. ügy: Vesselina Ranguelova által az Európai Közösségek Bizottsága ellen 2005. június 13-án benyújtott kereset

29

2005/C 205/53

T-229/05. sz. ügy: Az „AEPI A.E.” társaság által az Európai Közösségek Bizottsága ellen 2005. június 15-én benyújtott kereset

29

2005/C 205/54

T-230/05. sz. ügy: A Golf USA Inc. által a Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM) ellen 2005. június 24-én benyújtott kereset

30

2005/C 205/55

T-231/05. sz. ügy: A Corsica Ferries France által az Európai Közösségek Bizottsága ellen 2005. június 15-én benyújtott kereset

30

2005/C 205/56

T-234/05. sz. ügy: Gerrit Berthuyne és négy társa által az Európai Közösségek Bizottsága ellen 2005. június 13-án benyújtott kereset

31

2005/C 205/57

T-235/05. sz. ügy: Jan Siffert által az Európai Közösségek Bírósága ellen 2005. június 20-án benyújtott kereset

31

2005/C 205/58

T-236/05. sz. ügy: Willem Aldershoff által az Európai Közösségek Bizottsága ellen 2005. június 17-én benyújtott kereset

32

2005/C 205/59

T-237/05. sz. ügy: Az Éditions Odile Jacob SAS által az Európai Közösségek Bizottsága ellen 2005. június 17-én benyújtott kereset

32

2005/C 205/60

T-239/05. sz. ügy: A The Black & Decker Corporation által a Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM) ellen 2005. július 1-jén benyújtott kereset

33

2005/C 205/61

T-240/05. sz. ügy: A The Black & Decker Corporation által a Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM) ellen 2005. július 1-jén benyújtott kereset

34

2005/C 205/62

T-241/05. sz. ügy: A The Procter & Gamble Company által a Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM) ellen 2005. június 29-én benyújtott kereset

35

2005/C 205/63

T-242/05. sz. ügy: Az „AEPI A.E” társaság által az Európai Közösségek Bizottsága ellen 2005. június 27-én benyújtott kereset

35

2005/C 205/64

T-243/05. sz. ügy: A Görög Köztársaság által az Európai Közösségek Bizottsága ellen 2005. június 30-án benyújtott kereset

36

2005/C 205/65

T-244/05. sz. ügy: A Gibtelecom Limited által az Európai Közösségek Bizottsága ellen 2005. július 1-jén benyújtott kereset

37


 

III   Közlemények

2005/C 205/66

A Bíróság utolsó kiadványa az Európai Unió Hivatalos Lapjában HL C 193., 2005.8.6

38


HU

 

Top