Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2005:171:TOC

Az Európai Unió Hivatalos Lapja, C 171, 2005. július 09.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-518X

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

C 171

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Tájékoztatások és közlemények

48. évfolyam
2005. július 9.


Közleményszám

Tartalom

Oldal

 

I   Tájékoztatások

 

A Bíróság

 

A BÍRÓSÁG

2005/C 171/1

A Bíróság ítélete (nagytanács) 2005. május 10. a C-400/99. sz., Olasz Köztársaság kontra az Európai Közösségek Bizottsága ügyben (Megsemmisítés iránti kereset – Állami támogatások – Tengeri fuvarozási vállalkozásokkal szembeni intézkedések – Közszolgáltatási szerződés – Támogatás hiánya, létező támogatás vagy új támogatás – Az EK 88. cikk (2) bekezdésében meghatározott eljárás megindítása – Felfüggesztési kötelezettség)

1

2005/C 171/2

A Bíróság ítélete (nagytanács) 2005. május 3. a C-387/02., C-391/02. és C-403/02. sz. (a Tribunale di Milano és a Corte d'appello di Lecce előzetes döntéshozatal iránti kérelme), Silvio Berlusconi, Sergio Adelchi, Marcello Dell'Utri és társai elleni büntetőeljárásokban (Társasági jog – EGK-Szerződés 5. cikke [később az EK-Szerződés 5.cikke, jelenleg EK 10. cikk] és az EGK-Szerződés 54. cikke (3) bekezdésének g) pontja [később az EK-Szerződés 54. cikke (3) bekezdésének g) pontja, jelenleg, módosítást követően EK 44. cikk (2) bekezdés g) pont] – 68/151/EGK első irányelv, 78/660/EGK negyedik irányelv és 83/349/EGK hetedik irányelv – Éves beszámoló – Valódiság elve – A társaságokról szóló hamis információk esetére előírt szankciók [hamis könyvelés] – 68/151 első irányelv 6. cikke – A közösségi jog megsértése esetén alkalmazandó szankciók megfelelő jellegének követelménye)

1

2005/C 171/3

A Bíróság ítélete (első tanács) 2005. április 28. a C-104/03. sz. (a Gerechtshof te Amsterdam előzetes döntéshozatal iránti kérelme) St. Paul Dairy Industries NV kontra Unibel Exser BVBA ügyben (Brüsszeli Egyezmény – Ideiglenes intézkedések, beleértve a biztosítási intézkedéseket is – Tanúkihallgatás)

2

2005/C 171/4

A Bíróság ítélete (negyedik tanács) 2005. április 28. a C-410/03. sz., az Európai Közösségek Bizottsága kontra Olasz Köztársaság ügyben (Tagállami kötelezettségszegés – Az 1999/95/EK irányelv – Tengerészek munkaideje a hajók fedélzetén – Az előírt határidőn belüli át nem ültetés)

2

2005/C 171/5

A Bíróság ítélete (harmadik tanács) 2005. április 28. a C-31/04. sz. az Európai Közösségek Bizottsága kontra Spanyol Királyság ügyben (Tagállami kötelezettségszegés – 2001/29/EK irányelv – Az információs társadalomban a szerzői és szomszédos jogok egyes vonatkozásainak összehangolásáról – Átültetés elmulasztása az előírt határidőn belül)

3

2005/C 171/6

A Bíróság ítélete (negyedik tanács) 2005. május 12. a C-42/04. sz., (a College van Beroep voor het bedrijfsleven előzetes döntéshozatal iránti kérelme) a Maatschap J. B. en R. A. M. Elshof kontra Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit ügyben (Ragadós száj- és körömfájás – 1046/2001/EK rendelet – Támogatás nyújtása állatok fehérjefeldolgozás céljából történő leadására – A támogatásnak az állatok tételenkénti átlagsúlya alapján rögzített felső határa)

3

2005/C 171/7

A Bíróság ítélete (negyedik tanács) 2005. május 12. a C-99/04. sz., az Európai Közösségek Bizottsága kontra Olasz Köztársaság ügyben (Tagállami kötelezettségszegés – 2001/80/EK irányelv – Át nem ültetés)

4

2005/C 171/8

A Bíróság ítélete (ötödik tanács) 2005. április 28. a C-157/04. sz., az Európai Közösségek Bizottsága kontra Spanyol Királyság ügyben (Tagállami kötelezettségszegés – Hulladékgazdálkodás – 75/442/EGK, 91/689/EGK és 1999/31/EK irányelvek – Punta de Avalos és Olvera hulladéklerakói)

4

2005/C 171/9

A Bíróság ítélete (második tanács) 2005. április 21. a C-186/04. sz. Pierre Housieaux kontra Délégués du conseil de la Région de Bruxelles-Capitale1 ügyben (a Conseil d'État által benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem) (90/313/EGK irányelv – Szabad hozzáférés a környezeti információkhoz – Információ iránti kérelem – Indokolási kötelezettség elutasítás esetén – Kötelező határidő – A hatóság hallgatása a válaszadásra rendelkezésre álló határidő alatt – Hallgatólagos elutasítás – A hatékony bírói jogvédelemhez való alapvető jog)

5

2005/C 171/10

A Bíróság ítélete (ötödik tanács) 2005. május 4. a C-335/04. sz., az Európai Közösségek Bizottsága kontra Osztrák Köztársaság ügyben (Tagállami kötelezettségszegés – 2000/43/EK irányelv – Az előírt határidőn belüli átültetés elmaradása)

5

2005/C 171/11

C-167/05. sz. ügy: Az Európai Közösségek Bizottsága által a Svéd Királyság ellen 2005. április 14-én benyújtott kereset

6

2005/C 171/12

C-180/05. sz. ügy: Az Európai Közösségek Bizottsága által a Luxemburgi Nagyhercegség ellen 2005. április 22-én benyújtott kereset

6

2005/C 171/13

C-181/05. sz. ügy: Az Európai Közösségek Bizottsága által a Németországi Szövetségi Köztársaság ellen 2005. április 22-én benyújtott kereset

7

2005/C 171/14

C-186/05. sz. ügy: Az Európai Közösségek Bizottsága által a Svéd Királyság ellen 2005. április 25-én benyújtott kereset

8

2005/C 171/15

C-187/05., C-188/05., C-189/05. és C-190/05. sz. egyesített ügyek: Az Areios Pagos 2005. március 17-i végzésével a G. Agorastoudis és társai (C-187/05. sz. ügy), I. Panou és társai (C-188/05. sz. ügy), K. Kotsambougioukis és társai (C-189/05. sz. ügy), valamint G. Akritopoulos és társai (C-190/05. sz. ügy) kontra Goodyear Ellas AVEE ügyben benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem

8

2005/C 171/16

C-204/05. sz. ügy: Az Európai Közösségek Bizottsága által a Belga Királyság ellen 2005. május 10-én benyújtott kereset

9

2005/C 171/17

C-208/05. sz. ügy: A Sozialgericht Berlin 2005. április 11-i végzésével az ITC Innovative Technology Center kontra Bundesagentur für Arbeit ügyben benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem

9

2005/C 171/18

C-209/05. sz. ügy: Az Európai Közösségek Bizottsága által az Osztrák Köztársaság ellen 2005. május 13-án benyújtott kereset

10

2005/C 171/19

C-226/05. sz. ügy: Az Európai Közösségek Bizottsága által az Osztrák Köztársaság ellen 2005. május 25-én benyújtott kereset

11

2005/C 171/20

C-232/05. sz. ügy: Az Európai Közösségek Bizottsága által a Francia Köztársaság ellen 2005. május 26-án benyújtott kereset

12

 

ELSŐFOKÚ BÍRÓSÁG

2005/C 171/21

Az Elsőfokú Bíróság ítélete 2005. május 11. a T-111/01. és T-133/01. sz., a Saxonia Edelmetalle GmbH és a Zeitzer Maschinen, Anlagen Geräte (ZEMAG) GmbH kontra az Európai Közösségek Bizottsága egyesített ügyekben (Állami támogatás – Átszervezés – Állami támogatás visszaélésszerű felhasználása – A támogatások visszatérítése – Az EK 88. cikk (2) bekezdése – 659/1999/EK rendelet)

13

2005/C 171/22

Az Elsőfokú Bíróság ítélete 2005. május 11. a T-160/02–T-162/02. sz., Naipes Heraclio Fournier, SA kontra Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM) egyesített ügyekben (Közösségi védjegy – Törlési eljárás – 40/94/EK rendelet 51. cikke (1) bekezdésének a) pontja – Kártyajátékban kard ábrázolásaként megjelenő ábrás védjegy – Kártyajátékban buzogány lovas ábrázolásaként megjelenő ábrás védjegy – Kártyajátékban kard király ábrázolásaként megjelenő ábrás védjegy – Feltétlen kizáró okok – 40/94 rendelet 7. cikke (1) bekezdésének b) és c) pontja)

13

2005/C 171/23

Az Elsőfokú Bíróság ítélete 2005. május 4. a T-359/02. sz., Chum Ltd kontra Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM) ügyben (Közösségi védjegy – STAR TV szóvédjeg – A STAR TV nemzetközi ábrás védjegy jogosultjának felszólalása – A lajstromozás megtagadása)

14

2005/C 171/24

Az Elsőfokú Bíróság ítélete 2005. május 11. a T-25/03. sz. Marco de Stefano kontra az Európai Közösségek Bizottsága ügyben (Tisztviselők – Nyílt versenyvizsga – A vizsgára bocsátás megtagadása – Megkövetelt diplomák)

14

2005/C 171/25

Az Elsőfokú Bíróság ítélete 2005. május 11. a T-31/03. sz., Grupo Sada, pa, SA kontra Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM) ügyben (Közösségi védjegy – Felszólalási eljárás – A „GRUPO SADA” szóelemet magában foglaló közösségi ábrás védjegy bejelentése – A „sadia” szóelemet magában foglaló korábbi nemzeti ábrás védjegy – A 40/94 rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja)

15

2005/C 171/26

Az Elsőfokú Bíróság ítélete 2005. április 26. a T-110/03., T-150/03. és T-405/03. sz. Jose Maria Sison kontra Európai Unió Tanácsa egyesített ügyekben (Dokumentumokhoz való hozzáférés – 1049/2001/EK rendelet – Terrorizmus elleni küzdelemről szóló tanácsi határozatokkal kapcsolatos dokumentumok – Közérdek védelme miatti kivételek – Közbiztonság – Nemzetközi kapcsolatok – Részleges hozzáférés – Indokolás – Védelemhez való jog)

15

2005/C 171/27

Az Elsőfokú Bíróság ítélete 2005. április 14. a T-141/03. sz., a Sniace, SA kontra az Európai Közösségek Bizottsága ügyben (Állami támogatás – Tagi kölcsön – Keresetindításhoz fűződő érdek – Elfogadhatatlanság)

16

2005/C 171/28

Az Elsőfokú Bíróság ítélete 2005. május 4. a T-144/03. sz. Nadine Schmit kontra az Európai Közösségek Bizottsága ügyben (Tisztviselők – Lelki zaklatás – Segítségnyújtási kötelezettség – Indokolási kötelezettség – Iratoknak a személyzeti anyagba való be nem tétele)

16

2005/C 171/29

Az Elsőfokú Bíróság ítélete 2005. május 10. a T-193/03. sz. Giuseppe Piro kontra az Európai Közösségek Bizottsága ügyben (Tisztviselők – Megsemmisítés iránti kereset – Minősítési jelentés – Indokolás – Kártérítési kereset – Nem vagyoni kár)

17

2005/C 171/30

Az Elsőfokú Bíróság ítélete 2005. május 11. a T-390/03. sz., CM Capital Markets Holding SA kontra Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM) ügyben (Közösségi védjegy – Felszólalási eljárás – A „capital markets CM” kifejezést tartalmazó korábbi ábrás védjegy – A „CM” alkotóelemet tartalmazó közösségi ábrás védjegy bejelentése – Viszonylagos kizáró ok – Összetéveszthetőség – 40/94/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja)

17

2005/C 171/31

Az Elsőfokú Bíróság ítélete 2005. április 26. a T-395/03. sz. Sophie Van Weyenbergh kontra Európai Közösségek Bizottsága ügyben (Tisztviselők – Belső versenyvizsga újbóli megnyitása – Alkalmassági listára való felvétel megtagadása)

18

2005/C 171/32

Az Elsőfokú Bíróság ítélete 2005. május 4. a T-398/03. sz. Jean-Pierre Castets kontra az Európai Közösségek Bizottsága ügyben (Tisztviselők – A személyzeti szabályzat 78. cikke – Rokkantsági nyugdíj – A nyugdíj összegének kiszámítása – Referencia-díjazás)

18

2005/C 171/33

Az Elsőfokú Bíróság ítélete 2005. április 26. a T-431/03. sz. Liam O'Bradaigh kontra Európai Közösségek Bizottsága ügyben (Tisztviselők – Belső versenyvizsga újbóli megnyitása – Alkalmassági listára való felvétel megtagadása)

19

2005/C 171/34

Az Elsőfokú Bíróság ítélete 2005. május 4. a T-22/04. sz., Reemark Gesellschaft für Markenkooperation mbH kontra Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM) ügyben (Közösségi védjegy – Felszólalási eljárás – Westlife közösségi szóvédjegy bejelentése – West korábbi nemzeti védjegy – Összetéveszthetőség – Megjelölések hasonlósága)

19

2005/C 171/35

Az Elsőfokú Bíróság ítélete 2005. május 4. a T-30/04. sz., João Andrade Sena kontra Európai Repülésbiztonsági Ügynökség (EASA) ügyben (Az EASA személyi állománya – Az ügyvezető igazgatói beosztásra benyújtott pályázat elutasítása – Felvételi eljárás – Indokolás – Nyilvánvaló értékelési hiba – A gondos ügyintézés elve)

19

2005/C 171/36

Az Elsőfokú Bíróság végzése 2005. március 10. a T-228/00., T-229/00., T-242/00., T-243/00., T-245/00–T-248/00., T-250/00., T-252/00., T-256/00–T-259/00., T-265/00., T-267/00., T-268/00., T-271/00., T-274/00–T-276/00., T-281/00., T-287/00. és T-296/00. sz., Gruppo ormeggiatori del porto di Venezia Soc. coop. rl és társai kontra az Európai Közösségek Bizottsága ügyben (Állami támogatás – Jogellenes támogatási rendszer közös piaccal való összeegyeztethetetlenségét megállapító és az összeegyeztethetetlen támogatások visszatérítését elrendelő bizottsági határozat – Nemzeti visszatérítési eljárás kizárása – Megsemmisítés iránti kereset – Keresetindításhoz fűződő érdek hiánya – Elfogadhatatlanság)

20

2005/C 171/37

Az Elsőfokú Bíróság Elnökének végzése 2005. április 27. a T-34/05. R. sz. Makhteshim-Agan Holding BV és társai kontra az Európai Közösségek Bizottsága ügyben (Ideiglenes intézkedés iránti eljárás – Ideiglenes intézkedés – Intézményi mulasztás megállapítása iránti kereset – Elfogadhatóság – 91/414/EGK irányelv)

22

2005/C 171/38

T-122/05. sz. ügy: Robert Benkö és társai által az Európai Közösségek Bizottsága ellen 2005. március 21-én benyújtott kereset

22

2005/C 171/39

T-128/05. sz. ügy: A Société de Plantations de Mbanga „SPM” által az Európai Unió Tanácsa és az Európai Közösségek Bizottsága ellen 2005. március 18-án benyújtott kereset

23

2005/C 171/40

T-151/05. sz. ügy: A Nederlandse Vakbond Varkenshouders és társai által az Európai Közösségek Bizottsága ellen 2005. április 14-én benyújtott kereset

24

2005/C 171/41

T-157/05. sz. ügy: A Deutsche Telekom AG által a Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM) ellen 2005. április 25-én benyújtott kereset

25

2005/C 171/42

T-158/05. sz. ügy: A Trek Bicycle Corporation által a Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM) ellen 2005. április 22-én benyújtott kereset

25

2005/C 171/43

T-159/05. sz. ügy: Az unipor-Ziegel Marketing GmbH által a Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM) ellen 2005. április 22-én benyújtott kereset

26

2005/C 171/44

T-160/05. sz. ügy: Dag Johansson és társai által az Európai Közösségek Bizottsága ellen 2005. április 14-én benyújtott kereset

27

2005/C 171/45

T-162/05. sz. ügy: Dirk Grijseels és Ana Lopez García által az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság ellen 2005. április 18-án benyújtott kereset

27

2005/C 171/46

T-164/05. sz. ügy: Johan de Geest által az Európai Unió Tanácsa ellen 2005. április 13-án benyújtott kereset

28

2005/C 171/47

T-168/05. sz. ügy: Az Arkema által az Európai Közösségek Bizottsága ellen 2005. április 25-én benyújtott kereset

28

2005/C 171/48

T-169/05. sz. ügy: Jean-Louis Giraudy által az Európai Közösségek Bizottsága ellen 2005. április 20-án benyújtott kereset

29

2005/C 171/49

T-170/05. sz. ügy: Renate AMM és 14 társa által az Európai Parlament ellen 2005. április 21-én benyújtott kereset

30

2005/C 171/50

T-172/05. sz. ügy: Az Armacell Enterprise GmbH által a Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM) ellen 2005. április 29-én benyújtott kereset

30

2005/C 171/51

T-174/05. sz. ügy: Az Elf Aquitaine által az Európai Közösségek Bizottsága ellen 2005. április 27-én benyújtott kereset

31

2005/C 171/52

T-175/05. sz. ügy: Az Akzo Nobel NV, az Akzo Nobel Nederland BV, az Akzo Nobel AB, az Akzo Nobel Chemicals BV, az Akzo Nobel Functional Chemicals BV, az Akzo Nobel Base Chemicals AB és az Eka Chemicals AB által az Európai Közösségek Bizottsága ellen 2005. április 27-én benyújtott kereset

32

2005/C 171/53

T-181/05. sz. ügy: A Citicorp és Citibank, N.A. által a Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM) ellen 2005. május 10-én benyújtott kereset

33

2005/C 171/54

T-183/05. sz. ügy: Julie Samnadda által az Európai Közösségek Bizottsága ellen 2005. május 4-én benyújtott kereset

33

2005/C 171/55

T-190/05. sz. ügy: A The Sherwin-Williams Company által a Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM) ellen 2005. május 9-én benyújtott kereset

34

2005/C 171/56

T-194/05. sz. ügy: A Teletech Holdings Inc. által a Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM) ellen 2005. május 9-én benyújtott kereset

34

2005/C 171/57

A T-398/02. sz. ügy törlése

35

2005/C 171/58

A T-441/03. sz. ügy törlése

35

2005/C 171/59

A T-244/04. sz. ügy törlése

35


 

III   Közlemények

2005/C 171/60

A Bíróság utolsó kiadványa az Európai Unió Hivatalos Lapjában HL C 155., 2005.6.25

36


HU

 

Top