EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2004:310:TOC

Az Európai Unió Hivatalos Lapja, C 310, 2004. december 16.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-518X

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

C 310

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Tájékoztatások és közlemények

47. évfolyam
2004. december 16.


Közleményszám

Tartalom

Oldal

 

2004/C 310/1

Szerződés európai alkotmány létrehozásáról

1

PREAMBULUM

3

I. RÉSZ

11

AZ UNIÓ MEGHATÁROZÁSA ÉS CÉLKITŰZÉSEI

11

AZ ALAPVETŐ JOGOK ÉS AZ UNIÓS POLGÁRSÁG

13

AZ UNIÓ HATÁSKÖREI

14

AZ UNIÓ INTÉZMÉNYEI ÉS SZERVEI

18

INTÉZMÉNYI KERET

18

AZ UNIÓ EGYÉB INTÉZMÉNYEI ÉS SZERVEI

25

AZ UNIÓ HATÁSKÖREINEK GYAKORLÁSA

26

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

26

KÜLÖNÖS RENDELKEZÉSEK

29

MEGERŐSÍTETT EGYÜTTMŰKÖDÉS

33

AZ UNIÓ DEMOKRATIKUS MŰKÖDÉSE

34

AZ UNIÓ PÉNZÜGYEI

36

AZ UNIÓ ÉS KÖZVETLEN KÖRNYEZETE

38

AZ UNIÓS TAGSÁG

38

AZ UNIÓ ALAPJOGI CHARTÁJA

41

PREAMBULUM

41

MÉLTÓSÁG

42

SZABADSÁGOK

43

EGYENLŐSÉG

46

SZOLIDARITÁS

47

A POLGÁROK JOGAI

50

IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS

52

A CHARTA ÉRTELMEZÉSÉRE ÉS ALKALMAZÁSÁRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

53

AZ UNIÓ POLITIKÁI ÉS MŰKÖDÉSE

55

ÁLTALÁNOSAN ALKALMAZANDÓ RENDELKEZÉSEK

55

A MEGKÜLÖNBÖZTETÉS TILALMA ÉS AZ UNIÓS POLGÁRSÁG

56

BELSŐ POLITIKÁK ÉS TEVÉKENYSÉGEK

58

BELSŐ PIAC

58

A belső piac létrehozása és működése

58

A személyek és a szolgáltatások szabad mozgása

59

Munkavállalók

59

A letelepedés szabadsága

61

A szolgáltatásnyújtás szabadsága

63

Az áruk szabad mozgása

64

Vámunió

64

Vámügyi együttműködés

65

Mennyiségi korlátozások tilalma

65

Tőke- és fizetési műveletek

66

Versenyszabályok

68

Vállalkozásokra vonatkozó szabályok

68

A tagállamok által nyújtott támogatások

71

Adózásra vonatkozó rendelkezések

73

Közös rendelkezések

73

GAZDASÁG- ÉS MONETÁRIS POLITIKA

76

Gazdaságpolitika

76

Monetáris politika

81

Intézményi rendelkezések

84

Azon tagállamokra vonatkozó külön rendelkezések, amelyek pénzneme az euro

85

Átmeneti rendelkezések

86

EGYÉB TERÜLETEKRE VONATKOZÓ POLITIKÁK

91

Foglalkoztatás

91

Szociálpolitika

93

Gazdasági, társadalmi és területi kohézió

98

Mezőgazdaság és halászat

99

Környezet

103

Fogyasztóvédelem

105

Közlekedés

105

Transzeurópai hálózatok

108

Kutatás, technológiafejlesztés és űrkutatás

109

Energia

112

A SZABADSÁG, A BIZTONSÁG ÉS A JOG ÉRVÉNYESÜLÉSÉNEK TÉRSÉGE

113

Általános rendelkezések

113

A határok ellenőrzésével, a menekültüggyel és a bevándorlással kapcsolatos politikák

114

Igazságügyi együttműködés polgári ügyekben

117

Igazságügyi együttműködés büntetőügyekben

118

Rendőrségi együttműködés

121

AZOK A TERÜLETEK, AHOL AZ UNIÓ TÁMOGATÓ, ÖSSZEHANGOLÓ VAGY KIEGÉSZÍTŐ INTÉZKEDÉSEKET TEHET

123

Népegészségügy

123

Ipar

125

Kultúra

125

Idegenforgalom

126

Oktatás, ifjúság, sport és szakképzés

127

Polgári védelem

128

Igazgatási együttműködés

129

A TENGERENTÚLI ORSZÁGOK ÉS TERÜLETEK TÁRSULÁSA

129

AZ UNIÓ KÜLSŐ TEVÉKENYSÉGE

131

ÁLTALÁNOSAN ALKALMAZANDÓ RENDELKEZÉSEK

131

KÖZÖS KÜL- ÉS BIZTONSÁGPOLITIKA

133

Közös rendelkezések

133

Közös biztonság- és védelempolitika

138

Pénzügyi rendelkezések

141

KÖZÖS KERESKEDELEMPOLITIKA

142

EGYÜTTMŰKÖDÉS HARMADIK ORSZÁGOKKAL ÉS HUMANITÁRIUS SEGÍTSÉGNYÚJTÁS

143

Fejlesztési együttműködés

143

Harmadik országokkal folytatott gazdasági, pénzügyi és műszaki együttműködés

144

Humanitárius segítségnyújtás

145

KORLÁTOZÓ INTÉZKEDÉSEK

146

NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOK

146

AZ UNIÓ KAPCSOLATAI NEMZETKÖZI SZERVEZETEKKEL ÉS HARMADIK ORSZÁGOKKAL, VALAMINT AZ UNIÓ KÜLDÖTTSÉGEI

149

A SZOLIDARITÁSI KLAUZULA VÉGREHAJTÁSA

149

AZ UNIÓ MŰKÖDÉSE

150

INTÉZMÉNYI RENDELKEZÉSEK

150

Az intézmények

150

Az Európai Parlament

150

Az Európai Tanács

153

A Miniszterek Tanácsa

153

Az Európai Bizottság

154

Az Európai Unió Bírósága

156

Az Európai Központi Bank

164

A Számvevőszék

165

Az Unió tanácsadó szervei

167

A Régiók Bizottsága

167

A Gazdasági és Szociális Bizottság

168

Az Európai Beruházási Bank

169

Az Unió intézményeire, szerveire és hivatalaira vonatkozó közös rendelkezések

170

PÉNZÜGYI RENDELKEZÉSEK

173

A többéves pénzügyi keret

173

Az Unió éves költségvetése

174

A költségvetés végrehajtása és a felmentés

177

Közös rendelkezések

178

Küzdelem a csalás ellen

179

MEGERŐSÍTETT EGYÜTTMŰKÖDÉS

180

KÖZÖS RENDELKEZÉSEK

182

ÁLTALÁNOS ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

186

Jegyzőkönyvek és mellékletek

203

ZÁRÓOKMÁNY

401


HU

 

Top