EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2011:343:TOC

Az Európai Unió Hivatalos Lapja, L 343, 2011. december 23.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0731

doi:10.3000/19770731.L_2011.343.hun

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

L 343

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Jogszabályok

54. évfolyam
2011. december 23.


Tartalom

 

I   Jogalkotási aktusok

Oldal

 

 

IRÁNYELVEK

 

*

Az Európai Parlament és a Tanács 2011/98/EU irányelve (2011. december 13.) a harmadik országbeli állampolgárok valamely tagállam területén való tartózkodására és munkavállalására vonatkozó összevont engedélyre irányuló összevont kérelmezési eljárásról, valamint a harmadik országból származó, valamely tagállam területén jogszerűen tartózkodó munkavállalók közös jogairól

1

 

 

II   Nem jogalkotási aktusok

 

 

RENDELETEK

 

*

A Tanács 1375/2011/EU végrehajtási rendelete (2011. december 22.) a terrorizmus leküzdése érdekében egyes személyekkel és szervezetekkel szemben hozott különleges korlátozó intézkedésekről szóló 2580/2001/EK rendelet 2. cikke (3) bekezdésének végrehajtásáról, valamint a 687/2011/EU végrehajtási rendelet hatályon kívül helyezéséről

10

 

*

A Bizottság 1376/2011/EU végrehajtási rendelete (2011. december 20.) egy elnevezésnek az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába való bejegyzéséről (Mongeta del Ganxet [OEM])

14

 

*

A Bizottság 1377/2011/EU végrehajtási rendelete (2011. december 20.) egy elnevezésnek az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába való bejegyzéséről [Salva Cremasco (OEM)]

16

 

*

A Bizottság 1378/2011/EU végrehajtási rendelete (2011. december 20.) egy elnevezésnek az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába való bejegyzéséről (Rheinisches Apfelkraut [OFJ])

18

 

*

A Bizottság 1379/2011/EU végrehajtási rendelete (2011. december 20.) a 382/2008/EK, az 1178/2010/EU és a 90/2011/EU rendeletnek a marha- és borjúhús-, valamint a tojás- és a baromfihús-ágazathoz tartozó mezőgazdasági termékek export-visszatérítési nómenklatúrájának KN-kódjai és termékkódjai tekintetében történő módosításáról

20

 

*

A Bizottság 1380/2011/EU végrehajtási rendelete (2011. december 21.) a tenyésztésre és termelésre szánt laposmellű futómadarakra vonatkozó különös feltételek tekintetében a 798/2008/EK rendelet módosításáról (1)

25

 

*

A Bizottság 1381/2011/EU végrehajtási rendelete (2011. december 22.) a klórpikrin hatóanyag jóváhagyásának a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti megtagadásáról és a 2008/934/EK határozat módosításáról (1)

26

 

 

A Bizottság 1382/2011/EU végrehajtási rendelete (2011. december 22.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

28

 

 

A Bizottság 1383/2011/EU végrehajtási rendelete (2011. december 22.) a gabonaágazatban 2012. január 1-jétől alkalmazandó behozatali vámok megállapításáról

30

 

 

A Bizottság 1384/2011/EU végrehajtási rendelete (2011. december 22.) az 1239/2011/EU végrehajtási rendelettel megnyitott pályázati eljárás keretében kibocsátott harmadik részleges pályázati felhívás tekintetében minimális vámtétel meghatározásáról

33

 

 

HATÁROZATOK

 

*

A Tanács 2011/871/KKBP határozata (2011. december 19.) az Európai Unió katonai vagy védelmi vonatkozású műveletei közös költségei finanszírozása igazgatási mechanizmusának (ATHENA) létrehozásáról

35

 

*

A Tanács 2011/872/KKBP határozata (2011. december 22.) a terrorizmus leküzdésére vonatkozó különös intézkedések alkalmazásáról szóló 2001/931/KKBP közös álláspont 2., 3. és 4. cikkének hatálya alá tartozó személyek, csoportok és szervezetek listájának naprakésszé tételéről és a 2011/430/KKBP határozat hatályon kívül helyezéséről

54

 

 

2011/873/EU

 

*

A Bizottság végrehajtási határozata (2011. december 14.) az ózonréteget lebontó anyagokról szóló 1005/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel szabályozott anyagok mennyiségeinek és kvótakiosztásának a 2012. január 1. és december 31. közötti időszakra történő meghatározásáról (az értesítés a C(2011) 9196. számú dokumentummal történt)

57

 

 

2011/874/EU

 

*

A Bizottság végrehajtási határozata (2011. december 15.) a kutyák, macskák és görények Unióba történő behozatalára, valamint ötnél több kutya, macska és görény Unióba történő, nem kereskedelmi célú mozgására engedéllyel rendelkező harmadik országok és területek jegyzékének, továbbá az ezen állatok Unióba történő behozatalára és nem kereskedelmi célú mozgására vonatkozó bizonyítványminta megállapításáról (az értesítés a C(2011) 9232. számú dokumentummal történt)  (1)

65

 

 

2011/875/EU

 

*

A Bizottság végrehajtási határozata (2011. december 16.) a magyarországi postai ágazaton belül működő egyes pénzügyi szolgáltatásoknak a vízügyi, energiaipari, közlekedési és postai ágazatban működő ajánlatkérők beszerzési eljárásainak összehangolásáról szóló 2004/17/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv alkalmazása alóli mentesítéséről (az értesítés a C(2011) 9197. számú dokumentummal történt)  (1)

77

 

 

2011/876/EU

 

*

A Bizottság határozata (2011. december 19.) a Kínai Népköztársaságból származó kerékpárokra a 2474/93/EGK tanácsi rendelettel kivetett dömpingellenes vám egyes kerékpáralkatrészekre történő kiterjesztése alól egyes felek számára biztosított mentesség megadásáról, valamint a Kínai Népköztársaságból származó egyes kerékpáralkatrészekre kiterjesztett dömpingellenes vám megfizetésére vonatkozóan a 88/97/EK bizottsági rendelet alapján egyes feleknek megadott felfüggesztés megszüntetéséről és mentesség visszavonásáról (az értesítés a C(2011) 9473. számú dokumentummal történt)

86

 

 

2011/877/EU

 

*

A Bizottság végrehajtási határozata (2011. december 19.) a 2004/8/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv alkalmazásában a külön hő- és villamosenergia-termelésre vonatkozó egységes hatásfok-referenciaértékek megállapításáról és a 2007/74/EK bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről (az értesítés a C(2011) 9523. számú dokumentummal történt)

91

 

 

2011/878/EU

 

*

A Bizottság végrehajtási határozata (2011. december 20.) a személygépkocsi-gyártók átlagos fajlagos szén-dioxid-kibocsátása és fajlagos kibocsátási célértéke vonatkozásában a 2010. naptári évre vonatkozóan a 443/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján elvégzett előzetes számítás megerősítéséről (1)

97

 

 

2011/879/EU

 

*

A Bizottság végrehajtási határozata (2011. december 21.) a baromfi és keltetőtojás Közösségen belüli kereskedelmére és harmadik országból történő behozatalára irányadó állat-egészségügyi feltételekről szóló 2009/158/EK tanácsi irányelv II és IV. mellékletének módosításáról (az értesítés a C(2011) 9518. számú dokumentummal történt)  (1)

105

 

 

2011/880/EU

 

*

A Bizottság végrehajtási határozata (2011. december 21.) az Egyiptomból importált görögszénamagvakra, valamint egyes magvakra és babfélékre vonatkozó szükségintézkedésekről szóló 2011/402/EU végrehajtási határozat I. mellékletének módosításáról (az értesítés a C(2011) 9524. számú dokumentummal történt)  (1)

117

 

 

2011/881/EU

 

*

A Bizottság végrehajtási határozata (2011. december 21.) a mézelőméh-kolóniák fogyásáról szóló önkéntes felügyeleti tanulmányokat támogató finanszírozási határozat elfogadásáról (az értesítés a C(2011) 9597. számú dokumentummal történt)

119

 

 

2011/882/EU

 

*

A Bizottság végrehajtási határozata (2011. december 21.) egy új rágógumialap új élelmiszer-összetevőként való forgalomba hozatalának a 258/97/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti engedélyezéséről (az értesítés a C(2011) 9680. számú dokumentummal történt)

121

 

 

2011/883/EU

 

*

A Bizottság végrehajtási határozata (2011. december 21.) az uniós ellenőrök listájának az 1224/2009/EK rendelet 79. cikkének (1) bekezdése alapján történő összeállításáról (az értesítés a C(2011) 9701. számú dokumentummal történt)

123

 

 

2011/884/EU

 

*

A Bizottság végrehajtási határozata (2011. december 22.) a Kínából származó rizstermékekben előforduló, nem engedélyezett, géntechnológiával módosított rizsre vonatkozó szükségintézkedésekről és a 2008/289/EK határozat hatályon kívül helyezéséről (1)

140

 

 

Helyesbítések

 

*

Helyesbítések a 2006/117/Euratom tanácsi irányelvben előírt, a radioaktív hulladékok és a kiégett fűtőelemek szállításának felügyelete és ellenőrzése céljából alkalmazandó egységes formanyomtatvány megállapításáról szóló, 2008. március 5-i bizottsági határozathoz (HL L 107., 2008.4.17.)

149

 


 

(1)   EGT-vonatkozású szöveg

HU

Azok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.

Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.

Top