EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2008:205:TOC

Az Európai Unió Hivatalos Lapja, L 205, 2008. augusztus 01.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5090

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

L 205

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Jogszabályok

51. évfolyam
2008. augusztus 1.


Tartalom

 

I   Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező

Oldal

 

 

RENDELETEK

 

 

A Bizottság 752/2008/EK rendelete (2008. július 31.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

 

*

A Bizottság 753/2008/EK rendelete (2008. július 31.) a komlótermelők termelői csoportjainak elismeréséről szóló 1299/2007/EK rendelet módosításáról

3

 

*

A Bizottság 754/2008/EK rendelete (2008. július 31.) az egyes madarak Közösségbe történő behozatalára vonatkozó állat-egészségügyi feltételek és a karantén alá helyezésükkel kapcsolatos feltételek megállapításáról szóló 318/2007/EK rendelet módosításáról (1)

6

 

*

A Bizottság 755/2008/EK rendelete (2008. július 31.) a szakmai képesítések elismeréséről szóló 2005/36/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv II. mellékletének módosításáról (1)

10

 

 

A Bizottság 756/2008/EK rendelete (2008. július 31.) a gabonaágazatban a 2008. augusztus 1-jetől alkalmazandó behozatali vámok megállapításáról

13

 

 

A Bizottság 757/2008/EK rendelete (2008. július 31.) a cukorágazat egyes termékeire az 1109/2007/EK rendelet által a 2007/2008-es gazdasági évre rögzített irányadó árak és kiegészítő importvámok összegének módosításáról

16

 

 

A Bizottság 758/2008/EK rendelete (2008. július 31.) a további feldolgozás nélkül exportált fehércukor és nyerscukor után járó export-visszatérítések rögzítéséről szóló 711/2008/EK rendelet módosításáról

18

 

 

A Bizottság 759/2008/EK rendelete (2008. július 31.) a további feldolgozás nélkül exportált szirupokra és más cukorágazati termékekre vonatkozó export-visszatérítések megállapításáról szóló 712/2008/EK rendelet módosításáról

20

 

*

A Bizottság 760/2008/EK rendelete (2008. július 31.) a kazein és a kazeinátok sajtgyártás során történő felhasználásának engedélyezése tekintetében az 1234/2007/EK tanácsi rendelet alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról

22

 

 

A Bizottság 761/2008/EK rendelete (2008. július 31.) a cukorágazatba tartozó, a Szerződés I. melléklete által nem szabályozott, áru formában exportált egyes termékekre vonatkozó visszatérítési ráta módosításáról

26

 

 

IRÁNYELVEK

 

*

A Tanács 2008/72/EK irányelve (2008. július 15.) a vetőmagokon kívüli zöldségszaporító és -ültetési anyagok forgalmazásáról (kodifikált változat) (1)

28

 

 

II   Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 

 

HATÁROZATOK

 

 

Tanács

 

 

2008/628/EK

 

*

A Tanács határozata (2008. február 25.) az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamai és másrészről a Kirgiz Köztársaság közötti partnerség létrehozásáról szóló partnerségi és együttműködési megállapodáshoz csatolt, a Bolgár Köztársaságnak és Romániának az Európai Unióhoz történő csatlakozásának figyelembevételéről szóló jegyzőkönyv aláírásáról és ideiglenes alkalmazásáról

40

Jegyzőkönyv az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamai és másrészről a Kirgiz Köztársaság közötti partnerség létrehozásáról szóló partnerségi és együttműködési megállapodáshoz a Bolgár Köztársaságnak és Romániának a partnerségi és együttműködési megállapodáshoz történő csatlakozásának figyelembevételéről

42

 

 

Bizottság

 

 

2008/629/EK

 

*

A Bizottság határozata (2008. június 12.) az 58/2003/EK tanácsi rendelet alkalmazásában az oktatási, audiovizuális és kulturális területen működő közösségi programok irányítására létrehozott Európai Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Ügynökség létrehozásáról szóló 2005/56/EK határozat módosításáról

47

 

 

2008/630/EK

 

*

A Bizottság határozata (2008. július 24.) a Bangladesből importált, emberi fogyasztásra szánt rákfélékre vonatkozó szükségintézkedésekről (az értesítés a C(2008) 3698. számú dokumentummal történt)  (1)

49

 

 

2008/631/EK

 

*

A Bizottság határozata (2008. július 29.) a 2006/805/EK határozatnak a határozat mellékletében felsorolt bizonyos tagállami területek tekintetében történő módosításáról és a határozat alkalmazásának kiterjesztéséről (az értesítés a C(2008) 3964. számú dokumentummal történt)  (1)

51

 

 

III   Az EU-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok

 

 

AZ EU-SZERZŐDÉS V. CÍME ALAPJÁN ELFOGADOTT JOGI AKTUSOK

 

*

A Tanács 2008/632/KKBP közös álláspontja (2008. július 31.) a Zimbabwéval szembeni korlátozó intézkedések megújításáról szóló 2004/161/KKBP közös álláspont módosításáról

53

 


 

(1)   EGT-vonatkozású szöveg

HU

Azok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.

Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.

Top