EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2008:076:TOC

Az Európai Unió Hivatalos Lapja, L 76, 2008. március 19.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5090

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

L 76

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Jogszabályok

51. évfolyam
2008. március 19.


Tartalom

 

I   Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező

Oldal

 

 

RENDELETEK

 

*

A Tanács 247/2008/EK rendelete (2008. március 17.) a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről szóló 1234/2007/EK rendelet („az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet”) módosításáról

1

 

*

A Tanács 248/2008/EK rendelete (2008. március 17.) az 1234/2007/EK rendeletnek a nemzeti tejkvóták tekintetében történő módosításáról

6

 

*

A Tanács 249/2008/EK rendelete (2008. március 17.) a Kínai Népköztársaságból és Thaiföldről származó egyes műanyag zsákok és zacskók behozatalára vonatkozó végleges dömpingellenes vám kivetéséről szóló 1425/2006/EK rendelet módosításáról

8

 

 

A Bizottság 250/2008/EK rendelete (2008. március 18.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

13

 

 

A Bizottság 251/2008/EK rendelete (2008. március 18.) az 533/2007/EK rendelet által a baromfihús tekintetében megnyitott vámkontingensek keretében 2008. március folyamán első hét napján benyújtott kérelmekre vonatkozó behozatali engedélyek kibocsátásáról

15

 

 

A Bizottság 252/2008/EK rendelete (2008. március 18.) az 539/2007/EK rendelet által a tojás- és ovalbuminágazat egyes termékei tekintetében megnyitott vámkontingensek keretében 2008 márciusának első hét napján benyújtott kérelmekre vonatkozó behozatali engedélyek kibocsátásáról

17

 

 

A Bizottság 253/2008/EK rendelete (2008. március 18.) az 1385/2007 rendelet által a baromfihús tekintetében megnyitott vámkontingens keretében 2008. márciusának első hét napján benyújtott kérelmekre vonatkozó behozatali engedélyek kibocsátásáról

19

 

 

A Bizottság 254/2008/EK rendelete (2008. március 18.) az 1384/2007/EK rendelet által a baromfihús tekintetében megnyitott vámkontingens keretében 2008 márciusának első hét napján benyújtott kérelmekre vonatkozó behozatali engedélyek kibocsátásáról

21

 

 

A Bizottság 255/2008/EK rendelete (2008. március 18.) az 1383/2007/EK rendelet által a baromfihús tekintetében megnyitott vámkontingens keretében 2008. márciusának első hét napján benyújtott kérelmekre vonatkozó behozatali engedélyek kibocsátásáról

23

 

 

A Bizottság 256/2008/EK rendelete (2008. március 18.) az 1399/2007/EK rendelet által egyes Svájcból származó hústermékek tekintetében megnyitott vámkontingens keretében 2008 márciusának első hét napján benyújtott kérelmekre vonatkozó behozatali engedélyek kibocsátásáról

24

 

 

A Bizottság 257/2008/EK rendelete (2008. március 18.) az 1382/2007/EK rendelet által a sertéshús tekintetében megnyitott vámkontingens keretében 2008 márciusának első hét napján benyújtott kérelmekre vonatkozó behozatali engedélyek kibocsátásáról

25

 

 

A Bizottság 258/2008/EK rendelete (2008. március 18.) a cukorágazat egyes termékeire az 1109/2007/EK rendelet által a 2007/2008-es gazdasági évre rögzített irányadó árak és kiegészítő importvámok összegének módosításáról

26

 

*

A Bizottság 259/2008/EK rendelete (2008. március 18.) az 1290/2005/EK tanácsi rendeletnek az Európai Mezőgazdasági Garanciaalapból (EMGA) és az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) származó pénzeszközök kedvezményezettjeire vonatkozó információk nyilvánosságra hozatalának tekintetében történő alkalmazása részletes szabályainak megállapításáról

28

 

*

A Bizottság 260/2008/EK rendelete (2008. március 18.) a 396/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a betakarítást követően füstölőszerrel végrehajtott kezelésre tekintettel eltérés hatálya alá eső hatóanyag-termék kombinációk jegyzékéről rendelkező VII. melléklet megállapításával történő módosításáról (1)

31

 

 

IRÁNYELVEK

 

*

Az Európai Parlament és a Tanács 2008/10/EK irányelve (2008. március 11.) a pénzügyi eszközök piacairól szóló 2004/39/EK irányelvnek a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlása tekintetében történő módosításáról

33

 

*

Az Európai Parlament és a Tanács 2008/11/EK irányelve (2008. március 11.) az értékpapírok nyilvános kibocsátásakor vagy piaci bevezetésekor közzéteendő tájékoztatóról szóló 2003/71/EK irányelvnek a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlása tekintetében történő módosításáról (1)

37

 

*

Az Európai Parlament és a Tanács 2008/12/EK irányelve (2008. március 11.) az elemekről és akkumulátorokról, valamint a hulladékelemekről és -akkumulátorokról szóló 2006/66/EK irányelvnek a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlása tekintetében történő módosításáról

39

 

*

Az Európai Parlament és a Tanács 2008/13/EK irányelve (2008. március 11.) az állatorvos-tudományban használt elektromos orvosi készülékekre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló 84/539/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről (1)

41

 

*

Az Európai Parlament és a Tanács 2008/18/EK irányelve (2008. március 11.) az átruházható értékpapírokkal foglalkozó kollektív befektetési vállalkozásokra (ÁÉKBV) vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések összehangolásáról szóló 85/611/EGK tanácsi irányelvnek a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlása tekintetében történő módosításáról

42

 

*

Az Európai Parlament és a Tanács 2008/19/EK irányelve (2008. március 11.) az életbiztosításról szóló 2002/83/EK irányelvnek a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlása tekintetében történő módosításáról

44

 

*

Az Európai Parlament és a Tanács 2008/20/EK irányelve (2008. március 11.) a pénzügyi rendszereknek a pénzmosás, valamint a terrorizmus finanszírozása céljára való felhasználásának megelőzéséről szóló 2005/60/EK irányelvnek a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlása tekintetében történő módosításáról (1)

46

 

*

Az Európai Parlament és a Tanács 2008/21/EK irányelve (2008. március 11.) az európai biztosítási és foglalkoztatóinyugdíj-bizottság létrehozásáról szóló 91/675/EGK tanácsi irányelvnek a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlása tekintetében történő módosításáról

48

 

*

Az Európai Parlament és a Tanács 2008/22/EK irányelve (2008. március 11.) a szabályozott piacra bevezetett értékpapírok kibocsátóival kapcsolatos információkra vonatkozó átláthatósági követelmények harmonizációjáról szóló 2004/109/EK irányelvnek a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlása tekintetében történő módosításáról

50

 

*

Az Európai Parlament és a Tanács 2008/23/EK irányelve (2008. március 11.) a befektetési vállalkozások és hitelintézetek tőkemegfeleléséről szóló 2006/49/EK irányelvnek a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlása tekintetében történő módosításáról

54

 

 

II   Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 

 

HATÁROZATOK

 

 

Bizottság

 

 

2008/233/EK

 

*

A Bizottság határozata (2008. március 17.) a 64/432/EGK tanácsi irányelvnek a szarvasmarhafélék Közösségen belüli kereskedelme esetében a szarvasmarhák fertőző rhinotracheitisével kapcsolatos további garanciákra vonatkozó végrehajtásáról és az egyes tagállamok által benyújtott felszámolási programok jóváhagyásáról szóló 2004/558/EK határozat módosításáról (az értesítés a C(2008) 1004. számú dokumentummal történt)  (1)

56

 

 

2008/234/EK

 

*

A Bizottság határozata (2008. március 18.) a 2003/467/EK határozat Lengyelország egyes közigazgatási egységeinek a szarvasmarhák enzootikus leukózisától hivatalosan mentessé nyilvánításának tekintetében történő módosításáról (az értesítés a C(2008) 974. számú dokumentummal történt)  (1)

58

 


 

(1)   EGT-vonatkozású szöveg

HU

Azok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.

Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.

Top