EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2007:337:TOC

Az Európai Unió Hivatalos Lapja, L 337, 2007. december 21.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5090

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

L 337

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Jogszabályok

50. évfolyam
2007. december 21.


Tartalom

 

I   Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező

Oldal

 

 

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS ÁLTAL EGYÜTTESEN ELFOGADOTT HATÁROZATOK

 

*

Az Európai Parlament és a Tanács 1530/2007/EK határozata (2007. október 24.) az EU Szolidaritási Alapjának az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság között létrejött, a költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, 2006. május 17-i intézményközi megállapodás 26. pontjával összhangban történő igénybevételéről

1

 

 

RENDELETEK

 

*

A Tanács 1531/2007/EK rendelete (2007. december 10.) az Európai Közösség és a Kazah Köztársaság között az egyes acéltermékek kereskedelméről

2

 

*

A Tanács 1532/2007/EK rendelete (2007. december 17.) a Bangladesből származó rizs behozataláról szóló 3491/90/EGK rendelet módosításáról

19

 

*

A Tanács 1533/2007/EK rendelete (2007. december 17.) a 2015/2006/EK és a 41/2007/EK rendeletnek a bizonyos halállományokra vonatkozó halászati lehetőségek és kapcsolódó feltételek tekintetében történő módosításáról

21

 

 

A Bizottság 1534/2007/EK rendelete (2007. december 20.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

33

 

*

A Bizottság 1535/2007/EK rendelete (2007. december 20.) az EK-Szerződés 87. és 88. cikkének a mezőgazdasági termelőágazatban nyújtott csekély összegű (de minimis) támogatásokra való alkalmazásáról

35

 

*

A Bizottság 1536/2007/EK rendelete (2007. december 20.) a Kínai Népköztársaságból származó egyes égetett magnéziatéglák behozatalára vonatkozó végleges dömpingellenes vám kivetéséről és a kivetett ideiglenes vám végleges beszedéséről szóló 1659/2005/EK tanácsi rendelet „új exportőrre” vonatkozó felülvizsgálatának megindításáról, az ezen ország egyik exportőrétől származó behozatalra vonatkozó vám eltörléséről, valamint az e behozatalra vonatkozó nyilvántartásba vételi kötelezettségről

42

 

*

A Bizottság 1537/2007/EK rendelete (2007. december 20.) a 2007. január 1-jétőlmárcius 31-ig tartó időszak alatt a feldolgozóiparnak leszállított tonhal után a termelői szervezeteknek járó kompenzációs támogatás előírásáról

46

 

*

A Bizottság 1538/2007/EK rendelete (2007. december 20.) a rizs és a törmelékrizs behozatalára vonatkozó egyes vámkontingensek megnyitásáról és kezeléséről szóló 327/98/EK rendelet módosításáról

49

 

*

A Bizottság 1539/2007/EK rendelete (2007. december 20.) a skót whisky formájában exportált gabonafélék tekintetében a 2007/2008-as időszakban alkalmazandó együtthatók rögzítéséről

50

 

*

A Bizottság 1540/2007/EK rendelete (2007. december 20.) az ír whiskey formájában exportált gabonafélékre a 2007/2008-as időszakban alkalmazandó együtthatók rögzítéséről

52

 

*

A Bizottság 1541/2007/EK rendelete (2007. december 20.) a harmadik országokba irányuló cukorimport vámalakiságai elvégzésének a 800/1999/EK rendelet 16. cikke szerinti igazolásáról

54

 

*

A Bizottság 1542/2007/EK rendelete (2007. december 20.) a heringre, makrélára és fattyúmakrélára vonatkozó kirakodási és mérlegelési eljárásokról

56

 

*

A Bizottság 1543/2007/EK rendelete (2007. december 20.) az egyes vajfélékre nyújtott export-visszatérítésekre vonatkozó folyamatos pályázati felhívás megnyitásáról szóló 581/2004/EK rendelet és a sovány tejporra nyújtott export-visszatérítésekre vonatkozó folyamatos pályázati felhívás megnyitásáról szóló 582/2004/EK rendelet módosításáról

62

 

*

A Bizottság 1544/2007/EK rendelete (2007. december 20.) az iskolai tanulók tejjel és egyes tejtermékekkel való ellátására irányuló közösségi támogatás tekintetében az 1255/1999/EK tanácsi rendelet alkalmazásával kapcsolatos szabályok megállapításáról szóló 2707/2000/EK rendelet módosításáról

64

 

*

A Bizottság 1545/2007/EK rendelete (2007. december 20.) a finomítóüzemek 2007. október 1-jétől2008. szeptember 30-ig tartó időszakban történő ellátása céljából az AKCS-országokból és Indiából származó nyers nádcukor kiegészítő mennyiségének meghatározásáról

67

 

*

A Bizottság 1546/2007/EK rendelete (2007. december 20.) a tejszín, vaj és vajkoncentrátum közösségi piacon történő értékesítésére vonatkozó intézkedések tekintetében az 1255/1999/EK tanácsi rendelet végrehajtása részletes szabályainak megállapításáról szóló 1898/2005/EK bizottsági rendelet módosításáról

68

 

*

A Bizottság 1547/2007/EK rendelete (2007. december 20.) a tarifális preferenciák általános rendszerének alkalmazásáról szóló 980/2005/EK tanácsi rendelet értelmében a legkevésbé fejlett országokra vonatkozó különleges előírásokra jogosult kedvezményezett országok listájáról a Zöld-foki Köztársaság levételére vonatkozóan átmeneti időszak meghatározásáról

70

 

*

A Bizottság 1548/2007/EK rendelete (2007. december 20.) az 1782/2003/EK tanácsi rendelet IV. és IVa. címeiben meghatározott támogatási rendszereket, továbbá a pihentetett terület alapanyag-termelésre való használatát illetően ugyanezen rendelet alkalmazásának részletes szabályozásáról szóló 1973/2004/EK rendelet módosításáról

71

 

*

A Bizottság 1549/2007/EK rendelete (2007. december 20.) a közösségi vámkontingenseknek a Brazíliából, Thaiföldről és más harmadik országokból származó baromfihús számára történő megnyitásáról és igazgatásáról szóló 616/2007/EK rendelet módosításáról

75

 

*

A Bizottság 1550/2007/EK rendelete (2007. december 20.) a közös agrárpolitika keretébe tartozó közvetlen támogatási rendszerek közös szabályainak megállapításáról és a mezőgazdasági termelők részére meghatározott támogatási rendszerek létrehozásáról szóló 1782/2003/EK tanácsi rendelet által előírt kölcsönös megfeleltetés, moduláció, valamint integrált igazgatási és ellenőrzési rendszer végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló 796/2004/EK rendelet módosításáról

79

 

 

A Bizottság 1551/2007/EK rendelete (2007. december 20.) a további feldolgozás nélkül exportált fehér cukorra és nyerscukorra vonatkozó export-visszatérítések megállapításáról

85

 

 

A Bizottság 1552/2007/EK rendelete (2007. december 20.) a további feldolgozás nélkül exportált szirupokra és más cukorágazati termékekre vonatkozó export-visszatérítések megállapításáról

87

 

 

A Bizottság 1553/2007/EK rendelete (2007. december 20.) a 900/2007/EK rendelet által előírt folyamatos pályázati felhívás keretében a fehér cukorra vonatkozó maximális export-visszatérítés rögzítéséről

89

 

 

A Bizottság 1554/2007/EK rendelete (2007. december 20.) az 1060/2007/EK rendelet által előírt folyamatos pályázati felhívás keretében a fehér cukorra vonatkozó maximális export-visszatérítés rögzítéséről

90

 

 

A Bizottság 1555/2007/EK rendelete (2007. december 20.) a gabonafélék, illetve rizs felhasználásával készült feldolgozott termékek exportjára alkalmazandó visszatérítések rögzítéséről

91

 

 

A Bizottság 1556/2007/EK rendelete (2007. december 20.) a Szerződés I. mellékletében nem szereplő áruk formájában exportált egyes gabona- és rizstermékekre vonatkozó visszatérítési ráták megállapításáról

94

 

 

A Bizottság 1557/2007/EK rendelete (2007. december 20.) a cukorágazatba tartozó, a Szerződés I. melléklete által nem szabályozott, áru formában exportált egyes termékekre vonatkozó visszatérítési ráta rögzítéséről

98

 

 

IRÁNYELVEK

 

*

A Bizottság 76/2007/EK irányelve (2007. december 20.) a 91/414/EGK tanácsi irányelvnek a fludioxonil, a klomazon és a proszulfokarb hatóanyagok felvételének céljából történő módosításáról (1)

100

 

 

II   Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 

 

HATÁROZATOK

 

 

Tanács

 

 

2007/858/EK

 

*

A Tanács határozata (2007. december 17.) a Közösségi Növényfajta-hivatal fellebbezési tanácsa elnökének és elnökhelyettesének kinevezéséről

105

 

 

2007/859/EK

 

*

A Tanács határozata (2007. október 22.) az Európai Gazdasági Közösség és a Thaiföldi Királyság között a manióka termeléséről, forgalmazásáról és kereskedelméről létrejött együttműködési megállapodást módosító jegyzőkönyv elfogadásáról

106

Jegyzőkönyv az Európai Gazdasági Közösség és a Thaiföldi Királyság között a manióka termeléséről, forgalmazásáról és kereskedelméről létrejött együttműködési megállapodás módosításáról

108

 

 

2007/860/EK

 

*

A Tanács határozata (2007. december 10.) a Libanonnak nyújtandó közösségi makroszintű pénzügyi támogatásról

111

 

 

2007/861/EK

 

*

A Tanács határozata (2007. december 10.) az Európai Közösség és a Belarusz Köztársaság között levélváltás formájában létrejött, az Európai Közösség és a Belarusz Köztársaság közötti textiltermék-kereskedelemre vonatkozó megállapodást módosító megállapodás aláírásáról és ideiglenes alkalmazásáról

113

Megállapodás levélváltás formájában az Európai Közösség és a Belarusz Köztársaság között az Európai Közösség és a Belarusz Köztársaság közötti textiltermék-kereskedelemre vonatkozó megállapodás módosításáról

114

 

 

Bizottság

 

 

2007/862/EK

 

*

A Bizottság határozata (2007. december 13.) a 2006/805/EK határozatnak a klasszikus sertéspestis magyarországi és szlovákiai előfordulásával összefüggő járványvédelmi intézkedésekre vonatkozóan történő módosításáról (az értesítés a C(2007) 6158. számú dokumentummal történt)  (1)

119

 

 

2007/863/EK

 

*

A Bizottság határozata (2007. december 14.) az Egyesült Királyság által Észak-Írország vonatkozásában kért eltérésnek a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméről szóló 91/676/EGK tanácsi irányelv alapján való engedélyezéséről (az értesítés a C(2007) 6281. számú dokumentummal történt)

122

 

 

2007/864/EK

 

*

A Bizottság határozata (2007. december 20.) egyes lengyelországi húságazati létesítményekre vonatkozóan a 2003. évi csatlakozási okmány XII. melléklete B. függelékének módosításáról (az értesítés a C(2007) 6490. számú dokumentummal történt)  (1)

127

 

 

2007/865/EK

 

*

A Bizottság határozata (2007. december 20.) egyes lengyelországi húságazati létesítményekre vonatkozóan a 2003. évi csatlakozási okmány XII. melléklete B. függelékének módosításáról (az értesítés a C(2007) 6494. számú dokumentummal történt)  (1)

129

 


 

(1)   EGT-vonatkozású szöveg

HU

Azok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.

Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.

Top