EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2007:141:TOC

Az Európai Unió Hivatalos Lapja, L 141, 2007. június 02.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5090

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

L 141

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Jogszabályok

50. évfolyam
2007. június 2.


Tartalom

 

I   Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező

Oldal

 

 

RENDELETEK

 

 

A Bizottság 604/2007/EK rendelete (2007. június 1.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

 

*

A Bizottság 605/2007/EK rendelete (2007. június 1.) a 2006. december 31-i állapot szerinti Közösség, illetőleg Bulgária és Románia között mezőgazdasági termékekkel folytatott kereskedelemben alkalmazott bizonyos behozatali és kiviteli engedélyekre vonatkozó átmeneti intézkedések megállapításáról

3

 

*

A Bizottság 606/2007/EK rendelete (2007. június 1.) a tarifális preferenciák általános rendszerének alkalmazásáról szóló 980/2005/EK tanácsi rendelet II. mellékletének módosításáról

4

 

*

A Bizottság 607/2007/EK rendelete (2007. június 1.) az 1788/2003/EK tanácsi rendelet I. mellékletében a 2006/2007-es időszakra megállapított nemzeti referenciamennyiségek „szállítások” és „közvetlen eladások” közötti felosztásáról

28

 

*

A Bizottság 608/2007/EK rendelete (2007. június 1.) a közös agrárpolitika keretébe tartozó közvetlen támogatási rendszerek közös szabályainak megállapításáról és a mezőgazdasági termelők részére meghatározott támogatási rendszerek létrehozásáról szóló 1782/2003/EK tanácsi rendeletben meghatározott egységes támogatási rendszer végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló 795/2004/EK rendelet módosításáról

31

 

*

A Bizottság 609/2007/EK rendelete (2007. június 1.) a teljes kifogható mennyiség és kvóták éves kezelésére vonatkozó kiegészítő feltételek bevezetéséről szóló 847/96/EK tanácsi rendelet alapján az egyes halállományokra vonatkozó 2007. évi kvóták kiigazításáról

33

 

*

A Bizottság 610/2007/EK rendelete (2007. június 1.) az 1606/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel összhangban az egyes nemzetközi számviteli standardok elfogadásáról szóló 1725/2003/EK rendeletnek a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Értelmezési Bizottság IFRIC 10 értelmezése tekintetében történő módosításáról (1)

46

 

*

A Bizottság 611/2007/EK rendelete (2007. június 1.) az 1606/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel összhangban az egyes nemzetközi számviteli standardok elfogadásáról szóló 1725/2003/EK rendeletnek a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Értelmezési Bizottság IFRIC 11 értelmezése tekintetében történő módosításáról (1)

49

 

 

A Bizottság 612/2007/EK rendelete (2007. június 1.) gabonaágazatban 2007. június 1-jetől alkalmazandó behozatali vámok megállapításáról szóló 596/2007/EK rendelet módosításáról

53

 

*

A Bizottság 613/2007/EK rendelete (2007. június 1.) a nyers gyémántok nemzetközi kereskedelmében a kimberleyi folyamat tanúsítási rendszere végrehajtásáról szóló 2368/2002/EK tanácsi rendelet módosításáról

56

 

 

IRÁNYELVEK

 

*

A Bizottság 2007/32/EK Irányelve (2007. június 1.) a nagysebességű transzeurópai vasúti rendszer kölcsönös átjárhatóságáról szóló 96/48/EK tanácsi irányelv VI. mellékletének és a hagyományos transzeurópai vasúti rendszer kölcsönös átjárhatóságáról szóló 2001/16/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv VI. mellékletének módosításáról (1)

63

 

 

II   Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 

 

HATÁROZATOK

 

 

Tanács

 

 

2007/376/EK

 

*

A Tanács Határozata (2007. február 15.) az egyrészről az Európai Közösség és annak tagállamai, másrészről a Mexikói Egyesült Államok közötti gazdasági partnerségi, politikai koordinációs és együttműködési megállapodáshoz csatolt, a Bolgár Köztársaság és Románia Európai Unióhoz való csatlakozására figyelemmel készült második kiegészítő jegyzőkönyv aláírásáról és ideiglenes alkalmazásáról

67

Második kiegészítő jegyzőkönyv az egyrészről az Európai Közösség és annak tagállamai, másrészről a Mexikói Egyesült Államok közötti gazdasági partnerségi, politikai koordinációs és együttműködési megállapodáshoz, a Bolgár Köztársaság és Románia Európai Unióhoz való csatlakozására figyelemmel

69

 

 

2007/377/EK

 

*

A Tanács Határozata (2007. május 7.) a Régiók Bizottsága egy spanyol póttagjának kinevezéséről

74

 

 

2007/378/EK, Euratom

 

*

A Tanács határozata (2007. május 14.) az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság egy francia tagjának kinevezéséről

75

 

 

Bizottság

 

 

2007/379/EK

 

*

A Bizottság határozata (2007. május 25.) a fenitrotionnak a 91/414/EGK tanácsi irányelv I. mellékletébe történő felvétele megtagadásáról és az e hatóanyagot tartalmazó növényvédő szerek engedélyének visszavonásáról (az értesítés a C(2007) 2164. számú dokumentummal történt)  (1)

76

 

 

2007/380/EK

 

*

A Bizottság határozata (2007. május 30.) a Candida oleophila O törzsének a 91/414/EGK tanácsi irányelv I. mellékletébe való lehetséges felvétele céljából részletes vizsgálatra benyújtott dosszié hiánytalanságának elvi elismeréséről (az értesítés a C(2007) 2213. számú dokumentummal történt)  (1)

78

 

 

2007/381/EK

 

*

A Bizottság határozata (2007. június 1.) a szőlőültetvényeknek az 1493/1999/EK tanácsi rendelet értelmében megvalósítandó szerkezetátalakítása és átállítása céljából Bulgária és Románia részére egy meghatározott hektárszám alapján előirányzott indikatív pénzügyi támogatásoknak a 2006/2007-es gazdasági évre történő meghatározásáról (az értesítés a C(2007) 2272. számú dokumentummal történt)

80

 

 

Helyesbítések

 

*

Helyesbítés az Egyesült Nemzetek Szervezete Európai Gazdasági Bizottságának (ENSZ EGB) 48. sz. előírásához – Egységes rendelkezések járműveknek a világító és fényjelző berendezések felszerelése tekintetében történő jóváhagyására (HL L 137., 2007.5.30.)

82

 

*

Helyesbítés az Egyesült Nemzetek Szervezete Európai Gazdasági Bizottságának (ENSZ EGB) 51. sz. rendeletéhez – Egységes rendelkezések a legalább négykerekű gépjárművek jóváhagyásáról, tekintettel azok zajkibocsátására (HL L 137., 2007.5.30.)

82

 

*

Helyesbítés az „Alapvető jogok és jogérvényesülés” általános program keretében a 2007 és 2013 közötti időszakra vonatkozó „Alapvető jogok és polgárság” egyedi program létrehozásáról szóló, 2007. április 19-i 2007/252/IB tanácsi határozathoz (HL L 110., 2007.4.27.)

83

 


 

(1)   EGT vonatkozású szöveg

HU

Azok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.

Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.

Top