EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2007:032:TOC

Az Európai Unió Hivatalos Lapja, L 32, 2007. február 06.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5090

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

L 32

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Jogszabályok

50. évfolyam
2007. február 6.


Tartalom

 

II   Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

Oldal

 

 

HATÁROZATOK

 

 

Bizottság

 

 

2007/51/EK

 

*

A Bizottság határozata (2004. február 18.) a mezőgazdasági eredetű szennyezések kezelési programjának (PMPOA) 1994–2000 között Franciaország által történő végrehajtására vonatkozó állami támogatásról c27/2001 (ex NN 2/2001) (az értesítés a C(2004) 415. számú dokumentummal történt)

1

 

 

2007/52/EK

 

*

A Bizottság határozata (2004. május 19.) a baromfitenyésztő vállalkozások javára Olaszország által végrehajtani szándékozott támogatási rendszerről A.I.M.A. program, baromfitenyésztési ágazat n. C 59/2001 (ex N 97/1999) (az értesítés a C(2004) 1802. számú dokumentummal történt)

14

 

 

2007/53/EK

 

*

A Bizottság határozata (2004. május 24.) az EK-Szerződés 82. cikke és az EGT-megállapodás 54. cikke szerinti eljárással kapcsolatban a Microsoft Corporationnal szemben COMP/C-3/37.792 – Microsoft ügy (az értesítés a C(2004) 900. számú dokumentummal történt)  ( 1 )

23

 

 

2007/54/EK

 

*

A Bizottság határozata (2004. június 2.) az Olaszország Szicília tartománya által a mezőgazdasági termékek promóciójához és reklámozásához előirányzott állami támogatásokról (az értesítés a C(2004) 1923. számú dokumentummal történt)  ( 1 )

29

 

 

2007/55/EK

 

*

A Bizottság határozata (2005. november 9.) a Franciaország által a Pineau des Charentes, a Floc de Gascogne, a Pommeau de Normandie és a Macvin du Jura likőrborok termelői és kereskedői javára megvalósítani tervezett támogatási programokról (az értesítés a C(2005) 4189. számú dokumentummal történt)

37

 

 

2007/56/EK

 

*

A Bizottság határozata (2006. május 16.) a Németországi Szövetségi Köztársaság által a Schneider Technologies AG számára nyújtott állami támogatásról [C 26/2004 (ex NN 38/2004)] (az értesítés a C(2006)1857. számú dokumentummal történt)  ( 1 )

49

 

 

2007/57/EK

 

*

A Bizottság határozata (2006. június 7.) a Németország által a borászati szövetkezetek üzletrészeinek megszerzéséhez nyújtott állami támogatásról (az értesítés a C(2006) 2070. számú dokumentummal történt)

56

 

 

2007/58/EK

 

*

A Bizottság határozata (2006. augusztus 28.) Japán kormánya és az Európai Atomenergia-közösség (EURATOM) között az atomenergia békés célú felhasználása terén folytatandó együttműködésről szóló megállapodás megkötéséről

64

 

*

Megállapodás Japán kormánya és az Európai atomenergia-Közösség között az atomenergia békés felhasználása terén való együttműködésről

65

 

 

2007/59/EK

 

*

A Bizottság határozata (2006. szeptember 26.) a Hollandia által a Holland Malt BV-nek nyújtott állami támogatásról (az értesítés a C(2006) 4196. számú dokumentummal történt)

76

 

 

2007/60/EK

 

*

A Bizottság határozata (2006. október 26.) a Transzeurópai Közlekedési Hálózat Végrehajtó Hivatalának az 58/2003/EK tanácsi rendelet értelmében való létrehozásáról

88

 

 

2007/61/EK

 

*

Az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség között a mezőgazdasági termékek kereskedelméről szóló megállapodás szerint létrehozott állat-egészségügyi vegyesbizottság 1/2006 határozata (2006. december 1.) a megállapodás 11. melléklete 1., 2., 3., 4., 5., 6. és 10. függelékének módosításáról

91

 

 

2007/62/EK

 

*

A Bizottság határozata (2006. december 8.) a Dánia által egyes üvegházhatású ipari gázokra vonatkozóan bejelentett nemzeti rendelkezésekről (az értesítés a C(2006) 5934. számú dokumentummal történt)

130

 

 

2007/63/EK

 

*

A Bizottság határozata (2006. december 13.) az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség közötti kölcsönös elismerésről szóló megállapodás szerint egy megfelelőségértékelő testületnek az egyéni védőeszközökről szóló ágazati fejezet listájára történő felvételéről

135

 

 

2007/64/EK

 

*

A Bizottság határozata (2006. december 15.) a közösségi ökocímke táptalajoknak történő odaítélésével kapcsolatban felülvizsgált ökológiai kritériumok és a vonatkozó értékelési és ellenőrzési követelmények megállapításáról (az értesítés a C(2006) 6962. számú dokumentummal történt)  ( 1 )

137

 

 

2007/65/EK

 

*

A Bizottság határozata (2006. december 15.) a Bizottság standard biztonsági intézkedéseinek és riasztási fokozatainak létrehozásáról, valamint a válsághelyzetek kezelésére vonatkozó operatív eljárások tekintetében eljárási szabályzatának módosításáról

144

 

 

2007/66/EK

 

*

A Bizottság határozata (2006. december 18.) a 66/401/EGK tanácsi irányelv keretében egyes takarmánynövény-vetőmagok tételei maximális súlyának növelésére irányuló átmeneti kísérletről (az értesítés a C(2006) 6572. számú dokumentummal történt)  ( 1 )

161

 

 

2007/67/EK

 

*

A Bizottság határozata (2006. december 18.) a tritoszulfuron új hatóanyagra vonatkozó ideiglenes engedélyek tagállamok által történő meghosszabbításának engedélyezéséről (az értesítés a C(2006) 6573. számú dokumentummal történt)  ( 1 )

164

 

 

2007/68/EK

 

*

A Bizottság határozata (2006. december 18.) a Lett Köztársaságnak a háztartások távhővel, földgázzal és elektromos árammal való ellátására vonatkozó csökkentett HÉA-kulcs alkalmazása iránti kérelméről (az értesítés a C(2006) 6592. számú dokumentummal történt)

165

 

 

2007/69/EK

 

*

A Bizottság határozata (2006. december 18.) egyes mezőgazdasági növényfajok vetőmagjainak forgalmazása tekintetében Románia számára a 2002/53/EK tanácsi irányelv egyes rendelkezései alkalmazása elhalasztásának engedélyezéséről (az értesítés a C(2006) 6568. számú dokumentummal történt)  ( 1 )

167

 

 

2007/70/EK

 

*

A Bizottság határozata (2006. december 20.) a 98/8/EK irányelv 16. cikkének (2) bekezdésében említett 10 éves munkaprogram során meg nem vizsgált bizonyos hatóanyagokat tartalmazó biocid termékek forgalomba hozatali határidejének meghosszabbításáról (az értesítés a C(2006) 6707. számú dokumentummal történt)

174

 

 

2007/71/EK

 

*

A Bizottság határozata (2006. december 20.) az eredetmegjelölésekkel, a földrajzi jelzésekkel és a hagyományos különleges termékekkel foglalkozó tudományos szakértői csoport létrehozásáról

177

 

 

2007/72/EK

 

*

A Bizottság határozata (2006. december 20.) egyes állami támogatásra vonatkozó határozatok meghosszabbításáról (az értesítés a C(2006) 6927. számú dokumentummal történt)  ( 1 )

180

 

 

2007/73/EK

 

*

A Bizottság határozata (2006. december 20.) az Európai Pénzügyi Beszámolási Tanácsadó Csoport (EFRAG) véleményeinek objektivitását és semlegességét a Bizottság számára véleményező Standard Tanács Felülvizsgálati Csoport felállításáról szóló, 2006. július 14. 2006/505/EK bizottsági határozatban létrehozott Standard Tanács Felülvizsgálati Csoport tagjainak kijelöléséről)

181

 

 

2007/74/EK

 

*

A Bizottság határozata (2007. december 21.) a 2004/8/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv alkalmazásában a külön hő- és villamosenergia-termelésre vonatkozó egységes hatásfok-referenciaértékek megállapításáról (az értesítés a C(2006) 6817. számú dokumentummal történt)  ( 1 )

183

 

 

2007/75/EK

 

*

A Bizottság határozata (2006. december 22.) a belső elszámolóárral foglalkozó szakértői csoport létrehozásáról

189

 

 

2007/76/EK

 

*

A Bizottság határozata (2006. december 22.) a fogyasztóvédelmi jogszabályok alkalmazásáért felelős nemzeti hatóságok közötti együttműködésről szóló 2006/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a kölcsönös jogsegély vonatkozásában való végrehajtásáról (az értesítés a C(2006) 6903. számú dokumentummal történt)  ( 1 )

192

 

 

2007/77/EK

 

*

A vegges bizottsàg 35/2006 határozata (2006. december 22.) az Európai Közösség és az Amerikai Egyesült Államok közötti kölcsönös elismerésről szóló megállapodás alapján létrehozott vegyes bizottság 3/2006 határozata egy megfelelőségértékelő szervnek a távközlési berendezésekre vonatkozó ágazati melléklet jegyzékébe történő felvételéről

198

 

 

AJÁNLÁSOK

 

 

Bizottság

 

 

2007/78/EK

 

*

A Bizottság ajánlása (2006. december 20.) a járműfedélzeti információs és kommunikációs rendszerek biztonságos és hatékony használatáról: az ember-gép felületről szóló európai elvi nyilatkozat aktualizálása

200

 


 

(1)   EGT vonatkozású szöveg

HU

Azok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.

Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.

Top