EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2005:340:TOC

Az Európai Unió Hivatalos Lapja, L 340, 2005. december 23.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5090

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

L 340

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Jogszabályok

48. évfolyam
2005. december 23.


Tartalom

 

I   Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

Oldal

 

*

A Tanács 2114/2005/EK rendelete (2005. december 13.) az Európai Közösség és a Koreai Köztársaság között az 1994. évi Általános Vám- és Kereskedelmi Egyezmény (GATT) XXIV. cikke (6) bekezdésének és a XXVIII. cikkének megfelelően, levélváltás formájában létrejött megállapodás végrehajtásáról

1

 

*

A Tanács 2115/2005/EK rendelete (2005. december 20.) a grönlandi laposhalra vonatkozó helyreállítási tervnek az Északnyugat-atlanti Halászati Szervezet keretében történő létrehozásáról

3

 

*

A Tanács 2116/2005/EK rendelete (2005. december 20.) a Koreai Köztársaságból származó, DRAM (dinamikus véletlen hozzáférésű memória) néven ismert bizonyos elektronikus mikroáramkörök behozatalára vonatkozó végleges kiegyenlítő vám kivetéséről, valamint a kivetett ideiglenes vám végleges beszedéséről szóló 1480/2003/EK rendelet módosításáról

7

 

*

A Tanács 2117/2005/EK rendelete (2005. december 21.) az Európai Közösségben tagsággal nem rendelkező országokból érkező dömpingelt behozatallal szembeni védelemről szóló 384/96/EK rendelet módosításáról

17

 

 

A Bizottság 2118/2005/EK rendelete (2005. december 22.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

18

 

*

A Bizottság 2119/2005/EK rendelete (2005. december 22.) a kisebb égei-tengeri szigetek gabonatermékekkel és szárított takarmánnyal történő ellátására vonatkozó különleges rendelkezések alkalmazásának részletes szabályairól, és az előzetes ellátási mérleg megállapításáról szóló 3175/94/EK rendelet módosításáról

20

 

*

A Bizottság 2120/2005/EK rendelete (2005. december 22.) az afrikai, karibi és csendes-óceáni államokból (AKCS-államok), illetve a tengerentúli országokból és területekről (TOT) származó rizs behozatalára alkalmazandó szabályok tekintetében a 2286/2002/EK tanácsi rendelet és a 2001/822/EK tanácsi határozat részletes alkalmazási szabályainak megállapításáról szóló 638/2003/EK rendelet módosításáról

22

 

*

A Bizottság 2121/2005/EK rendelete (2005. december 22.) a 2255/2004/EK rendeletnek az alkalmazási időszaka tekintetében történő módosításáról

24

 

*

A Bizottság 2122/2005/EK rendelete (2005. december 22.) a 634/2004/EK rendelet szerinti, Cipruson a citrusfélékre vonatkozó kiegészítő összeg meghatározásáról

25

 

*

A Bizottság 2123/2005/EK rendelete (2005. december 22.) az 1555/96/EK rendeletnek a körtére, a citromra, az almára és a cukkinire vonatkozó kiegészítő importvámok küszöbszintjei tekintetében történő módosításáról

27

 

*

A Bizottság 2124/2005/EK rendelete (2005. december 22.) a Szerződés I. mellékletében nem szereplő árucikkek formájában Románián kívüli harmadik országokba exportált termékekre vonatkozóan a 800/1999/EK rendelettől való eltérések megállapításáról

29

 

*

A Bizottság 2125/2005/EK rendelete (2005. december 22.) az egyes feldolgozott mezőgazdasági termékek Romániába irányuló exportjára vonatkozó továbbfejlesztett kereskedelmi megállapodások elfogadásából eredő átmeneti intézkedések meghozataláról

31

 

*

A Bizottság 2126/2005/EK rendelete (2005. december 22.) az egyes áruknak a Kombinált Nómenklatúra szerinti besorolásáról szóló 350/93/EGK rendelet módosításáról

33

 

*

A Bizottság 2127/2005/EK rendelete (2005. december 22.) egyes áruk Kombinált Nómenklatúra szerinti besorolásáról

35

 

 

A Bizottság 2128/2005/EK rendelete (2005. december 22.) a cukorágazatba tartozó, a Szerződés I. melléklete által nem szabályozott, áru formában exportált egyes termékekre vonatkozó visszatérítési ráta rögzítéséről

37

 

 

A Bizottság 2129/2005/EK rendelete (2005. december 22.) a Szerződés I. mellékletében nem szereplő áruk formájában exportált egyes gabona- és rizstermékekre vonatkozó visszatérítési ráták megállapításáról

39

 

 

A Bizottság 2130/2005/EK rendelete (2005. december 22.) a cukorágazatban 2005. december 23-i a melaszra alkalmazandó irányadó árak és kiegészítő importvámok rögzítéséről

43

 

 

A Bizottság 2131/2005/EK rendelete (2005. december 22.) a feldolgozatlan fehér cukor és nyerscukor után járó export-visszatérítések rögzítéséről

45

 

 

A Bizottság 2132/2005/EK rendelete (2005. december 22.) a feldolgozatlan szirupokra és a cukorágazat egyes más, feldolgozatlan állapotban exportált termékeire vonatkozó export-visszatérítések meghatározásáról

47

 

 

A Bizottság 2133/2005/EK rendelete (2005. december 22.) az 1138/2005/EK rendeletben meghatározott folyamatos pályázati eljárás keretében lefolytatott, a fehér cukor egyes harmadik országokba történő kivitelére kiírt 15. részleges pályázati eljárásra vonatkozó maximális export-visszatérítések megállapításáról

50

 

 

A Bizottság 2134/2005/EK rendelete (2005. december 22.) a gabonafélék, illetve rizs felhasználásával készült feldolgozott termékek exportjára alkalmazandó visszatérítések rögzítéséről

51

 

 

A Bizottság 2135/2005/EK rendelete (2005. december 22.) a gabonaalapú keveréktakarmányok export-visszatérítéseinek rögzítéséről

54

 

 

A Bizottság 2136/2005/EK rendelete (2005. december 22.) a gabonaágazatban alkalmazandó termelési visszatérítések rögzítéséről

56

 

 

A Bizottság 2137/2005/EK rendelete (2005. december 22.) az 1058/2005/EK rendelettel meghirdetett pályázati eljárás keretében az árpa exportjára adható maximális visszatérítés rögzítéséről

57

 

 

A Bizottság 2138/2005/EK rendelete (2005. december 22.) a zab exportjára az 1438/2005/EK rendelettel meghirdetett pályázati eljárás keretében benyújtott ajánlatokról

58

 

 

A Bizottság 2139/2005/EK rendelete (2005. december 22.) az 1059/2005/EK rendelettel meghirdetett pályázati eljárás keretében a közönséges búza exportjára adható maximális visszatérítés rögzítéséről

59

 

 

A Bizottság 2140/2005/EK rendelete (2005. december 22.) a kukoricára a 1809/2005/EK rendelettel meghirdetett pályázati eljárás keretében adható maximális behozatali vámkedvezmény rögzítéséről

60

 

 

II   Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 

 

Tanács

 

*

A Tanács határozata (2005. december 13.) az Európai Közösség és a Koreai Köztársaság között az 1994. évi Általános Vám- és Kereskedelmi Egyezmény (GATT) XXIV. cikke (6) bekezdésének és XXVIII. cikkének megfelelően, levélváltás formájában létrejött megállapodás megkötéséről

61

Megállapodás levélváltás formájában az Európai Közösség és a Koreai Köztársaság között az 1994. évi Általános Vám- és Kereskedelmi Egyezmény (GATT) XXIV. cikke (6) bekezdésének és XXVIII. cikkének megfelelően

62

 

*

A Tanács határozata (2005. december 21.) a terrorizmus elleni küzdelem érdekében egyes személyekkel és szervezetekkel szemben hozott különleges korlátozó intézkedésekről szóló 2580/2001/EK rendelet 2. cikke (3) bekezdésének végrehajtásáról és a 2005/848/EK határozat hatályon kívül helyezéséről

64

 

 

Bizottság

 

*

A Bizottság határozata (2005. december 21.) Finnországnak és Svédországnak a vegetatív szőlő-szaporítóanyagok forgalmazásáról szóló 68/193/EGK tanácsi irányelv szerinti kötelezettség alól történő mentesítéséről (az értesítés a C(2005) 5469. számú dokumentummal történt)

67

 

*

A Bizottság határozata (2005. december 21.) a 91/68/EGK tanácsi irányelv E. mellékletének a juh- és kecskefélék egészségügyi bizonyítványmintáinak naprakésszé tétele tekintetében történő módosításáról (az értesítés a C(2005) 5506. számú dokumentummal történt)  ( 1 )

68

 

*

A Bizottság határozata (2005. december 21.) az Oroszországban előforduló madárinfluenzával kapcsolatos egyes védekezési intézkedésekről szóló 2005/693/EK határozat második módosításáról (az értesítés a C(2005) 5563. számú dokumentummal történt)  ( 1 )

70

 

*

A Bizottság határozata (2005. december 21.) a 2005-ben a TSE felszámolására és ellenőrzésére irányuló tagállami programokhoz biztosított közösségi pénzügyi hozzájárulás újraelosztása tekintetében a 2004/696/EK és a 2004/863/EK határozat módosításáról (az értesítés a C(2005) 5564. számú dokumentummal történt)

73

 

*

A Bizottság határozata (2005. december 22.) a 2005/237/EK határozatnak a madárinfluenzával foglalkozó közösségi referencialaboratórium működéséhez nyújtott 2005. évi közösségi pénzügyi támogatás tekintetében történő módosításáról (az értesítés a C(2005) 5617. számú dokumentummal történt)

78

 

 

Az Európai Unióról szóló szerződés V. címe alapján elfogadott jogi aktusok

 

*

A Tanács 2005/936/KKBP közös álláspontja (2005. december 21.) a terrorizmus elleni küzdelemre vonatkozó különleges intézkedések alkalmazásáról szóló 2001/931/KKBP közös álláspont naprakésszé tételéről és a 2005/847/KKBP közös álláspont hatályon kívül helyezéséről

80

 


 

(1)   EGT vonatkozású szöveg

HU

Azok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.

Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.

Top