EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2017:443:TOC

Az Európai Unió Hivatalos Lapja, C 443, 2017. december 22.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0979

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

C 443

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Tájékoztatások és közlemények

60. évfolyam
2017. december 22.


Közleményszám

Tartalom

Oldal

 

 

EURÓPAI PARLAMENT
ÜLÉSSZAK: 2014–2015
2014. április 14–17-i ülések
Ezen ülések jegyzőkönyve a Hivatalos Lap következő számában jelent meg: HL C 132., 2015.4.23.
A 2012. évi mentesítésről szóló, 2014. április 16-án elfogadott szöveget a Hivatalos Lap HL L 266., 2014.9.5. számában tették közzé.
ELFOGADOTT SZÖVEGEK

1


 

I   Állásfoglalások, ajánlások és vélemények

 

ÁLLÁSFOGLALÁSOK

 

Európai Parlament

 

2014. április 15., kedd

2017/C 443/01

Az Európai Parlament 2014. április 15-i állásfoglalása a közüzemi szolgáltatások terén a fogyasztók védelméről (2013/2153(INI))

2

2017/C 443/02

Az Európai Parlament 2014. április 15-i állásfoglalása a Növekedési és Foglalkoztatási Háromoldalú Szociális Csúcstalálkozóról szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról (COM(2013)0740 – 2013/0361(APP))

7

2017/C 443/03

Az Európai Parlament 2014. április 15-i állásfoglalása a 2014–2020-as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről folytatott tárgyalásokról: tanulságok és a következő lépések (2014/2005(INI))

11

2017/C 443/04

Az Európai Parlament 2014. április 15-i állásfoglalása „Hogyan járulhat hozzá az Európai Unió egy olyan környezet megteremtéséhez, amely kedvez a vállalatok, vállalkozások és induló vállalkozások általi munkahelyteremtésnek?” (2013/2176(INI))

18

2017/C 443/05

Az Európai Parlament 2014. április 15-i állásfoglalása az új technológiákról és a nyitott oktatási segédanyagokról (2013/2182(INI))

31

 

2014. április 16., szerda

2017/C 443/06

Az Európai Parlament 2014. április 16-i jogalkotási állásfoglalása az Európai Parlament vizsgálati jogának gyakorlására vonatkozó részletes rendelkezésekről és a 95/167/EK, Euratom, ESZAK európai parlamenti, tanácsi és bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti rendeletre irányuló javaslatról (2009/2212(INL))

39

2017/C 443/07

Az Európai Parlament 2014. április 16-i állásfoglalása az Európai Parlament és a nemzeti parlamentek közötti kapcsolatokról (2013/2185(INI))

40

2017/C 443/08

Az Európai Parlament 2014. április 16-i jogalkotási állásfoglalása az Európai Unió saját forrásainak rendszerére vonatkozó végrehajtási intézkedésekről szóló (EU, Euratom) tanácsi rendelet tervezetéről (05600/2014 – C7-0047/2014 – 2011/0184(APP))

46

2017/C 443/09

Az Európai Parlament 2014. április 16-i állásfoglalása az Európai Unió saját forrásainak rendszerére vonatkozó végrehajtási intézkedésekről (2014/2020(INI))

47

 

2014. április 17., csütörtök

2017/C 443/10

Az Európai Parlament 2014. április 17-i állásfoglalása az Európai Parlamentnek a Tanácshoz, a Bizottsághoz és az Európai Külügyi Szolgálathoz intézett ajánlásával az EU és Japán közötti stratégiai partnerségi megállapodásra irányuló tárgyalásokról (2014/2021(INI))

49

2017/C 443/11

Az Európai Parlament 2014. április 17-i állásfoglalása az Unió külpolitikájáról egy kulturális és vallási különbségekkel teli világban (2014/2690(RSP))

53

2017/C 443/12

Az Európai Parlament 2014. április 17-i állásfoglalása a keleti partnerség országaira gyakorolt orosz nyomásról, és különösen Kelet-Ukrajna destabilizálásáról (2014/2699(RSP))

58

2017/C 443/13

Az Európai Parlament 2014. április 17-i állásfoglalása az EU és Vietnam közötti szabadkereskedelmi megállapodás jelenlegi helyzetéről (2013/2989(RSP))

64

2017/C 443/14

Az Európai Parlament 2014. április 17-i állásfoglalása a „TOP 10” konzultációs folyamatról és a kkv-kra háruló uniós szabályozási terhek csökkentéséről (2013/2711(RSP))

70

2017/C 443/15

Az Európai Parlament 2014. április 17-i állásfoglalása Pakisztánról: a legutóbbi üldöztetésekről (2014/2694(RSP))

75

2017/C 443/16

Az Európai Parlament 2014. április 17-i állásfoglalása Szíriáról: egyes sebezhető közösségek helyzete (2014/2695(RSP))

79

2017/C 443/17

Az Európai Parlament 2014. április 17-i állásfoglalása az észak-koreai (Koreai Népi Demokratikus Köztársaság) helyzetről (2014/2696(RSP))

83


 

II   Közlemények

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

 

Európai Parlament

 

2014. április 15., kedd

2017/C 443/18

Az Európai Parlament 2014. április 15-i határozata az Alexander Mirsky kiváltságainak és mentelmi jogának fenntartására irányuló kérelemről (2014/2026(IMM))

86

2017/C 443/19

Az Európai Parlament 2014. április 15-i határozata a képviselők immunitására vonatkozó eljárások keretében történő szavazásról (az eljárási szabályzat 166. cikkének, 167. cikke (1) bekezdésének és 195. cikke (3) bekezdésének értelmezése) (2014/2028(REG)

88

 

2014. április 16., szerda

2017/C 443/20

Az Európai Parlament 2014. április 16-i határozata az Európai Parlament eljárási szabályzatának módosításáról a parlamenti kérdések vonatkozásában (2013/2083(REG))

89

2017/C 443/21

Az Európai Parlament 2014. április 16-i határozata a Parlament eljárási szabályzata nemzetközi megállapodásokról szóló 90. cikkének módosításáról (2013/2259(REG))

98

2017/C 443/22

Az Európai Parlament 2014. április 16-i határozata a Parlament eljárási szabályzatának az elektronikus aláírások lehetővé tétele érdekében való módosításáról (2014/2011(REG))

100


 

III   Előkészítő jogi aktusok

 

EURÓPAI PARLAMENT

 

2014. április 15., kedd

2017/C 443/23

Az Európai Parlament határozata a leginkább rászoruló személyeket támogató európai segítségnyújtási alapról szóló, 2014. március 13-i 223/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletet kiegészítő, felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelettel szembeni kifogás mellőzéséről ((C(2014)1627 – 2014/2676(DEA))

101

2017/C 443/24

P7_TA(2014)0341
A hitelintézetek és egyes befektetési társaságok egységes szanálási mechanizmus és egységes bankszanálási alap keretében történő szanálása ***I
Az Európai Parlament 2014. április 15-i jogalkotási állásfoglalása a hitelintézeteknek és bizonyos befektetési vállalkozásoknak az egységes szanálási mechanizmus keretében történő szanálására vonatkozó egységes szabályok és egységes eljárás kialakításáról, valamint az Egységes Bankszanálási Alap létrehozásáról és az 1093/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2013)0520 – C7-0223/2013 – 2013/0253(COD))
P7_TC1-COD(2013)0253
Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2014. április 15-én került elfogadásra a hitelintézeteknek és bizonyos befektetési vállalkozásoknak az Egységes Szanálási Mechanizmus keretében történő szanálására vonatkozó egységes szabályok és egységes eljárás kialakításáról, valamint az Egységes Szanálási Alap létrehozásáról és az 1093/2010/EU rendelet módosításáról szóló …/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel

102

2017/C 443/25

P7_TA(2014)0343
A belvízi hajókra vonatkozó műszaki követelmények ***I
Az Európai Parlament 2014. április 15-i jogalkotási állásfoglalása a belvízi hajókra vonatkozó műszaki követelmények megállapításáról és a 2006/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (COM(2013)0622 – C7-0266/2013 – 2013/0302(COD))
P7_TC1-COD(2013)0302
Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2014. április 15-én került elfogadásra a belvízi hajókra vonatkozó műszaki követelmények megállapításáról és a 2006/87/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2014/…/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadására tekintettel

105

2017/C 443/26

P7_TA(2014)0344
A vám- és mezőgazdasági jogszabályok helyes alkalmazása ***I
Az Európai Parlament 2014. április 15-i jogalkotási állásfoglalása a tagállamok közigazgatási hatóságai közötti kölcsönös segítségnyújtásról, valamint a vám- és mezőgazdasági jogszabályok helyes alkalmazásának biztosítása érdekében e hatóságok és a Bizottság együttműködéséről szóló, 1997. március 13-i 515/97/EK rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2013)0796 – C7-0421/2013 – 2013/0410(COD))
P7_TC1-COD(2013)0410
Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2014. április 15-én került elfogadásra a tagállamok közigazgatási hatóságai közötti kölcsönös segítségnyújtásról, valamint a vám- és mezőgazdasági jogszabályok helyes alkalmazásának biztosítása érdekében e hatóságok és a Bizottság együttműködéséről szóló 515/97/EK tanácsi rendelet módosításáról szóló …/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel

121

2017/C 443/27

P7_TA(2014)0345
A műszaki szabványok és szabályok terén történő információszolgáltatási eljárás és az információs társadalom szolgáltatásaira vonatkozó szabályok ***I
Az Európai Parlament 2014. április 15-i jogalkotási állásfoglalása a műszaki szabályokkal és az információs társadalom szolgáltatásaira vonatkozó szabályokkal kapcsolatos információszolgáltatási eljárás megállapításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló módosított javaslatról (kodifikált szöveg) (COM(2013)0932 – C7-0006/2014 – 2010/0095(COD))
P7_TC1-COD(2010)0095
Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2014. április 15-én került elfogadásra a műszaki szabályokkal és az információs társadalom szolgáltatásaira vonatkozó szabályokkal kapcsolatos információszolgáltatási eljárás megállapításáról szóló …/2014/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadására tekintettel (kodifikált szöveg)
 ( 1 )

136

2017/C 443/28

Az Európai Parlament 2014. április 15-i jogalkotási állásfoglalása Horvátországnak a kapcsolt vállalkozások nyereségkiigazításával kapcsolatos kettős adóztatás megszüntetéséről szóló 1990. július 23-i egyezményhez való csatlakozásáról szóló tanácsi határozatra irányuló ajánlásról (COM(2013)0586 – C7-0381/2013 – 2013/0308(CNS))

151

2017/C 443/29

Az Európai Parlament 2014. április 15-i jogalkotási állásfoglalása a Shift2Rail közös vállalkozás létrehozásáról szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2013)0922 – C7-0034/2014 – 2013/0445(NLE))

152

2017/C 443/30

Az Európai Parlament 2014. április 15-i állásfoglalása az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapnak az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről, a költségvetési ügyekben való együttműködésről és a hatékony és eredményes pénzgazdálkodásról szóló, 2013. december 2-i intézményközi megállapodás 13. pontja alapján történő igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról (Olaszország „EGF/2012/007 IT/VDC Technologies” referenciaszámú kérelme) (COM(2014)0119 – C7-0089/2014 – 2014/2025(BUD))

178

2017/C 443/31

Az Európai Parlament 2014. április 15-i állásfoglalása az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapnak az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről, a költségvetési ügyekben való együttműködésről és a hatékony és eredményes pénzgazdálkodásról szóló, 2013. december 2-i intézményközi megállapodás 13. pontja alapján történő igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról (Spanyolország „EGF/2012/004 ES/Grupo Santana” referenciaszámú kérelme) (COM(2014)0116 – C7-0101/2014 – 2014/2027(BUD))

182

2017/C 443/32

Az Európai Parlament 2014. április 15-i jogalkotási állásfoglalása a betétbiztosítási rendszerekről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelv (átdolgozás) elfogadása céljából első olvasatban kialakított tanácsi álláspontról (05199/1/2014– C7-0094/2014 – 2010/0207(COD))

186

2017/C 443/33

P7_TA(2014)0352
Az alternatív üzemanyagok infrastruktúrájának bevezetése ***I
Az Európai Parlament 2014. április 15-i jogalkotási állásfoglalása az alternatív üzemanyagok infrastruktúrájának bevezetéséről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (COM(2013)0018 – C7-0022/2013 – 2013/0012(COD))
P7_TC1-COD(2013)0012
Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2014. április 15-én került elfogadásra az alternatív üzemanyagok infrastruktúrájának kiépítéséről szóló 2014/…/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadására tekintettel

187

2017/C 443/34

P7_TA(2014)0353
A Közösségben közlekedő közúti járművek mérete és súlya ***I
Az Európai Parlament 2014. április 15-i jogalkotási állásfoglalása a Közösségen belül közlekedő egyes közúti járművek nemzeti és a nemzetközi forgalomban megengedett legnagyobb méreteinek, valamint a nemzetközi forgalomban megengedett legnagyobb össztömegének megállapításáról szóló, 1996. július 25-i 96/53/EK irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (COM(2013)0195 – C7-0102/2013 – 2013/0105(COD))
P7_TC1-COD(2013)0105
Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2014. április 15-én került elfogadásra a Közösségen belül közlekedő egyes közúti járművek nemzeti és a nemzetközi forgalomban megengedett legnagyobb méreteinek, valamint a nemzetközi forgalomban megengedett legnagyobb össztömegének megállapításáról szóló 96/53/EK tanácsi irányelv módosításáról szóló 2014/…/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadására tekintettel
 ( 1 )

188

2017/C 443/35

P7_TA(2014)0354
A hitelintézetek és befektetési vállalkozások helyreállítását és szanálását célzó keretrendszer ***I
Az Európai Parlament 2014. április 15-i jogalkotási állásfoglalása a hitelintézetek és befektetési vállalkozások helyreállítását és szanálását célzó keretrendszer létrehozásáról és a 77/91/EGK és 82/891/EGK tanácsi irányelv, a 2001/24/EK, 2002/47/EK, 2004/25/EK, 2005/56/EK, 2007/36/EK és 2011/35/EU irányelv, valamint az 1093/2010/EU rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslat (COM(2012)0280 – C7-0136/2012 – 2012/0150(COD))
P7_TC1-COD(2012)0150
Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2014. április 15-én került elfogadásra a hitelintézetek és befektetési vállalkozások helyreállítását és szanálását célzó keretrendszer létrehozásáról és a 82/891/EGK tanácsi irányelv, a 2001/24/EK, 2002/47/EK, 2004/25/EK, 2005/56/EK, 2007/36/EK, 2011/35/EU, 2012/30/EU és 2013/36/EU irányelv, valamint az 1093/2010/EU és a 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról szóló 2014/…/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadására tekintettel

202

2017/C 443/36

P7_TA(2014)0355
Az átruházható értékpapírokkal foglalkozó kollektív befektetési vállalkozások (ÁÉKBV) ***I
Az Európai Parlament 2014. április 15-i jogalkotási állásfoglalása az átruházható értékpapírokkal foglalkozó kollektív befektetési vállalkozásokra (ÁÉKBV) vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések összehangolásáról szóló 2009/65/EK irányelvnek a letétkezelői funkciók, javadalmazási politikák és szankciók tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (COM(2012)0350 – C7-0178/2012 – 2012/0168(COD))
P7_TC1-COD(2012)0168
Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2014. április 15-én került elfogadásra az átruházható értékpapírokkal foglalkozó kollektív befektetési vállalkozásokra (ÁÉKBV) vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések összehangolásáról szóló 2009/65/EK irányelvnek a letétkezelői funkciók, a javadalmazási politikák és a szankciók tekintetében történő módosításáról szóló …/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel

203

2017/C 443/37

P7_TA(2014)0356
Fizetési számlák ***I
Az Európai Parlament 2014. április 15-i jogalkotási állásfoglalása a fizetési számlákhoz kapcsolódó díjak összehasonlíthatóságáról, a fizetésiszámla-váltásról és az alapszintű fizetési számlákhoz való hozzáférésről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (COM(2013)0266 – C7-0125/2013 – 2013/0139(COD))
P7_TC1-COD(2013)0139
Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2014. április 15-én került elfogadásra a fizetési számlákhoz kapcsolódó díjak összehasonlíthatóságáról, a fizetésiszámla-váltásról és az alapszintű fizetési számla nyitásáról, illetve használatáról szóló 2014/…/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadására tekintettel

204

2017/C 443/38

P7_TA(2014)0357
A befektetési termékekkel kapcsolatos kiemelt információkat tartalmazó dokumentumok ***I
Az Európai Parlament 2014. április 15-i jogalkotási állásfoglalása a befektetési termékekkel kapcsolatos kiemelt információkat tartalmazó dokumentumokról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2012)0352 – C7-0179/2012 – 2012/0169(COD))
P7_TC1-COD(2012)0169
Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2014. április 15-én került elfogadásra a lakossági befektetési csomagtermékekkel, illetve biztosítási alapú befektetési termékekkel kapcsolatos kiemelt információkat tartalmazó dokumentumokról szóló …/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel
(EGT-vonatkozású szöveg)

205

2017/C 443/39

P7_TA(2014)0358
Az Európai Unió Bírósága: a bírák száma a Törvényszéken ***I
Az Európai Parlament 2014. április 15-i jogalkotási állásfoglalása az Európai Unió Bírósága alapokmányáról szóló jegyzőkönyvnek a Törvényszék bírái számának növelésével történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendelettervezetről (02074/2011 – C7-0126/2012 – 2011/0901B(COD))
P7_TC1-COD(2011)0901B
Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2014. április 15-én került elfogadásra az Európai Unió Bírósága alapokmányáról szóló jegyzőkönyvnek a Törvényszék bírái számának növelésével történő módosításáról szóló …/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel [Mód. 1]

206

2017/C 443/40

P7_TA(2014)0359
Az EU egészére kiterjedő, kölcsönösen átjárható e-segélyhívó szolgáltatás kiépítése ***I
Az Európai Parlament 2014. április 15-i jogalkotási állásfoglalása az EU egészére kiterjedő, kölcsönösen átjárható e-segélyhívó rendszer kiépítéséről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról (COM(2013)0315 – C7-0173/2013 – 2013/0166(COD))
P7_TC1-COD(2013)0166
Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2014. április 15-én került elfogadásra az Európai Unió egészére kiterjedő, kölcsönösen átjárható e-segélyhívó szolgáltatás kiépítéséről szóló …/2014/EU európai parlamenti és tanácsi határozat elfogadására tekintettel

209

2017/C 443/41

P7_TA(2014)0360
A nagy sebességű elektronikus hírközlő hálózatok kiépítési költségeinek csökkentésére irányuló intézkedések ***I
Az Európai Parlament 2014. április 15-i jogalkotási állásfoglalása a nagy sebességű elektronikus hírközlő hálózatok kiépítési költségeinek csökkentésére irányuló intézkedésekről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2013)0147 – C7-0082/2013 – 2013/0080(COD))
P7_TC1-COD(2013)0080
Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2014. április 15-én került elfogadásra a nagy sebességű elektronikus hírközlő hálózatok kiépítési költségeinek csökkentésére irányuló intézkedésekről szóló 2014/…/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadására tekintettel

210

2017/C 443/42

P7_TA(2014)0361
Belvízi hajózás ***I
Az Európai Parlament 2014. április 15-i jogalkotási állásfoglalása a belvízi hajózás fejlesztését szolgáló közösségi belvízi flottakapacitási politikáról szóló 718/1999/EK tanácsi rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2013)0621 – C7-0265/2013 – 2013/0303(COD))
P7_TC1-COD(2013)0303
Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2014. április 15-én került elfogadásra a belvízi hajózás fejlesztését szolgáló közösségi belvízi flottakapacitási politikáról szóló 718/1999/EK tanácsi rendelet módosításáról szóló …/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel

211

2017/C 443/43

P7_TA(2014)0362
Mezőgazdasági termékek a belső piacon és harmadik országokban ***I
Az Európai Parlament 2014. április 15-i jogalkotási állásfoglalása a mezőgazdasági termékek belső piacon és harmadik országokban történő megismertetésével és promóciójával kapcsolatos intézkedésekről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2013)0812 – C7-0416/2013 – 2013/0398(COD))
P7_TC1-COD(2013)0398
Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2014. április 15-én került elfogadásra a belső piacon és harmadik országokban megvalósított, mezőgazdasági termékekre vonatkozó tájékoztatásnyújtási és promóciós intézkedésekről, és a 3/2008/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló …/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel

212

2017/C 443/44

P7_TA(2014)0363
A tevékeny és önálló életvitel segítését szolgáló kutatási-fejlesztési program ***I
Az Európai Parlament 2014. április 15-i jogalkotási állásfoglalása az Uniónak a tevékeny és önálló életvitel segítését szolgáló, több tagállam által indított közös kutatási-fejlesztési programban való részvételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról (COM(2013)0500 – C7-0219/2013 – 2013/0233(COD))
P7_TC1-COD(2013)0233
Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2014. április 15-én került elfogadásra az Uniónak a tevékeny és önálló életvitel segítését szolgáló, több tagállam által indított közös kutatási-fejlesztési programban való részvételéről szóló …/2014/EU európai parlamenti és tanácsi határozat elfogadására tekintettel

213

2017/C 443/45

P7_TA(2014)0364
A kutatást végző kis- és középvállalkozások ***I
Az Európai Parlament 2014. április 15-i jogalkotási állásfoglalása a több tagállam által közösen indított, a kutatást végző kis- és középvállalkozások támogatását célzó kutatási-fejlesztési programban történő uniós részvételről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról (COM(2013)0493 – C7-0220/2013 – 2013/0232(COD))
P7_TC1-COD(2013)0232
Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2014. április 15-én került elfogadásra a több tagállam által közösen indított, a kutatást és fejlesztést végző kis- és középvállalkozások támogatását célzó kutatási-fejlesztési programban történő uniós részvételről szóló …/2014/EU európai parlamenti és tanácsi határozat elfogadására tekintettel

214

2017/C 443/46

P7_TA(2014)0365
Európai metrológiai program – Innováció és kutatás ***I
Az Európai Parlament 2014. április 15-i jogalkotási állásfoglalása az Uniónak az „Európai metrológiai program – Innováció és kutatás” elnevezésű, több tagállam által együttesen indított programban való részvételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról (COM(2013)0497 – C7-0221/2013 – 2013/0242(COD))
P7_TC1-COD(2013)0242
Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2014. április 15-én került elfogadásra az Uniónak az „Európai metrológiai program – Innováció és kutatás” (EMPIR) elnevezésű, több tagállam által együttesen indított programban való részvételéről szóló …/2014/EU európai parlamenti és tanácsi határozat elfogadására tekintettel

215

2017/C 443/47

P7_TA(2014)0366
Európai és fejlődő országok közötti partnerség a klinikai vizsgálatokban ***I
Az Európai Parlament 2014. április 15-i jogalkotási állásfoglalása az Európai Uniónak a több tagállam által közösen indított, az „Európai és fejlődő országok közötti partnerség a klinikai vizsgálatokban” című második programban való részvételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról (COM(2013)0498 – C7-0222/2013 – 2013/0243(COD))
P7_TC1-COD(2013)0243
Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2014. április 15-én került elfogadásra az Európai Uniónak a több tagállam által közösen indított, második „Európai és fejlődő országok közötti partnerség a klinikai vizsgálatokban” elnevezésű programban (EDCTP2) való részvételéről szóló …/2014/EU európai parlamenti és tanácsi határozat elfogadására tekintettel

216

2017/C 443/48

P7_TA(2014)0367
Ideiglenes számlazárolást elrendelő európai végzés ***I
Az Európai Parlament 2014. április 15-i jogalkotási állásfoglalása a polgári és kereskedelmi ügyekben a határokon átnyúló követelésbehajtás megkönnyítése érdekében ideiglenes számlazárolást elrendelő európai végzés létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2011)0445 – C7-0211/2011 – 2011/0204(COD))
P7_TC1-COD(2011)0204
Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2014. április 15-én került elfogadásra a polgári és kereskedelmi ügyekben a tagállamközi követelésbehajtás megkönnyítése érdekében az ideiglenes számlazárolást elrendelő európai végzés eljárásának létrehozásáról szóló …/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel

217

2017/C 443/49

P7_TA(2014)0368
A nem pénzügyi és a sokszínűséggel kapcsolatos információknak bizonyos nagyvállalatok és vállalatcsoportok általi közzététele ***I
Az Európai Parlament 2014. április 15-i jogalkotási állásfoglalása a 78/660/EGK és a 83/349/EGK tanácsi irányelvnek a nem pénzügyi és a sokszínűséggel kapcsolatos információknak bizonyos nagyvállalatok és vállalatcsoportok általi közzététele tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (COM(2013)0207 – C7-0103/2013 – 2013/0110(COD))
P7_TC1-COD(2013)0110
Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2014. április 15-én került elfogadásra a 2013/34/EU irányelvnek a nem pénzügyi és a sokszínűséggel kapcsolatos információknak bizonyos nagyvállalkozások és vállalatcsoportok általi közzététele tekintetében történő módosításáról szóló …/2014/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadására tekintettel

218

2017/C 443/50

P7_TA(2014)0369
A harmadik országbeli állampolgárok vállalaton belüli áthelyezés keretében történő belépésének és tartózkodásának feltételei ***I
Az Európai Parlament 2014. április 15-i jogalkotási állásfoglalása a harmadik országbeli állampolgárok vállalaton belüli áthelyezés keretében történő belépésének és tartózkodásának feltételeiről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (COM(2010)0378 – C7-0179/2010 – 2010/0209(COD))
P7_TC1-COD(2010)0209
Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2014. április 15-én került elfogadásra a harmadik országbeli állampolgárok vállalaton belüli áthelyezés keretében történő belépésének és tartózkodásának feltételeiről szóló 2014/…/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadására tekintettel

219

2017/C 443/51

P7_TA(2014)0370
2. „Tiszta Égbolt” Közös Vállalkozás *
Az Európai Parlament 2014. április 15-i jogalkotási állásfoglalása a „Clean Sky 2” Közös Vállalkozásról szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2013)0505 – C7-0255/2013 – 2013/0244(NLE))
P7_TC1-NLE(2013)0244
Az Európai Parlament álláspontja, amely 2014. április 15-én került elfogadásra a Tiszta Égbolt 2 közös vállalkozás létrehozásáról szóló …/2014/EU tanácsi rendelet elfogadására tekintettel

222

2017/C 443/52

P7_TA(2014)0371
A Bioalapú Iparágak Közös Vállalkozás *
Az Európai Parlament 2014. április 15-i jogalkotási állásfoglalása a Bioalapú Iparágak Közös Vállalkozásról szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2013)0496 – C7-0257/2013 – 2013/0241(NLE))
P7_TC1-NLE(2013)0241
Az Európai Parlament álláspontja, amely 2014. április 15-én került elfogadásra a Bioalapú Iparágak Közös Vállalkozás létrehozásáról szóló …/2014/EU tanácsi rendelet elfogadására tekintettel

223

2017/C 443/53

P7_TA(2014)0372
SESAR közös vállalkozás *
Az Európai Parlament 2014. április 15-i jogalkotási állásfoglalása az új generációs európai légiforgalmi szolgáltatási rendszer (SESAR) megvalósítása érdekében közös vállalkozás alapításáról szóló 219/2007/EK tanácsi rendeletnek a közös vállalkozás időtartamának 2024-ig való meghosszabbítása tekintetében történő módosításáról szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2013)0503 – C7-0254/2013 – 2013/0237(NLE))
P7_TC1-NLE(2013)0237
Az Európai Parlament álláspontja, amely 2014. április 15-én került elfogadásra az új generációs európai légiforgalmi szolgáltatási rendszer (SESAR) megvalósítása érdekében közös vállalkozás alapításáról szóló 219/2007/EK rendeletnek a közös vállalkozás időtartamának 2024-ig való meghosszabbítása tekintetében történő módosításáról szóló …/2014/EU tanácsi rendelet elfogadására tekintettel

224

2017/C 443/54

P7_TA(2014)0373
Az innovatív gyógyszerek kutatására irányuló kezdeményezést megvalósító 2. közös vállalkozás *
Az Európai Parlament 2014. április 15-i jogalkotási állásfoglalása az innovatív gyógyszerek kutatására irányuló kezdeményezést megvalósító második közös vállalkozásról szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2013)0495 – C7-0259/2013 – 2013/0240(NLE))
P7_TC1-NLE(2013)0240
Az Európai Parlament álláspontja, amely 2014. április 15-én került elfogadásra az innovatív gyógyszerek kutatására irányuló kezdeményezést megvalósító második közös vállalkozás létrehozásáról szóló …/2014/EU tanácsi rendelet elfogadására tekintettel

225

2017/C 443/55

P7_TA(2014)0374
Az ECSEL közös vállalkozás*
Az Európai Parlament 2014. április 15-i jogalkotási állásfoglalása az ECSEL közös vállalkozásról szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2013)0501 – C7-0258/2013 – 2013/0234(NLE))
P7_TC1-NLE(2013)0234
Az Európai Parlament álláspontja, amely 2014. április 15-én került elfogadásra az ECSEL közös vállalkozás létrehozásáról szóló …/2014/EU tanácsi rendelet elfogadására tekintettel

226

2017/C 443/56

P7_TA(2014)0375
2. üzemanyagcella- és hidrogéntechnológiai közös vállalkozás *
Az Európai Parlament 2014. április 15-i jogalkotási állásfoglalása a második Üzemanyagcella- és Hidrogéntechnológiai Közös Vállalkozásról szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2013)0506 – C7-0256/2013 – 2013/0245(NLE))
P7_TC1-NLE(2013)0245
Az Európai Parlament álláspontja, amely 2014. április 15-én került elfogadásra a második üzemanyagcella- és hidrogéntechnológiai közös vállalkozás létrehozásáról szóló …/2014/EU tanácsi rendelet elfogadására tekintettel

227

2017/C 443/57

Az Európai Parlament 2014. április 15-i határozata az átláthatósági nyilvántartásról szóló intézményközi megállapodás módosításáról (2014/2010(ACI))

228

2017/C 443/58

Az Európai Parlament 2014. április 15-i jogalkotási állásfoglalása a Tanács első olvasatbeli álláspontjáról a munkavállalók mobilitásának a kiegészítő nyugdíjjogosultságok megszerzésének és megtartásának javításával történő növelésére vonatkozó minimumkövetelményekről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadása tekintetében (17612/1/2013 – C7-0059/2014 – 2005/0214(COD))

249

2017/C 443/59

P7_TA(2014)0380
Az élelmiszer- és takarmányjog, valamint az állat-egészségügyi és állatjóléti, a növény-egészségügyi, a növényi szaporítóanyagokra és a növényvédő szerekre vonatkozó szabályok ***I
Az Európai Parlament 2014. április 15-i jogalkotási állásfoglalása az élelmiszer- és takarmányjog, valamint az állat-egészségügyi, az állatjóléti, a növény-egészségügyi, a növényi szaporítóanyagokra és a növényvédő szerekre vonatkozó szabályok alkalmazásának biztosítása céljából végzett hatósági ellenőrzésekről és más hatósági tevékenységekről, továbbá a 999/2001/EK, az 1829/2003/EK, az 1831/2003/EK, az 1/2005/EK, a 396/2005/EK, a 834/2007/EK, az 1099/2009/EK, az 1069/2009/EK, az 1107/2009/EK, az 1151/2012/EU, a(z) […]/2013/EU rendelet, valamint a 98/58/EK, az 1999/74/EK, a 2007/43/EK, a 2008/119/EK, a 2008/120/EK és a 2009/128/EK irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (a hatósági ellenőrzésekről szóló rendelet) irányuló javaslatról (COM(2013)0265 – C7-0123/2013 – 2013/0140(COD))
P7_TC1-COD(2013)0140
Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2014. április 15-én került elfogadásra az élelmiszer- és takarmányjog, valamint az állat-egészségügyi és állatjóléti, a növény-egészségügyi, a növényi szaporítóanyagokra és a növényvédő szerekre vonatkozó szabályok alkalmazásának biztosítása céljából végzett hatósági ellenőrzésekről és más hatósági tevékenységekről, továbbá a 999/2001/EK, az 1829/2003/EK, az 1831/2003/EK, az 1/2005/EK, a 396/2005/EK, a 834/2007/EK, az 1099/2009/EK, az 1069/2009/EK, az 1107/2009/EK, az 1151/2012/EU, és a(z) …/2013/EU rendelet, valamint a 98/58/EK, az 1999/74/EK, a 2007/43/EK, a 2008/119/EK, a 2008/120/EK és a 2009/128/EK irányelv módosításáról szóló …/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel [Mód. 1]
 ( 1 )

250

2017/C 443/60

P7_TA(2014)0381
Az állategészségügy ***I
Az Európai Parlament 2014. április 15-i jogalkotási állásfoglalása az állategészségügyről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2013)0260 – C7-0124/2013 – 2013/0136(COD))
P7_TC1-COD(2013)0136
Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2014. április 15-én került elfogadásra az állatra vagy emberre átvihető állatbetegségek megelőzéséről és leküzdéséről szóló …/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel [Mód. 1]

393

2017/C 443/61

P7_TA(2014)0382
A károsítókkal szembeni védelmi intézkedések ***I
Az Európai Parlament 2014. április 15-i jogalkotási állásfoglalása a károsítókkal szembeni védelmi intézkedésekről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2013)0267 – C7-0122/2013 – 2013/0141(COD))
P7_TC1-COD(2013)0141
Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2014. április 15-én került elfogadásra a károsítókkal szembeni védelmi intézkedésekről szóló …/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel

611

2017/C 443/62

P7_TA(2014)0383
Fogyasztói termékbiztonság ***I
Az Európai Parlament 2014. április 15-i jogalkotási állásfoglalása a fogyasztói termékbiztonságról, valamint a 87/357/EGK tanácsi irányelv és a 2001/95/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2013)0078 – C7-0042/2013 – 2013/0049(COD))
P7_TC1-COD(2013)0049
Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2014. április 15-én került elfogadásra a fogyasztási cikkek biztonságosságáról, valamint a 87/357/EGK tanácsi irányelv és a 2001/95/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló …/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel
 ( 1 )

722

2017/C 443/63

P7_TA(2014)0384
A termékek piaci felügyelete ***I
Az Európai Parlament 2014. április 15-i jogalkotási állásfoglalása a termékek piaci felügyeletéről és a 89/686/EK és a 93/15/EK irányelv, a 94/9/EK, a 94/25/EK, a 95/16/EK, a 97/23/EK, az 1999/5/EK, a 2000/9/EK, a 2000/14/EK, a 2001/95/EK, a 2004/108/EK, a 2006/42/EK, a 2006/95/EK, a 2007/23/EK, a 2008/57/EK, a 2009/48/EK, a 2009/105/EK, a 2009/142/EK, a 2011/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv, valamint a 305/2011/EU, a 764/2008/EK és a 765/2008/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2013)0075 – C7-0043/2013 – 2013/0048(COD))
P7_TC1-COD(2013)0048
Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2014. április 15-én került elfogadásra a termékek piaci felügyeletéről és a 89/686/EK és a 93/15/EK irányelv, a 94/9/EK, a 94/25/EK, a 95/16/EK, a 97/23/EK, az 1999/5/EK, a 2000/9/EK, a 2000/14/EK, a 2001/95/EK, a 2004/108/EK, a 2006/42/EK, a 2006/95/EK, a 2007/23/EK, a 2008/57/EK, a 2009/48/EK, a 2009/105/EK, a 2009/142/EK, a 2011/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv, valamint a 764/2008/EK, a 765/2008/EU és a 305/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról szóló …/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel
 ( 1 )

746

2017/C 443/64

P7_TA(2014)0385
A pénzügyi eszközök piacai és a tőzsdén kívüli származtatott ügyletekről, a központi szerződő felekről és a kereskedési adattárakról szóló európai piaci infrastruktúra-rendelet módosítása ***I
Az Európai Parlament 2014. április 15-i jogalkotási állásfoglalása a pénzügyi eszközök piacairól és a tőzsdén kívüli származtatott ügyletekről, a központi szerződő felekről és a kereskedési adattárakról szóló [EMIR] rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2011)0652 – C7-0359/2011 – 2011/0296(COD))
P7_TC1-COD(2011)0296
Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2014. április 15-én került elfogadásra a pénzügyi eszközök piacairól és a 648/2012/EU rendelet módosításáról szóló …/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel

781

2017/C 443/65

P7_TA(2014)0386
A pénzügyi eszközök piacai és a 2004/39/EK irányelv hatályon kívül helyezése (átdolgozás) ***I
Az Európai Parlament 2014. április 15-i jogalkotási állásfoglalása a pénzügyi eszközök piacairól és a 2004/39/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (átdolgozás) (COM(2011)0656 – C7-0382/2011 – 2011/0298(COD))
P7_TC1-COD(2011)0298
Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2014. április 15-én került elfogadásra a pénzügyi eszközök piacairól, valamint a 2002/92/EK irányelv és a 2011/61/EU irányelv módosításáról (átdolgozás) szóló 2014/…/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadására tekintettel

782

2017/C 443/66

P7_TA(2014)0387
A termékforgalomra vonatkozó statisztikák ***I
Az Európai Parlament 2014. április 15-i jogalkotási állásfoglalása a tagállamok közötti termékforgalomra vonatkozó statisztikákról szóló 638/2004/EK rendeletnek egyes intézkedések elfogadása, a vámigazgatási szervek általi adatszolgáltatás, a bizalmas adatok tagállamok közötti cseréje és a statisztikai érték meghatározása céljából a Bizottságra ruházandó felhatalmazáson alapuló és végrehajtási hatáskörök tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2013)0578 – C7-0242/2013 – 2013/0278(COD))
P7_TC1-COD(2013)0278
Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2014. április 15-én került elfogadásra a tagállamok közötti termékforgalomra vonatkozó statisztikákról szóló 638/2004/EK rendeletnek egyes intézkedések elfogadása, a vámigazgatási szervek általi adatszolgáltatás, a bizalmas adatok tagállamok közötti cseréje és a statisztikai érték meghatározása céljából a Bizottságra ruházandó felhatalmazáson alapuló és végrehajtási hatáskörök tekintetében történő módosításáról szóló …/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel

784

2017/C 443/67

P7_TA(2014)0388
Értékpapír-elszámolások és központi értékpapírletét-kezelők ***I
Az Európai Parlament 2014. április 15-i jogalkotási állásfoglalása az Európai Unión belüli értékpapír-elszámolás javításáról és a központi értéktárakról, valamint a 98/26/EK irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2012)0073 – C7-0071/2012 – 2012/0029(COD))
P7_TC1-COD(2012)0029
Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2014. április 15-én került elfogadásra az Európai Unión belüli értékpapír-kiegyenlítés javításáról és a központi értéktárakról, valamint 98/26/EK és a 2014/65/EU irányelv, valamint a 236/2012/EU rendelet módosításáról szóló …/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel

785

2017/C 443/68

P7_TA(2014)0389
Tengerészeti felszerelések ***I
Az Európai Parlament 2014. április 15-i jogalkotási állásfoglalása a tengerészeti felszerelésekről és a 96/98/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (COM(2012)0772 – C7-0414/2012 – 2012/0358(COD))
P7_TC1-COD(2012)0358
Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2014. április 15-én került elfogadásra a tengerészeti felszerelésekről és a 96/98/EK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2014/…/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadására tekintettel

786

2017/C 443/69

P7_TA(2014)0390
Nyomástartó berendezések ***I
Az Európai Parlament 2014. április 15-i jogalkotási állásfoglalása a nyomástartó berendezések forgalmazására vonatkozó tagállami jogszabályok harmonizációjáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (átdolgozás) (COM(2013)0471 – C7-0203/2013 – 2013/0221(COD))
P7_TC1-COD(2013)0221
Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2014. április 15-én került elfogadásra a nyomástartó berendezések forgalmazására vonatkozó tagállami jogszabályok harmonizációjáról szóló 2014/…/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv (átdolgozás) elfogadására tekintettel

787

2017/C 443/70

P7_TA(2014)0391
Határozatok polgári és kereskedelmi ügyekben ***I
Az Európai Parlament 2014. április 15-i jogalkotási állásfoglalása a polgári és kereskedelmi ügyekben a joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló 1215/2012/EU rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2013)0554 – C7-0239/2013 – 2013/0268(COD))
P7_TC1-COD(2013)0268
Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2014. április 15-én került elfogadásra az 1215/2012/EU rendeletnek az Egységes Szabadalmi Bíróság és a Benelux Bíróság vonatkozásában alkalmazandó szabályok tekintetében történő módosításáról szóló …/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel

790

2017/C 443/71

P7_TA(2014)0392
A közösségi munkaerő mintavételes felmérése ***I
Az Európai Parlament 2014. április 15-i jogalkotási állásfoglalása a közösségi munkaerő mintavételes felmérésének megszervezéséről szóló 577/98/EK rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2013)0155 – C7-0086/2013 – 2013/0084(COD))
P7_TC1-COD(2013)0084
Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2014. április 15-én került elfogadásra a közösségi munkaerő mintavételes felmérésének megszervezéséről szóló 577/98/EK tanácsi rendelet módosításáról szóló …/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel

791

2017/C 443/72

P7_TA(2014)0393
Az Európai Tengerészeti Biztonsági Ügynökség és a szennyezéssel kapcsolatos válaszintézkedések ***I
Az Európai Parlament 2014. április 15-i jogalkotási állásfoglalása az Európai Tengerészeti Biztonsági Ügynökségnek a hajók által okozott szennyezéssel és az olaj- és gázipari létesítmények által okozott tengerszennyezéssel kapcsolatos válaszintézkedésekhez kötődő tevékenységeinek többéves finanszírozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2013)0174 – C7-0089/2013 – 2013/0092(COD))
P7_TC1-COD(2013)0092
Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2014. április 15-én került elfogadásra az Európai Tengerbiztonsági Ügynökségnek a hajók és az olaj- és gázipari létesítmények által okozott tengerszennyezés elhárításával kapcsolatos tevékenységeinek többéves finanszírozásáról szóló …/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel

792

 

2014. április 16., szerda

2017/C 443/73

P7_TA(2014)0397
A vadon élő állat- és növényfajok védelme ***I
Az Európai Parlament 2014. április 16-i jogalkotási állásfoglalása a vadon élő állat- és növényfajok számára kereskedelmük szabályozása által biztosított védelemről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (átdolgozás) (COM(2012)0403 – C7-0197/2012 – 2012/0196(COD))
P7_TC1-COD(2012)0196
Az Európai Parlament álláspontja amely első olvasatban 2014. április 16-án került elfogadásra .a vadon élő állat- és növényfajok számára kereskedelmük szabályozása által biztosított védelemről szóló …/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel (átdolgozás)

794

2017/C 443/74

Az Európai Parlament 2014. április 16-i jogalkotási állásfoglalása az Európai Unió és a Seychelle Köztársaság között érvényben lévő halászati partnerségi megállapodással előírt halászati lehetőségek és pénzügyi hozzájárulás megállapításáról szóló jegyzőkönyvnek az Európai Unió nevében történő aláírásáról szóló tanácsi határozat tervezetéről (16651/2013 – C7-0020/2014 – 2013/0375(NLE))

903

2017/C 443/75

Az Európai Parlament 2014. április 16-i jogalkotási állásfoglalása az Európai Unió és a Comore-szigeteki Unió között érvényben lévő halászati partnerségi megállapodással előírt halászati lehetőségek és pénzügyi hozzájárulás megállapításáról szóló, az említett két fél között létrejött jegyzőkönyv Európai Unió nevében való megkötéséről szóló tanácsi határozattervezetről (16130/2013 – C7-0011/2014 – 2013/0388(NLE))

904

2017/C 443/76

Az Európai Parlament 2014. április 16-i jogalkotási állásfoglalása az Európai Unió és a Madagaszkári Köztársaság között érvényben lévő halászati partnerségi megállapodással előírt halászati lehetőségek és pénzügyi hozzájárulás megállapításáról szóló, az említett két fél között létrejött jegyzőkönyv megkötéséről szóló tanácsi határozat tervezetéről (14164/1/2012 – C7-0408/2012 – 2012/0238(NLE))

905

2017/C 443/77

Az Európai Parlament 2014. április 16-i jogalkotási állásfoglalása az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről a Koreai Köztársaság közötti keretmegállapodásnak a visszafogadással kapcsolatos kérdések tekintetében történő megkötéséről szóló tanácsi határozat tervezetéről (05290/2014 – C7-0046/2014 – 2013/0267A(NLE))

906

2017/C 443/78

Az Európai Parlament 2014. április 16-i jogalkotási állásfoglalása az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről a Koreai Köztársaság közötti keretmegállapodásnak a visszafogadással kapcsolatos kérdések kivételével történő megkötéséről szóló tanácsi határozat tervezetéről (05287/2014 – C7-0044/2014 – 2013/0267B(NLE))

907

2017/C 443/79

Az Európai Parlament 2014. április 16-i jogalkotási állásfoglalása az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamaik, másrészről a Montenegrói Köztársaság közötti stabilizációs és társulási megállapodáshoz csatolt, a Horvát Köztársaság Európai Unióhoz történő csatlakozásának figyelembevétele céljából készült jegyzőkönyvnek az Európai Unió és tagállamai nevében való megkötésére vonatkozó tanácsi határozat tervezetéről (14187/2013 – C7-0007/2014 – 2013/0262(NLE))

908

2017/C 443/80

Az Európai Parlament 2014. április 16-i jogalkotási állásfoglalása az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamaik, másrészről Grúzia közötti partnerségi és együttműködési megállapodáshoz csatolt, Grúzia uniós programokban való részvételét szabályozó általános elvekre vonatkozó, az Európai Unió és Grúzia közötti keretmegállapodásról szóló jegyzőkönyv megkötéséről szóló tanácsi határozat tervezetéről (16612/2013 – C7-0486/2013 – 2013/0257(NLE))

909

2017/C 443/81

Az Európai Parlament 2014. április 16-i jogalkotási állásfoglalása a Portugália számára a Madeira autonóm régióban előállított és fogyasztott rum és likőr, valamint az Azori-szigetek autonóm régiójában előállított és fogyasztott likőr és párlat tekintetében kedvezményes jövedékiadó-mérték alkalmazásának engedélyezéséről szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról (COM(2014)0117 – C7-0104/2014 – 2014/0064(CNS))

910

2017/C 443/82

Az Európai Parlament 2014. április 16-i jogalkotási állásfoglalása a Kanári-szigeteken alkalmazandó AIEM adóról szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról (COM(2014)0171 – C7-0106/2014 – 2014/0093(CNS))

911

2017/C 443/83

Az Európai Parlament 2014. április 16-i jogalkotási állásfoglalása a Franciaország tengeren túli megyéiben kivetett „octroi de mer” egyedi adóról szóló 2004/162/EK határozat alkalmazási időszak tekintetében történő módosításáról szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról (COM(2014)0181 – C7-0129/2014 – 2014/0101(CNS))

912

2017/C 443/84

Az Európai Parlament 2014. április 16-i állásfoglalása az Európai Unió 2014-es pénzügyi évre vonatkozó, 1/2014. számú költségvetés-módosítási tervezetéről (III. szakasz – Bizottság) szóló tanácsi álláspontról (08219/2014 – C7-0146/2014 – 2014/2018(BUD))

913

2017/C 443/85

Az Európai Parlament 2014. április 16-i jogalkotási állásfoglalása a Tanács első olvasatbeli álláspontjáról az Unió repülőterein a zajvédelemmel összefüggő üzemeltetési korlátozások bevezetésére vonatkozó szabályok és eljárások megállapításáról a kiegyensúlyozott megközelítés jegyében és a 2002/30/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadása tekintetében (05560/2/2014 – C7-0133/2014– 2011/0398(COD))

915

2017/C 443/86

Az Európai Parlament 2014. április 16-i jogalkotási állásfoglalása a Tanács első olvasatbeli álláspontjáról az Európa kulturális fővárosai kezdeményezés 2020–2033. évekre szóló uniós fellépésének létrehozásáról és az 1622/2006/EK határozat hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi határozat elfogadása tekintetében (05793/1/2014 – C7-0132/2014 – 2012/0199(COD))

917

2017/C 443/87

Az Európai Parlament 2014. április 16-i jogalkotási állásfoglalása a Tanács első olvasatbeli álláspontjáról a cetfélék halászat során történő véletlenszerű kifogásával kapcsolatos intézkedések megállapításáról szóló 812/2004/EK tanácsi rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadása tekintetében (06103/1/2014 – C7-0100/2014 – 2012/0216(COD))

918

2017/C 443/88

P7_TA(2014)0415
A munkavállalók szolgáltatások nyújtása keretében történő kiküldetése ***I
Az Európai Parlament 2014. április 16-i jogalkotási állásfoglalása a munkavállalók szolgáltatások nyújtása keretében történő kiküldetéséről szóló 96/71/EK irányelv érvényesítéséről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (COM(2012)0131 – C7-0086/2012 – 2012/0061(COD))
P7_TC1-COD(2012)0061
Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2014. április 16-án került elfogadásra a munkavállalók szolgáltatások nyújtása keretében történő kiküldetéséről szóló 96/71/EK irányelv érvényesítéséről és a belső piaci információs rendszer keretében történő igazgatási együttműködésről szóló 1024/2012/EU rendelet (az IMI-rendelet) módosításáról szóló 2014/…/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadására tekintettel

919

2017/C 443/89

P7_TA(2014)0416
A tagállam területéről jogellenesen kiszállított kulturális javak visszaszolgáltatása ***I
Az Európai Parlament 2014. április 16-i jogalkotási állásfoglalása a tagállam területéről jogellenesen kiszállított kulturális javak visszaszolgáltatásáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (átdolgozás) (COM(2013)0311 – C7-0147/2013 – 2013/0162(COD))
P7_TC1-COD(2013)0162
Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2014. április 16-án került elfogadásra a tagállamok területéről jogellenesen kivitt kulturális javak visszaszolgáltatásáról és az 1024/2012/EU rendelet módosításáról szóló 2014/…/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv (átdolgozás) elfogadására tekintettel

921

2017/C 443/90

P7_TA(2014)0417
A könnyű műanyag hordtasakok felhasználásának csökkentése ***I
Az Európai Parlament 2014. április 16-i jogalkotási állásfoglalása a csomagolásról és a csomagolási hulladékról szóló 94/62/EK irányelvnek a könnyű műanyag hordtasakok felhasználásának csökkentése érdekében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (COM(2013)0761 – C7-0392/2013 – 2013/0371(COD))
P7_TC1-COD(2013)0371
Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2014. április 16-án került elfogadásra a csomagolásról és a csomagolási hulladékról szóló 94/62/EK irányelvnek a könnyű műanyag hordtasakok felhasználásának csökkentése érdekében történő módosításáról szóló 2014/…/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadására tekintettel
 ( 1 )

923

2017/C 443/91

P7_TA(2014)0418
A külső tengeri határok felügyelete ***I
Az Európai Parlament 2014. április 16-i jogalkotási állásfoglalása az Európai Unió Tagállamai Külső Határain Való Operatív Együttműködési Igazgatásért Felelős Európai Ügynökség által koordinált operatív együttműködés keretében a külső tengeri határok őrizetére vonatkozó szabályok megállapításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2013)0197 – C7-0098/2013 – 2013/0106(COD))
P7_TC1-COD(2013)0106
Az Európai Parlament álláspontja amely első olvasatban 2014. április 16-án került elfogadásra az Európai Unió Tagállamai Külső Határain Való Operatív Együttműködési Igazgatásért Felelős Európai Ügynökség által koordinált operatív együttműködés keretében a külső tengeri határok őrizetére vonatkozó szabályok megállapításáról szóló …/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel

931

2017/C 443/92

P7_TA(2014)0419
Az Európai Unió által megkötött nemzetközi megállapodások által létrehozott, a beruházók és az államok közötti vitarendezést végző választottbíróságokkal kapcsolatos pénzügyi felelősség ***I
Az Európai Parlament 2014. április 16-i jogalkotási állásfoglalása az Európai Unió által megkötött nemzetközi megállapodások által létrehozott, a beruházók és az államok közötti vitarendezést végzõ választottbíróságokkal kapcsolatos pénzügyi felelõsség meghatározására vonatkozó keret létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2012)0335 – C7-0155/2012 – 2012/0163(COD))
P7_TC1-COD(2012)0163
Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2014. április 16-án került elfogadásra az Európai Unió által megkötött nemzetközi megállapodások által létrehozott, a beruházók és az államok közötti vitarendezést végző választott bíróságokkal kapcsolatos pénzügyi felelősség meghatározására vonatkozó keret létrehozásáról szóló …/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel

932

2017/C 443/93

P7_TA(2014)0420
Az Európai Unióban tagsággal nem rendelkező országokból érkező dömpingelt és támogatott behozatallal szembeni védelem ***I
Az Európai Parlament 2014. április 16-i jogalkotási állásfoglalása az Európai Közösségben tagsággal nem rendelkező országokból érkező dömpingelt behozatallal szembeni védelemről szóló 1225/2009/EK tanácsi rendelet és az Európai Közösségben tagsággal nem rendelkező országokból érkező támogatott behozatallal szembeni védelemről szóló 597/2009/EK tanácsi rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2013)0192 – C7-0097/2013 – 2013/0103(COD))
P7_TC1-COD(2013)0103
Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2014. április 16-án került elfogadásra az Európai Közösségben tagsággal nem rendelkező országokból érkező dömpingelt behozatallal szembeni védelemről szóló 1225/2009/EK tanácsi rendelet és az Európai Közösségben tagsággal nem rendelkező országokból érkező támogatott behozatallal szembeni védelemről szóló 597/2009/EK tanácsi rendelet módosításáról szóló …/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel

934

2017/C 443/94

P7_TA(2014)0421
Az európai politikai pártok és európai politikai alapítványok alapszabálya és finanszírozása ***I
Az Európai Parlament 2014. április 16-i jogalkotási állásfoglalása az európai politikai pártok és az európai politikai alapítványok alapszabályáról és finanszírozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2012)0499 – C7-0288/2012 – 2012/0237(COD))
P7_TC1-COD(2012)0237
Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2014. április 16-án került elfogadásra az európai politikai pártok és az európai politikai alapítványok jogállásáról és finanszírozásáról szóló …/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel

952

2017/C 443/95

P7_TA(2014)0422
Az európai politikai pártok finanszírozása ***I
Az Európai Parlament 2014. április 16-i jogalkotási állásfoglalása a 966/2012/EU, Euratom rendeletnek az európai parlamenti pártok finanszírozása tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2012)0712 – C7-0393/2012 – 2012/0336(COD))
P7_TC1-COD(2012)0336
Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2014. április 16-án került elfogadásra a 966/2012/EU, Euratom rendeletnek az európai politikai pártok finanszírozása tekintetében történő módosításáról szóló …/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel

953

2017/C 443/96

P7_TA(2014)0423
Az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályok ***I
Az Európai Parlament 2014. április 16-i jogalkotási állásfoglalása az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2013)0639 – C7-0303/2013 – 2013/0313(COD))
P7_TC1-COD(2013)0313
Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2014. április 16-án került elfogadásra az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról szóló 966/2012/EU, Euratom rendelet módosításáról szóló …/2014/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel

954

2017/C 443/97

P7_TA(2014)0424
A tengeri szállításból eredő szén-dioxid-kibocsátás ***I
Az Európai Parlament 2014. április 16-i jogalkotási állásfoglalása a tengeri szállításból eredő szén-dioxid-kibocsátások nyomon követéséről, jelentéséről és ellenőrzéséről, valamint az 525/2013/EU rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2013)0480 – C7-0201/2013 – 2013/0224(COD))
P7_TC1-COD(2013)0224
Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2014. április 16-án került elfogadásra a tengeri szállításból eredő szén-dioxid-kibocsátások monitorozásáról, üvegházhatású gázok kibocsátásának nyomon követéséről, jelentéséről és ellenőrzéséről, valamint az 525/2013/EU rendelet módosításáról szóló …/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel [Mód. 1]
 ( 1 )

956

2017/C 443/98

P7_TA(2014)0425
Idegenhonos özönfajok ***I
Az Európai Parlament 2014. április 16-i jogalkotási állásfoglalása az idegenhonos özönfajok betelepedésének és elterjedésének a megelőzéséről és féken tartásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2013)0620 – C7-0264/2013 – 2013/0307(COD))
P7_TC1-COD(2013)0307
Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2014. április 16-án került elfogadásra az idegenhonos inváziós fajok betelepítésének vagy behurcolásának és terjedésének megelőzéséről és kezeléséről szóló …/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel

980

2017/C 443/99

P7_TA(2014)0426
Az Egyesült Nemzetek éghajlat-változási keretegyezménye Kiotói Jegyzőkönyvének technikai végrehajtása ***I
Az Európai Parlament 2014. április 16-i jogalkotási állásfoglalása az 525/2013/EU rendeletnek az Egyesült Nemzetek éghajlat-változási keretegyezménye Kiotói Jegyzőkönyvének technikai végrehajtása tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2013)0769 – C7-0393/2013 – 2013/0377(COD))
P7_TC1-COD(2013)0377
Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2014. április 16-án került elfogadásra az 525/2013/EU rendeletnek az Egyesült Nemzetek Éghajlat-változási Keretegyezményéhez csatolt Kiotói Jegyzőkönyv technikai végrehajtása tekintetében történő módosításáról szóló …/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel

981

2017/C 443/100

P7_TA(2014)0427
Az Unió pénzügyi érdekeit érintő csalás ellen büntetőjogi eszközökkel folytatott küzdelem ***I
Az Európai Parlament 2014. április 16-i jogalkotási állásfoglalása az Unió pénzügyi érdekeit érintő csalás ellen büntetőjogi eszközökkel folytatott küzdelemről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (COM(2012)0363 – C7-0192/2012 – 2012/0193(COD))
P7_TC1-COD(2012)0193
Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2014. április 16-án került elfogadásra az Unió pénzügyi érdekeit érintő csalás ellen büntetőjogi eszközökkel folytatott küzdelemről szóló 2014/…/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadására tekintettel

982

2017/C 443/101

Az Európai Parlament 2014. április 16-i jogalkotási állásfoglalása az Európai Unió saját forrásainak rendszeréről szóló tanácsi határozatra irányuló tervezetről (05602/2014 – C7-0036/2014 – 2011/0183(CNS))

994

2017/C 443/102

Az Európai Parlament 2014. április 16-i jogalkotási állásfoglalása a tradicionális, a héa- és a GNI-alapú saját források rendelkezésre bocsátásának módszereiről és eljárásáról, valamint a készpénzigények teljesítését célzó intézkedésekről szóló tanácsi rendelet tervezetéről (átdolgozás) (05603/2014 – C7-0037/2014 – 2011/0185(CNS))

999

2017/C 443/103

P7_TA(2014)0435
Állami foglalkoztatási szolgálatok ***I
Az Európai Parlament 2014. április 16-i jogalkotási állásfoglalása az állami foglalkoztatási szolgálatok (áfsz-ek) közötti fokozott együttműködésről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról (COM(2013)0430 – C7-0177/2013 – 2013/0202(COD))
P7_TC1-COD(2013)0202
Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2014. április 16-án került elfogadásra az állami foglalkoztatási szolgálatok (ÁFSZ-ek) közötti fokozott együttműködésről szóló …/2014/EU európai parlamenti és tanácsi határozat elfogadására tekintettel

1001

2017/C 443/104

P7_TA(2014)0436
Az Európai Unió Szolidaritási Alapja ***I
Az Európai Parlament 2014. április 16-i jogalkotási állásfoglalása az Európai Unió Szolidaritási Alapjának létrehozásáról szóló 2012/2002/EK tanácsi rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2013)0522 – C7-0231/2013 – 2013/0248(COD))
P7_TC1-COD(2013)0248
Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2014. április 16-án került elfogadásra az Európai Unió Szolidaritási Alapjának létrehozásáról szóló 2012/2002/EK tanácsi rendelet módosításáról szóló …/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel

1003

2017/C 443/105

P7_TA(2014)0437
Az Európai Beruházási Alap tőkeemelése***I
Az Európai Parlament 2014. április 16-i jogalkotási állásfoglalása az Európai Uniónak az Európai Beruházási Alap tőkeemelésében való részvételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról (COM(2014)0066 – C7-0030/2014 – 2014/0034(COD))
P7_TC1-COD(2014)0034
Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2014. április 16-án került elfogadásra az Európai Uniónak az Európai Beruházási Alap tőkeemelésében való részvételéről szóló …/2014/EU európai parlamenti és tanácsi határozat elfogadására tekintettel

1004

2017/C 443/106

P7_TA(2014)0438
Európai Gyógyszerügynökség (az emberi felhasználásra szánt gyógyszerek tekintetében végzett farmakovigilanciai tevékenységek) ***I
Az Európai Parlament 2014. április 16-i jogalkotási állásfoglalása az Európai Gyógyszerügynökség számára az emberi felhasználásra szánt gyógyszerek tekintetében végzett farmakovigilanciai tevékenységekért fizetendő díjakról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2013)0472 – C7-0196/2013 – 2013/0222(COD))
P7_TC1-COD(2013)0222
Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2014. április 16-án került elfogadásra az Európai Gyógyszerügynökség számára az emberi felhasználásra szánt gyógyszerek tekintetében végzett farmakovigilanciai tevékenységekért fizetendő díjakról szóló …/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel

1006

2017/C 443/107

P7_TA(2014)0439
A Tunéziai Köztársaságnak nyújtandó makroszintű pénzügyi támogatás ***I
Az Európai Parlament 2014. április 16-i jogalkotási állásfoglalása a Tunéziai Köztársaságnak nyújtandó makroszintű pénzügyi támogatásról szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról (COM(2013)0860 – C7-0437/2013 – 2013/0416(COD))
P7_TC1-COD(2013)0416
Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2014. április 16-án került elfogadásra a Tunéziai Köztársaságnak nyújtandó makroszintű pénzügyi támogatásról szóló …/2014/EU európai parlamenti és tanácsi határozat elfogadására tekintettel

1007

2017/C 443/108

P7_TA(2014)0440
A kékúszójú tonhalra vonatkozóan az Atlanti-óceán keleti részén és a Földközi-tengeren alkalmazandó többéves helyreállítási terv ***I
Az Európai Parlament 2014. április 16-i jogalkotási állásfoglalása a kékúszójú tonhalra vonatkozóan az Atlanti-óceán keleti részén és a Földközi-tengeren alkalmazandó többéves helyreállítási tervről szóló 302/2009/EK tanácsi rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2013)0250 – C7-0117/2013 – 2013/0133(COD))
P7_TC1-COD(2013)0133
Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2014. április 16-án került elfogadásra a kékúszójú tonhalra vonatkozóan az Atlanti-óceán keleti részén és a Földközi-tengeren alkalmazandó többéves helyreállítási tervről szóló 302/2009/EK tanácsi rendelet módosításáról szóló …/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel

1008

2017/C 443/109

P7_TA(2014)0441
Az euró és az egyéb pénznemek hamisítással szembeni büntetőjogi védelme ***I
Az Európai Parlament 2014. április 16-i jogalkotási állásfoglalása az euró és más valuták hamisítás elleni, büntetőjog általi védelméről, valamint a 2000/383/IB tanácsi kerethatározat felváltásáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (COM(2013)0042 – C7-0033/2013 – 2013/0023(COD))
P7_TC1-COD(2013)0023
Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2014. április 16-án került elfogadásra az euro és más pénznemek hamisítás elleni, büntetőjog általi védelméről, valamint a 2000/383/IB tanácsi kerethatározat felváltásáról szóló 2014/…/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadására tekintettel

1009

2017/C 443/110

P7_TA(2014)0442
Méz ***I
Az Európai Parlament 2014. április 16-i jogalkotási állásfoglalása a mézről szóló 2001/110/EK tanácsi irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (COM(2012)0530 – C7-0304/2012 – 2012/0260(COD))
P7_TC1-COD(2012)0260
Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2014. április 16-án került elfogadásra a mézről szóló 2001/110/EK tanácsi irányelv módosításáról szóló 2014/…/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadására tekintettel

1010

2017/C 443/111

P7_TA(2014)0443
Az Európai Tengerügyi és Halászati Alap ***I
Az Európai Parlament 2014. április 16-i jogalkotási állásfoglalása az Európai Tengerügyi és Halászati Alapról, valamint az 1198/2006/EK tanácsi rendelet, a 861/2006/EK tanácsi rendelet és az integrált tengerpolitikáról szóló XXX/2011/EU tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló módosított javaslatról (COM(2013)0245 – C7-0108/2013 – 2011/0380(COD))
P7_TC1-COD(2011)0380
Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2014. április 16-án került elfogadásra az Európai Tengerügyi és Halászati Alapról, valamint a 2328/2003/EK, a 861/2006/EK, az 1198/2006/EK és a 791/2007/EK tanácsi rendelet, valamint az 1255/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló …/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel

1011

2017/C 443/112

P7_TA(2014)0444
Európai Rendőrakadémia ***I
Az Európai Parlament 2014. április 16-i jogalkotási állásfoglalása az Európai Rendőrakadémia (CEPOL) létrehozásáról szóló 2005/681/IB határozat módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló tervezetről (17043/2013 – C7-0435/2013 – 2013/0812(COD))
P7_TC1-COD(2013)0812
Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2014. április 16-án került elfogadásra az Európai Rendőrakadémia (CEPOL) létrehozásáról szóló 2005/681/IB tanácsi határozat módosításáról szóló …/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel

1013

 

2014. április 17., csütörtök

2017/C 443/113

Az Európai Parlament 2014. április 17-i jogalkotási állásfoglalása az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamaik, másrészről az Albán Köztársaság közötti stabilizációs és társulási megállapodáshoz csatolt, a Horvát Köztársaság Európai Unióhoz történő csatlakozásának figyelembevétele céljából készült jegyzőkönyvnek az Európai Unió és tagállamai nevében való megkötésére vonatkozó tanácsi határozat tervezetéről (14783/2013 – C7-0075/2014 – 2013/0311(NLE))

1014

2017/C 443/114

Az Európai Parlament 2014. április 17-i jogalkotási állásfoglalása az Európai Unió és a Norvég Királyság közötti, utóbbinak az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatalban való részvétele részletes szabályairól szóló megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozat tervezetéről (18141/2013 – C7-0107/2014 – 2013/0427(NLE))

1015

2017/C 443/115

Az Európai Parlament 2014. április 17-i jogalkotási állásfoglalása az Európai Unió és a Liechtensteini Hercegség közötti, utóbbinak az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatalban való részvétele részletes szabályairól szóló megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozat tervezetéről (18116/2013 – C7-0091/2014 – 2013/0423(NLE))

1016

2017/C 443/116

Az Európai Parlament 2014. április 17-én elfogadott módosításai az európai hosszú távú befektetési alapokról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslathoz (COM(2013)0462 – C7-0209/2013 – 2013/0214(COD)) ( 1 )

1017

2017/C 443/117

P7_TA(2014)0449
Tengeri területrendezés és integrált partiövezet-gazdálkodás ***I
Az Európai Parlament 2014. április 17-i jogalkotási állásfoglalása a tengeri területrendezés és az integrált partiövezet-gazdálkodás keretének létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (COM(2013)0133 – C7-0065/2013 – 2013/0074(COD))
P7_TC1-COD(2013)0074
Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2014. április 17-én került elfogadásra a tengeri területrendezés keretének létrehozásáról szóló 2014/…/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadására tekintettel

1041

2017/C 443/118

Az Európai Parlament 2014. április 17-i állásfoglalása az Európai Parlament 2015-ös pénzügyi évre tervezett bevételeiről és kiadásairól (2014/2003(BUD))

1042

2017/C 443/119

P7_TA(2014)0451
A versenyjogi rendelkezések megsértése ***I
Az Európai Parlament 2014. április 17-i jogalkotási állásfoglalása a tagállamok és az Európai Unió versenyjogi rendelkezéseinek megsértésén alapuló, nemzeti jog szerinti kártérítési keresetekre irányadó egyes szabályokról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (COM(2013)0404 – C7-0170/2013 – 2013/0185(COD))
P7_TC1-COD(2013)0185
Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2014. április 17-én került elfogadásra a tagállamok és az Európai Unió versenyjogi rendelkezéseinek megsértésén alapuló, nemzeti jog szerinti kártérítési keresetekre irányadó egyes szabályokról szóló 2014/…/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadására tekintettel

1047

2017/C 443/120

P7_TA(2014)0452
A hulladékszállítás ***I
Az Európai Parlament 2014. április 17-i jogalkotási állásfoglalása a hulladékszállításról szóló 1013/2006/EK rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2013)0516 – C7-0217/2013 – 2013/0239(COD))
P7_TC1-COD(2013)0239
Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2014. április 17-én került elfogadásra a hulladékszállításról szóló 1013/2006/EK rendelet módosításáról szóló …/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel

1048

2017/C 443/121

P7_TA(2014)0453
Az új pszichoaktív anyagok ***I
Az Európai Parlament 2014. április 17-i jogalkotási állásfoglalása az új pszichoaktív anyagokról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2013)0619 – C7-0272/2013 – 2013/0305(COD))
P7_TC1-COD(2013)0305
Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2014. április 17-én került elfogadásra az új pszichoaktív anyagokról szóló …/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel
 ( 1 )

1050

2017/C 443/122

P7_TA(2014)0454
Bűncselekmények és büntetések a tiltott kábítószer-kereskedelem területén ***I
Az Európai Parlament 2014. április 17-i jogalkotási állásfoglalása a tiltott kábítószer-kereskedelem területén a bűncselekmények tényállási elemeire és a büntetésekre vonatkozó minimumszabályok megállapításáról szóló, 2004. október 25-i 2004/757/IB tanácsi kerethatározatnak a kábítószer fogalommeghatározása tekintetében való módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (COM(2013)0618 – C7-0271/2013 – 2013/0304(COD))
P7_TC1-COD(2013)0304
Az Európai Parlament, amely első olvasatban 2014. április 17-én került elfogadásra a tiltott kábítószer-kereskedelem területén a bűncselekmények tényállási elemeire és a büntetésekre vonatkozó minimumszabályok megállapításáról szóló 2004/757/IB tanácsi kerethatározatnak a kábítószer fogalommeghatározása tekintetében való módosításáról szóló 2014/…/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadására tekintettel

1067


Jelmagyarázat

*

Konzultációs eljárás

***

Egyetértési eljárás

***I

Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat

***II

Rendes jogalkotási eljárás: második olvasat

***III

Rendes jogalkotási eljárás: harmadik olvasat

(Az eljárás típusát a tervezet által javasolt jogalap határozza meg.)

A Parlament módosításai:

Az új szövegrészeket félkövér és dőlt betűtípus mutatja. A törléseket a ▌jel vagy áthúzás jelöli. A módosított szövegrészeknél az új szöveget félkövér és dőlt betűtípus, a törléseket pedig törlés vagy áthúzás jelöli.

 


 

(1)   EGT-vonatkozású szöveg.

HU

 

Top