EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Az Európai Unióról szóló Maastrichti Szerződés

Az Európai Unióról szóló Maastrichti Szerződés

 

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMRÓL:

Az Európai Unióról szóló szerződés

MI A SZERZŐDÉS CÉLJA?

 • A Maastrichti Szerződés egy ambiciózus szerződés. Létrehozza az Európai Uniót. Három különálló ágból (úgynevezett pillérből) áll:
 • Legkiemelkedőbb innovációi között a szerződés:

FŐBB PONTOK

Európai Közösségek (1. pillér)

Ide tartoznak a 3 eredeti uniós szervezet hagyományos tevékenységei, munka és határozathozatali eljárásai:

Közös kül- és biztonságpolitika (2. pillér)

Célja:

 • az EU közös értékeinek, alapvető érdekeinek és függetlenségének védelme;
 • az EU és tagállamai biztonságának erősítése;
 • a béke és nemzetközi biztonság fenntartása az Egyesült Nemzetek Szövetségének elveivel összhangban;
 • a nemzetközi együttműködés előmozdítása;
 • a demokrácia és a jogállamiság fejlesztése és megerősítése, és az emberi jogok és alapvető szabadságok.

Bel- és igazságügyi együttműködés (3. pillér)

Ennek célja, hogy magas fokú biztonságot biztosítson a nyilvánosság számára a következők révén:

Gazdasági és monetáris unió

Az uniós országok kötelesek:

 • összehangolni gazdaságpolitikáikat;
 • biztosítaniuk kell e koordináció többoldalú felügyeletét;
 • betartani a pénzügyi és költségvetési fegyelemmel kapcsolatos szabályokat.

Közös valuta (euró)

Ezt:

 • 3 szakaszban vezetik be:
 • meghatározza azokat az inflációra vonatkozó kritériumokat, az államadósság, a kamatlábak és árfolyamok szintjét, amelyeket a tagállamoknak az euró bevezetése előtt teljesíteniük kell;
 • biztosítja az Egyesült Királyság (1) számára a kívülmaradás lehetőségét a 3. szakaszból, a dán részvételt pedig népszavazástól teszi függővé.

Új politikák

Az EU felelősségi körébe tartoznak a következők:

Szociális jegyzőkönyv

 • Ez az EU felelősségét kiterjeszti a következőkre:
  • foglalkoztatás támogatása;
  • az élet- és munkakörülmények javítása;
  • megfelelő szociális védelem biztosítása;
  • szociális párbeszéd folytatása;
  • az emberi erőforrások fejlesztése a tartósan magas foglalkoztatás érdekében;
  • a munkaerőpiacról kiszorultak integrációja.
 • Az Egyesült Királyság (1) kívül maradt a Szociális jegyzőkönyvön.

Európai polgárság

Ez minden állampolgár számára biztosítja a jogot a következőkhöz:

Intézményi váltoszások

Ezek többek között a következők:

 • az Európai Parlament bővített jogkörei;
 • több többségi szavazás, amikor az uniós kormányok jogszabályt fogadnak el;
 • a Régiók Bizottságának létrehozása;
 • a szubszidiaritás elvét elvének alkalmazása, mely során az EU csak akkor lép fel, ha a fellépés uniós szinten hatékonyabb, mint nemzeti szinten.

MIKORTÓL HATÁLYOS A SZERZŐDÉS?

A szerződést 1992. február 7-én írták alá és 1993. november 1-jén lépett hatályba.

HÁTTÉR

A hivatalosan az Európai Unió működéséről szóló szerződésként ismert Maastrichti Szerződés jelzi „az új szakaszt az Európa népei közötti egyre szorosabb egység létrehozásának folyamatában” azáltal, hogy a korábbi közösségeket politikai dimenzióval ruházta fel.

FŐ DOKUMENTUM

Az Európai Unióról szóló szerződés (HL C 191., 1992.7.29., 1–112. o.)

utolsó frissítés 21.03.2018(1) Az Egyesült Királyság kilép az Európai Unióból, ezért 2020. február 1-jétől harmadik országnak (nem uniós országnak) minősül.

Top