EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Közúti közlekedésbiztonság: a közlekedésbiztonsággal kapcsolatos politikai iránymutatás (2011–2020)

Közúti közlekedésbiztonság: a közlekedésbiztonsággal kapcsolatos politikai iránymutatás (2011–2020)

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMRÓL:

Az Európai Bizottság közleménye (COM(2010) 389 végleges) – úton az európai közúti közlekedésbiztonsági térség felé

MI EZEN EURÓPAI BIZOTTSÁGI KÖZLEMÉNY CÉLJA?

Habár történt előrehaladás az Európai Unióban (EU) a közúti közlekedésbiztonság terén a 2003 és 2010 között tartó harmadik európai közúti közlekedésbiztonsági cselekvési program időszaka alatt, az Európai Bizottság hangsúlyozza, hogy a közúti közlekedésbiztonság javítására irányuló erőfeszítéseket meg kell erősíteni.

FŐBB PONTOK

Az európai közlekedésbiztonsággal kapcsolatos politikai iránymutatás (2011–2020) célja, hogy – a nemzeti és helyi stratégiák kialakításához is alapul szolgáló – átfogó keretet és ambiciózus célokat kínáljon, a szubszidiaritás elvének tiszteletben tartása mellett. Az átfogó kereten belül a Bizottság a következők szükségességét hangsúlyozza:

 • együttműködési keret létrehozása a bevált gyakorlatok EU-szerte történő cseréje alapján;
 • a sérültek ellátására és az elsősegélynyújtásra vonatkozó stratégia elfogadása a közúti balesetek számának a csökkentése érdekében;
 • a veszélyeztetett közúthasználók biztonságának javítása.

Elvek és célkitűzés

A bizottság a következő három fő elvet határozza meg:

 • törekvés a legszigorúbb közúti közlekedésbiztonsági előírások érvényesülésére Európa-szerte – az uniós polgárok arra való ösztönzése révén, hogy elsődlegesen ők feleljenek saját, valamint az uniós közutakat használók biztonságáért, valamint a fokozottan veszélyeztetett közúthasználók biztonságának a javítására irányuló erőfeszítések révén;
 • a közúti biztonságra vonatkozó integrált megközelítés – más uniós szakpolitikai területekkel, így az energetikai, környezetvédelmi, oktatási, innovációs, technológiai és igazságügyi szakpolitikákkal való együttműködés révén;
 • szubszidiaritás, arányosság és közös felelősség – a közös felelősség, kötelezettségvállalás és gyakorlati tevékenységek koncepciója révén – az uniós országoktól és hatóságaiktól kezdve a regionális és helyi szervekig – valamennyi szinten.

Az európai közúti közlekedésbiztonsági cselekvési program 2003–2010 közötti időszakát követően a Bizottság azt javasolja, hogy az EU 2010 és 2020 között is tartsa fenn a közúti halálesetek összes száma felére csökkentésének a célkitűzését. Ez jól mutatja, hogy az EU közúti közlekedésbiztonság felé való egyértelmű elköteleződésének és a közös célkitűzésnek az a célja, hogy az uniós polgárok az EU területén a közúti közlekedésbiztonság egységesebb szintjében részesüljenek. A Bizottság arra ösztönzi az uniós országokat, hogy saját nemzeti közúti közlekedésbiztonsági stratégiáikon keresztül is járuljanak hozzá a közös célkitűzés eléréséhez.

E szakpolitikai iránymutatásokkal kapcsolatban – 2009 júliusa és decembere között – tartott nyilvános konzultáció során a súlyos közúti sérülések számának a csökkentésére irányuló célértéket javasoltak. Amint születik egy közös meghatározás a „súlyos balesetek” fogalomra, a Bizottság a „sérülések csökkentésére vonatkozó egységes célértékkel” fogja kiegészíteni a 2020-ig szóló európai közúti közlekedésbiztonsággal kapcsolatos politikai iránymutatásokat.

Stratégiai célkitűzések

A Bizottság hét célkitűzést határozott meg, amelyek tekintetében mind uniós, mind nemzeti szintű intézkedéseket javasolni fognak:

 • a közúthasználók oktatásának és képzésének javítása – az engedélyek kiadásának és a képzési rendszernek a minőségét javítani kell, különös tekintettel a fiatal vezetőkreA Bizottság együtt fog működni az uniós országokkal egy közös oktatási és képzési közúti közlekedésbiztonsági stratégia kidolgozása érdekében, amelynek a vizsgára felkészítő oktatás, a vezetői engedély megszerzéséhez szükséges vizsga és a jogosítvány megszerzését követő oktatás is része lesz;
 • a közlekedési szabályok fokozott érvényesítése – a Bizottság, az Európai Parlament és a Tanács közösen fog dolgozni a határokon átnyúló információcsere közúti közlekedésbiztonság terén történő kialakítása érdekében. Ezenkívül a Bizottság egy közös közúti közlekedésbiztonsági jogérvényesítési stratégia kidolgozásán is munkálkodni fog, amelynek jogérvényesítési kampányok, nemzeti jogérvényesítési célkitűzések és a szabályok betartását szolgáló járműtechnológia is része lesz, ideértve a könnyű tehergépjárművek sebességkorlátozó készülékekkel való felszerelését és az „alcolock”készülékek használatát;
 • biztonságosabb közúti infrastruktúra – a Bizottság gondoskodik arról, hogy uniós támogatást kizárólag az uniós biztonsági követelményeknek megfelelő infrastruktúra kapjon. Ezenkívül azt is ösztönözni fogja a Bizottság, hogy az infrastruktúra biztonságos irányítására vonatkozó elvek alkalmazandóvá váljanak az uniós országok alsóbbrendű közútjaira is, különösen a bevált módszerek megosztása révén;
 • biztonságosabb járművek – valamint a járműbiztonság javításának további ösztönzése érdekében a Bizottság elemezni fogja a műszaki vizsgálattal és az országúti műszaki ellenőrzésekkel kapcsolatos uniós jogszabályok közelítésére és fokozatos szigorítására irányuló intézkedéseket, illetve javaslatokat fog tenni e téren;
 • a modern technológiák használatának ösztönzése a közúti biztonság javítása érdekében – a Bizottság továbbra is ösztönzi az intelligens közlekedési rendszerek használatát a közúti közlekedésbiztonság javítása érdekében. A mentések hatékonyságát és gyorsaságát a járművekhez igazított európai fedélzeti e-segélyhívó rendszer, az „eCall” elfogadásával fogják javítani;
 • a sürgősségi segélyszolgálatok és a sérültek ellátásának javítása – a Bizottság a közúti sérültekkel és az elsősegélynyújtással kapcsolatos átfogó stratégia kidolgozását fogja javasolni. A Bizottság különösen azt fogja megvizsgálni, hogy milyen eszközökkel lehet javítani az elsősegélynyújtási beavatkozást és a sérültek ellátását követő intézkedést a közúti balesetek hatásának a csökkentése érdekében;
 • a veszélyeztetett úthasználók védelme – a Bizottság a motorkerékpárosok biztonságának a javításán fog dolgozni, érintve azok közúti viselkedését, valamint a járművek és az infrastruktúra biztonságát. Megfelelő infrastruktúrák létrehozását fogja ösztönözni a kerékpárosok és más veszélyeztetett közúthasználók biztonságának a javítása érdekében.

Az európai közlekedésbiztonsággal kapcsolatos politikai iránymutatások (2011–2020) végrehajtása

Az uniós országok és a Bizottság közötti nyílt együttműködés előmozdítja az Európai Unió közúti biztonsággal foglalkozó szakpolitikájának a végrehajtását. Emellett az uniós országok nemzeti közúti közlekedésbiztonsági tervekkel is rendelkeznek, amelyek – saját helyzetüket tükröző – egyedi nemzeti célokat is tartalmaznak.

A Bizottság az adatok gyűjtésével és elemzésével kapcsolatos meglévő eszközök fejlesztésén fog munkálkodni; ilyen például a CARE, a közúti balesetek 93/704/EK tanácsi határozat szerint létrehozott uniós adatbázisa és az Európai Közúti Közlekedésbiztonsági Megfigyelőközpont (ERSO), amely az interneten teszi közzé az európai közúti biztonsággal kapcsolatos adatokat és tudáshalmazt.

HÁTTÉR

További információkért lásd az Európai Bizottság közúti közlekedésbiztonságról szóló honlapját.

JOGI AKTUS

A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának: A közúti közlekedésbiztonság európai térsége felé: a közlekedésbiztonsággal kapcsolatos politikai iránymutatás a 2011 és 2020 közötti időszakra (COM(2010) 389 végleges, 2010. július 20.)

utolsó frissítés 09.05.2016

Top