Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

A polgári légi közlekedés védelme: Uniós szintű szabályok

A polgári légi közlekedés védelme: Uniós szintű szabályok

 

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMRÓL:

300/2008/EK rendelet a polgári légi közlekedés védelmének közös szabályairól

MI A RENDELET CÉLJA?

 • Rögzíti a közös szabályokat és alapkövetelményeket a légi közlekedés védelmére, valamint eljárásokat azok végrehajtásának nyomon követésére.
 • A rendelet hatálya kiterjed minden polgári repülőtérre az EU-ban, valamint mindazon légi fuvarozókra és más személyekre vagy vállalkozásokra, amelyek ezen repülőterek területére vagy azokon keresztül árut szállítanak vagy szolgáltatásokat nyújtanak.
 • Felváltja a 2320/2002/EK rendeletet, amelyet a 2001. szeptember 11-i események nyomán fogadtak el, és amely közös szabályokat állapított meg a polgári repülés biztonsága területén.

FŐBB PONTOK

A polgári légi közlekedés védelmét szolgáló közös alapkövetelmények

Ezen alapkövetelmények közé például az alábbiak tartoznak:

 • az utasok és a kézipoggyász átvizsgálása annak érdekében, hogy tiltott tárgyakat – például fegyvereket vagy robbanóanyagokat – ne lehessen felvinni a légi jármű fedélzetére;
 • a feladott poggyász (az utasok által a csomagtérben való szállításra leadott poggyász) a berakodást megelőzően szintén átvizsgálásra kerül;
 • a repülőterek védelme (pl. a repterek bizonyos területeire történő belépés ellenőrzése, a személyzet átvizsgálása, járműellenőrzés, megfigyelés és őrjárat az illetéktelen személyek e területekre való belépésének megakadályozása érdekében);
 • a légi járművek védelme és indulás előtti védelmi ellenőrzése vagy átvizsgálása annak érdekében, hogy ne legyenek a fedélzeten tiltott tárgyak;
 • az áruk és a postai küldemények védelmi átvizsgálása a légi járműbe történő berakodásuk előtt;
 • a repülőtéri készletek (vagyis a vámmentes boltokban és az éttermekben való értékesítésre szánt készletek), valamint a fedélzeti ellátmány (pl. az utasok ellátására szánt étel és ital) védelmi ellenőrzése;
 • a személyzet felvétele és képzése;
 • a védelmi berendezések teljesítménye (azaz az átvizsgálásokra és a belépési ellenőrzésre használt berendezések megfeleljenek a meghatározott leírásoknak és alkalmasak legyenek az adott védelmi ellenőrzések elvégzésére).

2015 novemberében az Európai Bizottság elfogadta a 2015/1998/EU végrehajtási rendeletet. A rendelet rögzíti ezen védelmi követelmények végrehajtására vonatkozó részletes intézkedéseket. Ez a rendelet hatályon kívül helyezte a korábbi, addigra már több mint 20 alkalommal módosított 185/2010/EU rendeletet. A 2015/1998/EU rendeletet elfogadása óta több alkalommal módosították.

A módosítások azon nem uniós országok listájára vonatkozik, amelyek az EU alapkövetelményeivel egyenlő szabványokat alkalmaznak, valamint új szabványokat vezetnek be a következőkkel kapcsolatban:

 • a repülőterek védelme;
 • a légi jármű védelme;
 • a folyadékok, aeroszolok és gélek, a feladott poggyász, a rakományok és a postai küldemények, a repüléshez szükséges kellékek átvizsgálása;
 • a személyzet felvétele és képzése;
 • biztonsági felszerelés;
 • védelmi háttérellenőrzések, a biztonsági kultúra és az ellenálló képesség javítása érdekében;
 • teljesítménnyel kapcsolatos alapkövetelmények;
 • cipőben rejtett robbanás-érzékelő és robbanásveszélyes gőz-érzékelő berendezések használata.

Az uniós országok, a repülőterek és az üzemben tartók számára előírt kötelezettségek

Az uniós országoknak a következőket kell tenniük:

 • a légi közlekedés védelméért felelős egyetlen hatóságot kijelölni;
 • a polgári légi közlekedés védelmét szolgáló nemzeti programot kidolgozni, amely meghatározza a közös alapkövetelmények végrehajtásával kapcsolatos hatásköröket;
 • a polgári légi közlekedés védelmének minőségi ellenőrzésére szolgáló nemzeti polgári légiközlekedés-védelmi minőségbiztosítási programot létrehozni.

A repülőterek, légi fuvarozók és más jogalanyok kötelesek:

 • védelmi programot kidolgozni és alkalmazni;
 • gondoskodni a belső minőségbiztosításról.

Bizottsági ellenőrzések

A Bizottság, a nemzeti hatóságokkal együttműködve ellenőrzéseket hajt végre, beleértve a repülőterek, a légi fuvarozók és egyéb releváns személyek és vállalkozások bejelentés nélküli ellenőrzését. A feltárt hiányosságokat az érintett nemzeti hatóságnak orvosolnia kell. A nemzeti hatóságok felelnek az elsődleges minőség-ellenőrzésért és végrehajtásért, ezért ők is végeznek ellenőrzéseket és vizsgálatokat minden repülőtérre, légi fuvarozóra és más releváns személyekre vagy vállalkozásokra kiterjedően.

Harmadik országok egyenértékű légiközlekedés-védelmi követelményeinek elismerése

Az Unió a harmadik országok légiközlekedés-védelmi követelményeit az uniós követelményekkel egyenértékűként ismeri el, hogy lehetővé tegye a „az egyszeri védelmi ellenőrzés” rendszerét. Ez azt jelenti, hogy például az uniós repülőterekre érkező és más célállomás felé átszálló utasokat nem kellene alávetni újbóli ellenőrzésnek. Ez gyorsabb csatlakozási időket, alacsonyabb költségeket és az utasok nagyobb kényelmét eredményezné. „Az egyszeri védelmi ellenőrzés” a légi közlekedés védelmével kapcsolatos európai uniós jogszabályokegyik célkitűzése.

Az irányelv alkalmazásáról szóló jelentések

A Bizottság minden évben közzétesz egy a 300/2008/EK rendelet bevezetéséről szóló jelentést. Az utolsó jelentést – 2017-re vonatkozóan – 2019-ben tették közzé.

MIKORTÓL HATÁLYOS EZ A RENDELET?

Az irányelv 2010. április 28. óta hatályos.

A következő cikkek 2008. április 29. óta hatályosak:

 • A 4. cikk (2), (3)és (4) bekezdése, amelyek mindegyike a közös alapkövetelményekre vonatkozik, kivéve azokat, amelyek a polgári repülés ellen végrehajtott jogellenes beavatkozásokkal kapcsolatosak;
 • 8. cikk a Nemzetközi Polgári Repülési Szervezettel való együttműködésről;
 • 11. cikk (2) bekezdése: a nemzeti minőségbiztosítási programokra vonatkozó követelmények;
 • 15. cikk (1) bekezdésének második albekezdése: a Bizottság bejelentés nélküli vizsgálatai;
 • 17. cikk: Az érdekelt felek tanácsadó csoportja;
 • 19. cikk: A bizottság eljárása; és
 • 21. cikk: szankciók.

HÁTTÉR

További információk:

FŐ DOKUMENTUM

Az Európai Parlament és a Tanács 300/2008/EK rendelete (2008. március 11.) a polgári légi közlekedés védelmének közös szabályairól és a 2320/2002/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 97., 2008.4.9., 72–84. o.)

A 300/2008/EK rendelet későbbi módosításait belefoglalták az eredeti szövegbe. Ez az egységes szerkezetbe foglalt változatot kizárólag tájékoztató jellegű.

KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK

A Bizottság (EU) 2015/1998 végrehajtási rendelete (2015. november 5.) a közös légiközlekedés-védelmi alapkövetelmények végrehajtásához szükséges részletes intézkedések meghatározásáról (HL L 299, 2015.11.14., 1–142. o.)

Lásd az egységes szerkezetbe foglalt változatot.

A Bizottság 72/2010/EU rendelete (2010. január 26.) a légi közlekedés védelmével kapcsolatos bizottsági ellenőrzések eljárásainak megállapításáról (HL L 23., 2010.1.27., 1–5. o.)

Lásd az egységes szerkezetbe foglalt változatot.

A Bizottság 1254/2009/EU rendelete (2009. december 18.) a polgári légi közlekedés védelmére irányuló közös alapkövetelményektől való eltérést és alternatív védelmi intézkedések elfogadását a tagállamok számára lehetővé tevő feltételek meghatározásáról (HL L 338., 2009.12.19., 17. o.)

Lásd az egységes szerkezetbe foglalt változatot.

A Bizottság 272/2009/EK rendelete (2009. április 2.) a polgári légi közlekedés védelméről szóló 300/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet mellékletében foglalt közös alapkövetelmények kiegészítéséről (HL L 91., 2009.4.3., 7–13. o.)

Lásd az egységes szerkezetbe foglalt változatot.

Jelentés

A Bizottság jelentése az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak: A polgári légi közlekedés védelmének közös szabályairól szóló 300/2008/EK rendelet végrehajtásáról szóló 2017. évi éves jelentés (COM(2019) 183 final, 2019.4.16.)

utolsó frissítés 10.07.2019

Top