EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

A hajótulajdonosok baleseti felelőssége

A hajótulajdonosok baleseti felelőssége

A tengeri balesetekben érintett utasok számára megfelelő szintű kártérítést kell biztosítani az okozott veszteségekért és károkért. Ehhez a hajótulajdonosoknak megfelelő biztosítási előírásokkal kell rendelkezniük.

JOGI AKTUS

Az Európai Parlament és a Tanács 392/2009/EK rendelete (2009. április 23.) a tengeri utasszállítók baleseti felelősségéről

ÖSSZEFOGLALÓ

A tengeri balesetekben érintett utasok számára megfelelő szintű kártérítést kell biztosítani az okozott veszteségekért és károkért. Ehhez a hajótulajdonosoknak megfelelő biztosítási előírásokkal kell rendelkezniük.

MI A RENDELET CÉLJA?

A rendelet a tengeren utasokat szállító hajózási társaságok felelősségére és biztosításról való gondoskodására vonatkozó összehangolt szabályokat határoz meg. Bevezeti az utasok és csomagjaik tengeren való szállításáról szóló 1974. évi athéni egyezmény rendelkezéseit, valamint a Nemzetközi Tengerészeti Szervezet iránymutatásait az európai jogrendbe.

FŐBB PONTOK

  • A jogszabály valamennyi európai kikötőbe tartó vagy onnan induló, uniós ország lobogója alatt, illetve európai szállítási szerződés szerint közlekedő hajóra vonatkozik (ilyen szerződés a jogokat, kötelességeket és kötelezettségeket meghatározó, a szállító és az utasok között létrejövő szerződés).
  • A jogszabály jelenleg nemzetközi és belföldi utakra is vonatkozik, nem tartoznak azonban hatálya alá azok a belföldi utak, amelyek esetében a hajó öt mérföldnél (kb. 8 kilométernél) kisebb távolságra van a partvonaltól.
  • Az üzemeltetők felelőssége alá tartoznak az utasok, csomagjaik és járműveik, csakúgy, mint a csökkent mozgásképességű utasok által használt mozgást segítő eszközök.
  • A hajózási esemény által okozott sérülés vagy az így keletkező kár (pl. a hajó hajótörése, felborulása, ütközése vagy megfeneklése, a hajón bekövetkező tűz vagy robbanás, illetve a hajó egyéb hibája) esetén az áldozatoknak nem kell a szállító hibáját bizonyítaniuk ahhoz, hogy kártérítésben részesülhessenek.
  • A hajók üzemeltetőinek előleget kell fizetniük a hajózási eseményben elhunyt vagy megsérült utasok azonnali anyagi szükségleteinek a fedezésére. Ez a kifizetés nem jelenti azt is, hogy a hajózási társaság elismerné a felelősséget.
  • Utas elhalálozása esetén az előlegfizetés legalsó összeghatára 21 000 EUR.
  • A hajózási társaságoknak érthető információkat kell nyújtaniuk az utasoknak a jogaikról.
  • A tájékoztatást minden eladási ponton meg kell adni, beleértve a telefonos és internetes értékesítést is, mégpedig az indulás előtt vagy - legkésőbb - az indulással egy időben.
  • Az Európai Bizottság legkésőbb három évvel a jogszabály hatálybalépését (2012. december 31.) követően jelentést készít annak alkalmazásáról.
  • Az uniós kormányok elhalaszthatják a jogszabály alkalmazását a rendelet hatálya alá tartozó, kizárólag belföldi utakban érintett hajók esetében. A parttól kevesebb mint 20 mérföldre (kb. 32 kilométerre) eltávolodó hajók esetében 2018. december 31., a többi hajó tekintetében pedig 2016. december 31. a határidő.

MIKORTÓL HATÁLYOS E RENDELET?

2009. május 29.

További információkért lásd az Európai Bizottság honlapján az utasok jogairól szóló információkat.

HIVATKOZÁSOK

Jogi aktus

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

392/2009/EK rendelet

2009.5.29.

-

HL L 131., 2009.5.28., 24-46. o.

utolsó frissítés 30.09.2015

Top