Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Summaries of EU Legislation

Veszélyes áruk szárazföldi szállítása

Go to the summaries’ table of contents

SURVEY: Tell us what you think about the summaries!

Veszélyes áruk szárazföldi szállítása

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMRÓL:

2008/68/EK irányelv a veszélyes áruk szárazföldi szállításáról

ÖSSZEFOGLALÓ

MI AZ IRÁNYELV CÉLJA?

Az irányelv a veszélyes áruk uniós országokon belüli és azok közötti, biztonságos közúti, vasúti vagy belvízi szállítására vonatkozó közös szabályokat állapít meg. Foglalkozik továbbá a következő szempontokkal is: be- és kirakodás, a más szállítóeszközről és a más szállítóeszközre való átrakás, a szállítás során szükségessé váló egy helyben tartózkodás. A nemzetközi szabályok alkalmazását kiterjeszti a veszélyes áruk országhatáron belüli szállítására.

FŐBB PONTOK

Az irányelv hatálya alá nem tartozó esetek

Az irányelvet nem kell alkalmazni, ha a veszélyes áru szállítását:

a fegyveres erők tulajdonában lévő vagy felelősségi körébe tartozó járművön, vasúti kocsin vagy hajón végzik;

egyben belvízi útnak is minősülő tengeri vízi úton közlekedő tengerjáró hajón végzik;

a belvízi úton, illetve a kikötő területén csupán átkelő kompon végzik;

teljes egészében egy körülzárt terület határain belül végzik.

Nemzeti szabályok

Az uniós országok biztonságon kívüli okokból (például környezetvédelmi vagy nemzetbiztonsági okokból) szabályozhatják vagy megtilthatják a veszélyes áruk területükön történő szállítását. Az uniós országok jogosultak arra is, hogy saját területükre vonatkozóan különös biztonsági követelményeket írjanak elő a veszélyes áruk országhatáron belüli és nemzetközi szállítására az alábbiak tekintetében:

az ezen irányelv hatálya alá nem tartozó járművekkel, vasúti kocsikkal és belvízi hajókkal történő veszélyesáru-szállítás;

indokolt esetben az előírt útvonalak, beleértve az előírt közlekedési eszközök használata;

a személyvonatokon történő veszélyesáru-szállításra vonatkozó különös szabályok.

Nemzetközi megállapodások

A veszélyes áruk nemzetközi szállítását a veszélyes áruk nemzetközi közúti szállításáról szóló európai megállapodás (ADR)*, a veszélyes áruk nemzetközi belvízi szállításáról szóló európai megállapodás (ADN)* és a veszélyes áruk nemzetközi vasúti fuvarozásáról szóló szabályzat (RID)* szabályozza. Annak érdekében, hogy az EU-n belül a veszélyes áruk szállítása összehangolt feltételek mellett történhessen, továbbá a közös uniós szállítási piac megfelelő működésének biztosítása céljából ezeket a szabályokat ki kell terjeszteni az országhatárokon belüli szállításra is. E megállapodások szövegeire az irányelv mellékleteiben található hivatkozás.

Az ADR, a RID és az ADN felsorolja a veszélyes árukat, feltünteti, hogy azok szállítása tilos-e vagy sem, illetve, amennyiben engedélyezett a szállításuk, meghatározza a szállításra vonatkozó követelményeket. Az uniós országok kérhetik, hogy bizonyos feltételek esetén átmenetileg eltérhessenek az irányelv rendelkezéseitől.

MIKORTÓL HATÁLYOS EZEN IRÁNYELV?

2008. október 20.

KULCSFOGALMAK

* (ADR): az 1957. szeptember 30-án Genfben megkötött, a veszélyes áruk nemzetközi közúti szállításáról szóló európai megállapodás.

* ADN: a 2000. május 26-án Genfben megkötött, a veszélyes áruk nemzetközi belvízi szállításáról szóló európai megállapodás.

* RID: az 1999. június 3-án Vilniusban megkötött nemzetközi vasúti fuvarozási egyezmény (COTIF) C. függelékében foglalt, a veszélyes áruk nemzetközi vasúti fuvarozásáról szóló szabályzat.

HÁTTÉR

Közúti közlekedésbiztonság oldal

JOGI AKTUS

Az Európai Parlament és a Tanács 2008. szeptember 24-i 2008/68/EK irányelve a veszélyes áruk szárazföldi szállításáról

HIVATKOZÁSOK

Jogi aktus

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Hivatalos Lap

2008/68/EK irányelv

2008.10.20.

2009.6.30.

HL L 260., 2008.9.30., 13-59. o.

A 2008/68/EK irányelv későbbi módosításait és helyesbítéseit belefoglalták az alapszövegbe. Ez az egységes szerkezetbe foglalt változat kizárólag tájékoztató jellegű.

utolsó frissítés 07.10.2015

Top