EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

A vasúti vállalkozásoknak nyújtott állami támogatásokról

A vasúti vállalkozásoknak nyújtott állami támogatásokról

 

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMRÓL:

Bizottsági iránymutatások a vasúti vállalkozásoknak nyújtott állami támogatásokról

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 93. cikke – a közlekedés összehangolása

MI AZ IRÁNYMUTATÁSOK CÉLJA?

Az Európai Bizottság ezen iránymutatásai tisztázzák a vasúti vállalkozásoknak nyújtott állami támogatásokra vonatkozó uniós szerződések szabályait, valamint iránymutatást adnak a vasúti vállalkozásoknak nyújtott állami támogatások uniós szerződésekkel való összeegyeztethetőségéről.

FŐBB PONTOK

Uniós állami támogatási szabályok

 • Tilos az olyan állami támogatás, amely torzítja az egységes piacon belüli versenyt, vagy amely a verseny torzításával fenyeget (EUMSZ 107. cikk (1) bekezdés).
 • Azonban az ettől való eltérés engedélyezett abban az esetben, ha az állami támogatás elősegíti az Európai Unió egészének gazdasági fejlődését (EUMSZ 107. cikk (3) bekezdés).
 • Az állami támogatás összeegyeztethető a szerződésekkel akkor is, ha megfelel a közlekedés összehangolása iránti igényeknek, vagy ha bizonyos közszolgáltatásokért járó ellentételezésről van szó (EUMSZ 93. cikk).

A határozat hatálya

Az iránymutatások a járműállomány beszerzésének és megújításának támogatása tekintetében a vasúti vállalkozásokra, valamint a városi, elővárosi vagy regionális személyszállítási vállalkozásokra vonatkozik.

Támogató intézkedések

Az iránymutatások több támogató intézkedésre vonatkoznak:

 • 1.

  Támogatás az infrastruktúra finanszírozása révén

  • Ez akkor tekinthető állami támogatásnak, ha lehetővé teszi, hogy a vállalkozások közvetve valamilyen előnyre tegyenek szert azzal, hogy csökkennek a költségeik.
  • Amennyiben az infrastruktúra használata tisztességes és megkülönböztetésmentes módon nyitva áll valamennyi potenciális felhasználó előtt, és az infrastruktúrához való hozzáférés díját a hatályos uniós jogszabályokkal összhangban állapítják meg, az infrastruktúrák közfinanszírozása nem minősül állami támogatásnak.
  • Ha az ilyen finanszírozást támogatásnak tekintik, az mégis engedélyezhető, amennyiben a kérdéses infrastruktúra megfelel a közlekedés összehangolása követelményeinek.
 • 2.

  Járműállomány beszerzésére és megújítására vonatkozó támogatás

Ezen típusú támogatás értékelését azon közös érdekeket képviselő céllal összhangban kell végezni, amelyhez a támogatás kapcsolódik. A következő támogatási kategóriákra határoztak meg szabályokat:

 • a közlekedés összehangolásához nyújtott támogatás;
 • a nehéz helyzetben levő vasúti vállalkozások szerkezetátalakításához nyújtott támogatás;
 • kis- és középvállalkozásoknak nyújtott támogatások;
 • környezetvédelemhez nyújtott állami támogatások;
 • közszolgáltatási kötelezettséghez kapcsolódó és regionális támogatás.
 • 3.

  Az adósságoknak a vasúti vállalkozások reorganizációja céljából történő állam általi elengedése

Bizonyos körülmények között az egységes piaccal összeegyeztethetőnek tekinthető az adósság elengedése, ha az a nyitott vasúti piac felé való átmenet elősegítésére törekszik anélkül, hogy indokolatlanul torzítaná a tagállamok közötti versenyt és kereskedelmet.

 • 4.

  Vasúti vállalkozások szerkezetátalakításához nyújtott támogatás

A vasúti ágazat nehéz helyzetben lévő vállalkozásainak szerkezetátalakításához nyújtott állami támogatás összeegyeztethetőségét a szerkezetátalakításhoz nyújtott támogatásról szóló, 2014. évi iránymutatás alapján értékelik.

 • 5.

  A közlekedés összehangolásához nyújtott támogatás

Az állami hatóságok azon beavatkozása, amelynek célja, hogy közös érdekek mentén irányítsa a közlekedési ágazat fejlődését, több formában jelenhet meg:

 • az infrastruktúra használatához nyújtott támogatás;
 • a közútról vasúti szállítási módra való átállás ösztönzését célzó, a külső költségek csökkentéséhez nyújtott támogatás;
 • a kölcsönös átjárhatóságot elősegítő támogatások, valamint – amennyiben a támogatások megfelelnek a közlekedés összehangolása iránti igényeknek – a biztonság megerősítését, a műszaki akadályok elhárítását, és a zajártalom csökkentését elősegítő támogatások;
 • a közlekedés összehangolása iránti igényeknek megfelelő kutatáshoz és fejlesztéshez nyújtott támogatások.

Az iránymutatások részletesen tárgyalják a támogatható költségek meghatározásának módját, valamint azokat a feltételeket, amelyek lehetővé teszik annak biztosítását, hogy ez a támogatás megfeleljen a szerződésekben említett összeegyeztethetőség feltételeinek.

 • 6.

  A vasúti vállalkozásoknak nyújtott állami támogatásokról

Az EK-Szerződés 87. és 88. cikkének (jelenleg az EUMSZ 107. és 108. cikke) alkalmazásáról szóló bizottsági közlemény meghatározza az állami kezességvállalásra – beleértve a vasúti közlekedés területén nyújtott kezességvállalást is – vonatkozó jogi rendszert.

HÁTTÉR

FŐ DOKUMENTUMOK

A Bizottság közleménye – Közösségi iránymutatás a vasúti vállalkozásoknak nyújtott állami támogatásokról (HL C 184., 2008.7.22., 13–31. o.)

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés egységes szerkezetbe foglalt változata – Harmadik rész – Az Unió belső politikái és tevékenységei – VI. cím – Közlekedés – 93. cikk (korábban: EKSz 73. cikk) (HL C 202., 2016.6.7., 86. o.)

utolsó frissítés 10.11.2016

Top