EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Az egységes európai égbolt II. fázisa

This summary has been archived and will not be updated, because the summarised document is no longer in force or does not reflect the current situation.

Az egységes európai égbolt II. fázisa

Az európai légiforgalmi irányítási rendszer reformjának célja, hogy választ adjon a légi forgalomban a következő évek során várt nagymértékű növekedés támasztotta kihívásokra. További feladata, hogy növelje a biztonságot, csökkentse a költségeket, a késéseket, valamint a légi közlekedésnek a környezetre gyakorolt hatását.

JOGI AKTUS

A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának (2008. június 25.) – Az egységes európai égbolt II. fázisa: Útban a fenntarthatóbb és hatékonyabb légi közlekedés felé [COM(2008) 389 végleges – a Hivatalos Lapban még nem tették közzé].

ÖSSZEFOGLALÓ

Az egységes európai égboltnak a Bizottság által javasolt reformja négy pillérre épül: teljesítmény, egységes biztonság, új technológiák, valamint a földi kapacitások kezelése.

Első pillér: teljesítményszabályozás

A Bizottság három intézkedést javasol ezen pillér keretében:

  • A légiforgalmi irányítási rendszer teljesítményének javítása: egy, a teljesítményvizsgáló független testület ellenőrzi és értékeli a rendszer teljesítményét, és az egész Közösségre alkalmazandó célkitűzéseket javasol a késések, a költségcsökkentés és az útvonalak lerövidítése vonatkozásában. Ezeket a célokat aztán jóváhagyja a Bizottság, majd továbbítja a nemzeti felügyeleti hatóságoknak, amelyek egyeztetéseket tartanak annak érdekében, hogy megállapodjanak a kötelező érvényű nemzeti és regionális célokról.
  • A szolgáltatásnyújtás integrációjának elősegítése: a cél, hogy a funkcionális légtérblokkokra irányuló jelenlegi kezdeményezések valóban a regionális integráció eszközévé válhassanak a teljesítménycélok elérése érdekében. Ezeket a blokkokat legkésőbb 2012 végéig létre kell hozni.
  • A hálózatirányítási funkció erősítése: ez a funkció a teljesítménykeretet utolsó eleme, amely számos feladatot foglal magában, beleértve az európai útvonalhálózat kialakítását, a repülőtéri résidők koordinálását és kiosztását, valamint az egységes európai égbolt ATM kutatás (SESAR) bevezetésének irányítását, amelyet több szereplő végez el.

Második pillér: egységes biztonsági keret

A Bizottság hangsúlyozza, hogy a légi forgalom növekedése, a légtér és a repülőterek zsúfoltsága, valamint az új technológiák használata összehangolt szabályozások közös kidolgozását és alkalmazását indokolja a légi közlekedés biztonságának javítása érdekében. Ezt a szemléletet követve a Bizottság javasolja az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség (EASA) hatásköreinek kiterjesztését a biztonság legfontosabb, még nyitott kérdéseire: a repülőterekre, a légi forgalom irányítására és a légi navigációs szolgáltatásokra.

Harmadik pillér: új technológiák befogadása

A Bizottság utal arra, hogy a jelenlegi légiforgalmi irányítási rendszer teljesítőképessége határán mozog, elavult technológiával dolgozik és széttagoltságtól szenved. Következésképpen Európának a SESAR végrehajtása révén fel kell gyorsítania saját irányítási rendszerének kiépítését annak érdekében, hogy növelje a légi közlekedés biztonságát és a forgalomirányítási kapacitást.

Negyedik pillér: a földi kapacitások kezelése

A Bizottság ragaszkodik álláspontjához, miszerint beruházásokra van szükség annak biztosításához, hogy a repülőterek kapacitása összhangban maradjon a légi közlekedési irányítás kapacitásával, és meg tudják őrizni a hálózat általános hatékonyságát. A Bizottság megismétli az európai repülőterek kapacitására, hatékonyságára és biztonságára irányuló cselekvési tervre tett javaslatát.

Repülőtéri kapacitások közösségi megfigyelőközpontja

A Bizottság megfigyelőközpontot létesít a tagállamok, az illetékes hatóságok és más érdekeltek részvételével, amelynek feladata a repülőtér-kapacitásokkal kapcsolatos adatok és információk cseréje és nyomon követése, valamint tanácsadás a Közösség közlekedésügyi jogszabályainak kidolgozása és végrehajtása kapcsán.

Az Eurocontrol

Ezenkívül az Eurocontrol belső reformjára is szükség van, amely összhangba hozná a szervezet igazgatási rendszerét az egységes európai égbolt kezdeményezéssel. Feltételezve, hogy a reformot hatékony módon végrehajtják, a Bizottság megerősítené együttműködését az Eurocontrollal szakpolitikai intézkedéseinek megvalósítása terén.

Háttér

A Bizottság álláspontja szerint a 2004-ben létrehozott egységes európai égbolt kezdeményezés nem váltotta be a hozzá fűzött várakozásokat bizonyos kulcsfontosságú területeken, mint amilyen a funkcionális légtérblokkokkal kapcsolatos integrációs folyamat, a légiforgalmi irányítás, valamint az európai légi hálózat egészének költséghatékonysága és hatékonysága. Ez a légtérfelhasználók és az utasok számára időben, elhasznált tüzelőanyagban és a hatékonyság hiányának pénzbeli költségeiben megnyilvánuló felesleges ráfordításokat okoz.

Következésképpen a Bizottság szükségesnek tartja az egységes európai égbolt kezdeményezésről szóló négy rendelet (549/2004/EK, 550/2004/EK, 551/2004/EK és 552/2004/EK) módosítását a rendszer teljesítményének javítása, a jogszabályoknak az elmúlt néhány év változásaihoz való igazítása, valamint egy valóban egységes égbolt létrehozása érdekében.

See also

  • További információkért látogasson el az Európai Bizottság Egységes európai égbolt II. (EN) című honlapjára.

Utolsó frissítés: 10.09.2008

Top