Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Summaries of EU Legislation

Közlekedésbiztonság: a szabályok határokon átnyúló végrehajtása

Go to the summaries’ table of contents

This summary has been archived and will not be updated, because the summarised document is no longer in force or does not reflect the current situation

Közlekedésbiztonság: a szabályok határokon átnyúló végrehajtása

Az Európai Unió által végrehajtott politika célja a közúti közlekedésbiztonság növelése és a balesetek halálos áldozatai és sérültjei számának csökkenése. E célkitűzés fontos eszköze a jogkövetkezmények következetes alkalmazása, azonban a kiszabott büntetést gyakran nem hajtják végre, ha a cselekményt nem az elkövetés helye szerinti, hanem más tagállamban nyilvántartott járművel követik el. Az információcsere határokon átnyúló rendszerének létrehozása elősegíti a legveszélyesebb közlekedési cselekmények büntetésének határokon átnyúló végrehajtását.

JOGI AKTUS

Az Európai Parlament és a Tanács irányelvjavaslata (2008. március 19.) a közúti közlekedésbiztonságra vonatkozó szabályok határokon átnyúló végrehajtásának elősegítéséről [COM(2008) 151 végleges – a Hivatalos Lapban még nem tették közzé].

ÖSSZEFOGLALÓ

Jelenleg a jogellenes közúti közlekedési cselekmények gyakran jogkövetkezmény nélkül maradnak, ha nem az elkövetés helye szerinti tagállamban nyilvántartott járművel követik el őket. Ennek megakadályozása érdekében a tagállamok között számos kétoldalú megállapodás született, amelyek végrehajtása azonban nehéznek bizonyult. A vonatkozó szabályok érvényesítésének hiánya a nem belföldi jogsértőkkel szemben nemcsak a tagállami szinten végrehajtott közlekedésbiztonsági politika hatékonyságát csökkenti, hanem egyben hátrányos megkülönböztetést jelent a belföldi illetőségű közlekedőkkel szemben.

E javaslat célja, hogy elősegítse az azon járművezetőkkel szembeni jogkövetkezmények végrehajtását, akik nem a járművük nyilvántartási helye szerinti tagállamban követnek el jogellenes cselekményt.

A javaslat egy olyan európai uniós elektronikus adatcsere-hálózat létrehozására szólít fel, amelynek révén azonosítható a jogellenes cselekményben érintett jármű üzemben tartója, és ennek alapján az elkövetés helye szerinti tagállam hatósága a cselekményt követő büntetésről szóló értesítést küldhet neki.

Hatály

A javaslat által érintett cselekmények:

  • a legtöbb közlekedési balesetet és halálesetet okozó cselekmények (sebességhatár túllépése *, biztonsági öv használatának mellőzése *, piros jelzésnél való megállás elmulasztása *, ittas járművezetés *);
  • azon jogellenes cselekmények, amelyek miatt pénzbüntetést vagy pénzfizetési kötelezettséget is magában foglaló egyéb jogkövetkezményt kell alkalmazni.

Az információcsere rendszere

Ha valamely tagállamban más tagállamban nyilvántartott járművel jogellenes közúti közlekedési cselekményt követnek el, és az ügyet az elkövetés helye szerinti állam eljáró hatósága nem tudja azonnal lezárni jogkövetkezmény alkalmazásával, akkor a kérdéses állam hatáskörrel rendelkező hatósága elküldi a jármű rendszámát, valamint a jogellenes cselekmény elkövetésének helyére és idejére vonatkozó adatokat az üzemben tartás helye szerinti állam hatáskörrel rendelkező hatóságának.

Az üzemben tartás helye szerinti állam * hatáskörrel rendelkező hatósága átadja az elkövetés helye szerinti állam * hatáskörrel rendelkező hatóságának az érintett jármű és a jármű üzemben tartója adatait.

A jogellenes cselekményről szóló értesítés

Ezen adatok kézhezvételét követően az elkövetés helye szerinti tagállam illetékes hatósága értesítést küld az üzemben tartónak a jogellenes cselekményről. Az értesítés tartalmazza az elkövetett cselekmény részleteinek leírását és az üzemben tartó által fizetendő pénzbírság összegét, valamint a jogvita vagy jogorvoslat esetén követendő eljárást. Az értesítést az üzemben tartás helye szerinti állam hivatalos nyelvén vagy nyelvein kell megküldeni az üzemben tartónak.

Központi hatóságok

Minden tagállam kijelöli azt a központi hatóságot, amely segíti ezen irányelv végrehajtását. Mindenkinek joga van ahhoz, hogy értesítést kapjon azokról a személyes adatairól, amelyeket ily módon továbbítottak, valamint hogy kijavítsák vagy töröljék az üzemben tartás helye szerinti állam által pontatlanul vagy jogellenesen rögzített adatait.

Háttér

A 2003-ban indított európai közlekedésbiztonsági cselekvési program célja 2010-re a közúti balesetek halálos áldozatai számának felére csökkentése. 2001-ben 54 000 ember halt meg az utakon az Európai Unió 27 tagállamában. A 2001–2007 közötti időszak alatt a halálos áldozatok száma 20%-kal csökkent, azonban míg 2004-ben 6%-os, 2006-ban pedig 5%-os csökkenés volt tapasztalható, 2007-ben ez a tendencia nem folytatódott: ebben az évben 43 000 ember vesztette életét. A szóban forgó irányelvjavaslat célja a vezetési szokások javítása és meglévő jogszabályok szigorúbb betartásának elterjesztése.

A jogszabályban használt kulcsfogalmak

  • Elkövetés helye szerinti állam: az a tagállam, amelynek területén a jogellenes cselekményt elkövették.
  • Az üzemben tartás helye szerinti állam: az a tagállam, amelynek nyilvántartásában szerepel a jogellenes cselekmény elkövetésekor használt jármű.
  • Sebességhatár túllépése: az adott út- és járműtípusra az elkövetés helye szerinti államban hatályban lévő sebességhatár túllépése.
  • Ittas járművezetés: az elkövetés helye szerinti államban hatályban lévő legmagasabb engedélyezett véralkoholszintnél magasabb véralkoholszint melletti vezetés.
  • Biztonsági öv használatának mellőzése: a biztonsági öv vagy biztonsági gyermekülés használatára vonatkozó követelménynek való megfelelés elmulasztása, ha az ilyen felszerelés használata a 91/671/EGK tanácsi irányelv vagy az elkövetés helye szerinti állam jogszabályai alapján kötelező.
  • Piros jelzésnél való megállás elmulasztása: a forgalomirányító fényjelző készülék piros jelzése ellenére történő továbbhajtás az elkövetés helye szerinti állam jogszabályainak meghatározása szerint.

Hivatkozások

Javaslat

Hivatalos Lap

Eljárás

COM(2008) 151

COD/2008/0062

Utolsó frissítés: 04.08.2008

Top