EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Átültetésre szánt emberi szervek minősége és biztonságossága

Átültetésre szánt emberi szervek minősége és biztonságossága

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMRÓL:

2010/53/EU irányelv az átültetésre szánt emberi szervekre vonatkozó minőségi és biztonsági előírásokról

ÖSSZEFOGLALÓ

MI AZ IRÁNYELV CÉLJA?

 • Az irányelv szabályokat állapít meg annak érdekében, hogy biztosítsa a szervátültetések minőségét és biztonságát.
 • Gondoskodik továbbá arról, hogy a donorok és recipiensek számára – lakóhelyüktől függetlenül – ugyanazokat a minőségi, biztonsági és jogi előírásokat garantálják.
 • Az irányelv hatálya kiterjed a szervek adományozására, vizsgálatára, adatfelvételére, kivételére, prezerválására, szállítására és beültetésére.

FŐBB PONTOK

Az uniós országok kötelesek biztosítani az alábbiakat:

 • Az adományozástól az átültetésig vagy ártalmatlanításig terjedő szervátültetési lánc minden szakaszára kiterjedő minőségi és biztonsági keretrendszer felállítása. A rendszernek tartalmaznia kell a donor személyazonosságát, a donor vagy családjának beleegyezését, valamint a jogszabályban meghatározott egyéb feltételeket.
 • A donorkiválasztást és -értékelést elismert orvosok és szervezetek végezzék, megfelelő képesítéssel rendelkező egészségügyi személyzet segítségével.
 • A donorról álljanak rendelkezésre többek között az életkorára, testsúlyára és múltbeli vagy jelenlegi kórtörténetére vonatkozó minimális adatok.
 • A szervek szállítása megfeleljen bizonyos – például a címkézésre és az azonosításra vonatkozó – követelményeknek.
 • A szervkivétel és a szervátültetés kizárólag olyan központokban történjen, amelyek erre a célra engedélyt kaptak az uniós jogszabályban foglaltakkal összhangban.
 • Valamennyi szerv legalább 30 évig nyomonkövethető legyen a donortól a recipiensig és viszont.
 • Álljon rendelkezésre egy, a súlyos káros eseményeknek és szövődményeknek a bejelentésére, vizsgálatára, nyilvántartására és a velük kapcsolatos releváns információk továbbítására szolgáló rendszer. Uniós országok közötti szervcsere esetén biztosítani kell az információcserét is.
 • Az elhunyt és élő donorok által történő szervadományozás önkéntes és térítésmentes alapon történjen, továbbá álljon rendelkezésre a szükséges beleegyezés.
 • Az élő donorok gondos kiválasztáson és szűrővizsgálaton vegyenek részt, továbbá biztosítsák számukra a lehető legmagasabb szintű védelmet.
 • A személyes adatok védelme „teljes mértékben és hatékonyan” érvényesüljön.
 • Az uniós országok illetékes hatóságai az Európai Bizottság által létrehozott hálózaton keresztül rendszeres időközönként cseréljenek információt.

MIKORTÓL HATÁLYOS EZ AZ IRÁNYELV?

Az irányelv 2010. augusztus 26-án lépett hatályba. Az uniós országoknak 2012. augusztus 27-ig kellett átültetni nemzeti jogukba.

HÁTTÉR

Napjainkban a szervátültetés világszerte több százezer ember számára szó szerint az élet és a halál közötti különbséget jelenti. A szervátültetés javítja a páciensek életminőségét, emellett gyakran képviseli a leginkább költséghatékony kezelést, esetenként pedig a máj-, tüdő- és szívbetegségek egyedüli kezelési módját.

 • További információkért lásd az Európai Bizottság Emberi szervekről szóló honlapját.

JOGI AKTUS

Az Európai Parlament és a Tanács 2010/53/EU irányelve (2010. július 7.) az átültetésre szánt emberi szervekre vonatkozó minőségi és biztonsági előírásokról (HL L 207., 2010.8.6., 14–29. o.)

Helyesbítés az átültetésre szánt emberi szervekre vonatkozó minőségi és biztonsági előírásokról szóló, 2010. július 7-i 2010/45/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvhez (HL L 243., 2010.9.16., 68. o.)

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

A Bizottság 2012/25/EU végrehajtási irányelve (2012. október 9.) az átültetésre szánt emberi szervek tagállamok közötti cseréjére vonatkozó tájékoztatási eljárások meghatározásáról (HL L 275., 2012.10.10., 27–32. o.)

A Bizottság szolgálati munkadokumentuma „A szervadományozásra és a szervátültetésre vonatkozó cselekvési terv (2009–2015): Megerősített együttműködés a tagállamok között” című közlemény félidős felülvizsgálatáról (SWD(2014) 147 final, 2014.4.25.)

A Bizottság jelentése az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak az átültetésre szánt emberi szervekre vonatkozó minőségi és biztonsági előírásokról szóló, 2010. július 7-i 2010/53/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 24. cikke értelmében az Európai Bizottságra ruházott, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó hatáskör gyakorlásáról (COM(2015) 123 final, 2015.3.10.)

utolsó frissítés 12.01.2016

Top