Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Határon átnyúló egészségügyi ellátás – a betegek jogai

Határon átnyúló egészségügyi ellátás – a betegek jogai

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMRÓL:

2011/24/EU irányelv a határon átnyúló egészségügyi ellátásra vonatkozó betegjogok érvényesítéséről

ÖSSZEFOGLALÓ

MI AZ IRÁNYELV CÉLJA?

 • Az irányelv meghatározza azokat a feltételeket, amelyek megléte mellett a betegek más uniós országba utazhatnak, hogy ott biztonságos és magas színvonalú egészségügyi ellátásban részesüljenek, miközben költségeiket saját egészségbiztosítási rendszerük visszatéríti.
 • Az irányelv ösztönzi továbbá a nemzeti egészségügyi ellátórendszerek közötti együttműködést.

FŐBB PONTOK

 • Az ellátást biztosító uniós országnak gondoskodnia kell:
  • valamennyi szükséges információról ahhoz, hogy a betegek megalapozott döntést hozhassanak;
  • átlátható panasztételi eljárások meglétéről;
  • szakmai felelősségbiztosítási rendszerek vagy hasonló garanciák meglétéről;
  • a személyes adatok védelmének tiszteletben tartásáról;
  • arról, hogy a betegek hozzáférjenek az általuk igénybe vett ellátás papíralapú vagy elektronikus dokumentációjához;
  • arról, hogy az egészségügyi ellátás díjai megegyezzenek a hazai betegek által fizetett díjakkal.
 • A biztosítás helye szerinti uniós országnak gondoskodnia kell arról, hogy:
  • az igénybe vett egészségügyi ellátás költségét visszatérítik;
  • a betegek jogaira és jogosultságaira vonatkozó információk hozzáférhetők;
  • a betegek részesülhetnek az esetlegesen szükséges orvosi utókezelésben;
  • a betegek hozzáférnek egészségügyi dokumentációjukhoz.
 • Léteznek nemzeti kapcsolattartó pontok, amelyek tájékoztatást nyújtanak, valamint tanácskoznak a betegszervezetekkel, az egészségügyi szolgáltatókkal és az egészségbiztosítókkal.
 • Az egészségügyi szolgáltatók többek között az alábbiakról tájékoztatják a betegeket:
  • ellátási lehetőségek;
  • az általuk nyújtott egészségügyi ellátás rendelkezésre állása;
  • minősége és biztonsága;
  • díjak;
  • engedélyük vagy bejegyzésük állapota.
 • A betegeknek saját országuk a hazai díjtáblázat alapján téríti vissza az igénybe vett egészségügyi ellátás költségét. Az uniós országok saját döntésük alapján visszatéríthetik az utazási és szállásköltségeket is.
 • Előfordulhat, hogy a betegeknek saját országuktól előzetes engedélyt kell kérniük a külföldi egészségügyi ellátás igénybe vételéhez. Erre abban az esetben lehet szükség, ha az egészségügyi ellátás legalább egyéjszakás kórházi tartózkodását igényel, kiemelten speciális és költséges orvosi felszerelés alkalmazását kívánja meg, illetve a beteg vagy a lakosság számára különleges kockázattal jár.
 • A nemzeti hatóságok megtagadhatják az előzetes engedély kiadását, amennyiben úgy vélik, hogy az egészségügyi ellátást orvosi szempontból elfogadható határidőn belül biztosítani tudják a beteg részére.
 • A határon átnyúló egészségügyi ellátással kapcsolatos kérelmeket ésszerű határidőn belül el kell bírálni.
 • Az egyik uniós országban kiállított orvosi rendelvények az EU többi országában is érvényesek.
 • A nemzeti egészségügyi hatóságoknak együtt kell működniük a jogszabály végrehajtásában, valamint az egészségügyi szolgáltatók és a szakértői központok európai referenciahálózatainak fejlesztésében.
 • Az együttműködés kiterjed a ritka betegségek kezelésére, az e-egészségügy kialakítására, valamint az új egészségügyi technológiák értékelésére.
 • A jogszabály nem alkalmazandó a tartós egészségügyi szolgáltatásokra, továbbá a szervhez jutásra és szervelosztásra, valamint az oltási programokra.
 • Az irányelv nem szabályozza azt, hogy az uniós országok hogyan szervezik és finanszírozzák nemzeti egészségügyi rendszerük saját állampolgáraik általi igénybe vételét.
 • Az Európai Bizottság háromévente jelentést készít a rendszer és ezen irányelv működéséről. Az első jelentést 2015 szeptemberében fogadták el.

MIKORTÓL HATÁLYOS EZEN IRÁNYELV?

Az irányelv 2011. április 24-én lépett hatályba. Az uniós országoknak 2013. október 25 -ig kellett átültetni nemzeti jogukba.

HÁTTÉR

A határon átnyúló egészségügyi ellátásra vonatkozó szabályok egyértelművé tételére azért volt szükség, mert a szabályok az Európai Unió Bírósága által több mint tízéves időszak alatt tárgyalt egyedi esetekben kimondott ítéletek alapján alakultak ki. Az irányelvet kifejezetten abból a célból terjesztették elő, hogy Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 56. cikkén alapuló bírósági ítéletekből származó, egészségügyi ellátással kapcsolatos jogokat tisztázzák, és lehetővé tegyék ezen jogok gyakorlását. Az irányelv igyekszik egyértelműsíteni a határon átnyúló egészségügyi ellátásra vonatkozóan az általa meghozott szabályok és a szociális biztonsági rendszerek összehangolásáról szóló 883/2004/EK rendelet által korábban létrehozott keret közötti kapcsolatot.

Határon átnyúló egészségügyi ellátás: jogi keretrendszer

JOGI AKTUS

Az Európai Parlament és a Tanács 2011/24/EU irányelve (2011. március 9.) a határon átnyúló egészségügyi ellátásra vonatkozó betegjogok érvényesítéséről (HL L 88., 2011.4.4., 45–65. o.)

A 2011/24/EU irányelv későbbi módosításait belefoglalták az alapszövegbe. Ez az egységes szerkezetbe foglalt változat kizárólag tájékoztató jellegű.

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

A Bizottság 2012/52/EU végrehajtási irányelve (2012. december 20.) a más tagállamban kiállított orvosi rendelvények elismerésének megkönnyítésére irányuló intézkedésekről (HL L 356., 2012.12.22., 68–70. o.)

A Bizottság jelentése az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak: A Bizottság jelentése a határon átnyúló egészségügyi ellátásra vonatkozó betegjogok érvényesítéséről szóló 2011/24/EU irányelv működéséről (COM(2015) 421 final, 2015.9.4.)

A Bizottság felhatalmazáson alapuló 2014/286/EU határozata (2014. március 10.) az európai referenciahálózatokra és az azokhoz csatlakozni kívánó egészségügyi szolgáltatókra vonatkozó kritériumok és feltételek meghatározásáról (HL L 147., 2014.5.17., 71–78. o.)

A Bizottság 2014/287/EU végrehajtási határozata (2014. március 10.) az európai referenciahálózatok és azok tagjai létrehozására és értékelésére, valamint az e hálózatok létrehozásával és értékelésével kapcsolatos információk és tapasztalat megosztásának elősegítésére vonatkozó kritériumok megállapításáról (HL L 147., 2014.5.17., 79–87. o.)

A Bizottság 2011/890/EU végrehajtási határozata (2011. december 22.) a felelős nemzeti hatóságok e-egészségügyi hálózatának létrehozására, igazgatására és működésére vonatkozó szabályok meghatározásáról (HL L 344., 2011.12.28., 48–50. o.)

A Bizottság 2013/329/EU végrehajtási határozata (2013. június 26.) az egészségügyi technológiák értékelésével foglalkozó nemzeti hatóságok vagy szervek hálózatának létrehozásához, igazgatásához és átlátható működéséhez szükséges szabályokról (HL L 175., 2013.6.27., 71–72. o.)

utolsó frissítés 18.01.2016

Top