EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Szilárdabb és biztonságosabb digitális Európa kialakítása

Szilárdabb és biztonságosabb digitális Európa kialakítása

Az Európai Unió értékeinek, a szabadságnak és a demokráciának a megerősítése, valamint a digitális gazdaság biztonságos fejlődésének lehetővé tétele érdekében az EU kötelezettséget vállal arra, hogy létrehozza a világ legbiztonságosabb internetes környezetét.

JOGI AKTUS

Közös közlemény az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának - Az Európai Unió kiberbiztonsági stratégiája: Nyílt, megbízható és biztonságos kibertér (JOIN(2013) 1 final, 2013.2.7.)

ÖSSZEFOGLALÓ

Az Európai Unió értékeinek, a szabadságnak és a demokráciának a megerősítése, valamint a digitális gazdaság biztonságos fejlődésének lehetővé tétele érdekében az EU kötelezettséget vállal arra, hogy létrehozza a világ legbiztonságosabb internetes környezetét.

MI A KÖZÖS KÖZLEMÉNY CÉLJA?

A közös közlemény meghatározza az EU kiberbiztonsági stratégiáját a következők előírásával:

 • a magánszektorral és a nem kormányzati szervezetekkel vagy érdekcsoportokkal való partnerségek;
 • a polgárok jogainak védelmére és előmozdítására irányuló konkrét intézkedések.

A közös közleményt a hálózat- és információbiztonságról szóló irányelvre irányuló javaslat mellett tették közzé.

FŐBB PONTOK

A következő öt elvet kell irányadónak tekinteni a kiberbiztonsági politika terén az EU-n belül és nemzetközi szinten:

 • 1.

  az EU alapvető elvei (amelyeket mind a digitális, mind a fizikai világban egyenlő mértékben kell alkalmazni);

 • 2.

  az alapvető jogoknak, a véleménynyilvánítás szabadságának és a személyes adatoknak a védelme;

 • 3.

  a lakosság joga a biztonságos internethez való hozzáférhetőséghez, valamint a korlátlan információáramlás;

 • 4.

  demokratikus és hatékony irányítás a társadalom valamennyi szegmense tekintetében;

 • 5.

  a biztonság biztosítása iránti közös felelősségvállalás.

A stratégia öt kiemelt területre épül:

 • a kibertámadások vagy számítástechnikai meghibásodások kezelésére alkalmas rendszerek és domainek létrehozása;
 • a számítástechnikai bűnözés drasztikus csökkentése;
 • kibervédelmi politika kidolgozása és képességek fejlesztése a közös biztonság- és védelempolitika (KBVP) keretében;
 • kiberbiztonsági ipari és technológiai erőforrások kifejlesztése;
 • összefüggő nemzetközi szakpolitika létrehozása a kibertér vonatkozásában az Európai Unió számára, és az Unió alapértékeinek támogatása.

A stratégia - figyelembe véve a kibertér nemzetközi jellegét - arra kötelezi az uniós és nemzeti szintű szerveket, hogy vállaljanak felelősséget, működjenek együtt és vegyék fel a kapcsolatot az ágazattal és a tudományos élet képviselőivel. E szervek közé tartoznak a következők tekintetében illetékes uniós és nemzeti hatóságok:

A stratégia magába foglalja továbbá az Európa Tanácshoz, a NATO-hoz és az Egyesült Nemzetekhez hasonló nemzetközi szervezetekkel való párbeszédet is.

További információkért lásd az Európai Bizottságnak a kiberbiztonságra vonatkozó honlapját.

utolsó frissítés 14.09.2015

Top