EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

A peszticidek biztonságos alkalmazása az EU piacán

A peszticidek biztonságos alkalmazása az EU piacán

ÖSSZEFOGLALÓ A KÖVETKEZŐRŐL:

1107/2009/EK rendelet – a növényvédő szerek EU piacán történő forgalomba hozatala

ÖSSZEFOGLALÓ

Az EU nagy gondot fordít az emberek és állatok egészségének, valamint a környezetnek a védelmére. A növényvédő szerek értékesítésére vonatkozó szabályok egységesítése hozzájárul mindehhez, biztosítja az egységes piac zökkenőmentes működését, továbbá fokozza a mezőgazdasági termelést.

MI A RENDELET CÉLJA?

Szabályokat állapít meg a növényvédő szerek EU-ban történő értékesítésének, alkalmazásának és ellenőrzésének engedélyezésére irányulóan. Elismeri az uniós országok által abban az esetben alkalmazott elővigyázatosság elvét, amikor bizonytalan egy adott növényvédő szer által az emberi és állati egészségre vagy a környezetre gyakorolt kockázatok tudományos megítélése.

FŐBB PONTOK

A jogszabály a növények védelmét, tartósítását, növekedésük befolyásolását vagy a nemkívánatos növények elpusztítását, illetve kiirtását célzó termékekre vonatkozik.

Ahhoz, hogy jóváhagyást nyerjen egy hatóanyag (a növényekre vagy a növényeken élősködő kártevőkre ható bármilyen vegyi anyag, növényi kivonat vagy mikroorganizmus), annak nem szabad károsan hatnia az emberek egészségére – többek között a sérülékeny csoportok egészségére –, illetve a környezetre.

A növényvédő szereknek hatékonynak kell lenniük, nem lehet azonnali vagy késleltetett káros hatásuk az emberi egészségre, nem terhelhetik elfogadhatatlan mértékben a növényeket vagy a környezetet, és nem okozhatnak szükségtelen szenvedést és fájdalmat a gerinces állatoknak.

A peszticidek* jóváhagyásakor az egyes uniós országok hatáskörrel rendelkező nemzeti hatóságai további követelményeket és korlátozásokat szabhatnak meg, mint például a minimális tisztasági fokot, a készítmény típusát, az alkalmazás módját és feltételeit.

A hatóság az első jóváhagyását legfeljebb 10 évre adhatja meg. A jóváhagyás legfeljebb 15 évre hosszabbítható meg.

A hatóanyagok jóváhagyása iránti kérelmeket a szükséges tudományos tájékoztatás mellékelésével a nemzeti hatóságokhoz kell benyújtani. Ezeknek legfeljebb 12 hónap áll a rendelkezésükre a kérelem megvizsgálásához.

Amennyiben a kérelmező valamelyik uniós országban már rendelkezik engedéllyel, a kölcsönös elismerési eljárás alapján kérelmezheti annak használatát egy másik uniós országban.

KULCSFOGALOM

* Peszticid: olyan anyag, amely meggátolja, elpusztítja vagy korlátozza a károsító szervezeteket (kártevők) vagy betegségeket, vagy megvédi a növényeket vagy növényi termékeket azok termelése, tárolása és szállítása közben. A peszticid kifejezés tágabb fogalom, mint a növényvédő szer, ugyanis nemcsak növények/termények esetében alkalmazható, hanem például a biocidek esetében is.

HÁTTÉR

További információk:

Peszticidek az Európai Bizottság honlapján

JOGI AKTUS

Az Európai Parlament és a Tanács 1107/2009/EK rendelete (2009. október 21.) a növényvédő szerek forgalomba hozataláról valamint a 79/117/EGK és a 91/414/EGK tanácsi irányelvek hatályon kívül helyezéséről (HL L 309., 2009.11.24., 1–50. o.)

Az 1107/2009/EK rendelet későbbi módosításait belefoglalták az eredeti szövegbe. Ez az egységes szerkezetbe foglalt változat kizárólag tájékoztató jellegű.

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

A Bizottság 283/2013/EU rendelete (2013. március 1.) a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében a hatóanyagokra vonatkozó adatszolgáltatási követelmények meghatározásáról (HL L 93., 2013.4.3., 1–84. o.) Lásd az egységes szerkezetbe foglalt változatot.

A Bizottság 284/2013/EU rendelete (2013. március 1.) a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében a növényvédő szerekre vonatkozó adatszolgáltatási követelmények meghatározásáról (HL L 93., 2013.4.3., 85–152. o.) Lásd az egységes szerkezetbe foglalt változatot.

utolsó frissítés 26.11.2015

Top