EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Az Európai Közösség és a Mercosur között létrejött régiók közötti együttműködési keretmegállapodás

Az Európai Közösség és a Mercosur között létrejött régiók közötti együttműködési keretmegállapodás

 

ÖSSZEFOGLALÓ A KÖVETKEZŐ DOKUMENTUMOKRÓL:

1999/279/EK tanácsi határozat – az Európai Közösség és tagállamai, valamint a Dél-amerikai Közös Piac (Mercosur) és részes államai között létrejött régiók közötti együttműködési keretmegállapodásnak az Európai Közösség nevében való megkötése

Régiók közötti együttműködési keretmegállapodás az Európai Közösség és tagállamai, valamint a Dél-amerikai Közös Piac és részes államai között

MI A HATÁROZAT ÉS A MEGÁLLAPODÁS CÉLJA?

 • A határozat az Európai Közösség (a jelenlegi EU) nevében megköti a megállapodást.
 • A demokratikus alapelveken és alapvető jogokon alapuló megállapodás célja a részes felek közötti kapcsolatok megerősítése, valamint egy, az EU és a Dél-amerikai Közös Piac (Mercosur) közötti régióközi társulás alapjainak a lefektetése.

FŐBB PONTOK

 • Egy sor kétoldali megállapodás mellett az EU a Mercosurral megkötötte ezt a régiók közötti együttműködési keretmegállapodást.
 • A Mercosur tagjai közé tartozik Argentína, Brazília, Paraguay és Uruguay.
 • A megállapodás kereskedelmi és gazdasági kérdésekre, az együttműködésre és más kölcsönös érdeklődésre számot tartó területekre terjed ki.
 • Ami a kereskedelmet illeti, a kereskedelmi és gazdasági kérdésekkel kapcsolatos rendszeres párbeszéd célja a kereskedelem fokozatos és kölcsönös liberalizálása, a főbb együttműködési területek pedig a következők:
  • piacra jutás, a kereskedelem liberalizálása és a kereskedelmi szabályok;
  • a kereskedelem összeegyeztethetősége a WTO szabályaival;
  • az érzékeny és kiemelt fontosságú termékek azonosítása;
  • együttműködés és a szolgáltatásokkal kapcsolatos információcsere.
 • Habár a gazdasági együttműködésből egyetlen ágazat sincs kizárva, a megállapodás kifejezetten a következőkre terjed ki:
  • energia;
  • közlekedés;
  • telekommunikáció és információs technológia;
  • környezetvédelem;
  • tudomány és technológia;
  • üzleti együttműködés; valamint
  • beruházásösztönzés.
 • További együttműködési területek:
  • képzés és oktatás;
  • kommunikáció, információ és kultúra, ahol a cél a kölcsönös megértés előmozdítása és a kulturális kapcsolatok erősítése;
  • a kábítószer-kereskedelem elleni küzdelem.

Finanszírozás

 • A felek megegyeznek, hogy biztosítják a szükséges forrásokat, és arra ösztönzik az Európai Beruházási Bankot, hogy fokozottabb segítséget nyújtson a Mercosurnak a megállapodás célkitűzéseinek a megvalósítása érdekében.

Intézményi támogatás

 • A megállapodás végrehajtását felügyelő együttműködési tanács miniszteri szinten rendszeresen ülésezik.

Régióközi társulás

 • A megállapodás rendszeres politikai párbeszédet indít a régióközi társulás irányában történő előrehaladás érdekében.
 • 2019 júniusában politikai megállapodás született a felek közötti társulási megállapodásról.

A HATÁLYBALÉPÉS NAPJA

A megállapodás 1999. július 1-jén lépett hatályba, és határozatlan időre szól.

HÁTTÉR

További információk:

FŐ DOKUMENTUMOK

A Tanács 1999/279/EK határozata (1999. március 22.) az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről a Dél-amerikai Közös Piac (Mercosur) és részes államai között létrejött régiók közötti együttműködési keretmegállapodásnak az Európai Közösség nevében való megkötéséről (HL L 112., 1999.4.29., 65–84. o.)

Régiók közötti együttműködési keretmegállapodás egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről a Dél-amerikai Közös Piac és részes államai között – Együttes nyilatkozat az Európai Unió és a Mercosur közötti politikai párbeszédről (HL L 69., 1996.3.19., 4–22. o.)

KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK

Tájékoztatás az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről a Dél-amerikai Közös Piac (Mercosur) és részes államai között létrejött régiók közötti együttműködési keretmegállapodás hatálybalépéséről (HL L 175., 1999.7.10., 62. o.)

utolsó frissítés 06.03.2020

Top