EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Nem állami szereplők és helyi hatóságok

This summary has been archived and will not be updated, because the summarised document is no longer in force or does not reflect the current situation.

Nem állami szereplők és helyi hatóságok

E tematikus program keretén belül a Bizottság a nem állami szereplők és a helyi hatóságok kezdeményezési jogát a saját kezdeményezéseik finanszírozásával támogatja, amennyiben a földrajzi programok nem bizonyulnak megfelelő eszköznek, és kiegészíti azt a támogatást, amelyet más ágazati tematikus programok biztosíthatnak. A három fő intervenciós ágazat a következő: intervenció a fejlődő országokban és régiókban, a tudatosság növelése és fejlesztéssel kapcsolatos oktatás Európában, valamint a civil társadalom és a helyi hatóságok hálózatai közötti koordináció és kommunikáció egyszerűsítésére irányuló intézkedések.

JOGI AKTUS

A Bizottság közleménye a Tanácsnak, az Európai Parlamentnek, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának a „Nem állami szereplők és helyi hatóságok a fejlesztésben” elnevezésű tematikus programról [COM(2006) 19 végleges – a Hivatalos Lapban még nem tették közzé].

ÖSSZEFOGLALÓ

Ez a program egyrészt a nem kormányzati szervezetek által jelenleg végzett társfinanszírozási, másrészt a decentralizált együttműködési programok folytatása. A program a nem állami szereplők és helyi hatóságok kezdeményezési jogának támogatásával kiegészíti a földrajzi programok és a más ágazati tematikus programok – különösen a demokráciáról és az emberi jogokról szóló program – által nyújtott támogatást.

A felelősségvállalás és a részvétel az EU fejlesztési politikájának a legfontosabb elvei, ahogy azt az „Európai konszenzus” című dokumentumban is megállapítottak. Ez a megközelítés tükröződik a partnerségi és együttműködési megállapodásokban is, pl. az afrikai, karibi és csendes-óceáni országok (ACP) és az EU között kötött, valamint az Ázsiával, Latin-Amerikával és a „szomszéd” országokkal kötött megállapodásokban is.

Az, hogy a nem állami szereplőket is bevonják, azt a hozzáadott értéket jelenti, hogy azok függetlenek az államtól, közel vannak a meghatározott választókerületekhez és ismerik a problémáikat, képesek jól érthetően kifejezni sajátos érdekeiket, és képesek áthidalni a stratégiai célok és azok gyakorlati megvalósítása közötti rést.

A program legfontosabb célja, hogy helyszíni beavatkozásokat hajtson végre. Elsősorban olyan országokban és régiókban kerül alkalmazásra, ahol a gyenge politikai elkötelezettség miatt a földrajzi programok nem biztosítanak pénzügyi támogatást a nem állami szereplők vagy a helyi hatóságok számára, vagy az érintett alrégiók nem tartoznak az országos program hatókörébe, illetve problémás partnerségi viszonyok, instabil államok, konfliktus utáni helyzet vagy politikai instabilitás stb. esetén.

Az EU és a partnerországok valamennyi nem állami, nonprofit szereplője támogatásra jogosult program keretében. Ezenkívül a helyi hatóságok pénzügyi támogatásban részesülhetnek bizonyos különleges keretek között végzett tevékenységek tekintetében, ha megállapítható az általuk nyújtott hozzáadott érték, és ha ezek a tevékenységek a földrajzi programok keretében nem hajthatók végre. Ezt a résztvevőkre kihegyezett megközelítést a többéves tematikus stratégiai dokumentumban fogják finomítani.

A támogatható intervenciók három típusa:

  • olyan tevékenységek, amelyek erősítik a részvételen alapuló fejlődést, országos vagy regionális szinten támogatják az érintett szereplők kapacitásfejlesztési folyamatait és előmozdítják a kölcsönös megértés folyamatát;
  • olyan tevékenységek, melyeknek célja a tudatosság növelése és a fejlesztéssel kapcsolatos oktatás az EU-ban és a csatlakozó országokban;
  • a civil társadalom és a helyi hatóságok hálózatai közötti, a szervezeteiken belül és a fejlesztésről szóló nyilvános európai vitában aktívan részt vevő, különböző típusú érdekelt felek közötti koordinációs és kommunikációs intézkedések.

A hivatalos fejlesztéstámogatás (ODA) kedvezményezettjeinek jegyzékében meghatározott fejlődő országokban végrehajtott intervenciók jogosultak az e tematikus program keretében nyújtott támogatásra. Ezek az országok az Európai Szomszédsági és Partnerségi Támogatási Eszköz és a fejlesztési együttműködés finanszírozási eszköz hatálya alá tartoznak. A többéves tematikus stratégiai dokumentum fogja meghatározni a támogathatóság feltételeit.

A programozást illetően a Bizottság határoz a négyéves (2007-2010), majd a hároméves tematikus stratégiai dokumentumról (2011–2013). Ezek során részletesebben meghatározzák a kiemelt országok és régiók kiválasztási kritériumait a cselekvésekkel kapcsolatos prioritásokkal együtt. E többéves programozás alapján a Bizottság éves cselekvési programokat dolgoz ki, amelyekben megállapítja kiemelt intézkedéseket, a célokat, illetve az előzetes összegeket.

Célok és prioritások

Az elsődleges célkitűzés a szegénység felszámolása a fenntartható fejlődés keretében, ideértve a millenniumi fejlesztési célok megvalósítására való törekvést. Az egyéb fontos célkitűzések magukban foglalják a felelősségteljes kormányzást és az emberi jogokat, amelyek a partnerországokban végrehajtott intervenciókba beépítendő lényeges kérdések.

A prioritások közül kiemelendő az érdekelt felek részvételének megkönnyítése a kedvezőtlen helyzetekben (mint például problémás partnerségi viszonyok, instabil helyzetek és konfliktusok stb. esetén), a határokon átnyúló és regionális kezdeményezések támogatása, a minőségi partnerségi viszonyok támogatása az EU és a partnerországok különböző érdekelt felei között, olyan kezdeményezések támogatása, amelyek erősítik a munkaadói és a munkavállalói szervezetek kapacitásfejlesztési erőfeszítéseit, az oktatás terén végrehajtott fejlesztés következetességének előmozdítása azáltal, hogy a gyermekeknek és a fiataloknak hozzáférést biztosítanak a fejlesztéssel kapcsolatos oktatáshoz.

Utolsó frissítés: 26.07.2007

Top