Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Summaries of EU Legislation

A kínzóeszközök kereskedelmének tilalma

Go to the summaries’ table of contents

SURVEY: Tell us what you think about the summaries!

A kínzóeszközök kereskedelmének tilalma

Az Európai Unió (EU) ellenzi a halálbüntetés, a kínzás vagy más kegyetlen és szokatlan büntetés* alkalmazását az EU-n kívüli országokban. Ezért tiltja egyes ilyen célra felhasználható eszközök és termékek - többek között az akasztófák, villamosszékek és halálos injekciók - kereskedelmét.

JOGI AKTUS

A Tanács 1236/2005/EK rendelete (2005. június 27.) egyes, a halálbüntetés, a kínzás vagy más kegyetlen, embertelen vagy megalázó bánásmód vagy büntetés során alkalmazható áruk kereskedelméről.

ÖSSZEFOGLALÓ

Az Európai Unió (EU) ellenzi a halálbüntetés, a kínzás vagy más kegyetlen és szokatlan büntetés* alkalmazását az EU-n kívüli országokban. Ezért tiltja egyes ilyen célra felhasználható eszközök és termékek - többek között az akasztófák, villamosszékek és halálos injekciók - kereskedelmét.

MI A RENDELET CÉLJA?

E rendelet értelmében tilos az olyan áruk kivitele és behozatala, amelyeknek a halálbüntetésen vagy kínzáson és más kegyetlen, embertelen vagy megalázó bánásmódon vagy büntetésen kívül nincs más felhasználási formája. Ezenkívül az ilyen célokra felhasználható áruk kivitelére vonatkozó engedélyezési rendszert hoz létre.

FŐBB PONTOK

  • Az uniós országok hatóságainak különbséget kell tenniük a halálbüntetés vagy kínzás végrehajtásán kívül más gyakorlati céllal nem rendelkező áruk és az ilyen célokra felhasználható áruk között.
  • Az e rendelet hatálya alá eső árukat a II. és a III. melléklet sorolja fel. Az Európai Bizottság ezeket a listákat kiegészítheti, amint egy új eszköz megjelenik a piacon.
  • Ha az érintett árukat a rendeltetési országban múzeumban történő kiállítás céljára fogják használni, az exportáló uniós ország hatósága kivételt tehet a tilalom alól.
  • A kiviteli engedély megtagadásához az adott uniós országnak megfelelő indokkal kell alátámasztania, hogy a szóban forgó áruk kínzás vagy más kegyetlen vagy szokatlan büntetés céljára felhasználhatóak.
  • A kiviteli és behozatali engedélyeket az V. mellékletben meghatározott mintával összhangban lévő formanyomtatványon adják ki. Az engedélyek az EU egész területén érvényesek.
  • Az uniós országok hatóságai megtagadhatják a kiviteli engedély kiadását, illetve megsemmisíthetik, felfüggeszthetik, módosíthatják vagy visszavonhatják a kiadott engedélyt.
  • A vámhatóságok lefoglalják az engedély nélkül elvámoltatni kívánt árukat, és felhívják a figyelmet az engedély kérelmezésének lehetőségére. Ha hat hónapon belül nem érkezik kérelem, az árukat megsemmisítik.
  • Ha az engedélyre irányuló kérelmet elutasító határozat születik, az uniós ország hatóságának valamennyi uniós országot és az Európai Bizottságot is értesítenie kell arról.
  • Az uniós országoknak éves beszámolókat kell készíteniük, amennyiben lehetséges, az Európai Bizottság segítségével.

HÁTTÉR

A kínzásnak és a bántalmazásnak az Egyesült Nemzetek Szervezete fő emberi jogi egyezményeiben foglalt abszolút tilalma fejeződik ki uniós szinten az Alapjogi Chartában, amely kimondja, hogy „senkit nem lehet kínzásnak, embertelen vagy megalázó bánásmódnak vagy büntetésnek alávetni”. A charta a halálbüntetést is tiltja.

KULCSFOGALMAK

*Szokatlan büntetésmód: fájdalmat, szenvedést vagy a közösség erkölcsi érzékét meghaladó megaláztatást okozó büntetés.

További információkért lásd az Európai Bizottság honlapján a kínzás elleni intézkedéseket.

HIVATKOZÁSOK

Jogi aktus

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

1236/2005/EK rendelet

2006.7.30.

-

HL L 200., 2005.7.30., 1-19. o.

Helyesbítés

-

-

HL L 79., 2006.3.16., 32-32. o.

Jogi aktus

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

37/2014/EU rendelet

2014.2.20.

-

HL L 18., 2014.1.21., 1-51. o.

A 1236/2005/EK rendelet későbbi módosításait és helyesbítéseit és mellékleteit belefoglalták az alapszövegbe. Ez az egységes szerkezetbe foglalt változat kizárólag tájékoztató jellegű.

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

A Bizottság 775/2014/EU végrehajtási rendelete (2014. július 16.) az egyes, a halálbüntetés, a kínzás vagy más kegyetlen, embertelen vagy megalázó bánásmód vagy büntetés során alkalmazható áruk kereskedelméről szóló 1236/2005/EK tanácsi rendelet módosításáról (HL L 210., 2014.7.17., 1-10. o.).

utolsó frissítés 03.08.2015

Top