EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Az Európai Unió hozzájárulása a millenniumi fejlesztési célok (MFC) megvalósításához

This summary has been archived and will not be updated, because the summarised document is no longer in force or does not reflect the current situation.

Az Európai Unió hozzájárulása a millenniumi fejlesztési célok (MFC) megvalósításához

A közlemény összefoglalja az Európai Uniónak a szegénység csökkentése területén elért eredményeit, valamint meghatározza a millenniumi fejlesztési célok (MFC) megvalósításának felgyorsításához szükséges intézkedéseket.

JOGI AKTUS

A Bizottság 2005. április 12-i közleménye a Tanácsnak, az Európai Parlamentnek és az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak – A millenniumi fejlesztési célok megvalósítása felé való haladás felgyorsítása – Az Európai Unió hozzájárulása [COM(2005) 132 végleges – a Hivatalos Lapban még nem tették közzé].

ÖSSZEFOGLALÓ

A 2000. évi millenniumi csúcstalálkozón a nemzetközi közösség elfogadta a millenniumi nyilatkozatot (EN) (FR), elkötelezve magát a különböző formában megjelenő mélyszegénység erőteljes csökkentésének világméretű terve mellett. A millenniumi nyilatkozat a következő millenniumi fejlesztési célokat fogalmazza meg:

 • a szegénység és az éhezés csökkentése a világon;
 • az alapfokú oktatás biztosítása mindenki számára;
 • a nemek közötti egyenlőség elősegítése;
 • a gyermekhalandóság csökkentése;
 • a várandós nők egészségének javítása;
 • küzdelem a HIV/AIDS és más betegségek ellen;
 • a fenntartható környezet biztosítása;
 • részvétel az egész világra kiterjedő fejlesztési partnerségben.

Az Európai Unió (EU) konkrét kötelezettségvállalásokat tett e célkitűzések 2015-ig történő megvalósítására. A Bizottság hangsúlyozza, hogy a közösség és tagállamai már jelentős mértékben hozzájárultak a nemzetközi közösség erőfeszítéseihez, hiszen az Európai Unió a segélyek legbőkezűbb finanszírozója (55%-át biztosítja a világ hivatalos fejlesztési támogatásának). Mindemellett szükséges a millenniumi fejlesztési célok megvalósítása felé való haladás gyorsítása, mivel a jelenlegi politikák egyszerű továbbvitele nem elegendő elérésükhöz.

Az Európai Uniónak a 2005. szeptemberi ENSZ-csúcstalálkozóhoz való hozzájárulására történő felkészülés keretében a Tanács felkérte a Bizottságot, hogy tekintettel a 2015. évi határidőre, dolgozzon ki ambiciózus javaslatokat a millenniumi célok megvalósítása felé tett haladás gyorsítása érdekében, különösen a fejlesztési célú finanszírozás, a fejlesztési politikák koherenciája és az Afrikára való összpontosítás terén. A Bizottság javaslatai alapvetően a következőket célozzák:

 • a hivatalos támogatások költségvetésének növelésére vonatkozó új, középtávú célkitűzések rögzítése 2010-ig annak érdekében, hogy 2015-re teljesíthető legyen a bruttó nemzeti jövedelem (GNI) 0,7%-ának elérését kitűző globális cél;
 • a reformok gyorsítása a támogatás minőségének javítása érdekében;
 • annak újragondolása, hogy az Európai Unió milyen módon befolyásolja bel- és külpolitikája, valamint saját fenntartható fejlődési modellje által a fejlesztés feltételeit;
 • annak biztosítása, hogy az új megközelítés első számú kedvezményezettje Afrika legyen, valamint a két kontinens közötti partnerség tekintetében megnyíló új lehetőségek kihasználása.

Megnövekedett források

A Bizottság felkérte a tagállamokat, hogy a monterrey-i kötelezettségvállalásukat meghaladó mértékben növeljék a hivatalos fejlesztési támogatásokra (ODA) előirányzott költségvetésüket. A Bizottság azt javasolja, hogy az ODA/GNI arány tekintetében 2010-ig új, legalább 0,51%-os (az új tagállamok esetén 0,17%-os) egyéni célkitűzést szabjanak meg, ami 0,56%-ra emelné az Európai Unió kollektív erőfeszítését. Ez a kötelezettségvállalás 2010-ig évi 20 milliárd eurós évi növekedést jelentene, így 2015-ben elérhetővé válna az ENSZ által a GNI 0,7%-ában rögzített arány.

A hivatalos támogatás költségvetésén kívül fontolóra kell venni új, kiegészítő pénzügyi források bevonását, amelyeknek hosszú távon állandó és előrelátható jellegűeknek kell lenniük.

Jobb minőségű támogatás

A hatékonyságnövelés és a támogatás tranzakciós költségeinek csökkentése érdekében a nemzetközi támogatás összegének növelésén felül fokozni kell az adományozók közötti együttműködést és harmonizációt, és össze kell hangolni a partnerek stratégiáit. A harmonizáció hiánya ugyanis szükségtelen adminisztratív terheket és költségeket ró a partnerországokra.

A koherencia a fejlesztés szolgálatában

A fejlesztési együttműködés javítása önmagában nem elegendő a millenniumi célok kihívásainak teljesítéséhez. A támogatásokon kívül más intézkedéseknek is meghatározó szerepük lehet abban, hogy a fejlődő országok elérjék a millenniumi fejlesztési célokat. A fejlesztési politikák koherenciájáról szóló összefoglaló meghatározza azokat az intézkedéseket, amelyek egyértelműen hozzájárulhatnak a fejlődő országok erőfeszítéseihez.

Afrika a középpontban

Afrika számos szubszaharai területe a millenniumi célok elérése terén jelentősen elmaradt a világ többi részétől. A Bizottság erőfeszítéseit Afrikára kívánja összpontosítani és a földrész államait támogatni annak érdekében, hogy azok saját kezükbe vehessék a fejlődésüket.

E cél eléréséhez az Európai Unió a következő területekre kíván fókuszálni:

 • a kormányzás javítása Afrikában, különösen az Afrikai Unió (AU) pénzügyi támogatása, az intézmények közötti testvérkapcsolatok kialakítása, valamint az Afrikai békére irányuló támogatási eszköz újrafinanszírozása révén;
 • az afrikai kereskedelem és hálózatok összekapcsolása: a regionális infrastruktúra-szolgáltatások és -hálózatok létrehozása és fenntartása fontos úgy a gazdasági növekedés és a kereskedelem versenyképessé tétele szempontjából, mint annak érdekében, hogy az afrikai exportálók megtalálják a helyüket a világpiacon. Ebben a vonatkozásban a Bizottság létrehozta az európai–afrikai partnerséget az infrastruktúra területén. Növelni kell továbbá az Afrika szubszaharai részével folytatott kereskedelem volumenét és minőségét;
 • az igazságos társadalom, a szolgáltatásokhoz való hozzáférés, a tisztességes munka és a környezet fenntarthatósága érdekében kifejtett erőfeszítések: az Európai Unió támogatni fogja az ilyen irányú kezdeményezéseket, és afrikai partnereivel együttműködve folytatni kívánja a részvételen alapuló megközelítések fejlesztését a helyi, nemzeti és regionális szintű források tervezése és a vonatkozó költségvetések kidolgozása során. Ugyanakkor a fejlesztés során a fenntartható környezetgazdálkodásra is figyelmet kell fordítani. Az Európai Unió konkrét politikai intézkedéseket fog tenni annak érdekében, hogy az AKCS-országokra irányuló támogatás elbírálásánál megerősítse az olyan kritériumok fontosságát, mint az igazságosság vagy a fenntartható környezet.

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

A fejlesztésről szóló európai jelentés (2008. szeptember 19.): „Félúton a millenniumi fejlesztési célok felé: hogy állunk, és merre kell továbbmennünk? (EN)”. A jelentés értékeli a millenniumi fejlesztési célok megvalósulását 2015-ig. Annak ellenére, hogy néhány országban gazdasági növekedés figyelhető meg, és 2000 óta világszerte csökken a szegénység, a fejlődő országok előrehaladása nem egyenletes mértékű. Különösen nyugtalanító bizonyos országok lemaradása az egészségügy és az oktatás terén.

Az Európai Unió és a nemzetközi közösség kötelezettségvállalásaival összhangban a hivatalos fejlesztési támogatás szintjének gyorsan emelkednie kell. A támogatásban részesülő országoknak ezzel szemben kötelezettséget kell vállalniuk gazdasági és intézményi kormányzásuk javítására. Hozzá kell járulniuk a hivatalos támogatás minőségére és hatékonyságára irányuló Accrai Cselekvési Program megvalósításához (a közeljárások és a közbeszerzési szerződések odaítélési eljárásainak harmonizációja, a finanszírozó felek összehangolása, átláthatóság és kölcsönös felelősségvállalási mechanizmusok).

A pénzügyi támogatások kiegészítik és segítik a fejlesztési támogatási programokat. A millenniumi fejlesztési célok teljes körű megvalósításának tehát méltányos gazdasági növekedésre és fejlesztési ágazati politikákra épülő, koherens politikai keretben kell folynia. A nemzetközi politikák és programok összehangolása alapvető tényező a globális gazdasági kormányzás, a piacok nyitottsága, a bevándorlás, az éghajlatváltozás és a kockázatkezelés területén megfogalmazott célok elérése szempontjából.

A millenniumi fejlesztési célok megvalósítása szempontjából leginkább hátrányban lévő államok védelme, különösen a világgazdasági válságra való tekintettel, elsődleges fontosságú.

2008-ban az Európai Unió világszinten továbbra is igen jelentős szerepet játszik úgy elsődleges finanszírozóként, mint a békefenntartó műveletek fő partnereként, fejlesztési politikája pedig támogatja a kereskedelmi kapcsolatokon keresztül megvalósuló regionális integrációt.

A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának – Az EU mint világszintű partner a fejlesztésért – A millenniumi fejlesztési célok elérése felé vezető fejlődés felgyorsítása [COM(2008) 177 végleges – a Hivatalos Lapban még nem tették közzé]. A közlemény feltárja a millenniumi fejlesztési célok felé való haladás gyorsítása érdekében megteendő lépéseket, amelyek érintik a fejlesztési támogatás mennyiségét és hatékonyságát, a kereskedelem számára nyújtott támogatást és a politikák koherenciáját. A közlemény a 2008 decemberében Dohában tartandó fejlesztési célú finanszírozásról szóló konferenciára és az ENSZ 2008 szeptemberében Accrában rendezendő magas szintű miniszteri fórumával kapcsolatos közösségi álláspont kialakításához is hozzá kíván járulni.

Utolsó frissítés: 19.02.2009

Top