Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

A Cotonoui Megállapodás

A Cotonoui Megállapodás

 

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMRÓL:

2000/483/EK Partnerségi megállapodás – az AKCS-országok és az EU között

MI A PARTNERSÉGI MEGÁLLAPODÁS CÉLJA?

A Cotonoui Megállapodás alkotja az EU, az uniós országok és az afrikai, karibi és csendes-óceáni államok (AKCS) csoportjának 79 országa közötti partnerség gerincét.

Célja a szegénység csökkentése, majd annak végső felszámolása, a partnerországok fenntartható gazdasági, kulturális és szociális fejlődésének támogatása, valamint ezek gazdaságainak a világgazdaságba történő fokozatos integrálásának segítése.

FŐBB PONTOK

Fő elvek

A Cotonoui Megállapodás számos elven alapuló szoros partnerség:

 • A megállapodás partnerei egyenlőek.
 • Az AKCS-országok határozzák meg saját fejlesztési politikájukat.
 • Az együttműködés nemcsak kormányzati szinten történik: a parlamentek, a helyi hatóságok, a civil társadalom, a magánszektor, valamint a gazdasági és szociális partnerek is aktív szerepet töltenek be.
 • Az együttműködési szabályok és prioritások az országok fejlettségi szintjéhez hasonló tényezőktől függően eltérhetnek.

Szervezet

A Cotonoui Megállapodást közös intézmények támogatják:

 • Az AKCS Miniszterek Tanácsa, amelynek munkáját a Nagykövetek Bizottsága segíti:
  • vezeti a politikai párbeszédet;
  • fogadja el a politikai iránymutatásokat; valamint
  • határozatokat hoz a megállapodás végrehajtásával kapcsolatban.
 • Éves eredményjelentést készít az AKCS–EU Közös Parlamenti Közgyűlés számára. Ez a konzultációs szerv ajánlásokat terjeszt elő a megállapodás célkitűzéseinek megvalósításával kapcsolatosan.
 • Az AKCS–EU miniszteri szintű kereskedelmi vegyes bizottság megvitatja a kereskedelemmel összefüggő olyan kérdéseket, amelyek valamennyi AKCS-ország szempontjából relevánsak. Ellenőrzi a gazdasági partnerségi megállapodásokról folytatott tárgyalásokat és a megállapodások végrehajtását. Ezen túlmenően megvizsgálja a többoldalú kereskedelmi tárgyalások hatását az AKCS és az EU közötti kereskedelemre és az AKCS-országok gazdaságának fejlődésére.
 • Az AKCS–EU Fejlesztésfinanszírozási Együttműködési Bizottság figyelemmel kíséri a fejlesztésfinanszírozási együttműködés végrehajtását és az elért eredményeket.

Politikai dimenzió

A Cotonoui Megállapodás jelentős politikai dimenzióval bír, és a következőket öleli fel:

 • nemzeti, regionális és globális kérdésekre kiterjedő átfogó politikai párbeszéd;
 • az emberi jogok és a demokratikus elvek előmozdítása;
 • béketeremtő politikák kialakítása, konfliktusmegelőzés és -kezelés;
 • migrációs és biztonsági problémák kezelése, többek között a terrorizmus elleni küzdelem és a tömegpusztító fegyverek elterjedésének megakadályozása.

Tevékenységek

A megállapodás együttműködési tevékenységeket tartalmaz a következők ösztönzésére:

 • gazdasági fejlesztés az AKCS-országok ipari, mezőgazdasági, valamint idegenforgalmi ágazataira összpontosítva;
 • szociális és humán fejlesztés az egészség, az oktatás és az élelmezési szolgáltatások javítása céljából; valamint
 • regionális együttműködés és integráció az AKCS-országok közötti kereskedelem ösztönzése és bővítése érdekében.

Ezeket a tevékenységeket az Európai Fejlesztési Alap finanszírozza.

A megállapodás megfelel a Kereskedelmi Világszervezet szabályainak, és lehetővé teszi az AKCS-államok teljes körű részvételét a nemzetközi kereskedelemben.

A megállapodás felülvizsgálata

A megállapodást 2000-ben írták alá, és 2020-ban ér véget.

Legutóbbi felülvizsgálatára 2017-ben került sor ((EU) 2017/435 határozat). 2010-ben a megállapodást módosították annak érdekében, hogy jobban összpontosítson többek között a következő kérdésekre:

 • éghajlatváltozás;
 • élelmezésbiztonság;
 • HIV/AIDS;
 • a halászatok fenntarthatósága;
 • a sérülékeny régiók biztonságának megerősítése; valamint
 • a millenniumi fejlesztési célok (amelyeket 2016-ban a 17 fenntartható fejlesztési cél váltott fel) megvalósítása.

Egy új megállapodásra vonatkozó tárgyalásokat 2018 augusztusáig kell megkezdeni.

2016-ban egy közlemény elfogadására került sor, amely a 2020 utáni időszakra vonatkozó, megújított partnerségről rendelkezett. A közlemény:

MIKORTÓL HATÁLYOS A PARTNERSÉGI MEGÁLLAPODÁS?

A megállapodás 2003. április 1. óta hatályos, mivel az utolsó megerősítő vagy jóváhagyó okiratot 2003. február 27-én helyezték letétbe.

HÁTTÉR

További információk a következő oldalon állnak rendelkezésre:

FŐ DOKUMENTUM

A Cotonouban 2000. június 23-án aláírt 2000/483/EK Partnerségi megállapodás egyrészről az afrikai, karibi és csendes-óceáni államok, másrészről az Európai Közösség és tagállamai között (HL L 317., 2000.12.15., 3–353. o.)

A 2000/483/EK partnerségi megállapodás későbbi módosításait belefoglalták az alapszövegbe. Ez az egységes szerkezetbe foglalt változat kizárólag tájékoztató jellegű.

KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK

A Tanács és a tagállamok kormányainak a Tanács keretében ülésező képviselői, az Európai Parlament és a Bizottság által elfogadott együttes nyilatkozat (HL C 210., 2017.6.30., 1–24. o.)

A Tanács (EU) 2017/435 határozata (2017. február 28.) a Cotonouban 2000. június 23-án, egyrészről az afrikai, karibi és csendes-óceáni államok csoportjának tagjai, másrészről az Európai Közösség és tagállamai között aláírt és Luxembourgban 2005. június 25-én első alkalommal módosított partnerségi megállapodást második alkalommal módosító megállapodás megkötéséről (HL L 67., 2017.3.14., 31–32. o.)

Közös közlemény az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak: Megújított partnerség az afrikai, karibi és csendes-óceáni államokkal (JOIN(2016) 52 final, 2016.11.22.)

utolsó frissítés 26.07.2018

Top