Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

A vállalkozások ügyletei során felmerülő késedelmes fizetések elleni fellépés

A vállalkozások ügyletei során felmerülő késedelmes fizetések elleni fellépés

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMRÓL:

2011/7/EU irányelv – a kereskedelmi ügyletekhez kapcsolódó késedelmes fizetések elleni fellépésről

ÖSSZEFOGLALÓ

MI AZ IRÁNYELV CÉLJA?

 • Az irányelv a számlák időben történő kiegyenlítésének biztosítása révén védi a vállalkozásokat – különösen a kis- és középvállalkozásokat (kkv-ket) – a kereskedelmi ügyletekhez* kapcsolódó késedelmes fizetésektől*.
 • A számlák kiegyenlítésére vonatkozóan ütemterveket határoz meg, valamint az ütemtervek be nem tartása esetén pénzügyi szankciókról rendelkezik.

FŐBB PONTOK

 • A vállalkozásoknak a számlákat legfeljebb 60 napon belül ki kell egyenlíteniük, kivéve, ha erről szerződésben kifejezetten másként állapodtak meg, és ezek a feltételek nem súlyosan hátrányosak a hitelezővel szemben.
 • A hatóságoknak az általuk vásárolt árukat és szolgáltatásokat 30 napon belül kell kifizetni. Kivételes körülmények esetén – például az egészségügyi ágazatban vagy egyedi ipari vagy kereskedelmi tevékenységek esetében – a határidő 60 napra hosszabbítható meg.
 • A jogszabályi és szerződéses kötelezettségeiket teljesítő, a meghatározott határidőn belül ki nem fizetett hitelezők késedelmi kamatra és kártérítésre jogosultak.
 • A késedelmi kamat mértéke az Európai Központi Bank által alkalmazott referencia-kamatlábnál legalább nyolc százalékponttal magasabb. Az Európai Bizottság interneten nyilvánosan hozzáférhetővé teszi az alkalmazandó kamatlábakat. A legtöbb uniós országban a gyakorlatban ez általában 8–10% közé esik.
 • A hitelezők jogosultak az adósoktól legalább 40 EUR összegű átalány megfizetését követelni. Ezen felül az adósság fedezése céljából felmerülő bármely egyéb ésszerű költség – többek között az ügyvéd vagy behajtással foglalkozó cég megbízása miatt felmerülő költségek – tekintetében kártérítésre jogosultak.
 • A hitelezők továbbá késedelmi kamatra jogosultak a kifizetés esedékességének napját követő naptól.
 • Amennyiben valamely szerződés nem rendelkezik a kifizetés napjáról, a hitelező a számla kézhezvételét követő 30 nap lejárata után jogosult késedelmi kamatra, vagy amennyiben a számla kézhezvételének napja nem egyértelmű, az áruk vagy szolgáltatások nyújtását követő 30 nap lejárata után.
 • A nemzeti hatóságoknak intézkedéseket kell hozniuk a nyilvánosság tájékoztatása érdekében a késedelmes fizetések orvoslására kínálkozó lehetőségekről.
 • A Bizottság 2016. március 16-ig jelentést készít a jogszabály végrehajtásáról.

A Bizottság 2012 októbere és 2014 novembere között ismeretterjesztő kampányt rendezett EU-szerte a késedelmes fizetésekkel kapcsolatban azzal a céllal, hogy az érintetteket tájékoztassa jogaikról és kötelezettségeikről.

MIKORTÓL HATÁLYOS EZEN IRÁNYELV?

Az irányelv 2011. március 15. napján lépett hatályba. Az uniós országoknak 2013. március 16-ig kellett átültetni nemzeti jogukba.

HÁTTÉR

További információkért lásd a késedelmes fizetésekről szóló irányelvet az Európai Bizottság honlapján.

KULCSFOGALMAK

* Késedelmes fizetések: valamely áru vagy szolgáltatás értékesítését követően a szerződéses vagy törvényes fizetési határidőn belül nem teljesített fizetés.

* Kereskedelmi ügyletek: vállalkozások, illetve vállalkozások és hatóságok között lebonyolított olyan ügyletek, amelyek tárgya fizetés ellenében áruk adásvétele vagy szolgáltatások nyújtása.

JOGI AKTUS

Az Európai Parlament és a Tanács 2011/7/EU irányelve (2011. február 16.) a kereskedelmi ügyletekhez kapcsolódó késedelmes fizetések elleni fellépésről (HL L 48., 2011.2.23., 1–10. o.)

utolsó frissítés 11.02.2016

Top