Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Summaries of EU Legislation

Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság (EIOPA)

Go to the summaries’ table of contents

Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság (EIOPA)

A 2008-as pénzügyi válság az Európai Unió (EU) pénzügyi felügyeletének számos hiányosságára hívta fel a figyelmet. A frankfurti székhelyű Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság (EIOPA) 2010-ben jött létre a biztosítási ágazat destabilizálódása kockázatának megelőzése céljából.

JOGI AKTUS

Az Európai Parlament és a Tanács 1094/2010/EU rendelete (2010. november 24.) az európai felügyeleti hatóság (az Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság) létrehozásáról, valamint a 716/2009/EK határozat módosításáról és a 2009/79/EK bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről.

ÖSSZEFOGLALÓ

A 2008-as pénzügyi válság az Európai Unió (EU) pénzügyi felügyeletének számos hiányosságára hívta fel a figyelmet. A frankfurti székhelyű Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság (EIOPA) 2010-ben jött létre a biztosítási ágazat destabilizálódása kockázatának megelőzése céljából.

MI A RENDELET CÉLJA?

A rendelet létrehozza az EIOPA nevű uniós szervet, amely a nemzeti hatóságok közötti együttműködést támogatja, és a biztosítási és foglalkoztatói-nyugdíj ágazatokra vonatkozó uniós jogszabályok következetes alkalmazását biztosítja az uniós országokban.

FŐBB PONTOK

A jogszabály következetes alkalmazása

Az EIOPA szabályozási és technikai standardokat dolgoz ki a Tanács és az Európai Parlament által elfogadott jogszabályokhoz a biztosítási vállalatok, pénzügyi konglomerátumok (különböző pénzügyi ágazatokban tevékenykedő nagyméretű pénzügyi társaságok), foglalkoztatói nyugdíjak és biztosítási közvetítők (nyugdíj- és biztosítási kötvényeket áruló vállalkozások) számára. A Hatóság ezenfelül jogosult az uniós jog alkalmazására vonatkozó iránymutatások és ajánlások kibocsátására.

Piaci tendenciák

Az EIOPA feladata a biztosítási piacok stabilitásának biztosítása, valamint a kötvénytulajdonosok, a nyugdíjrendszeri tagok és a kedvezményezettek védelme. Nyomon követi például a fogyasztói trendeket, és értékeli a piacokat érintő lehetséges kockázatokat és gyenge pontokat. Bizonyos szigorú feltételek mellett a Hatóság ideiglenesen betilthatja vagy korlátozhatja a pénzügyi rendszer stabilitását veszélyeztető pénzügyi tevékenységeket.

Szabálysértés

Az EIOPA-nak jogában áll a nemzeti hatóságok által elkövetett jogszabálysértéseket kivizsgálni. Ilyen eset akkor áll elő, ha valamely nemzeti hatóság nem biztosítja, hogy egy adott pénzügyi intézet teljesítse az uniós jog előírásait.

Az EIOPA két hónapon belül ajánlást adhat ki a nemzeti hatóság felé. Ezt követően az Európai Bizottság hivatalos véleményt adhat ki, amelyben arra szólítja fel az adott hatóságot, hogy tegye meg a szükséges intézkedést az uniós jog előírásainak való megfelelés érdekében. Amennyiben a nemzeti hatóság által elkövetett szabálysértés továbbra is fennáll, az EIOPA határozatot címezhet - szigorú feltételek mellett - közvetlenül a szóban forgó pénzügyi intézethez. Ez a határozat elsőbbséget élvez a nemzeti hatóság által hozott korábbi határozatokkal szemben.

Európai pénzügyi felügyelet

Az EIOPA része a 2010-ben létrehozott Pénzügyi Felügyeletek Európai Rendszerének, amely három másik felügyeleti szervet foglal magában:

További információkért lásd az EIOPA honlapját.

HIVATKOZÁS

Jogi aktus

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

1094/2010/EU rendelet

2010.12.16.

-

HL L 331., 2010.12.15., 48-83. o.

Helyesbítés

-

-

HL L 54., 2014.2.22., 23. o.

Módosító jogszabály

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

2014/51/EU irányelv

2014.5.23.

2015.3.31.

HL L 153., 2014.5.22., 1-61. o.

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

A Tanács 1096/2010/EU rendelete (2010. november 17.) az Európai Központi Banknak az Európai Rendszerkockázati Testület működését érintő külön feladatokkal történő felruházásáról (Hivatalos Lap L 331., 2010.12.15., 162-164. o.).

Az Európai Parlament és a Tanács 2010/78/EU irányelve (2010. november 24.) a 98/26/EK, 2002/87/EK, 2003/6/EK, 2003/41/EK, 2003/71/EK, 2004/39/EK, 2004/109/EK, 2005/60/EK, 2006/48/EK, 2006/49/EK és 2009/65/EK irányelvnek az európai felügyeleti hatóság (Európai Bankhatóság), az európai felügyeleti hatóság (Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság) és az európai felügyeleti hatóság (Európai Értékpapír-piaci Hatóság) hatásköre tekintetében történő módosításáról (Hivatalos Lap L 331., 2010.12.15., 120-161. o.).

A Bizottság 2004/9/EK határozata (2003. november 5.) az európai biztosítási és foglalkoztatóinyugdíj-bizottság létrehozásáról (Hivatalos Lap L 3., 2004.1.7., 34-35. o.).

utolsó frissítés 16.04.2015

Top