EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

A szeszes italok földrajzi eredete

A szeszes italok földrajzi eredete

A fogyasztók védelme és a szeszipar* fejlesztése érdekében az Európai Unió (EU) jogi keretet hozott létre a szeszes italok forgalmazására vonatkozó egységes uniós szintű szabályok biztosítására.

JOGI AKTUS

Az Európai Parlament és a Tanács 110/2008/EK rendelete (2008. január 15.) a szeszes italok meghatározásáról, megnevezéséről, kiszereléséről, címkézéséről és földrajzi árujelzőinek oltalmáról, valamint az 1576/89/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről

ÖSSZEFOGLALÓ

A fogyasztók védelme és a szeszipar* fejlesztése érdekében az Európai Unió (EU) jogi keretet hozott létre a szeszes italok forgalmazására vonatkozó egységes uniós szintű szabályok biztosítására.

MI A RENDELET CÉLJA?

Ez a rendelet a szeszes italok meghatározására, megnevezésére, kiszerelésére és címkézésére, valamint a szeszes italok földrajzi árujelzőinek oltalmára vonatkozó szabályokat határozza meg. Valamennyi szeszes italra vonatkozik, függetlenül attól, hogy azokat az EU-n belül vagy EU-n kívüli országokban gyártották-e.

FŐBB PONTOK

  • A rendelet II. melléklete különböző minőségű szeszes italok 46 különböző kategóriáját határozza meg, amely minőségek valamelyikével a szeszes italoknak rendelkezniük kell ahhoz, hogy egy adott kategóriába sorolhassák őket. Amennyiben valamely szeszes ital több kategóriához tartozó minőséget is tartalmaz, akkor értékesítése egy vagy több kategória megnevezés alatt is lehetséges.
  • Az élelmiszerek kiszerelésére és címkézésére vonatkozó általános szabályok vonatkoznak a szeszes italokra is. A rendelet azonban egyedi címkézési és kiszerelési szabályokat is meghatároz, ilyenek például a következők: a felhasznált nyersanyagok címkézése, az „elegy” kifejezés paramétereinek a felvázolása, az érlelési idő feltüntetése, az ólomalapú kupakok záró elemként való használatának a tilalma, valamint annak biztosítása, hogy a termék az EU legalább egy hivatalos nyelvén készült címkét kap.
  • A földrajzi árujelző azt jelzi, hogy a szeszes ital valamely olyan ország területéről származik, ahol meghatározott minőség, hírnév vagy egyéb tulajdonságok rendelhetők ehhez a földrajzi származáshoz.
  • A földrajzi árujelzések nyilvántartásba vételéhez az uniós és az EU-n kívüli országoknak is kérelmet kell benyújtaniuk az Európai Bizottsághoz. A kérelemhez műszaki dokumentációt kell mellékelni a következőkhöz hasonló információk megadásával: a szeszes ital leírása, a földrajzi terület meghatározása, a szeszes ital gyártására vonatkozó módszer, az európai, a nemzeti vagy a regionális rendelkezések által meghatározott bármely követelmény, valamint a kérelmező neve és levelezési címe.
  • Amennyiben a szeszes ital már nem rendelkezik a műszaki dokumentációban részletezett tulajdonságokkal, az Európai Bizottság törölheti a földrajzi árujelzést a nyilvántartásból.

KULCSFOGALMAK

* Szeszes italok: emberi fogyasztásra szánt alkoholtartalmú italok. Természetükből fakadóan érzékszervi tulajdonságokkal és legalább 15%-os alkoholtartalommal rendelkeznek. Lepárlással, kivonatolással vagy aromaanyagok hozzáadásával, illetve szeszes ital egyéb itallal, mezőgazdasági etil-alkohollal vagy bizonyos párlatokkal való összekeverésével készül.

HIVATKOZÁSOK

Jogi aktus

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

110/2008/EK rendelet

2008.2.20.

-

HL L 39., 2008.2.13., 16-54. o.

Módosító jogszabály(ok)

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

1334/2008/EK rendelet

2009.1.20.

-

HL L 354., 2008.12.31., 34-50. o.

A 110/2008/EK rendelet későbbi módosításait és javításait belefoglalták az alapszövegbe. Ez az egységes szerkezetbe foglalt változat kizárólag tájékoztató jellegű.

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

A Bizottság 936/2009/EK rendelete (2009. október 7.) az Európai Unió és harmadik országok között létrejött, egyes szeszes italok kölcsönös elismeréséről szóló megállapodások alkalmazásáról (Hivatalos Lap L 264., 2009.10.8., 5-6. o.)

utolsó frissítés 02.10.2015

Top