EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Az Unió értékeinek tiszteletben tartása és előmozdítása

Az Unió értékeinek tiszteletben tartása és előmozdítása

Az Unió az emberi méltóság tiszteletben tartása, a szabadság, a demokrácia, az egyenlőség, a jogállamiság, valamint az emberi jogok - ideértve a kisebbségekhez tartozó személyek jogait - tiszteletben tartásának értékein alapul (az Európai Unióról szóló szerződés - EUSZ - 2. cikke).

JOGI AKTUS

EUSZ 2. cikk

EUSZ 7. cikk

A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak az Európai Unióról szóló szerződés 7. cikkéről: Az Unió alapját képező értékek tisztelete és előmozdítása (COM(2003) 606 végleges, 2003. október 15.).

ÖSSZEFOGLALÓ

Az Unió az emberi méltóság tiszteletben tartása, a szabadság, a demokrácia, az egyenlőség, a jogállamiság, valamint az emberi jogok - ideértve a kisebbségekhez tartozó személyek jogait - tiszteletben tartásának értékein alapul (az Európai Unióról szóló szerződés - EUSZ - 2. cikke).

Csak azok az európai államok kérhetik felvételüket az Unióba, amelyek tiszteletben tartják a 2. cikkben említett értékeket, és elkötelezettek azok érvényesítése mellett (EUSZ 49. cikk).

Az Unió alapvető értékeinek való megfelelés biztosítása

Az EU-ban a jogállamiság kiemelt jelentőségű. A jogállamiság tiszteletben tartása az EUSZ 2. cikkében felsorolt valamennyi alapvető érték védelmének, valamint a Szerződésekből és a nemzetközi jogból származó jogok és kötelezettségek fenntartásának előfeltétele.

A JOGÁLLAMISÁGGAL KAPCSOLATOS UNIÓS KERET

2014 márciusában a Bizottság új keretet fogadott el a jogállamiságot a 28 uniós ország bármelyikében érő rendszeres fenyegetések kezelésére. A jogállamiságról szóló új keret kiegészíti - az uniós jog megsértése esetén indított - kötelezettségszegési eljárásokat, valamint az úgynevezett „EUSZ 7. cikke szerinti eljárást”, amely a legsúlyosabb esetben lehetővé teszi a szavazati jogok felfüggesztését, ha valamely uniós ország „súlyosan és tartósan megsérti” az uniós értékeket.

A keret lehetővé teszi az Európai Bizottság számára, hogy párbeszédet kezdjen az érintett uniós országgal, hogy megelőzze a jogállamisággal szembeni rendszeres fenyegetések fokozódását. Értékelésének elkészítésekor a Bizottság igénybe veheti más uniós intézmények és nemzetközi szervezetek (nevezetesen az Európai Parlament, a Tanács, az Alapjogi Ügynökség, az Európa Tanács, az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet (EBESZ) stb.) szakértelmét.

Ha a keret szerint nem találnak megoldást, az EUSZ 7. cikke szerinti eljárás mindig az utolsó lehetőség kell, hogy legyen a válság kezelésére és az uniós értékeknek való megfelelés biztosítására.

EUSZ 7. cikk

Az EUSZ 7. cikkének célja annak biztosítása, hogy valamennyi uniós ország tartsa tiszteletben az EU közös értékeit, köztük a jogállamiságot. Az EUSZ 7. cikkének (1) bekezdése szerinti megelőző mechanizmus csak abban az esetben aktiválható, ha fennáll az értékek súlyos megsértésének „egyértelmű veszélye”, az EUSZ 7. cikkének (2) bekezdése szerinti szankcionáló mechanizmus pedig csak akkor, ha „valamely tagállam súlyosan és tartósan megsérti a 2. cikkben említett értékeket”.

A megelőző mechanizmus lehetővé teszi a Tanács számára, hogy figyelmeztesse az érintett uniós országot, mielőtt az értékek súlyos megsértése ténylegesen bekövetkezne.

A szankcionáló mechanizmus értelmében a Tanács felfüggesztheti a kérdéses uniós országnak a Szerződések alkalmazásából származó egyes jogait, beleértve az ezen országot a Tanácsban megillető szavazati jogokat. Ehhez az kell, hogy az értékek súlyos megsértése tartósan fennálljon.

ALKALMAZÁS

2009 óta a Bizottság több alkalommal nézett szembe kritikus helyzettel egyes uniós országokban, amely helyzetek sajátos problémákat tártak fel a jogállamisággal kapcsolatban. A Bizottság ezeket az eseményeket politikai nyomásgyakorlás útján, illetve az uniós jog megsértése esetén kötelezettségszegési eljárások megindításával igyekezett orvosolni.

Az EUSZ 7. cikke szerinti megelőző és szankcionálási mechanizmust mindeddig nem alkalmazták.

Más uniós intézmények kezdeményezései

Valamennyi uniós intézmény kiegészítő szerepet játszik a jogállamiság uniós előmozdításában és fenntartásában.

2014 decemberében a Tanács és az uniós országok kötelezettséget vállaltak arra, hogy éves párbeszédet kezdeményeznek valamennyi uniós országgal a Tanácson belül, hogy előmozdítsák és védelmezzék a jogállamiságot a Szerződések keretében.

Az Európai Parlament szintén több alkalommal felhívta a figyelmet arra, hogy az uniós országokat rendszeresen értékelni kellene abból a szempontból, hogy folyamatosan tiszteletben tartják-e az EU alapvető értékeit és megfelelnek-e a demokrácia és jogállamiság követelményeinek.

Lásd az Alapjogi Ügynökséget és az Alapjogi Ügynökség 2016. évi éves tevékenységi jelentését

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

A Bizottság jelentése az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának - 2012. évi jelentés az Európai Unió Alapjogi Chartájának alkalmazásáról (COM(2013) 271 final, 2013. május 8.).

A Bizottság jelentése az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának - 2013. évi jelentés az Európai Unió Alapjogi Chartájának alkalmazásáról (COM(2014) 224 final, 2014. április 14.).

A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak - A jogállamiság megerősítésére irányuló új uniós keret (COM(2014) 158 final, 2014. március 11.).

A Tanács és a Tanácsban ülésező tagállamok 2014. december 16-i következtetései a jogállamiság tiszteletben tartásának biztosításáról.

utolsó frissítés 10.06.2016

Top