Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Summaries of EU Legislation

Megállapodás az utas-nyilvántartási adatállomány adatainak a légi fuvarozók általi feldolgozásáról és az Egyesült Államok Belbiztonsági Minisztériuma részére történő továbbításáról (2007. évi PNR-megállapodás)

Go to the summaries’ table of contents

This summary has been archived and will not be updated, because the summarised document is no longer in force or does not reflect the current situation

Megállapodás az utas-nyilvántartási adatállomány adatainak a légi fuvarozók általi feldolgozásáról és az Egyesült Államok Belbiztonsági Minisztériuma részére történő továbbításáról (2007. évi PNR-megállapodás)

A jelen megállapodással az Európai Unió és az Egyesült Államok megerősíti és biztonságossá teszi az utas-nyilvántartási adatállomány (PNR) adatainak az európai légi fuvarozók általi feldolgozása és az Egyesült Államok Belbiztonsági Minisztériuma részére történő továbbítása terén folytatott együttműködését.

JOGI AKTUS

A Tanács 2007/551/KKBP/IB határozata (2007. július 23.) az Európai Unió és az Amerikai Egyesült Államok közötti, az utas-nyilvántartási adatállomány (PNR) adatainak a légi fuvarozók általi feldolgozásáról és az Egyesült Államok Belbiztonsági Minisztériuma részére történő továbbításáról szóló megállapodás Európai Unió részéről történő aláírásáról (2007. évi PNR-megállapodás).

ÖSSZEFOGLALÓ

Az utasokra vonatkozó adatok (PNR) megosztása hozzájárul a terrorizmus és a szervezett bűnözés elleni küzdelemhez, a személyek alapvető jogainak védelméhez és annak megakadályozásához, hogy az egyének elmeneküljenek a velük szemben elrendelt letartóztatási és elfogatóparancsok elől.

A jelen határozat magában foglalja a megállapodást, az Egyesült Államok Belbiztonsági Minisztériuma (DHS) kísérőlevelét, valamint az Európai Unió (EU) válaszlevelét. A hét éven át hatályos határozat arra kötelezi a légi fuvarozókat, hogy az Egyesült Államokba érkező vagy onnan induló járatokon szállított utasokra vonatkozó adatokat továbbítsák a DHS részére. Ellentételezésül az Egyesült Államok kötelezettséget vállal az utasok magas fokú biztonságának garantálására. A határozat azt javasolja, hogy az adatok továbbításakor alkalmazzanak biztonsági intézkedéseket, és felszólítja a feleket az utasok alapvető jogainak és szabadságainak tiszteletben tartására.

Az utas-nyilvántartási adatállomány (PNR) összegyűjtött adatainak típusai

A DHS a PNR-adatokat a légi fuvarozóktól, valamint a repülőjegyek és az úti okmányok vizsgálata révén szerzi meg. Az összegyűjtött adatok az alábbiakra vonatkoznak:

  • APIS-információk (név, családi állapot, állampolgárság, lakóhely szerinti ország stb.);
  • utazás (a jegy lefoglalásának vagy kibocsátásának időpontja, az utazás időpontja, útvonal, csomagok, az utas ülése, utazási státusa, az igénybe vett utazási iroda);
  • repülőjegy (szabadjegyek, magasabb osztályon történő utazás, a jegy kiállítására, árára, számára, a fizetés módjára és a számlázásra vonatkozó információk);
  • PNR (nyilvántartási helymeghatározó kód, a PNR-ben szereplő nevek, „megosztott vagy kettős PNR-adatok" és a PNR-en végrehajtott változtatások jegyzéke);
  • valamennyi rendelkezésre álló elérhetőségi információ;
  • OSI (Other Service Information), SSI és SSR (Special Services információk).

Úgynevezett „érzékeny” PNR-adatok

Az érzékeny adatok az etnikai hovatartozásra, a világnézetre, politikai nézetekre, a szakszervezeti tagságra vagy a vallási meggyőződésre, valamint az egyének egészségi állapotára vagy szexuális életére vonatkozó információkat jelentik. A DHS az információk beérkezését követően egy automatizált rendszer segítségével szűri az érzékeny adatokat és fogalmakat. A DHS kötelezettséget vállal, hogy nem használja fel és minél előbb törli ezen adatokat.

Ha azonban bárki élete veszélyben forog, és amennyiben az utas ilyen adatokat szolgáltatott, a DHS-nek jogában áll azokat felhasználni, azzal a feltétellel, hogy az adatokhoz való hozzáférésekről naplót vezet, és az adatokat harminc napon belül törli. A DHS köteles (48 órán belül) tájékoztatni az Európai Bizottságot arról, hogy betekintett ezen adatokba.

A PNR-adatok védelme és továbbítása

A DHS által a megállapodáshoz mellékelt levél ismerteti, hogy a DHS milyen módon gyűjti, használja fel és tárolja a PNR-adatokat. A DHS az információkat érzékeny és bizalmas információkként kezeli. Továbbíthatja azokat a közrend és a közbiztonság fenntartásáért vagy a terrorizmus elleni küzdelemért felelős amerikai hatóságoknak, valamint azon országoknak, amelyek képesek garantálni az adatok védelmét; ezt azonban csak ugyanabból a célból teheti, amely célból megkapta az adatokat (ez elsősorban a terrorizmus és a szervezett bűnözés elleni küzdelem).

Amennyiben a légi fuvarozók rendelkeznek a DHS technikai követelményeinek megfelelő berendezéssel, úgy egy „push” rendszer segítségével továbbítják az adatokat a DHS-nek. Ellenkező esetben az adatok egy „pull” rendszeren keresztül jutnak el a DHS-hez. A „push" rendszerre való átállás kezdeményezése a fuvarozók feladata.

A DHS 72 órával a járatok indulásának tervezett időpontja előtt kapja meg a PNR-adatokat. Szükség esetén kérheti az adatok ennél korábbi továbbítását. Mindazonáltal vállalja, hogy ilyen kéréshez csak az ésszerűség keretein belül és arányos mértékben folyamodik.

A DHS 7 évig egy analitikus adatbázisban őrzi az adatokat. Ezen időszak letelte után az adatokat további 8 évig megőrzik, ám azok ekkor már inaktívak és nem lehívhatók. Az adatokhoz való hozzáféréshez ez esetben a DHS vezető tisztviselőjének hozzájárulása szükséges. A felek közösen határozzák meg a PNR-adatok megsemmisítésének időpontját. Ennek elérkeztével csak folyamatban levő nyomozással összefüggő adatokat lehet megőrizni.

Hozzáférési és helyesbítési jog

A DHS az amerikai adatvédelmi törvény által előírt védelmet a birtokában lévő PNR-adatokra is kiterjeszti. A jogszabályok az adatvédelmi szabályok megsértését és az adatok jogosulatlan közlését közigazgatási, polgári jogi és büntetőjogi szankciókkal sújtják.

Az Európai Unió, az Egyesült Államok és a légi közlekedési ágazat együttműködik annak érdekében, hogy tájékoztassa az utasokat arról, hogy a kormányok hogyan használják fel a rájuk vonatkozó információkat. A DHS a Szövetségi Közlönyben megjelentetett közlemények és a weboldalán közzétett és rendelkezésre bocsátott értesítések révén tájékoztatást nyújt a közvélemény részére a PNR-adatokkal kapcsolatban, és válaszol az azokra vonatkozó kérdésekre.

A DHS kötelezettséget vállal, hogy a PNR-adatokat nem tárja a közvélemény elé (az érintett személyek kivételével).

Együttműködés és viszonosság

A DHS a PNR-adatokból származó analitikus információkat átadja az érintett európai rendőri és igazságügyi hatóságoknak, valamint az Europolnak és az Eurojustnak. Az európai hatóságok hasonlóképpen járnak el az amerikai hatóságok irányában.

Mindkét fél gondoskodik saját rendszere megfelelő működéséről. A belbiztonsági miniszter (DHS) és a szabadságért, a biztonságért és a jog érvényesüléséért felelős biztos (EU) rendszeresen felülvizsgálja a határozat alkalmazását.

Háttér

Az európai légitársaságok birtokában lévő PNR-adatok amerikai hatóságok részére történő átadása több egymást követő megállapodás tárgyát képezte. A legutóbbi ilyen megállapodás 2006. október 19-én jött létre, és 2007. július 31-én lejárt. A Tanács ezért (2007. február 22-én) úgy határozott, hogy tárgyalások megindítására hatalmazza fel az elnökséget, és e tárgyalások vezettek a jelen megállapodáshoz.

A megállapodás az aláírás napjától alkalmazható, és azon időpont hónapját követő hó első napján lép hatályba, amikor a felek értesítették egymást belső eljárásaik befejezéséről.

Hivatkozások

Jogi aktus

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Hivatalos Lap

A 2007/551/KKBP/IB határozat

2007.7.23.

HL L 204., 2007.8.4.

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

A Tanács 2006/729/KKBP/IB határozata az Európai Unió és az Amerikai Egyesült Államok közötti, az utas-nyilvántartási adatállomány (PNR) adatainak a légifuvarozók általi feldolgozásáról és az Egyesült Államok Belbiztonsági Minisztériuma részére történő továbbításáról szóló megállapodás Európai Unió részéről történő aláírásáról [Hivatalos Lap L 298., 2006.10.27.]

A Tanács 2004/496/EK határozata (2004. május 17.) az Európai Unió és az Egyesült Államok közötti, a PNR adatoknak a légi szállítók általi feldolgozásáról és az Egyesült Államok Belbiztonsági Minisztériuma Vámügyi és Határvédelmi Irodájának történő továbbításáról szóló megállapodás megkötéséről [Hivatalos Lap L 183., 2004.5.20.]

Utolsó frissítés: 29.05.2008

Top