EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

A tömegpusztító fegyverek elterjedése elleni küzdelem

A tömegpusztító fegyverek elterjedése elleni küzdelem

 

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMRÓL:

(KKBP) 2017/809 határozat a tömegpusztító fegyverek és hordozóeszközeik elterjedésének megakadályozásáról szóló 1540 (2004) sz. ENSZ BT-határozat végrehajtásának támogatásáról

MI A HATÁROZAT CÉLJA?

Összhangban a tömegpusztító fegyverek elterjedése elleni 2003. évi uniós stratégiával, a határozat támogatja az Egyesült Nemzetek Szervezete Biztonsági Tanácsa 1540. sz. határozatának végrehajtását. Ez a 2006-ban, 2008-ban és 2013-ban meghozott hasonló határozatokból adódik.

Az uniós stratégia a tömegpusztító fegyverek programjait világszerte megelőzze, megakadályozza, leállítsa, és amennyiben lehetséges, megszüntesse. A 2003-as kezdeteknél a stratégia alapelveiben szerepelt:

  • A proliferáció megakadályozására irányuló nemzetközi mechanizmusok megerősítése, valamint a többoldalú szerződésekben megállapított szabályok megsértésének ellenőrzésére szolgáló rendszerek fejlesztése.
  • Stabil regionális és nemzetközi környezet elősegítése a leszerelést támogató programok erősítése, valamint a proliferáció megakadályozásának az EU valamennyi politikai, diplomáciai és gazdasági tevékenységébe történő beépítése révén.
  • Szoros együttműködés az olyan kulcsfontosságú partnerekkel, mint például az Egyesült Államok, Oroszország vagy a NATO, illetve segítségnyújtás az EU-n kívüli országok számára.

FŐBB PONTOK

Az Európai Tanács az elért eredményeket feltáró 6 havonkénti jelentések révén folyamatosan figyelemmel kíséri a stratégia végrehajtását.

A stratégia gyakorlati megvalósítása az alábbiakhoz hasonló projekteken és tevékenységeken keresztül történik:

2008-ban az EU új cselekvési irányvonalakat fogadott el a tömegpusztító fegyverek terjedése tárgyában. Ezeket úgy alakították ki, hogy a 2003. évi stratégia hatékonyabb legyen, például azáltal, hogy felhívják a tudományos, egyetemi és pénzügyi intézmények figyelmét a kérdésre, valamint intézkedéseket dolgoznak ki a tömegpusztító fegyverekkel kapcsolatos ismeretek rossz kezekbe kerülésének megakadályozására. Ezek megújítják a 2003. évi stratégia és az uniós cselekvést meghatározó elvek jelentőségét (hatékony multilateralizmus, megelőzés és nemzetközi együttműködés), valamint azok szerepét az Egyesült Nemzetek Szervezete Biztonsági Tanácsa által hozott 1540. sz. határozat végrehajtásának segítésében.

Az ENSZ Biztonsági Tanácsának 1540. sz. határozata kötelezi az aláírókat arra, hogy mindenképpen tartózkodjanak a nem állami szereplők* támogatásától a következő területeken:

  • fejlesztés,
  • megszerzés,
  • gyártás,
  • birtoklás,
  • szállítás,
  • átadás vagy használat

nukleáris, vegyi vagy biológiai fegyverek és azok hordozóeszközei kapcsán.

2011-ben a Tanács elfogadta az 1977. évi ENSZ-határozatot, amely ismételten megerősíti, hogy a nukleáris, vegyi és biológiai fegyverek terjesztése és azok hordozóeszközei fenyegetést jelentenek a nemzetközi béke és biztonság számára. Az 1540. sz. határozattal létrehozott bizottság mandátumát 2021-ig terjeszti ki, amely bizottságnak az a szerepe, hogy tevékenyen vegyen részt az államokkal és a vonatkozó nemzetközi, regionális és szubregionális szervezetekkel együtt a tapasztalatok, a tanulságok és a tényleges gyakorlat megosztásában az 1540. sz. ENSZ-határozatban szereplő területeken.

A határozat hivatkozik az EU támogatására, annak a tömegpusztító fegyverekkel kapcsolatos stratégiájával összhangban, azzal a célkitűzéssel, hogy erősítse az ENSZ Biztonsági Tanácsának szerepét, és növelje szakértői hozzájárulását a proliferációs kihívások kezelése során. Gyakorlati szempontból ez a támogatás szubregionális műhelyeket, országlátogatásokat, találkozókat, eseményeket, képzést és közönségkapcsolati erőfeszítéseket jelent. Az ENSZ Leszerelési Ügyek Hivatala felel a projektek technikai megvalósításáért, együttműködve az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezettel, az Afrikai Unióval, az Amerikai Államok Szervezetével és az Arab Államok Ligájával, értelemszerűen.

HÁTTÉR

További információk:

KULCSFOGALMAK

Nem állami szereplők: jelentős politikai befolyással rendelkező magánszemély vagy szervezet, amely azonban nem kötődik egyetlen országhoz vagy államhoz sem.

FŐ DOKUMENTUM

A Tanács (KKBP) 2017/809 határozata (2017. május 11.) a tömegpusztító fegyverek és hordozóeszközeik elterjedésének megakadályozásáról szóló 1540 (2004) sz. ENSZ BT-határozat végrehajtásának támogatásáról (HL L 121., 2017.5.12., 39–44. o.)

KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK

A Tanács (EU) 2015/259 határozata (2015. február 17.) a Vegyifegyver-tilalmi Szervezet (OPCW) tevékenységeinek a tömegpusztító fegyverek elterjedése elleni uniós stratégia végrehajtásának keretében történő támogatásáról (HL L 43., 2015.2.18., 14–28. o.)

Lásd az egységes szerkezetbe foglalt változatot.

A Tanács 2014/913/KKBP határozata (2014. december 15.) a hágai magatartási kódexnek és a ballisztikus rakéták elterjedése elleni küzdelemnek a tömegpusztító fegyverek elterjedése elleni EU-stratégia végrehajtása keretében történő támogatásáról (HL L 360., 2014.12.17., 44–52. o.)

A Tanács 2013/668/KKBP határozata (2013. november 18.) az Egészségügyi Világszervezet által a biológiai biztonság és biológiai védelem területén végzett tevékenységeknek a tömegpusztító fegyverek elterjedése elleni európai uniós stratégia keretében történő támogatásáról (HL L 310., 2013.11.20., 13–19. o.)

A Tanács 2013/391/KKBP határozata (2013. július 22.) a tömegpusztító fegyverek és hordozóeszközeik elterjedésének megakadályozásáról szóló 1540 (2004) sz. ENSZ BT-határozat gyakorlati megvalósításának támogatásáról (HL L 198., 2013.7.23., 40–44. o.)

Az eredeti dokumentum tartalmazza a 2013/391/KKBP határozat további módosításait. Ez az egységes szerkezetbe foglalt változat kizárólag tájékoztató jellegű.

A Tanács 2010/430/KKBP határozata (2010. július 26.) a tömegpusztító fegyverek elterjedése elleni EU-stratégia végrehajtását támogató, nonproliferációval foglalkozó független szellemi műhelyek európai hálózatának a létrehozásáról (HL L 202., 2010.8.4., 5–9. o.)

A Tanács 2008/368/KKBP együttes fellépése (2008. május 14.) a tömegpusztító fegyverek elterjedése elleni EU-stratégia végrehajtása keretében az ENSZ BT 1540 (2004) sz. határozata végrehajtásának támogatása céljából (HL L 127., 2008.5.15., 78-83. o.)

A Tanács 2006/419/KKBP együttes fellépése (2006. június 12.) a tömegpusztító fegyverek elterjedése elleni EU-stratégia végrehajtása keretében az ENSZ BT 1540 (2004) határozata végrehajtása érdekében (HL L 165., 2006.6.17., 30–34. o.)

A tömegpusztító fegyverek elterjedése elleni EU-stratégia (2003. december 10.) (15708/03. számú dokumentum – a Hivatalos Lapban nem tették közzé)

utolsó frissítés 02.03.2018

Top