EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Dublin II. rendelet

E rendelet célja, hogy elősegítse a menedékjog iránti kérelem megvizsgálásáért felelős tagállam lehető legrövidebb időn belül történő meghatározását, és megelőzze a menekültügyi eljárásokkal való visszaélést.

JOGI AKTUS

A Tanács 343/2003/EK rendelete (2003. február 18.) egy harmadik ország állampolgára által a tagállamok egyikében benyújtott menedékjog iránti kérelem megvizsgálásáért felelős tagállam meghatározására vonatkozó feltételek és eljárási szabályok megállapításáról [Hivatalos Lap L 50., 2003.2.25.].

ÖSSZEFOGLALÓ

A rendelet alapelve értelmében a menedékjog iránti kérelem megvizsgálásáért egyetlen tagállam felelős. A cél annak elkerülése, hogy a menedékkérőket egy adott országból visszaküldjék egy másik országba, egyúttal azonban annak megakadályozása is, hogy egy személy több menedékjog iránti kérelmet benyújtva visszaélhessen a rendszerrel.

Ezért objektív és hierarchikus kritériumokat állapítanak meg, amelyek alapján valamennyi menedékjog iránti kérelem esetében meghatározható a felelős tagállam.

Kritériumok

A felsorolt kritériumokat a megadott sorrendben kell alkalmazni, azt a helyzetet alapul véve, amikor a menedékjog iránti kérelmet először nyújtották be egy tagállamhoz.

  • A család egységének elve

Amennyiben a menedékkérő kísérő nélküli kiskorú, a kérelem megvizsgálásáért felelős tagállam az, ahol a menedékkérő családtagja jogszerűen tartózkodik, feltéve, hogy ez szolgálja leginkább a kiskorú érdekeit. Családtag hiányában az a tagállam felelős a kérelem megvizsgálásáért, ahol a kiskorú benyújtotta menedékjog iránti kérelmét.

Nagykorú személy esetén, amennyiben a menedékkérőnek van olyan családtagja, aki egy tagállamban már menekültstátussal rendelkezik, vagy akinek kérelme elbírálás alatt áll, az a tagállam lesz a menedékjog iránti kérelem megvizsgálásáért felelős, feltéve, hogy az érintett személyek így kívánják.

Ezenfelül, amennyiben egy család több tagja egyidejűleg vagy egymáshoz elég közeli időpontokban nyújt be menedékjog iránti kérelmet, ezek vizsgálata együtt is elvégezhető.

  • Engedélyek vagy vízumok kibocsátása

A menedékjog iránti kérelem megvizsgálásáért az a tagállam felelős, amely a kérelmező számára jelenleg érvényes tartózkodási engedélyt vagy vízumot állított ki. Amennyiben a kérelmező több engedély vagy vízum birtokosa, a menedékjog iránti kérelem megvizsgálásáért az a tagállam felel, amely a leghosszabb érvényességi idejű dokumentumot állította ki.

Ugyanezek a szabályok alkalmazandók akkor is, ha a menedékkérő egy vagy több olyan tartózkodásra jogosító engedéllyel rendelkezik, amelyek legfeljebb két éve jártak le, illetve egy vagy több olyan vízummal, amelyek legfeljebb hat hónapja jártak le, amennyiben a kérelmező a tagállamok területét nem hagyta el.

  • Jogellenes belépés és jogellenes tartózkodás egy tagállamban

Amennyiben a menedékkérő jogellenesen lépte át egy tagállam határát, ez a tagállam felelős a menedékjog iránti kérelem megvizsgálásáért. Ez a felelősség 12 hónappal a jogellenes határátlépést követően megszűnik.

Amennyiben a menedékkérő a kérelem benyújtásának időpontját megelőzően már legalább öt hónapig folyamatosan egy tagállamban élt, ez a tagállam felelős a menedékjog iránti kérelem megvizsgálásáért. Amennyiben a menedékjog kérelmezője legalább öt hónapos időszakokon keresztül tartózkodott különböző tagállamokban, az a tagállam felelős a kérelem megvizsgálásáért, amelyben legutóbb ennyi időt töltött.

  • Jogszerű belépés egy tagállam területére

Amennyiben egy harmadik ország állampolgára olyan tagállam területén nyújtja be menedékjog iránti kérelmét, ahol vízummentességet élvez, a kérelem benyújtásának helye szerinti tagállam a felelős.

  • Repülőtér nemzetközi tranzitterületén benyújtott kérelem

Amennyiben harmadik ország állampolgára egy tagállam repülőterének nemzetközi tranzitterületén nyújtja be menedékjog iránti kérelmét, ez a tagállam felelős a kérelem megvizsgálásáért.

Kivételek

Amennyiben a felsorolt feltételek alapján egyetlen tagállam sem jelölhető ki, az első olyan tagállam felelős a menedékjog iránti kérelem megvizsgálásáért, amelynél a kérelmet benyújtották.

Másik tagállam kérésére, többek között családi vagy kulturális megfontolásokon alapuló humanitárius okokból bármelyik tagállam vállalhatja olyan menedékjog iránti kérelem megvizsgálását, amelyért nem felelős, feltéve, hogy az érintett személyek így kívánják.

A menedékkérő átvétele

A menedékjog iránti kérelemért felelősként meghatározott tagállam köteles átvenni a menedékkérőt, és kérelmét elbírálni.

Amennyiben az a tagállam, amelyben menedékjog iránti kérelmet nyújtottak be, úgy véli, hogy egy másik tagállam felelős a kérelem megvizsgálásáért, felkérheti a másik tagállamot, hogy vegye át a kérelmet. Az átvételre vagy visszavételre vonatkozó megkeresésnek minden olyan adatot tartalmaznia kell, amelyek alapján a megkeresett tagállam megállapíthatja, hogy valóban felelős-e. Amennyiben a megkeresett tagállam kész átvenni vagy visszavenni a kérelmezőt, értesítik a kérelmezőt arról az indokolással ellátott határozatról, hogy kérelme a benyújtás helye szerinti tagállamban nem elfogadható, valamint a kérelmező felelős tagállamnak történő átadására vonatkozó kötelezettségéről.

Háttér

A Dublin II. rendelet az 1990. évi dublini egyezmény helyébe lép, amely meghatározta a menedékjog iránti kérelmek elbírálása tekintetében illetékes országokra vonatkozó kritériumokat. A rendeletet az Unió valamennyi tagállama, valamint Norvégia, Izland, Svájc és Liechtenstein alkalmazza.

Hivatkozások

Jogi aktus

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Hivatalos Lap

343/2003/EK tanácsi rendelet

2003.3.17.

HL L 50., 2003.2.25.

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

Javaslat: az Európai Parlament és a Tanács rendelete egy harmadik ország állampolgára, illetve hontalan személy által a tagállamok egyikében benyújtott nemzetközi védelem iránti kérelem megvizsgálásáért felelős tagállam meghatározására vonatkozó feltételek és eljárási szabályok megállapításáról (átdolgozás) [COM(2008) 820 végleges/2 – a Hivatalos Lapban még nem tették közzé].

A Dublin II. rendelet módosítására irányuló javaslat célja a rendszer hatékonyságának megerősítése és annak biztosítása, hogy a felelősség meghatározására irányuló eljárás keretében átfogó módon foglalkozzanak a nemzetközi védelmet kérelmezők igényeivel. Ezenfelül – a menekültügyről szóló politikai tervnek megfelelően – a javaslat célja, hogy szabályozza azokat a helyzeteket, amikor rendkívüli nyomás nehezedik a tagállamok befogadó képességére és menekültügyi rendszereire, illetve amikor nem biztosítanak megfelelő szintű védelmet a nemzetközi védelmet kérelmező személyek számára.

Együttdöntési eljárás (2008/0243/COD).

A Bizottság jelentése az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a dublini rendszer értékeléséről [COM(2007) 299 végleges – Hivatalos Lap C 191., 2007.8.17.]. A Bizottság megjegyzi, hogy a dublini rendszer célkitűzései nagyrészt megvalósultak. A Bizottság közli, hogy a tagállamok által szolgáltatott pontos adatok hiányában a rendszer költségeit nem tudta értékelni. Hozzáteszi, hogy továbbra is problémás többek között a rendszer hatékonyságának néhány kérdése.

Utolsó frissítés: 18.11.2011

Top