Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Summaries of EU Legislation

A tartózkodási engedélyek uniós formátuma

Go to the summaries’ table of contents

SURVEY: Tell us what you think about the summaries!

A tartózkodási engedélyek uniós formátuma

 

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMRÓL:

1030/2002/EK rendelet – egységes formátumú tartózkodási engedélyek nem uniós állampolgárok számára

MI A RENDELET CÉLJA?

Egységes formátumot határoz meg a jogszerűen az EU-ban élő nem uniós állampolgárok tartózkodási engedélyeire és azok kötelező tartalmára vonatkozóan.

FŐBB PONTOK

  • Az engedélyeknek kártya formátumú önálló okmánynak kell lenniük (eredetileg valamely más hivatalos iratra ragasztott bélyeg formájúak is lehettek).
  • A rendelet meghatározza az okmányon látható formában megjelenítendő valamennyi információ formáját és tartalmát, mint például az adott személy vezeték- és utóneve (ebben a sorrendben), és az engedély érvényességének kezdő időpontját és lejártát.
  • Műszaki előírásokat tartalmaz az engedély színére, az előállításához használt nyomtatási eljárásra és technikákra, valamint az anyagokra vonatkozóan.
  • Az előírások között szerepelnek a hamisítás és meghamisítás megelőzésére szolgáló biztonsági jellemzők is. Ezek titkosak, és csak az engedélyek nyomtatásáért felelős nemzeti hatóságok előtt kerülnek felfedésre.
  • Az uniós országok saját döntésük alapján a rendelet mellékletében található felsorolással összhangban álló további nemzeti biztonsági jellemzőket is hozzáadhatnak, amennyiben ezáltal nem változik meg a kártya egységes megjelenése.
  • A rendelet nem alkalmazandó a következőkre:

A 380/2008/EK rendelet módosítja az 1030/2002/EK rendeletet a biometrikus azonosítók* beépítését illetően az egységes formátumú tartózkodási engedélybe.

  • A biometrikus azonosítók az engedély valódiságának és birtokosa személyazonosságának ellenőrzésére használhatók. Ezek a kérelmezőről készült friss fényképből és 2 darab ujjlenyomatból állnak.
  • Ezen azonosítók rögzítése során be kell tartani a nemzeti jogszabályokat és Egyesült Nemzetek Szervezetének az emberi jogok védelméről, illetve a gyermek jogairól szóló egyezményeiben foglalt biztosítékokat.
  • A biometrikus azonosítókból származó adatokat olyan módon kell tárolni és védeni, hogy azok sértetlensége, valódisága és titkossága garantált legyen.

Mivel a tartózkodási engedélyek jelenlegi formátuma több mint 20 éve használatos, elfogadták a 2017/1954/EU rendeletet.

A rendelet új, egységes mintadokumentumot vezet be, új biztonsági elemekkel a hamisítás megelőzésére. A képek és szöveg leírásait a 2017/1954/EU rendelet melléklete tartalmazza, amelyek az eredeti, 2002. évi rendelet mellékletében szereplő leírások helyébe lépnek. Az uniós országoknak hat hónapos átmeneti időszakuk van a tartózkodási engedélyek meglévő raktárkészletének felhasználására.

Sem Írországot, sem az Egyesült Királyságot nem köti ez a rendelet, és Dánia hat hónapon belül dönthet annak elfogadásáról, hogy törvénybe kell-e iktatni azt Dániában.

MIKORTÓL HATÁLYOS A RENDELET?

Az 1030/2002/EK rendelet 2002. június 15-én lépett hatályba.

A 2017/1954/EU rendeletet legkésőbb 15 hónappal azután érvényesíteni kell, hogy az Európai Bizottság további kiegészítő műszaki előírásokat fogadott el a tartózkodási engedélyek tekintetében.

HÁTTÉR

További információkért lásd:

KULCSFOGALMAK

Biometrikus azonosítók: egy személy egy vagy több – chipkártyán, vonalkódon vagy okmányban tárolt – fizikai jellemzőjének (ujjlenyomatának, arcképének, íriszmintázatának) használata egy okmányt bemutató személyazonosságának ellenőrzésére.

FŐ DOKUMENTUM

A Tanács 1030/2002/EK rendelete (2002. június 13.) a harmadik országok állampolgárai tartózkodási engedélye egységes formátumának megállapításáról (HL L 157., 2002.6.15., 1-7. o.)

Az 1030/2002/EK rendelet későbbi módosításait belefoglalták az eredeti szövegbe. Ez az egységes szerkezetbe foglalt szöveg kizárólag tájékoztató jellegű.

KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK

A Tanács 539/2001/EK rendelete (2001. március 15.) a külső határok átlépésekor vízumkötelezettség alá eső, illetve az e kötelezettség alól mentes harmadik országbeli állampolgárok országainak felsorolásáról (HL L 81., 2001.3.21., 1-7. o.)

Lásd az egységes szerkezetbe foglalt változatot.

utolsó frissítés 04.04.2018

Top