Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Fogyasztóvédelmi együttműködés az EU országai között

Fogyasztóvédelmi együttműködés az EU országai között

 

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMRÓL:

2006/2004/EK rendelet a fogyasztóvédelmi jogszabályok végrehajtásáért felelős nemzeti hatóságok közötti együttműködésről

MI A RENDELET CÉLJA?

FŐBB PONTOK

Hatóságok közötti együttműködés az uniós országokban

Minden uniós ország kijelöli a fogyasztóvédelmi jogok végrehajtásáért felelős nemzeti hatóságokat, amelyek majd csatlakoznak a végrehajtási együttműködési hálózathoz. Minden egyes országban egyetlen összekötő hivatal felelős a nemzeti hatóságok koordinálásáért.

A hálózat a nemzeti hatóságok közötti információcserét és más uniós országok hatóságaival való együttműködést teszi lehetővé a fogyasztóvédelmi jogsértések megállítása érdekében.

A rendelet a fogyasztók kollektív érdekeit érintő helyezetekre alkalmazandó, és a fogyasztóvédelmi jogsértésekkel szembeni fellépés céljából elősegíti a hatóságok közötti együttműködést, amikor a vállalkozás és a fogyasztó székhelye eltérő uniós országban található.

A 2007/76/EK határozatban szerepelnek az információkra vonatkozó követelmények, például a kölcsönös jogsegély* iránti megkeresések és riasztások során benyújtandó minimuminformációk, a teljesítendő határidők, az információkhoz való hozzáférés és a nyelvhasználat.

A nemzeti hatóságok közötti együttműködés többek között a következőket érintő fogyasztóvédelmi jogszabályokra vonatkozik:

Kölcsönös jogsegély és uniós tevékenységek

Minden hatóság kérheti a hálózat többi tagjának segítségét a fogyasztói jogok esetleges megsértésének kivizsgálása és megállítása céljából.

A hatóságok ezen túlmenően a párhuzamosan több vagy valamennyi uniós országban történő jogsértésekkel szembeni fellépés céljából:

  • online ellenőrzési akcióhoz* hasonló együttes fellépést hajthatnak végre, amely egy adott ágazat weboldalainak (repülőjegyek, fogyasztói elektronikai árugaranciák, utazásfoglalás, árátláthatóság stb.) uniós szintű átvizsgálását foglalja magában egy, az Európai Bizottság által vezetett éves művelet keretében.
  • a Bizottsággal együttműködésben közös megközelítéseket fogadhatnak el a fogyasztóvédelmi jogszabályoknak valamely adott problémával kapcsolatban történő alkalmazása tekintetében.

Az első ilyen összehangolt fellépés* alkalmazásokon belüli vásárlásokat érintett online játékokban.

MIKORTÓL HATÁLYOS A RENDELET?

A rendelet 2005. december 29. óta hatályos, a kölcsönös jogsegélyre vonatkozó szabályok kivételével, amelyek 2006. december 29-én léptek hatályba.

HÁTTÉR

További információk:

KULCSFOGALMAK

Kölcsönös jogsegély: a fogyasztói jogsértés országának hatáskörrel rendelkező hatósága a kereskedő székhelyéül szolgáló ország hatóságát felkérheti a feltételezett jogsértéssel kapcsolatos információk biztosítására vagy a jogsértéssel szembeni fellépésre.
Online ellenőrzési akció: több weboldalon párhuzamosan végzett ellenőrzések egy adott ágazaton belüli uniós jogsértések azonosítása céljából. Az online ellenőrzési akciókat az Európai Bizottság koordinálja és a végrehajtásért felelős hatóságok párhuzamosan végzik el azokat a részt vevő országokban.
Összehangolt fellépések: a nemzeti végrehajtó hatóságok közös megközelítése a fogyasztóvédelmi jogszabályoknak a széles körben elterjedt európai fogyasztóvédelmi jogsértések kezelése céljából történő alkalmazása tekintetében. E fellépések az Európai Bizottság támogatásával valósulnak meg.

FŐ DOKUMENTUM

Az Európai Parlament és a Tanács 2006/2004/EK rendelete (2004. október 27.) a fogyasztóvédelmi jogszabályok alkalmazásáért felelős nemzeti hatóságok közötti együttműködésről („Rendelet a fogyasztóvédelmi együttműködésről”) (HL L 364., 2004.12.9., 1–11. o.)

A 2006/2004/EK rendelet későbbi módosításait belefoglalták az eredeti dokumentumba. Ez az egységes szerkezetbe foglalt változat csak tájékoztató jellegű.

KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2017/2394 rendelete (2017. december 12.) a fogyasztóvédelmi jogszabályok végrehajtásáért felelős nemzeti hatóságok közötti együttműködésről és a 2006/2004/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 345., 2017.12.27., 1–26. o.)

Lásd az egységes szerkezetbe foglalt változatot.

Az Európai Parlament és a Tanács 2007/76/EK határozata (2006. december 22.) a fogyasztóvédelmi jogszabályok alkalmazásáért felelős nemzeti hatóságok közötti együttműködésről szóló 2006/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a kölcsönös jogsegély vonatkozásában való végrehajtásáról (HL L 32., 2007.2.6., 192–197. o.)

Lásd az egységes szerkezetbe foglalt változatot.

utolsó frissítés 11.06.2019

Top