EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Biztonságosabb mosó- és tisztítószerek az európai fogyasztók számára

Biztonságosabb mosó- és tisztítószerek az európai fogyasztók számára

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMRÓL:

648/2004/EK rendelet a mosó- és tisztítószerekről

ÖSSZEFOGLALÓ

MI A RENDELET CÉLJA?

A mosó- és tisztítószerek* olyan összetevőket – felületaktív anyagokat* – tartalmazhatnak, amelyek révén ugyan tisztítóerejük hatékonyabbá válik, a természeti környezetbe való jutásuk azonban károsíthatja a víz minőségét. Alkalmazásukat ennélfogva körültekintően ellenőrizni kell.

A rendelet közös szabályokat határoz meg a mosó- és tisztítószerek, valamint a felületaktív anyagok EU-szerte történő értékesítésének és alkalmazásának engedélyezésére vonatkozóan, emellett pedig biztosítja a környezet és az emberi egészség magas fokú védelmét.

FŐBB PONTOK

  • A jogszabály összehangolja a mosó- és tisztítószerekben használt valamennyi felületaktív anyag biológiai lebonthatóságának meghatározására szolgáló vizsgálati módszereket. E vizsgálatok az elsődleges* és a teljes* biológiai lebonthatóságra terjednek ki.
  • A vizsgálatokat olyan laboratóriumokban kell elvégezni, amelyek megfelelnek a nemzetközileg elismert szabványoknak.
  • A gyártók felelnek annak biztosításáért, hogy termékeik megfeleljenek a jogszabályi követelményeknek.
  • A gyártóknak ezen túlmenően az érintett hatóságok rendelkezésére kell bocsátani a vizsgálati eredményekkel kapcsolatos dokumentumokat, továbbá kérésre haladéktalanul rendelkezésre kell bocsátaniuk bármely egészségügyi dolgozó számára az összetevőkről szóló adatlapot.
  • A mosó- és tisztítószerekkel kapcsolatos információkat olvasható, látható és letörölhetetlen módon kell feltüntetni a csomagoláson. Ezen információk között szerepelnek a gyártó elérhetőségei és az adatlap.
  • A nagyközönség számára értékesített mosó- és tisztítószerek címkéjén fel kell tüntetni a normál mosógéphez, különböző mosási folyamatok során alkalmazandó, ajánlott adagolást.
  • A nemzeti hatóságok betilthatnak bizonyos mosó- és tisztítószereket, amennyiben úgy vélik, hogy veszélyt jelentenek az emberi vagy állati egészségre, illetve a környezetre nézve. Erről a döntésről tájékoztatják az Európai Bizottságot és az uniós országokat.

A jogszabályt 2012-ben módosították a háztartási és a mosogatógépekhez alkalmazott mosószerekben használt foszfátok, illetve egyéb foszforvegyületek korlátozására vonatkozó szabályok összehangolása céljából.

MIKORTÓL HATÁLYOS E RENDELET?

A rendelet 2005. október 8-án lépett hatályba.

HÁTTÉR

A korábbi jogszabály csak a mosó- és tisztítószerek felületaktív anyagainak elsődleges biológiai lebonthatóságára terjedt ki. Ez a rendelet a korábbi jogszabály helyébe lép, a fő hangsúlyt a teljes biológiai lebonthatóságra fektetve.

A 2012. évi módosítás új korlátozásokat vezet be a mosó- és tisztítószerekben használt foszfátok ökoszisztémára és vízminőségre gyakorolt esetleges káros hatásának – az eutrofizáció néven ismert jelenségnek – a csökkentése érdekében.

További információk az Európai Bizottságnak a vegyi anyagokra vonatkozó jogszabályokról szóló oldalán találhatók.

KULCSFOGALMAK

* Mosó- és tisztítószerek: minden, szappant és/vagy egyéb felületaktív anyagot tartalmazó, folyékony, por vagy egyéb formát öltő anyag vagy készítmény, amelyet mosási és tisztítási folyamatokra szánnak.

* Felületaktív anyag: a mosó- és tisztítószereket alkotó számos vegyület egyike. A piszok bőrről, ruháról és háztartási termékekről történő eltávolítását szolgálja, különösen a konyhában és a fürdőszobában. Csökkenti két folyékony vagy egy folyékony és egy szilárd anyag között a felületi feszültséget. Nedvesítő szerként, emulgeálószerként és habképző szerként is szolgálhat. A fogalom elnevezése az anyag felületaktív tulajdonságainak befolyására utal.

* Elsődleges biológiai lebonthatóság: amikor valamely felületaktív anyag elveszíti felületaktív tulajdonságait. A felületaktív tulajdonságok elveszítése igencsak fontos szerepet tölt be a víztisztító-telepekre gyakorolt bármely negatív hatás lehető legnagyobb mértékű csökkentésében.

* Teljes biológiai lebonthatóság: amikor valamely felületaktív anyag szén-dioxidra, vízre és ásványi sóira bomlik le, majd felszívódik a környezetben.

JOGI AKTUS

Az Európai Parlament és a Tanács 648/2004/EK rendelete (2004. március 31.) a mosó- és tisztítószerekről (HL L 104., 2004.4.8., 1–35. o.)

Az 648/2004/EK rendelet későbbi módosításait belefoglalták az eredeti szövegbe. Ez az egységes szerkezetbe foglalt változat kizárólag tájékoztató jellegű.

utolsó frissítés 15.02.2016

Top