Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Kultúra program (2007–2013)

This summary has been archived and will not be updated. See 'A Kreatív Európa program (2014-2020)' for an updated information about the subject.

Kultúra program (2007–2013)

Ez a határozat egységes finanszírozási és tervezési eszközt hoz létre a kulturális együttműködéshez, a 2007. január 1. és 2013. december 31. közötti terjedő időszakra. A program 400 millió EUR keretösszeget nyújt részt vevő EU-tagállamokban, illetve EU-n kívüli országokban tevékenykedő szereplők nemzeteken átívelő kulturális együttműködésének támogatására. A Kultúra program célja a kulturális együttműködési fellépések és a kultúra terén tevékenységet folytató európai szervezetek támogatása, illetve a kultúra területével kapcsolatos információk gyűjtése és terjesztése.

JOGI AKTUS

Az Európai Parlament és a Tanács 1855/2006/EK határozata (2006. december 12.) a Kultúra program (2007–2013) létrehozásáról [lásd a módosító jogszabály(oka)t].

ÖSSZEFOGLALÓ

A korábbi kulturális programokhoz hasonlóan a Kultúra program általános célja, hogy az európai polgárság kialakulásának elősegítése érdekében előtérbe helyezze az európaiak közös kulturális térségét.

Három célkitűzés

A program három, jelentős európai hozzáadott értéket képviselő központi célkitűzése:

 • kulturális szakemberek nemzetközi mobilitásának támogatása;
 • a műalkotások és a művészeti, illetve kulturális termékek nemzetközi áramlásának ösztönzése;
 • kultúrák közötti párbeszéd előmozdítása.

Az Európai Unió (EU) által nyújtott támogatás elnyeréséhez a kiválasztott projekteknek ezek közül egy vagy több célkitűzésnek kell megfelelniük.

A beavatkozás három szintje

A Tanács a fenti célkitűzések elérése érdekében három beavatkozási szintet kínál, amelyek más-más igényeknek felelnek meg:

 • kulturális tevékenységek támogatása. Az irányelv három fajta kulturális tevékenységet különböztet meg, amelyek az EU támogatásában részesülhetnek:
 • kulturális területen működő szervezetek támogatása: Ebben a támogatásban olyan szervezetek részesülhetnek, amelyek uniós szinten komoly befolyással bírnak vagy legalább hét európai országot fednek le. A szervezetek akkor vehetik igénybe, ha európai szinten képviseleti feladatokat látnak el, európai szinten kulturális együttműködést elősegítő információkat terjesztenek, vagy ha az európai kultúra nagyköveteiként kulturális együttműködési projektekben vesznek részt. A kiválasztás pályázati felhívásokat követően zajlik;
 • a kulturális együttműködés és a kultúrpolitika fejlesztésének területén végzett elemző munkákhoz, valamint az információk összegyűjtéséhez és terjesztéséhez, továbbá a projektek hatásának optimalizálásához nyújtott támogatás: E támogatás célja, hogy bővítse az európai szintű kulturális együttműködésről és a kultúrpolitika fejlesztéséről rendelkezésre álló információk és adatok mennyiségét és minőségét, valamint elősegítse azok terjesztését többek között az interneten keresztül. További célja a programmal kapcsolatos gyakorlati információk célirányos, helyi terjesztésének biztosítása. Ezért a program előmozdításához, illetve annak ösztönzéséhez, hogy annak tevékenységeiben a lehető legtöbb kulturális szakember és szereplő részt vegyen, valamint az EU-tagállamokban kulturális támogatást nyújtó intézményekkel való hatékony kapcsolattartás biztosítása céljából kulturális kapcsolattartási pontokat hoznak létre.

Fokozottan felhasználóbarát program

A Bizottság a program irányításával az Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökséget bízza meg, és egyszerűbb módszereket vezet be a kedvezményezettek számára. Szándéka, hogy egyszerűsítse a nyomtatványokat és átláthatóbbá tegye az odaítélési eljárást. Alkalmazni kívánja továbbá az arányosság elvét, ugyanakkor megfelel a hatályban lévő költségvetési rendeletnek is.

A csalás megelőzése

A Bizottság továbbra is ellenőrző rendszer révén fogja ellenőrizni a támogatások felhasználását, és a támogatások kedvezményezettjeit arra kéri, hogy a támogatásra vonatkozó, igazoló dokumentumokat öt éven át bármikor tegyék számára elérhetővé. A Bizottságnak továbbá hozzáférése van a kedvezményezettek helyiségeihez és valamennyi szükséges információhoz. Az ellenőrzések eredményei adott esetben visszafizetési határozatokhoz vezethetnek. A Számvevőszék és az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) szintén rendelkezik ezekkel a jogokkal.

EU-n kívüli országokkal folytatott együttműködés

A programban részt vehetnek bizonyos feltételek mellett:

 • az Európai Gazdasági Térség EU-n kívüli országai (Izland, Norvégia és Liechtenstein);
 • az előcsatlakozási stratégiában részt vevő tagjelölt országok;
 • a nyugat-balkáni országok.

A programban olyan további, EU-n kívüli országok is részt vehetnek, amelyek az Európai Unióval kulturális záradékokat tartalmazó, kétoldalú megállapodásokat kötöttek.

Irányítás, költségvetés és értékelés

A Bizottság munkáját egy bizottság segíti. A program végrehajtását célzó legtöbb intézkedést, különösen a kulturális tevékenységek támogatására vonatkozó intézkedéseket a vizsgálati eljárásnak megfelelően kell bevezetni.

A 2007-től 2013-ig terjedő időszakra eredetileg javasolt költségvetés 400 millió EUR. A költségvetés tételes bontása:

 • hozzávetőlegesen 77% a kulturális fellépések támogatására;
 • hozzávetőlegesen 10% a szervezetek támogatására;
 • hozzávetőlegesen 5% az elemzésekre és a tájékoztatásra;
 • hozzávetőlegesen 8% a programirányításra.

A Bizottság félidőben, de legkésőbb 2010. december 31-ig közzéteszi a program első időközi értékelő jelentését. A jelentést követően legkésőbb 2011. december 31-ig a program folytatásáról szóló közlemény kiadására kerül sor . A Bizottság az értékelő zárójelentést legkésőbb 2015. december 31-ig terjeszti elő.

Háttér

A kulturális téren megvalósuló közösségi cselekvés jogalapja az Európai Unió működéséről szóló szerződés 167. cikke. Ez a cikk a szubszidiaritás elvét tiszteletben tartva a kulturális sokszínűség és a közös kulturális örökség támogatására összpontosít. A „Kultúra 2000” programot, valamint a korábbi Raphael, Ariane és Kaleidoscope programokat követő Kultúra program ebben a keretben jött létre.

Hivatkozások

Jogi aktus

Hatálybalépés – Érvényesség

Az átültetés határideje a tagállamokban

Hivatalos Lap

Az Európai Parlament és a Tanács 1855/2006/EK határozata

2006.12.28–2013.12.31.

HL L 372 (2006.12.27.)

Módosító jogszabályok

Hatálybalépés – Érvényesség

Az átültetés határideje a tagállamokban

Hivatalos Lap

Az Európai Parlament és a Tanács 1352/2008/EK határozata

2008.12.25–2013.12.31.

HL L 348 (2008.12.24.)

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

A Bizottság jelentése az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának (2011. január 10.) – a Kultúra program időközi értékelő jelentése [COM(2010) 810 végleges – a Hivatalos Lapban még nem tették közzé].

Utolsó frissítés: 12.04.2011

Top