EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

A nagy távolságra jutó levegőszennyezésről szóló genfi egyezmény

A nagy távolságra jutó levegőszennyezésről szóló genfi egyezmény

 

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMRÓL:

81/462/EGK határozat a nagy távolságra jutó, országhatárokon átterjedő légszennyezésről szóló egyezmény megkötéséről

Egyezmény a nagy távolságra jutó, országhatárokon átterjedő légszennyezésről

MI A HATÁROZAT CÉLJA?

 • A határozat megköti az Európai Unió (EU) és az uniós országok nevében a Genfi egyezményt a nagy távolságra jutó, országhatárokon átterjedő légszennyezésről.
 • Ezen egyezmény alapján a felek (az egyezményt ratifikáló uniós országok) kötelezettséget vállalnak arra, hogy együttműködve korlátozzák, fokozatosan csökkentik és megakadályozzák a levegőszennyezőanyag-kibocsátásaikat, annak érdekében, hogy fellépjenek az országhatárokon átterjedő levegőszennyezés ellen.

FŐBB PONTOK

A nagy távolságra jutó, országhatárokon átterjedő levegőszennyezés olyan anyagok emberi tevékenységek eredményeképpen közvetlenül vagy közvetve történő levegőbe juttatása, amely károsan hat az emberi egészségre vagy a környezetre egy másik államban, és amelynek vonatkozásában az egyes kibocsátó források vagy forráscsoportok részesedését általában nem lehet elkülöníteni egymástól.

Összességében 8 jegyzőkönyv kidolgozására került sor ezen egyezmény alapján:

Szakpolitikai együttműködés

Az egyezmény előírja a szerződő felek részére, hogy megfelelő szakpolitikákat és stratégiákat alakítsanak ki és hajtsanak végre, különös tekintettel a levegőminőség-védelmi rendszerekre.

A szerződő felek megállapodnak abban, hogy rendszeresen (legalább évente egyszer) üléseznek, hogy értékeljék az előrehaladást és kapcsolatot tartsanak egymással az egyezménnyel kapcsolatos kérdésekről.

Tudományos együttműködés

A szerződő felek megállapodnak, hogy összehangolt kutatási és fejlesztési tevékenységet folytatnak, különös tekintettel a főbb levegőszennyező anyagok kibocsátásának csökkentésére, az emissziós mértékek és a szennyezőanyagok koncentrációinak megfigyelésére és mérésére, valamint ezen szennyezőanyagoknak az egészségre és a környezetre gyakorolt hatásainak jobb megértésére.

Információcsere

A felek megállapodnak abban, hogy információkat cserélnek, különösen az alábbi adatok vonatkozásában:

 • a főbb levegőszennyező anyagok kibocsátásai (kezdve a kén-dioxiddal) és ezek hatásai;
 • a nagy távolságra jutó, országhatárokon átterjedő levegőszennyezésben valószínűsíthetően jelentős változásokat okozó tényezők (különösen a nemzeti politikák és az iparfejlesztés);
 • ellenőrzési technológiák a levegőszennyezés csökkentésére; és
 • nemzeti szakpolitikák és stratégiák a főbb levegőszennyező anyagok csökkentésére.

Együttműködés a légszennyezés megfigyelésében

 • A felek vállalják, hogy részt vesznek a levegőszennyező anyagok nagy távolságra való eljutásának megfigyelésére és értékelésére szolgáló európai együttműködési programban (EMEP). Ez a program – melynek tevékenységeit egy külön jegyzőkönyv (az EMEP-jegyzőkönyv) alapján finanszírozzák – célja, hogy az egyezményben részt vevő felek számára biztosítsa az alábbiakat:
  • tudományos információk a légkör megfigyelésére vonatkozóan, számítógépes modellek;
  • a kibocsátások értékelése; és
  • előrejelzések kidolgozása.
 • Ezen együttműködés sikere érdekében az Egyezmény rendelkezik:
  • az eredetileg a kén-dioxidra és kapcsolódó anyagokra összpontosító program kiterjesztéséről más jelentős levegőszennyező anyagokra is;
  • az ezen szennyezőanyagokra érzékeny más közegek (víz, talaj és növényzet) összetételének, valamint az egészségre és a környezetre való hatás megfigyeléséről;
  • a terjedés során lejátszódó folyamatokra vonatkozó meteorológiai, fizikai és kémiai adatok létrehozásáról;
  • lehetőség szerint összehasonlítható vagy szabványosított eljárások és modellezési módszerek alkalmazásáról;
  • az EMEP integrálásáról a vonatkozó nemzeti és nemzetközi programokba;
  • a megfigyelések során gyűjtött adatok rendszeres kicseréléséről.

MIKORTÓL HATÁLYOS E HATÁROZAT ÉS EGYEZMÉNY?

A határozat 1981. június 11 -től alkalmazandó.

Az egyezmény 1983. március 16 -án lépett hatályba, a 24. megerősítő, elfogadó, jóváhagyó vagy csatlakozási okirat letétbe helyezésének időpontját követő 90. napon.

HÁTTÉR

 • A nagy távolságra jutó, országhatárokon átterjedő légszennyezésről szóló genfi egyezmény egy olyan rendszert hoz létre, melynek révén a kormányzatok együtt tudnak működni az egészség és a környezet védelme céljából a több országot érintő levegőszennyezéssel szemben. Az egyezmény 1979-ben került aláírásra Genfben, az Egyesült Nemzetek Szervezete Európai Gazdasági Bizottsága (ENSZ EGB) keretében, és 1983-ban lépett hatályba.
 • További információk a következő oldalon állnak rendelkezésre:

FŐ DOKUMENTUMOK

A Tanács 81/462/EGK határozata (1981. június 11.) a nagy távolságra jutó, országhatárokon átterjedő légszennyezésről szóló egyezmény megkötéséről (HL L 171., 1981.6.27.)

Egyezmény a nagy távolságra jutó, országhatárokon átterjedő légszennyezésről – Határozat a nagy távolságra jutó, országhatárokon átterjedő légszennyezésről (HL L 171., 1981.6.27.)

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

A Tanács 86/277/EGK határozata (1986. június 12.) a nagy távolságra jutó, országhatárokon átterjedő levegőszennyezésről szóló 1979. évi egyezményhez csatolt, a levegőszennyező anyagok nagy távolságra való eljutásának megfigyelésére és értékelésére szolgáló európai együttműködési program (EMEP) hosszú távú finanszírozásáról szóló jegyzőkönyv megkötéséről (HL L 181., 1986.7.4., 1. o.)

A Tanács 93/361/EGK határozata (1993. május 17.) a Közösségnek a nagy távolságra jutó, országhatárokon átterjedő levegőszennyezésről szóló 1979. évi genfi egyezményhez csatolt, a nitrogén-oxidok kibocsátásának és országhatárokon átterjedő áramlásának ellenőrzéséről szóló jegyzőkönyvhöz való csatlakozásáról (HL L 149., 1993.6.21., 14–15. o.)

A Tanács 98/686/EGK határozata (1998. március 23.) a nagy távolságra jutó, országhatárokon átterjedő levegőszennyezésről szóló 1979. évi egyezményhez csatolt, a kénkibocsátás további csökkentéséről szóló jegyzőkönyvnek az Európai Közösség részéről történő elfogadásáról (HL L 326., 1998.12.3., 34. o.)

A Tanács 1999/13/EK irányelve (1999. március 11.) a szerves oldószerek egyes tevékenységeknél és berendezésekben történő felhasználása során keletkező illékony szerves vegyületek kibocsátásának korlátozásáról (HL L 85., 1999.3.29., 1–22. o.)

A Tanács 2001/379/EK határozata (2001. április 4.) a nagy távolságra jutó, országhatárokon átterjedő levegőszennyezésről szóló 1979. évi egyezményhez csatolt, a nehézfémekről szóló jegyzőkönyvnek az Európai Közösség nevében történő jóváhagyásáról (HL L 134., 2001.5.17., 40. o.)

A Tanács 2003/507/EK határozata (2003. június 13.) az Európai Közösségnek a nagy távolságra jutó, országhatárokon átterjedő levegőszennyezésről szóló 1979. évi egyezményhez csatolt, a savasodás, az eutrofizáció és a talajközeli ózon csökkentéséről szóló jegyzőkönyvhöz való csatlakozásáról (HL L 179., 2003.7.17., 1–2. o.)

A Tanács 2004/259/EK határozata (2004. február 19.) a nagy távolságra jutó, országhatárokon átterjedő levegőszennyezésről szóló 1979. évi egyezményhez kapcsolódóan a környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagokról szóló jegyzőkönyvnek az Európai Közösség nevében történő megkötéséről (HL L 81., 2004.3.19., 35–36. o.)

A Tanács (EU) 2016/768 határozata (2016. április 21.) a nagy távolságra jutó, országhatárokon átterjedő levegőszennyezésről szóló 1979. évi egyezményhez csatolt, a nehézfémekről szóló 1998. évi jegyzőkönyv módosításainak elfogadásáról (HL L 127., 2016.5.18., 8–20. o.)

A Tanács (EU) 2016/769 határozata (2016. április 21.) a nagy távolságra jutó, országhatárokon átterjedő levegőszennyezésről szóló 1979. évi egyezményhez csatolt, a nehézfémekről szóló 1998. évi jegyzőkönyv módosításainak elfogadásáról (HL L 127., 2016.5.18., 21–31. o.)

utolsó frissítés 08.12.2016

Top