Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Summaries of EU Legislation

Egyes légköri szennyezők nemzeti kibocsátási határértékei

Go to the summaries’ table of contents

Egyes légköri szennyezők nemzeti kibocsátási határértékei

Az EU kötelezettséget vállalt annak biztosítására, hogy a lakosságot megvédje a légszennyezésből eredő egészségügyi kockázatoktól, és hogy a meglévő szennyezés szintje ne károsítsa a környezetet.

JOGI AKTUS

Az Európai Parlament és a Tanács 2001. október 23-i 2001/81/EK irányelve az egyes légköri szennyezők nemzeti kibocsátási határértékeiről.

ÖSSZEFOGLALÓ

Az EU kötelezettséget vállalt annak biztosítására, hogy a lakosságot megvédje a légszennyezésből eredő egészségügyi kockázatoktól, és hogy a meglévő szennyezés szintje ne károsítsa a környezetet.

MI AZ IRÁNYELV CÉLJA?

Az irányelv meghatározza négy szennyező anyag - a kén-dioxid, a nitrogén-oxidok, az illékony szerves vegyületek és az ammónia - összes nemzeti kibocsátásának határértékeit. Ezek az anyagok felelnek a savasodásért (például a tengerek kémiai összetételének savassá válásáért), a víz- és talajszennyezésért (az eutrofizációért), valamint a talajközeli ózon kialakulásáért (e négy szennyező anyag hővel és a napfénnyel reakcióba lépve ózont termel). Az uniós fellépés továbbra is szükséges, minthogy e szennyező anyagok folyamatosan átterjednek a határokon. E határértékek fontos állomások az ambiciózusabb, hosszabb távú célkitűzések felé.

FŐBB PONTOK

  • Az uniós országoknak biztosítaniuk kellett, hogy 2010-ig a 4 szennyező anyag kibocsátása a jogszabályokban meghatározott felső határok alá csökkenjen és az alatt is maradjon az elkövetkező években.
  • Az egyes országoknak 2002. október 1-jéig nemzeti programot kellett összeállítaniuk arról, hogy e célértékeket hogyan kívánják elérni. Ebben a programban politikákat és meghozandó intézkedéseket kellett megfogalmazni, és ismertetni kellett azok valószínűsíthető hatásait. Szükség esetén felülvizsgálatukat 2006-ra irányozták elő.
  • A programokat a lakosság, a környezetvédelmi és más szervezetek tudomására kellett és kell hozni ma is.
  • A nemzeti hatóságoknak éves kibocsátási jegyzéket és előrejelzéseket kell készíteniük, amelyeket minden év végéig be kell nyújtaniuk a Bizottsághoz és az Európai Környezetvédelmi Ügynökséghez.
  • A Bizottságnak értékelnie kellett az előrelépést, és arról 2012-ben jelentést kellett tennie az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak.
  • A jogszabály nem terjed ki a nemzetközi tengeri és légi járművek általi kibocsátásra, továbbá a Kanári-szigetek, a francia tengerentúli megyék, Madeira vagy az Azori-szigetek kibocsátására.

Mivel a levegőszennyezés nemzeti határokon átterjedő nemzetközi probléma, az EU 2003 júniusában csatlakozott a nagy távolságra jutó, országhatárokon átterjedő levegőszennyezésről szóló 1979. évi egyezményhez csatolt, a savasodás, az eutrofizáció és a talajközeli ózon csökkentéséről szóló jegyzőkönyvhöz.

2013-ban a Bizottság elismerte, hogy a levegő minősége Európában jelentősen javult, de a kitűzött célértékeket még mindig nem sikerült elérni. A Tiszta levegőt Európának program című közleményben megfogalmazott értékelést jogalkotási javaslat kísérte.

E tervezetet azért dolgozták ki, hogy az eredeti jogszabály (a 2001/81/EK irányelv) helyébe lépve kiterjessze a nemzeti kibocsátási határértékeket 2020-ra, valamint újakat állapítson meg 2025-re.

További információért lásd az Európai Bizottságnak a nemzeti kibocsátási határértékekről szóló honlapját.

HIVATKOZÁSOK

Jogi aktus

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

2001/81/EK irányelv

2001.11.27.

2002.11.27.

HL L 309., 2001.11.27., 22-30. o.

Módosító jogszabály(ok)

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

Csatlakozási szerződés

2004.5.1.

-

HL L 236., 2003.9.23., 703-707. o.

2006/105/EK irányelv

2007.1.1.

2007.1.1.

HL L 363., 2006.12.20., 368-408. o.

219/2009/EK rendelet

2009.4.20.

-

HL L 87., 2009.3.31., 109-154. o.

2013/17/EU irányelv

2013.7.1.

2013.7.1.

HL L 158., 2013.6.10., 193-229. o.

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

A Tanács 2003. június 13-i 2003/507/EK határozata az Európai Közösségnek a nagy távolságra jutó, országhatárokon átterjedő levegőszennyezésről szóló 1979. évi egyezményhez csatolt, a savasodás, az eutrofizáció és a talajközeli ózon csökkentéséről szóló jegyzőkönyvhöz való csatlakozásáról (Hivatalos Lap L 179, 2003.7.17., 1-2. o.).

A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának: A Tiszta levegőt Európának program (COM(2013) 918 final, 2013.12.18.).

Javaslat az Európai Parlament és a Tanács irányelve egyes légköri szennyezőanyagok nemzeti kibocsátásainak csökkentéséről és a 2003/35/EK irányelv módosításáról (COM(2013) 920 final, 2013.12.18.).

utolsó frissítés 21.05.2015

Top