EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

A Földközi-tenger védelméről szóló Barcelonai egyezmény

A Földközi-tenger védelméről szóló Barcelonai egyezmény

 

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMOKRÓL:

A Földközi-tenger szennyezés elleni védelméről szóló egyezmény (Barcelonai egyezmény)

A Földközi-tenger tengeri környezetének és partvidékének védelméről szóló egyezmény

A hajókról és légi járművekről történő kidobással okozott szennyezés megelőzéséről szóló jegyzőkönyv (a kidobással okozott szennyezés megelőzéséről szóló jegyzőkönyv)

77/585/EGK határozat a Földközi-tenger szennyezés elleni védelméről szóló egyezmény megkötéséről, valamint a Földközi-tenger hajókról és légi járművekről történő kidobással okozott szennyezésének megelőzéséről szóló jegyzőkönyv elfogadásáról

A Földközi-tenger szárazföldi eredetű szennyezés elleni védelméről szóló jegyzőkönyv (a szárazföldi eredetű szennyezésről szóló jegyzőkönyv)

Módosítások a földközi-tenger szárazföldi eredetű szennyezés elleni védelméről szóló jegyzőkönyvhöz

1999/801/EK határozat a Földközi-tenger szárazföldi eredetű szennyezés elleni védelméről szóló jegyzőkönyvhöz csatolt módosítások elfogadásáról

83/101/EGK határozata a Földközi-tenger szárazföldi eredetű szennyezés elleni védelméről szóló jegyzőkönyv elfogadásáról

A Mediterrán Térségben a Fokozottan Védett Területekről és a Biológiai Sokféleségről Szóló Jegyzőkönyv (a fokozottan védett területekről és a biológiai sokféleségről szóló jegyzőkönyv)

84/132/EGK határozat — a fokozottan védett mediterrán területekről szóló jegyzőkönyv elfogadása

1999/800/EGK határozat a mediterrán térségben a fokozottan védett területekről és a biológiai sokféleségéről szóló jegyzőkönyv létrehozásáról és e jegyzőkönyv mellékleteinek elfogadásáról (Barcelonai egyezmény)

Jegyzőkönyv a hajókról történő szennyezés megelőzésére és veszélyhelyzetben a Földközi-tenger szennyezésének leküzdésére irányuló együttműködésről (a megelőzésről és veszélyhelyzetről szóló jegyzőkönyv)

2004/575/EK — a Földközi-tenger szennyezés elleni védelméről szóló barcelonai egyezményhez csatolt, a hajókról történő szennyezés megelőzésére és veszélyhelyzetben a Földközi-tenger szennyezésének leküzdésére irányuló együttműködésről szóló jegyzőkönyvnek a Közösség nevében történő megkötéséről

Jegyzőkönyv a mediterrán térség tengerparti övezetének integrált kezeléséről (a tengerparti övezet integrált kezeléséről szóló jegyzőkönyv)

2010/631/EU határozat — a Földközi-tenger tengeri környezetének és partvidékének védelméről szóló egyezményhez csatolt, a mediterrán térség tengerparti övezetének integrált kezeléséről szóló jegyzőkönyvnek az Európai Unió nevében történő megkötése

Jegyzőkönyv a Földközi-tengernek a kontinentális talapzat és tengerfenék, illetve az ezek alatti altalaj feltárásából és kiaknázásából eredő szennyezése elleni védelméről (tengeri kitermelésről szóló jegyzőkönyv)

2013/5/EU határozat — az EU-nak a Földközi-tengernek a kontinentális talapzat és tengerfenék, illetve az ezek alatti altalaj feltárásából és kiaknázásából eredő szennyezése elleni védelméről szóló jegyzőkönyvhöz történő csatlakozása

MI AZ EGYEZMÉNY, A HATÁROZATOK ÉS A JEGYZŐKÖNYVEK CÉLJA?

 • Az egyezmény és a jegyzőkönyvek fő célja a Földközi-tenger tengeri környezetének és tengerparti régiójának védelme.
 • A határozatok lehetővé teszik az EU számára, hogy csatlakozzon az egyezményhez és a jegyzőkönyvekhez, valamint, hogy adott esetben beépítse a módosításokat.

FŐBB PONTOK

A Barcelonai egyezmény

 • A Barcelonai egyezménynek, amely a Földközi-tengerrel határos 21 országot (köztük 8 uniós országot: Horvátországot, Ciprust, Franciaországot, Görögországot, Olaszországot, Máltát, Szlovéniát és Spanyolországot) érintő nemzetközi egyezménynek 22 szerződő fele van.
 • Az egyezmény előírja, hogy a szerződő felek tegyenek meg minden intézkedést, külön-külön vagy együttesen a földközi-tengeri tengeri környezet és a tengerparti régió védelme és javítása érdekében hozzájárulva ezzel a fenntartható fejlődéshez.

Az egyezmény céljai a következők:

 • a tengeri környezet és a tengerparti régió védelme a szennyezés megelőzése és csökkentése, valamint lehetőség szerint annak felszámolása érdekében a akár szárazföldön vagy akár tengeren végzett intézkedések révén;
 • a szennyezés vizsgálata és ellenőrzése;
 • a természetes tengeri és tengerparti erőforrások fenntartható kezelésének megvalósítása;
 • a környezet integrálása a gazdasági és társadalmi fejlődésbe;
 • a természeti és kulturális örökség védelme;
 • a Földközi-tengerrel határos országok közötti szolidaritás erősítése; és
 • hozzájárul az életminőség javulásához.

Az egyezmény szerződő felei vállalják, hogy:

 • bevezetnek egy együttműködési rendszert és végrehajtanak egy információkat és értékeléseket szolgáltató integrált felügyeleti és értékelési program végrehajtása a Földközi-tenger tengeri környezetének és tengerparti régiójának védelme, valamint a Földközi-tenger szennyezettségének csökkentése vagy megszüntetése érdekében a jó környezeti állapot* elérése céljából;
 • védett tengeri területek (MPA-k) és a Földközi-tenger szempontjából fontos fokozottan védett területek (SPAMI) létrehozása;
 • a tengerparti övezetek integrált kezelésének (ICZM)* megvalósítása;
 • a szárazföldi szennyezőforrások problémájának kezelése;
 • a tengeri szennyezőforrások problémájának kezelése;
 • készenléti tervek;
 • együttműködés a tudomány és az technológiák területén;
 • megfelelő eljárások kidolgozása az egyezmény rendelkezéseinek megsértésével okozott szennyezésből eredő felelősség és kártérítés megállapítására.

Az egyezményt 1995-ben módosították. A fő módosítások a következőket érintették:

 • az egyezmény földrajzi hatályának kiterjesztése a partokra;
 • az elővigyázatosság elvének alkalmazása;
 • a „szennyező fizet” elvének alkalmazása — lásd összefoglalót;
 • a hatásvizsgálatok támogatása;
 • a biológiai sokféleség védelme és megőrzése;
 • a veszélyes hulladékok határokon átnyúló szállításából származó szennyezés elleni küzdelem;
 • információkhoz való hozzáférés és a nyilvánosság részvétele.

Az egyezményhez 7 jegyzőkönyv tartozik:

A kidobással okozott szennyezés megelőzéséről szóló jegyzőkönyv

 • Csak a Földközi-tenger régiójának hajók és repülőgépek által okozott szennyezésére terjed ki.
 • Megtiltja bizonyos típusú hulladékok és anyagok (bizonyos mérgező vegyületek, higany, kadmium, műanyagok, nyersolaj stb.) kidobását.
 • Nemzeti engedélyek előzetes kiadását írja elő más típusú hulladékok, például arzén, ólom, réz, cink, króm, nikkel, tartályok, fémhulladékok és bizonyos típusú peszticidek tekintetében.

A megelőzésről és veszélyhelyzetről szóló jegyzőkönyv

 • Beépíti a Barcelonai egyezménybe a feleknek a hajók által a Földközi-tengeren okozott szennyezés megelőzésével és – vészhelyzet esetén – a szennyezés leküzdésével kapcsolatos együttműködésnek szabályait.
 • Erőfeszítést tesz továbbá a Nemzetközi Tengerészeti Szervezet alapján elfogadott nemzetközi előírások kidolgozásának és végrehajtásának elősegítésére.
 • Meghatározza azokat az operatív intézkedéseket, amelyeket a feleknek meg kell tenniük a hajók által okozott szennyezés esetén (értékelés, megszüntetés/csökkentés, tájékoztatási intézkedések), valamint azokat a vészhelyzeti intézkedéseket, amelyeket a hajók fedélzetén, tengeri létesítményekben és kikötőkben kell megtenni (különösen vészhelyzeti tervek rendelkezésre állása és betartása).

A szárazföldi eredetű szennyezésről szóló jegyzőkönyv

 • A jegyzőkönyv valamely részes felének területén belüli folyókból, folyótorkolatokból, csatornákból vagy más vízfolyásokból származó szennyeződésekkel, illetve bármely más forrásból vagy tevékenységből származó szennyezéssel (ideértve a szárazföldi eredetű légszennyezést is) foglalkozik.
 • Felsorolja azokat az anyagokat, amelyek kibocsátása tilos, és azokat a tényezőket, amelyeket figyelembe kell venni az ezen anyagokból származó szennyezés megszüntetése érdekében.
 • Felsorolja továbbá azokat az anyagokat, amelyek kibocsátása az illetékes nemzeti hatóságok engedélyéhez kötött.
 • Előírja az együttműködést a kutatás és a tájékoztatás terén, valamint az érintett anyagok csökkentésére vagy megszüntetésére irányuló megfelelő programok, intézkedések és szabványok elfogadását.

A fokozottan védett területekről és a biológiai sokféleségről szóló jegyzőkönyv

 • A jegyzőkönyv a következőkre vonatkozik:
  • a Földközi-tenger fokozottan védett területei és a Földközi-tenger szempontjából fontos fokozottan védett területek;
  • a természeti erőforrások védelme a földközi-tengeri térségben;
  • a génállomány sokféleségének megőrzése; és
  • bizonyos természeti területek védelme fokozottan védett területek sorozatának létrehozásával.
 • Előírja a feleknek, hogy dolgozzanak ki iránymutatásokat a védett területek létrehozására és kezelésére, és felsorol néhány megfelelő intézkedést, amelyeket a feleknek meg kell hozniuk, így például:
  • a hulladékok leürítésének vagy kirakodásának megtiltása;
  • a nem őshonos vagy géntechnológiával módosított fajok betelepítésének szabályozása.
 • Meghatározza azokat a nemzeti vagy helyi intézkedéseket, amelyeket a Feleknek meg kell hozniuk az állat- és növényfajok védelme érdekében a Földközi-tenger egész térségében.

A tengeri kitermelésről szóló jegyzőkönyv

 • Kutatási és kitermelési tevékenységek széles körét fedi le, és számos kérdéssel foglalkozik, ideértve az alábbiakat:
  • engedélyekre vonatkozó követelmények;
  • leállított vagy használaton kívül helyezett létesítmények eltávolítása;
  • a káros anyagok használata és eltávolítása;
  • a felelősséggel és a kártérítéssel kapcsolatos követelmények; és
  • a Barcelonai egyezmény más részes feleivel való regionális szintű koordináció.
 • A szerződő feleknek – önállóan, illetve két- vagy többoldalú együttműködés keretében – meg kell hozniuk minden megfelelő intézkedést annak érdekében, hogy megelőzzék, mérsékeljék, visszaszorítsák és irányítás alatt tartsák a feltárási és kitermelési tevékenységekből származó szennyezést a jegyzőkönyv hatálya alá tartozó területen.
 • Ezen túlmenően vállalják, hogy erre a célra azon legjobb rendelkezésre álló technikákat alkalmazzák, amelyek környezeti szempontból hatékonyak, gazdasági szempontból pedig megfelelőek.

A veszélyes hulladékokról szóló jegyzőkönyv

 • Előírja a felek számára, hogy működjenek együtt, ha a Földközi-tengerben óriási mennyiségű – véletlen vagy kumulatív –olaj és/vagy más káros anyag, súlyos és közvetlenül fenyegető veszélyt jelent a tengeri környezetre, a tengerpartra vagy egy vagy több szerződő fél gazdasági,egészségügyi vagy ökológiai érdekeire.
 • Az együttműködés a következő területekre összpontosít:
  • vészhelyzeti tervek kidolgozása;
  • a tenger olajszennyezése elleni küzdelemre irányuló intézkedések előmozdítása;
  • a Földközi-tenger állapotának figyelemmel kísérése és az azzal kapcsolatos információk cseréje;
  • az erőforrások megszervezésével és a szennyezés megelőzésének és leküzdésének új módszereivel kapcsolatos információk terjesztése; valamint
  • a témával kapcsolatos kutatási programok kidolgozása.

A tengerparti övezetek integrált kezelésére vonatkozó jegyzőkönyv

 • Célja, hogy létrehozza az ICZM ökorendszer-szemléleten alapuló, közös alapját a földközi-tengeri térségben, amely 2011. március 24-én lépett hatályba.
 • Az ICZM hat célkitűzése a következő:
  • a part menti övezetek fenntartható fejlesztése a tevékenységek racionális megtervezésével;
  • a part menti övezetek megőrzése;
  • a természeti erőforrások fenntartható használata;
  • az ökoszisztémák és a partvonalak megőrzése;
  • a természeti katasztrófák és az éghajlatváltozás megelőzése és csökkentése;
  • fokozottabb együttműködés.

Az EU a veszélyes hulladékokról szóló jegyzőkönyv kivételével az összes fenti jegyzőkönyve részes fele.

HATÁLYBALÉPÉS

 • A Barcelonai egyezmény 1978. április 15-én lépett hatályba.
 • A kidobással okozott szennyezés megelőzéséről szóló jegyzőkönyv 1978. április 15-én lépett hatályba.
 • A szárazföldi eredetű szennyezésről szóló jegyzőkönyv 1983. november 6-án lépett hatályba.
 • A fokozottan védett területekről és a biológiai sokféleségről szóló jegyzőkönyv 1999. december 12-én lépett hatályba.
 • A megelőzésről és veszélyhelyzetről szóló jegyzőkönyv 2004. június 25-én lépett hatályba.
 • A tengerparti övezetek integrált kezelésére vonatkozó jegyzőkönyv 2011. március 24-én lépett hatályba.
 • A tengeri kitermelésről szóló jegyzőkönyv 2013. március 29-én lépett hatályba.

HÁTTÉR

További információk:

KULCSFOGALMAK

Jó környezeti állapot: az EU tengervédelmi stratégiáról szóló keretirányelvben (2008/56/EK irányelv — lásd összefoglalót) meghatározottak szerint a tengervizek olyan környezeti állapota, amelyben az ökológiai szempontból sokszínű és dinamikus óceánok és tengerek a saját feltételeiknek megfelelően tiszták, egészségesek és termékenyek, a tengeri környezet használata pedig fenntartható szinten történik, biztosítva ezáltal a használatának és az azzal kapcsolatos tevékenységeknek a lehetőségét a jelenlegi és a jövőbeni nemzedékek számára.
A tengerparti övezet integrált kezelése: a tengerparti övezetek fenntartható kezelésének és használatának dinamikus folyamata, amely egyúttal figyelembe veszi a tengerparti tájak és ökológiai rendszerek sérülékenységét, a tevékenységek és alkalmazások sokféleségét, ezek kölcsönhatását, egyes tevékenységek és alkalmazások tengerhez kötöttségét, valamint azok tengerre és szárazföldre gyakorolt hatását.

FŐ DOKUMENTUMOK

A Földközi-tenger szennyezés elleni védelméről szóló egyezmény (Barcelonai egyezmény) (HL L 240., 1977.9.19., 3–11. o.)

A Földközi-tenger tengeri környezetének és partvidékének védelméről szóló egyezmény

A hajókról és légi járművekről történő kidobással okozott szennyezés megelőzéséről szóló jegyzőkönyv (HL L 240., 1977.9.19., 12–34. o.)

A Tanács 77/585/EGK határozata (1977. július 25.) a Földközi-tenger szennyezés elleni védelméről szóló egyezmény megkötéséről, valamint a Földközi-tenger hajókról és légi járművekről történő kidobással okozott szennyezésének megelőzéséről szóló jegyzőkönyv elfogadásáról (HL L 240., 1977.9.19., 1–2. o.)

A Földközi-tenger szárazföldi eredetű szennyezés elleni védelméről szóló jegyzőkönyv (HL L 67., 1983.3.12., 3–18. o.)

Módosítások a földközi-tenger szárazföldi eredetű szennyezés elleni védelméről szóló jegyzőkönyvhöz (HL L 322., 1999.12.14., 20–31. o.)

A Tanács 1999/801/EK határozata (1999. október 22.) a Földközi-tenger szárazföldi eredetű szennyezés elleni védelméről szóló jegyzőkönyvhöz csatolt módosítások elfogadásáról (Barcelonai egyezmény) (HL L 322., 1999.12.14., 18–31. o.)

A Tanács 83/101/EGK határozata (1983. február 28.) a Földközi-tenger szárazföldi eredetű szennyezés elleni védelméről szóló jegyzőkönyv elfogadásáról (HL L 67., 1983.3.12., 1––2. o.)

A Mediterrán Térségben a Fokozottan Védett Területekről és a Biológiai Sokféleségről Szóló Jegyzőkönyv (HL L 322., 1999.12.14., 3–17. o.)

A Tanács határozata 84/132/EGK (1984. március 1.) a fokozottan védett mediterrán területekről szóló jegyzőkönyv elfogadásáról (HL L 68., 1984.3.10., 36–37. o)

A Tanács 1999/800/EGK határozata (1999. október 22.) a mediterrán térségben a fokozottan védett területekről és a biológiai sokféleségéről szóló jegyzőkönyv létrehozásáról és e jegyzőkönyv mellékleteinek elfogadásáról (Barcelonai egyezmény) (HL L 322., 1999.12.14., 1–2. o.)

Jegyzőkönyv a hajókról történő szennyezés megelőzésére és veszélyhelyzetben a Földközi-tenger szennyezésének leküzdésére irányuló együttműködésről (HL L 261., 2004.8.6., 41–46. o.)

A Tanács 2004/575/EK határozata (2004. április 29.) a Földközi-tenger szennyezés elleni védelméről szóló barcelonai egyezményhez csatolt, a hajókról történő szennyezés megelőzésére és veszélyhelyzetben a Földközi-tenger szennyezésének leküzdésére irányuló együttműködésről szóló jegyzőkönyvnek a Közösség nevében történő megkötéséről (HL L 261., 2004.8.6., 40. o.)

Jegyzőkönyv a mediterrán térség tengerparti övezetének integrált kezeléséről (HL L 34., 2009.2.4., 19–28. o)

A Tanács 2010/631/EU határozata (2010. szeptember 13.) a Földközi-tenger tengeri környezetének és partvidékének védelméről szóló egyezményhez csatolt, a mediterrán térség tengerparti övezetének integrált kezeléséről szóló jegyzőkönyvnek az Európai Unió nevében történő megkötéséről (HL L 279., 2010.10.23., 1–2. o.)

Jegyzőkönyv a Földközi-tengernek a kontinentális talapzat és tengerfenék, illetve az ezek alatti altalaj feltárásából és kiaknázásából eredő szennyezése elleni védelméről (HL L 4., 2013.1.9., 15–33. o.)

A Tanács 2013/5/EU határozata (2012. december 17.) az Európai Uniónak a Földközi-tengernek a kontinentális talapzat és tengerfenék, illetve az ezek alatti altalaj feltárásából és kiaknázásából eredő szennyezése elleni védelméről szóló jegyzőkönyvhöz történő csatlakozásáról (HL L 4., 2013.1.9., 13–14. o.)

KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK

Értesítés a Földközi-tenger tengeri környezetének és partvidékének szennyezés elleni védelméről szóló egyezményhez csatolt, a Földközi-tengernek a kontinentális talapzat és tengerfenék, illetve az ezek alatti altalaj feltárásából és kiaknázásából eredő szennyezése elleni védelméről szóló jegyzőkönyv hatálybalépéséről (HL L 187., 2013.7.6., 1. o.)

Értesítés a Földközi-tenger tengeri környezetének és partvidékének védelméről szóló egyezményhez csatolt, a mediterrán térség tengerparti övezetének integrált kezeléséről szóló jegyzőkönyv hatálybalépéséről (HL L 242., 2011.9.20., 1. o.)

utolsó frissítés 30.06.2020

Top