EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Hulladékgazdálkodási statisztikák

Hulladékgazdálkodási statisztikák

 

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMRÓL:

2150/2002/EK rendelet az EU-s hulladékra vonatkozó statisztikákról

MI A RENDELET CÉLJA?

 • Ez az európai uniós (EU-s) jogszabály lehetővé teszi a hulladékra vonatkozó rendszeres és összehasonlítható adatok gyűjtését az uniós országokban, valamint azok az Eurostatnak, az EU statisztikai hivatalának történő továbbítását.
 • Az összegyűjtött statisztikák alapján figyelemmel kísérhető és értékelhető az uniós hulladékpolitika végrehajtása.

FŐBB PONTOK

Hatály

A jogszabály szerint az uniós országok és az Európai Bizottság saját hatáskörükben elkészítik a következő területekre vonatkozó statisztikákat:

 • hulladéktermelés (a rendelet I. melléklete);
 • hulladékhasznosítás és -ártalmatlanítás (a rendelet II. melléklete).

Nómenklatúra

Az uniós országok és a Bizottság a statisztikák elkészítésekor kötelesek az I–III. mellékletben meghatározott nómenklatúrákat (kategóriákat) használni. E nómenklatúrák

 • a hulladékkategóriákat (pl. használt oldószerek, ásványi és fémhulladékok),
 • a gazdasági tevékenységeket (a bányászattól az élelmiszer-termelésig vagy a textiliparig), és
 • a hulladékgazdálkodási műveleteket (pl. a szennyvízkezelést, az ipari víz tisztítását vagy az anyagok hasznosítását) érintik.

Adatgyűjtés

A statisztikák készítéséhez használt adatokat felmérésekkel, statisztikai becslésekkel, illetve adminisztrációs vagy egyéb forrásból kell beszerezni. A 10-nél kevesebb főt foglalkoztató vállalkozások kimaradnak a felmérésekből, amennyiben nem jelentős hulladéktermelők.

A statisztikák továbbítása az Eurostat részére

Az uniós országok a statisztikák eredményeit (a bizalmas adatokat is beleértve) az I. és II. mellékletben megállapított referencia-időszak végétől számított 18 hónapon belül megküldik az Eurostatnak. Ezt kétéves gyakorisággal kell megtenniük.

A Bizottság elfogadhat a rendelet alkalmazásához vagy módosításához szükséges intézkedéseket. Ezek a következőkre vonatkoznak:

 • az eredmények uniós országok általi továbbításának megfelelő formátuma;
 • a statisztikai adatgyűjtés, -feldolgozás és a statisztikák közlése terén végbement gazdasági és műszaki fejlődéshez történő hozzáigazítás;
 • az I., II., és III. mellékletben felsorolt követelmények kiigazítása;
 • megfelelő minőségértékelési követelmények megfogalmazása;
 • a kísérleti tanulmányok eredményeinek végrehajtása.

Jelentések

A Bizottság háromévente jelentést tesz az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak az e rendelet értelmében készített statisztikákról, azok minőségéről és a vállalkozásokra nehezedő teherről.

MIKORTÓL HATÁLYOS E RENDELET?

2002. december 29 -től hatályos.

HÁTTÉR

További információk a következő oldalakon állnak rendelkezésre:

FŐ DOKUMENTUM

Az Európai Parlament és a Tanács 2150/2002/EK rendelete (2002. november 25.) a hulladékra vonatkozó statisztikákról (HL L 332., 2002.12.9., 1–36. o.)

A 2150/2002/EK rendelet későbbi módosításait belefoglalták az alapszövegbe. Ez az egységes szerkezetbe foglalt változat kizárólag tájékoztató jellegű.

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

A Bizottság 1445/2005/EK rendelete (2005. szeptember 5.) a hulladékra vonatkozó statisztika megfelelő minőségértékelési kritériumainak és a minőségre vonatkozó jelentések tartalmának meghatározásáról, a 2150/2002/EK rendelet alkalmazása céljából (HL L 229., 2005.9.6., 6–12. o.)

A Bizottság 782/2005/EK rendelete (2005. május 24.) a hulladékra vonatkozó statisztikai adatszolgáltatás formátumának szabályozásáról (HL L 131., 2005.5.25., 26–37. o.)

Lásd az egységes szerkezetbe foglalt változatot.

utolsó frissítés 07.11.2016

Top