EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának nyomonkövetési rendszere

This summary has been archived and will not be updated. See 'Az üvegházhatást okozó gázok kibocsátása - nyomonkövetési és bejelentési mechanizmus' , 'Az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának nyomon követését szolgáló rendszer' for an updated information about the subject.

Az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának nyomonkövetési rendszere

Az Európai Unió az üvegházhatást okozó gázok kibocsátására szolgáló új nyomonkövetési és tájékoztatási rendszert hozott létre, hogy pontosabban és rendszeresebben értékelhesse a kibocsátáscsökkentés terén elért haladást, és ezáltal elősegítse a Közösség által az Egyesült Nemzetek éghajlat-változási keretegyezménye (UNFCCC) és a Kiotói Jegyzőkönyv keretében vállalt kötelezettségek teljesítését.

JOGI AKTUS

Az Európai Parlament és a Tanács 280/2004/EK határozata (2004. február 11.) az üvegházhatást okozó gázok Közösségen belüli kibocsátásának nyomon követését szolgáló rendszerről és a Kiotói Jegyzőkönyv végrehajtásáról.

ÖSSZEFOGLALÓ

A határozat létrehoz egy mechanizmust:

  • a tagállamokban az ózonréteget lebontó anyagokról szóló Montreali Jegyzőkönyv által nem szabályozott összes üvegházhatást okozó gáz (szén-dioxid [CO2], metán [CH4], dinitrogén-oxid [N2O], fluorozott szénhidrogének [HFC-k], perfluor-szénhidrogének [PFC-k] és kén-hexafluorid [SF6]) emberi eredetű kibocsátásának (és nyelők általi eltávolításának) nyomon követésére;
  • az e téren elért, a forrásokból való kibocsátásokra és a nyelők általi eltávolításra vonatkozó közösségi kötelezettségvállalás teljesítését célzó haladás értékelésére;
  • az UNFCCC és a Kiotói Jegyzőkönyv végrehajtására;
  • annak biztosítására, hogy a Közösség által az UNFCCC titkárságára küldött jelentések teljes körűek, pontosak, konzisztensek, átláthatóak és egymással összehasonlíthatóak legyenek.

Nemzeti nyilvántartások és közösségi nyilvántartás

A tagállamok és a Közösség nemzeti nyilvántartási rendszereket hoznak létre, amelyek segítségével megbecsülhetik az üvegházhatást okozó gázok saját területükön keletkező kibocsátásainak és nyelők általi eltávolításának mértékét.

A tagállamok minden évben (legkésőbb az adott év január 15-ig) kötelesek megküldeni a Bizottság részére az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásaival kapcsolatos egyéb információkat. A Bizottság a maga részéről nyilvántartást és jelentést készít az üvegházhatást okozó gázok Közösségen belüli kibocsátásairól. A jelentést február 28-ig eljuttatja a tagállamoknak, illetve április 15-ig benyújtja az UNFCCC titkárságára. E jelentések alapján lehetőség nyílik az UNFCCC és a Kiotói Jegyzőkönyv vonatkozásában elért haladás értékelésére.

Nemzeti és közösségi programok

A tagállamok és a Bizottság nemzeti, illetve közösségi programot állítanak össze, tesznek közzé és hajtanak végre annak érdekében, hogy egyrészről korlátozzák vagy csökkentsék a Montreali Jegyzőkönyv által nem szabályozott összes üvegházhatást okozó gáznak a saját forrásaikból származó, emberi eredetű kibocsátásait, másrészről fokozzák azok nyelők általi eltávolítását.

Nemzeti és közösségi kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékek

A Közösség és a tagállamok az üvegházhatást okozó gázok közösségi kibocsátáskereskedelmi rendszerének jegyzékeit magában foglaló kibocsátásiegység-forgalmi jegyzéket hoznak létre annak érdekében, hogy számon lehessen tartani a kibocsátási egységek kiadását, birtoklását, átadását, törlését vagy visszavonását.

Az előrehaladás értékelése

A Bizottság évente értékeli a Közösség egészében elért haladást annak megállapítása érdekében, hogy az elegendő-e az UNFCCC és a Kiotói Jegyzőkönyv alapján nemzetközi szinten vállalt kötelezettségek teljesítéséhez.

A Bizottság évente benyújt egy jelentést a Tanácsnak és a Parlamentnek az elért haladás értékeléséről. Ez a jelentés adatokkal szolgál a várható kibocsátásokról és a nyelők általi eltávolítás mértékéről, valamint az e területen megvalósított politikákról és megtett intézkedésekről.

Kibocsátható mennyiség

A Közösség és a tagállamok 2006. december 31-én jelentést nyújtottak be az UNFCCC titkárságára a Kiotói Jegyzőkönyv, illetve a Kiotói Jegyzőkönyv jóváhagyásáról és az abból származó kötelezettségek közös teljesítéséről szóló 2002/358/EK határozat alapján az egyes tagállamok számára előírt kibocsátási szintekről (a 2010/778/EU határozat).

Hivatkozások

Jogi aktus

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Hivatalos Lap

A 280/2004/EK határozat

2004.3.10.

HL L 49., 2004.2.19.

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

A Bizottság jelentése (2011. október 7.) az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak: A Kiotói Jegyzőkönyv alapján kitűzött célok megvalósításában elért előrehaladás [COM(2011) 624 végleges – a Hivatalos Lapban még nem tették közzé].

Utolsó frissítés: 31.10.2011

Top