EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

LIFE+ program

This summary has been archived and will not be updated. See 'A környezetvédelmi és éghajlat-politikai program (LIFE) (2014-2020)' for an updated information about the subject.

LIFE+ program

A LIFE+ program olyan projekteket finanszíroz, amelyek hozzájárulnak a környezetvédelmi politika és jogszabályok kidolgozásához és végrehajtásához. Ez a program megkönnyíti különösen a környezetvédelmi kérdések egyéb politikákba való beillesztését, általánosabb szinten pedig hozzájárul a fenntartható fejlődéshez. A LIFE+ program néhány környezetvédelmi célú pénzügyi eszköz, köztük a program elődjét képező LIFE program helyébe lép.

JOGI AKTUS

Az Európai Parlament és a Tanács 614/2007/EK rendelete (2007. május 23.) a környezetvédelmi célú pénzügyi eszközről (LIFE+).

ÖSSZEFOGLALÓ

Mint a neve is mutatja, a LIFE+ program az 1992-ben indított LIFE program utódja. Elődjéhez hasonlóan a LIFE+ környezetvédelmi projekteket társfinanszíroz az Európai Unióban (EU), és egyes harmadik országokban (az Európai Unió tagjelölt országaiban, az Európai Környezetvédelmi Ügynökség tagországaiban, a stabilizációs és társulási folyamatban részt vevő nyugat-balkáni országokban). A program keretében közjogi és/vagy magánjogi szereplők, szervek és intézmények projektjei finanszírozhatók.

A három tematikus elem

A LIFE+ programnak három eleme van:

  • LIFE+ „Természet és biodiverzitás”
  • LIFE+ „Környezetvédelmi politika és irányítás” és
  • LIFE+ „Információ és kommunikáció”.

Az e rendelet II. mellékletében előirányzott többéves stratégiai program részletezi az elsőbbséget élvező cselekvési területeket.

Időtartam és költségvetési erőforrások

A LIFE+ pénzügyi kerete a 2007. január 1-jétől 2013. december 31-ig terjedő időszakra 2 143,409 millió EUR.

A projektek kiválasztása

A Bizottság minden évben pályázati felhívást tesz közzé, figyelembe véve a II. melléklet szerinti többéves stratégiai programot és a Bizottsághoz benyújtott esetleges nemzeti prioritásokat. A Bizottság dönt arról, hogy a hozzá benyújtott projektek közül melyek részesülhetnek a LIFE+ pénzügyi támogatásában, és rendszeresen közli ezen projektek listáját.

A támogatásra való jogosultság kritériumai

A finanszírozott projekteknek meg kell felelniük az alábbi kritériumoknak:

  • legyenek közösségi érdekeltségűek, hozzájárulva a környezetvédelmi közösségi politika és jogszabályok fejlesztéséhez, megvalósításához és napra késszé tételéhez;
  • legyenek technikai és pénzügyi szempontból koherensek, megvalósíthatóak és biztosítsák a ráfordítások megtérülését;
  • az alábbi kritériumok közül legalább egynek meg kell felelniük:

Az intervenció típusai

A közösségi támogatás formái különbözők lehetnek:

  • pénzügyi támogatások (partnerségi keret-megállapodások, pénzügyi mechanizmusokban vagy alapokban történő részvétel, működési társfinanszírozás vagy projekttámogatás);
  • közbeszerzési szerződések (szolgáltatások és áruk beszerzése).

A programozás

A LIFE+ költségvetési forrásainak legalább 78%-át projekttámogatásokra kell fordítani. A projekttámogatások társfinanaszírozása a támogatásra jogosult költségek maximum 50%-a lehet; ugyanakkor a kiemelt jelentőségű élőhelyekkel vagy fajokkal kapcsolatos projektek esetében a LIFE+ a költségek 75%-át is finanszírozhatja. A projekttámogatásra előirányzott alapok legalább 50%-át a természet és a biodiverzitás megőrzéséhez kell hozzárendelni. Ezen kívül a projekttámogatásra előirányzott alapok legalább 15%-át transznacionális projektekhez kell hozzárendelni.

A Bizottságnak a társfinanszírozott projekteket arányosan kell szétosztania. A Bizottság a 2007–2010 közötti és a 2010–2013 közötti időszakra vonatkozóan minden egyes tagállam lakossága, népsűrűsége, valamint minden egyes tagállam közösségi jelentőségű területe és az egyes tagállamok közösségi jelentőségű területek által borított aránya alapján meghatározza az indikatív éves forráselosztásokat. Kiegészítő juttatásokat kaphatnak a tengerparttal nem rendelkező tagállamok.

A pénzügyi eszközök egymást kiegészítő jellege

A LIFE+ nem finanszírozza azokat az intézkedéseket, amelyek megfelelnek más közösségi pénzügyi eszközök kritériumainak, vagy amelyek ezektől támogatást kapnak, ilyen eszközök például a Európai Regionális Fejlesztési Alap, az Európai Szociális Alap, a Kohéziós Alap, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap, a Versenyképességi és Innovációs Keretprogram, az Európai Halászati Alap vagy a kutatási, technológiafejlesztési és demonstrációs tevékenységekre vonatkozó hetedik keretprogram.

Monitoring és ellenőrzés

A Bizottság ellenőrzi a finanszírozást, nyomon követi a projektek megvalósítását, illetve esetenként a jogosulatlanul bevételezett összegek visszafizettetését és a finanszírozott intézkedések megvalósítását.

A Bizottság legkésőbb 2010. szeptember 30-ig végrehajtja a LIFE+ félidős értékelését.

Háttér

A LIFE+ több különböző létező pénzügyi programot helyettesít (a LIFE programot, a a fenntartható városfejlesztést elősegítő együttműködési programot, a nem kormányzati szervezeteket támogató programot és a Forest Focus programot) annak érdekében, hogy ezeket egységes szabály- és döntéshozatali eljárási rendszerbe foglalja, valamint következetesebb politikai célmeghatározást, és ezáltal fokozott hatékonyságú közösségi cselekvést tegyen lehetővé. A LIFE+ hatálybalépése előtt a fenti programok keretében vállalt finanszírozásokra lezárulásukig ugyanazok a szabályok vonatkoznak.

Hivatkozások

Jogi aktus

Hatálybalépés – Érvényesség

Az átültetés határideje a tagállamokban

Hivatalos Lap

614/2007/EK rendelet

2007.6.12.–2013.12.31.

HL L 149., 2007.6.9.

KAPCSOLÓDÓ JOGI AKTUSOK

A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak (2010. szeptember 30.): „A LIFE+ rendelet félidős értékelése” [COM(2010) 516 végleges – a Hivatalos Lapban még nem tették közzé].

See also

  • LIFE program (EN), Környezetvédelmi Főigazgatóság

Utolsó frissítés: 07.12.2010

Top