EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Települési szennyvíz kezelése

 

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBI DOKUMENTUMRÓL:

91/271/EGK irányelv a települési szennyvíz kezeléséről

MI AZ IRÁNYELV CÉLJA?

 • Az irányelv célja a vízi környezet védelme az Európai Unióban (EU-ban) a települési szennyvíz káros hatásaival (pl. az eutrofizációval*) szemben.
 • A szennyvíz összegyűjtésére, kezelésére és kibocsátására vonatkozó uniós szintű szabályokat határoz meg. A jogszabály hatálya alá tartoznak az egyes iparágak – többek között az agrár-élelmiszeripar (például az élelmiszer-feldolgozás és söripar) – által előállított szennyvizek is.

FŐBB PONTOK

 • Az uniós országoknak:
  • a legalább 2000 fő lakost számláló városi településeken össze kell gyűjteniük és kezelniük kell a szennyvizet, illetve az összegyűjtött szennyvízre a másodlagos kezelés* nevű eljárást is alkalmazniuk kell;
  • a 10 000-nél nagyobb lakosságszámú, a kijelölt érzékeny területeken* belül található városi településeken fejlettebb kezelési eljárást kell alkalmazniuk;
  • biztosítaniuk kell a szennyvíztisztító telepek megfelelő karbantartását annak érdekében, hogy azok teljesítménye megfelelő legyen és valamennyi szokásos időjárási körülmény között működni tudjanak;
  • lépéseket kell tenniük a rendkívüli helyzetekben, például szokatlanul heves esőzések esetében a befogadó vizek csapadékidei túlfolyás okozta szennyezésének csökkentése érdekében;
  • nyomon kell követniük a szennyvízkezelő telepek és befogadó vizek teljesítményét;
  • nyomon kell követniük a szennyvíziszap ártalmatlanítását és újrahasznosítását.
 • A nyomon követésre és az eredmények értékelésére vonatkozó módszereket tartalmazó I. melléklet általános előírásokat is tartalmaz, mégpedig a következőkre vonatkozóan:
  • gyűjtőrendszerek,
  • a települési szennyvízkezelő telepekről elvezetett szennyvizek, többek között az ezekre vonatkozó kibocsátási határértékek,
  • a települési gyűjtőrendszerekbe elvezetett ipari szennyvíz.
 • A II. melléklet az érzékeny és kevésbé érzékeny területek meghatározásának kritériumait sorolja fel.
 • Az Európai Bizottság a végrehajtás státuszáról és végrehajtásra irányuló programokról szóló 2016-os utolsó elérhető jelentése megállapítja, hogy a jelen irányelv EU-szerte fontos szerepet játszott a vízminőség javításában. Azonban még mindig akad néhány végrehajtási hiányosság, különösen a megfelelő tisztítás szintjének tekintetében. Az uniós országok által eddig eszközölt és tervezett beruházások jelentősek, ám elengedhetetlenek a fent említett hiányosságok áthidalása és a megfelelés fenntartása érdekében. Továbbá a településiszennyvíz-ágazat lényegi hozzájárulása a gazdasági növekedéshez és a munkahelyteremtéshez szintén jelentős.

MIKORTÓL HATÁLYOS EZEN IRÁNYELV?

Az irányelv 1991. május 29-én lépett hatályba, de az egyes előírások teljesítésére különböző határidőkkel. 1998-ban a Bizottság elfogadta a 98/15/EK irányelvet, amelyben – az egyes uniós országokban különbözőképpen értelmezett – szabályokat egyértelműsítik. Ez az irányelv 1998. március 27 -én lépett hatályba. Az EU-hoz 2004 után csatlakozó országokra más határidők vonatkoznak. E határidőket az érintett országokkal kötött csatlakozási szerződések tartalmazzák.

HÁTTÉR

További információk a következő oldalon állnak rendelkezésre:

* KULCSFOGALMAK

Eutrofizáció: tápanyagoknak a vízben való feldúsulása, ami többek közt algák növekedésének felgyorsulását okozza, és ezzel a biológiai egyensúly megbomlásához, és a szóban forgó víz minőségének romlásához vezet.

Másodlagos kezelés: egy általában biológiai tisztítást magában foglaló folyamat az I. melléklet 1. táblázatában megállapított követelményeknek való megfelelés érdekében.

Érzékeny területek: eutrofizált vagy a védelmi intézkedések hiányában a közeli jövőben az eutrofizáció veszélyének kitett víztestek, vagy ahol további tisztításra van szükség más uniós jogszabályoknak (pl. a fürdővízről szóló irányelvnek) való megfelelés eléréséhez.

FŐ DOKUMENTUM

A Tanács 91/271/EGK irányelve (1991. május 21.) a települési szennyvíz kezeléséről (HL L 135, 1991.5.30, 40–52. o.)

A 91/271/EGK irányelv későbbi módosításait belefoglalták az alapszövegbe. Ez az egységes szerkezetbe foglalt változat kizárólag tájékoztató jellegű.

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

A Bizottság 2014/431/EU végrehajtási határozata (2014. június 26.) a 91/271/EGK tanácsi irányelv végrehajtását célzó nemzeti programokról szóló jelentéstétel formanyomtatványairól (HL L 197., 2014.7.4., 77–86. o.)

A Bizottság jelentése – Az 1998. február 27-i 98/15/EK bizottsági irányelvvel módosított, a települési szennyvíz kezeléséről szóló, 1991. május 21-i 91/271/EGK tanácsi irányelv – A tagállamok által végrehajtott intézkedések összefoglalása és a megszerzett információk értékelése az irányelv 17. és 13. cikkével összhangban (COM(98) 775 végleges, 1999.1.15.)

A Bizottság jelentése – Az 1998. február 27-i 98/15/EK bizottsági irányelvvel módosított, a települési szennyvíz kezeléséről szóló, 1991. május 21-i 91/271/EGK tanácsi irányelv (COM(2001) 685végleges, 2001.11.21.)

A Bizottság jelentése a Tanácsnak, az Európai Parlamentnek, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának – Az 1998. február 27-i 98/15/EK bizottsági irányelvvel módosított, a települési szennyvíz kezeléséről szóló, 1991. május 21-i 91/271/EGK tanácsi irányelv (COM(2004) 248végleges, 2004.4.23.)

Bizottsági szolgálati munkadokumentum – A Bizottság Európai Parlamenthez és a Tanácshoz szóló közleményének a kísérő dokumentuma – A fenntartható vízgazdálkodás irányában az Európai Unióban – A 2000/60/EK víz-keretirányelv végrehajtásának első szakasza [COM(2007) 128 végleges] [SEC(2007) 363] (SEC(2007) 362 végleges, 2007.3.22.)

Bizottsági szolgálati munkadokumentum – a települési szennyvíz kezeléséről szóló irányelv végrehajtásáról szóló ötödik bizottsági összefoglaló (SEC(2009) 1114 végleges, 2009.8.3.)

Bizottsági szolgálati munkadokumentum – a települési szennyvíz kezeléséről szóló irányelv végrehajtásáról szóló hatodik bizottsági összefoglaló (SEC(2011) 1561 végleges, 2011.12.7.)

A Bizottság jelentése az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának – A települési szennyvíz kezeléséről szóló 91/271/EGK irányelv végrehajtásáról szóló hetedik jelentés (COM(2013) 574 final, 2013.8.7.)

A Bizottság jelentése az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának – A települési szennyvíz kezeléséről szóló 91/271/EGK irányelv végrehajtásának státuszáról és végrehajtására irányuló (a 17. cikkben előírt) programokról szóló nyolcadik jelentés (COM(2016) 105 final, 2016.3.4.)

utolsó frissítés 13.02.2017

Top