EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Az Euratom Ellátási Ügynökség átdolgozott alapszabálya

Az Euratom Ellátási Ügynökség átdolgozott alapszabálya

 

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMOKRÓL:

2008/114/EK határozat, az Euratom Ellátási Ügynökség alapszabályának megállapítása

Az Európai Atomenergia-közösségről (Euratom) szóló szerződés 52. cikke

MI A HATÁROZAT CÉLJA?

Megállapítja az az Euratom Ellátási Ügynökség alapszabályát, amelyet közvetlenül az 1957-es Euratom-Szerződés hozott létre, hogy figyelembe vegye az uniós országok számának növekedését, valamint hogy modernizálja az Ügynökség pénzügyi szabályait, és létrehozza a központját Luxemburgban.

Az Európai Atomenergia-közösségről (Euratom) szóló szerződés 52. cikke, amelynek célja, hogy gondoskodjon az uniós országokbeli felhasználók nukleáris anyagokkal való rendszeres és méltányos ellátásáról, képezi az Euratom Ellátási Ügynökség jogalapját.

FŐBB PONTOK

Az Euratom Ellátási Ügynökség egy uniós szerv, amely a következők kínálatának és keresletének szabályozásáért felel:

 • ásványércek;
 • nyersanyagok (természetes urán például);
 • különleges hasadóanyagok (dúsított urán és plutónium például).

Az Ügynökség kizárólagos joggal rendelkezik a fentiekhez hasonló és az EU-n belülről vagy kívülről származó nukleáris anyagokhoz kapcsolódó szerződések „megkötésére” (vagyis ellenjegyzésére). Az Euratom-Szerződés alapján továbbá opciós joggal rendelkezik nukleáris anyagok megszerzése tekintetében.

Az Ügynökség jogi személyiség (vagyis saját jogán független szervezet).

Célkitűzések és feladatok

Az Euratom Ellátási Ügynökség:

 • megkapja a nukleáris anyagok uniós ellátására vonatkozó összes szerződést; a szerződések értékelését követően az Ügynökség főigazgatója határoz arról, hogy megadja-e az Ügynökség ellenjegyzését, ami a szerződések érvényességének egyik feltétele;
 • értesíteni kell a nukleáris ágazatban nyújtott szerződésekhez kapcsolódó szolgáltatásokról.

Ezenkívül az Euratom Ellátási Ügynökség:

 • a nukleáris anyagok és szolgáltatások piacával kapcsolatosan szakértelmével, tájékoztatással és tanácsaival segíti az EU-t;
 • ellenőrzi a nukleáris piac azon fejleményeit, amelyek befolyásolhatják az uniós nukleáris anyagok és szolgáltatások ellátásának biztonságát;
 • évente jelentést tesz közzé az előző évben elvégzett tevékenységeiről, valamint a következő évi munkaprogramjáról, amely jelentéseket az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak és az Európai Bizottságnak nyújtja be;
 • szorosan együttműködik a tanácsadó bizottsággal.

Az Ügynökség továbbá saját nukleáris anyagkészletet halmozhat fel. Az Ügynökséget a Bizottság felügyeli, amely jogosult irányelveket (vagyis utasításokat) kiadni számára, és megvétózni a határozatait.

Jogállás és székhely

Az Euratom Ellátási Ügynökség:

 • non-profit szervezet;
 • központja Luxembourgban van;
 • saját kezdeményezésre további intézkedéseket tehet saját belső szervezetét illetően, feladatainak Unión belül és kívül történő ellátása érdekben;
 • az egyes uniós országok joga alapján elérhető lehető legteljesebb jogképességgel rendelkezik, és – különösen – vagyonra tehet szert és rendelkezhet vagyonnal, illetve jogi eljárások fele lehet.

Főigazgató és a személyzet

Az Ügynökség főigazgatója a következőkért felelős:

 • biztosítja az Ügynökség feladatainak ellátását;
 • gyakorolja az Ügynökség azon kizárólagos jogát, hogy ellátási szerződést kössön nukleáris anyagok tekintetében, illetve az opciós jogát;
 • az Ügynökség erőforrásainak napi adminisztrációja és igazgatása;
 • az Ügynökség tanácsadó bizottságának rendszeres tájékoztatása, és konzultáció folytatása a bizottsággal a releváns ügyeket illetően;
 • az Ügynökség bevételeire és kiadásaira vonatkozó előirányzatok tervezetének elkészítése, és költségvetésének végrehajtása;
 • tanulmányok és jelentések készítése (az éves jelentést is beleértve) szoros együttműködésben a bizottsággal, és azok továbbítása az Európai Parlament, a Tanács és az Európai Bizottság számára.

A főigazgató és az Ügynökség személyzete az Európai Bizottság tisztviselői, és biztonsági átvilágítás alá tartoznak.

Pénzügyek

Az Ügynökség:

Az Ügynökség bevételei manapság kizárólag uniós hozzájárulásból áll.

Az Ügynökség költségvetését a Bizottság fogadja el, és az EU általános költségvetésének végérvényes elfogadását követően válik véglegessé.

Horvátország Unióhoz való csatlakozását követően az Ügynökség tőkéje 5 856 000€ összegben került meghatározásra, amelyet az egyes uniós országok jegyeznek. Luxemburg és Málta nem vesz részt ebben.

Tanácsadó Bizottság

Az uniós országok (Luxemburg és Málta kivételével) 1-4 képviselőt választanak a tanácsadó bizottságba, az Ügynökség alapszabályával összhangban. A bizottság tagjait a nukleáris anyagok kereskedelme vagy a nukleárisenergia-termelés, illetve szabályozás terén szerzett tapasztalatuk és szakértelmük alapján nevezik ki.

A bizottságot rendszerint évente kétszer hívja össze az Ügynökség főigazgatója. A bizottsággal konzultáli kell, mielőtt az Ügynökség főigazgatója (az Ügynökség alapszabályában felsorolt) fontos határozatokat fogad el.

A bizottság véleményezéssel, valamint elemzések készítésével és információk nyújtásával segíti az Ügynökség munkáját.

MIKORTÓL HATÁLYOS EZ A HATÁROZAT?

A határozat 2008 márciusa óta hatályos, átdolgozott változata pedig Horvátország csatlakozását követően, 2013. július 1-je óta hatályos.

HÁTTÉR

További információkért lásd:

FŐ DOKUMENTUMOK

A Tanács 2008/114/EK, Euratom határozata (2008. február 12.) az Euratom Ellátási Ügynökség alapszabályának megállapításáról (HL L 41., 2008.2.15., 15–20. o.)

A 2008/114/EK, Euratom határozat későbbi módosításait belefoglalták az alapszövegbe. Ez az egységes szerkezetbe foglalt változat kizárólag tájékoztató jellegű.

Az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződés — II. cím — A fejlődés előmozdítása az atomenergia területén — 6. fejezet — Ellátás — 52. cikk (HL C 203., 2016.6.7., 24. o.)

KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK

Az Európai Parlament és a Tanács (EU, Euratom) 2018/1046 rendelete (2018. július 18.) az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról, az 1296/2013/EU, az 1301/2013/EU, az 1303/2013/EU, az 1304/2013/EU, az 1309/2013/EU, az 1316/2013/EU, a 223/2014/EU és a 283/2014/EU rendelet és az 541/2014/EU határozat módosításáról, valamint a 966/2012/EU, Euratom rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 193., 2018.7.30., 1–222. o.)

utolsó frissítés 11.09.2018

Top