EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Az energiatermékek és a villamos energia uniós adóztatási szabályai

Az energiatermékek és a villamos energia uniós adóztatási szabályai

 

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMRÓL:

2003/96/EK irányelv az energiatermékek és a villamos energia uniós adóztatási keretének átszervezéséről

MI AZ IRÁNYELV CÉLJA?

 • Az irányelv a villamos energiára, valamennyi üzemanyagra és a legtöbb tüzelő-, fűtőanyagra alkalmazandó európai uniós (EU-s) szabályokat határoz meg.
 • Célja annak biztosítása, hogy az EU egységes energiapiaca zavartalanul tudjon működni és el lehessen kerülni a nemzeti adórendszerek közötti nagy különbségekből eredő kereskedelmi és versenytorzulásokat.
 • A szabályok szélesebb értelemben vett célokhoz is hozzájárulnak, mint amilyen a versenyképes, alacsony szén-dioxid-kibocsátású, energiahatékony gazdaság felé való elmozdulás.

FŐBB PONTOK

 • Az energiatermékeket kizárólag akkor adóztatják meg, ha azokat üzemanyagként vagy fűtéshez használják fel.
 • A jogszabály az üzemanyag, a tüzelő-, fűtőanyag és a villamos energia tekintetében – 2004. január 1-jétől – alkalmazandó minimum adómértékeket vezet be.
 • A fűtéshez és tüzeléshez, a mezőgazdaságban, a helyhez kötött motorokhoz és a magasépítéshez, illetve közművekhez használt gépekhez használt energiatermékek adóztatása lehet alacsonyabb mértékű, mint az autók üzemanyagának megadóztatása.
 • A kormányoknak lehetőségük van alacsonyabb adómértéket alkalmazni a kereskedelmi dízelüzemanyag esetében (közúti fuvarozásnál vagy utasszállításnál), mint nem kereskedelmi célú felhasználás esetében.
 • Az irányelv lehetővé tesz adómentességeket és adókedvezményeket, különösen, ha azt környezetvédelmi és egészségpolitikai okok indokolják. A kormányok mentesíthetik az adózás terhe alól a megújuló energiaforrásokat, így például a bioüzemanyagokat, valamint a vonattal, metróval, villamossal vagy trolival történő áru-, illetve utasszállításhoz használt üzemanyagokat és villamos energiát.
 • A jogszabály adókedvezményeket tesz lehetővé a nagy energiaintenzitású vállalkozások, azaz azon társaságok számára, amelyek a legtöbb erőfeszítést tették az energiafogyasztás csökkentése érdekében. Azokkal az uniós országokkal, amelyek számára nehézséget okozott az új intézkedések végrehajtása, ideiglenes megállapodásokat kötöttek a jogszabály alkalmazása előtt (Belgium, Németország, Írország, Görögország, Spanyolország, Franciaország, Olaszország, Luxemburg, Hollandia, Ausztria és Portugália).
 • Hasonló ideiglenes mentességeket és átmeneti időszakot biztosítottak az EU-hoz 2004 és 2007 között csatlakozott országok számára.
 • Nem vonatkozik a jogszabály egyes nagy energiaintenzitású ágazatokra (pl. a kohászatra), illetve kettős felhasználású energiatermékekre, azaz amelyeket fűtéshez, tüzeléshez és valamilyen másik célra (pl. egyes vegyi anyagok gyártásához) is felhasználnak.

MIKORTÓL HATÁLYOS EZEN IRÁNYELV?

2003. október 31-től alkalmazandó. Az uniós országoknak 2003. december 31 -ig kellett átültetni nemzeti jogukba.

HÁTTÉR

További információk a következő oldalakon állnak rendelkezésre:

FŐ DOKUMENTUM

A Tanács 2003/96/EK irányelve (2003. október 27.) az energiatermékek és a villamos energia közösségi adóztatási keretének átszervezéséről (HL L 283., 2003.10.31., 51–70. o.)

A 2003/96/EK irányelv módosításait belefoglalták az alapszövegbe. Ez az egységes szerkezetbe foglalt változat kizárólag tájékoztató jellegű.

utolsó frissítés 28.11.2016

Top